Zadetki iskanja

Geologija
adulariscénca -e ž
Geologija
adúltni osébek -ega -bka m
Geologija
adúltni zavòj -ega -ôja m
Geologija
advékcija -e ž
Geologija
aegéanij -a m
Geologija
aerácija -e ž
Geologija
aeróbična cóna -e -e ž
Geologija
aeróbični -a -o prid.
Geologija
aeróbični procés -ega -a m
Geologija
aeróbna cóna -e -e ž
Geologija
aeróbni -a -o prid.
Geologija
aeróbni procés -ega -a m
Geologija
aêrofotogeologíja -e ž
Geologija
aêrogeologíja -e ž
Geologija
aerolít -a m
Geologija
aerónij -a m
Geologija
aêroposnétek -tka m
Geologija
aêrosiderolít -a m
Geologija
afanítska kamnína -e -e ž
Geologija
afanítska struktúra -e -e ž
Število zadetkov: 10805