Zadetki iskanja

bábuška bábuške samostalnik ženskega spola [bábuška]
  1. poslikana lesena figura v obliki debelušne ženske, ki se odpre in vsebuje več čedalje manjših različic enake figure, po izvoru iz Rusije
   1.1. vsaka od takih figur
  2. v ruskem okolju ženska, zlasti starejša, debelušna
   2.1. v ruskem okolju babica
  3. iz zoologije sladkovodna riba srebrne barve z manjšo glavo; primerjaj lat. Carassius gibelio; SINONIMI: iz zoologije srebrni koreselj
ETIMOLOGIJA: v prvem in drugem pomenu prevzeto iz rus. bábuška, v tretjem iz hrv., srb. bàbuška, glej baba
baháč baháča samostalnik moškega spola [baháč]
  1. kdor se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
  2. ekspresivno, zlasti v besedilih o avtomobilih kar s svojimi lastnostmi izstopa, vzbuja ponos, občudovanje, zadovoljstvo
ETIMOLOGIJA: bahati se
bahánje bahánja tudi báhanje báhanja samostalnik srednjega spola [bahánje] tudi [báhanje]
  pretirano hvaljenje, izpostavljanje s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
ETIMOLOGIJA: bahati se
baháški baháška baháško pridevnik [baháški]
  1. ki se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahat, bahav
   1.1. ekspresivno ki kaže, izraža tako samohvalo, izpostavljanje; SINONIMI: ekspresivno bahat, ekspresivno bahav
  2. ekspresivno ki izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo; SINONIMI: ekspresivno bahat, ekspresivno bahav
ETIMOLOGIJA: bahač
baháštvo baháštva samostalnik srednjega spola [baháštvo]
  dejanje, lastnost koga, da se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahavost
ETIMOLOGIJA: bahač
bahàt baháta baháto pridevnik [bahàt]
  1. ki se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahaški, bahav
   1.1. ekspresivno ki kaže, izraža tako samohvalo, izpostavljanje; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahav
  2. ekspresivno ki izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahav
ETIMOLOGIJA: bahati se
baháti se bahám se tudi báhati se báham se nedovršni glagol [baháti se] tudi [báhati se]
  1. pretirano se hvaliti, izpostavljati s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
  2. ekspresivno imeti kaj, kar vzbuja ponos, občudovanje, zadovoljstvo; SINONIMI: ekspresivno pobahati se
   2.1. ekspresivno izstopati s svojim videzom, pretirano okrašenostjo
ETIMOLOGIJA: = dluž. bachaś < pslov. *bahati iz ide. *bhah2- ‛govoriti’; - več ...
bahàv baháva bahávo pridevnik [bahàu̯ baháva bahávo]
  1. ki se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahaški, bahat
   1.1. ekspresivno ki kaže, izraža tako samohvalo, izpostavljanje; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahat
  2. ekspresivno ki izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo; SINONIMI: ekspresivno bahaški, ekspresivno bahat
ETIMOLOGIJA: bahati se
bahávo prislov [bahávo]
  1. takó, da se pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem
   1.1. ekspresivno takó, da se kaže, izraža taka samohvala, izpostavljanje
  2. ekspresivno takó, da izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo
ETIMOLOGIJA: bahav
bahávost bahávosti samostalnik ženskega spola [bahávost]
  1. dejanje, lastnost koga, da se (rad) pretirano hvali, izpostavlja s svojimi dejanji, dosežki, premoženjem; SINONIMI: bahaštvo
  2. ekspresivno lastnost, značilnost česa, da izstopa s svojim videzom, pretirano okrašenostjo
ETIMOLOGIJA: bahav
baobáb baobába samostalnik moškega spola [baobáp baobába]
  tropsko drevo z zelo debelim deblom in velikimi užitnimi plodovi podolgovate oblike, po izvoru iz Afrike ali Avstralije; primerjaj lat. Adansonia; SINONIMI: kruhovec, iz botanike opičji kruhovec
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Baobab, angl., frc. baobab iz srlat. bahobab, to pa iz arab. bū ḥibāb ‛sadež (mnogih) semen’ iz ‛sadež’ in ḥabb ‛seme’
beletrístika beletrístike samostalnik ženskega spola [beletrístika]
  literarna dela z umetniško, estetsko vrednostjo
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Belletristik, kar je tvorjeno iz frc. belles-lettres; - več ...
belíca belíce samostalnik ženskega spola [belíca]
  1. oljka s svetlo zelenimi plodovi, po izvoru iz Istre; primerjaj lat. Olea europaea; SINONIMI: istrska belica
   1.1. plodovi te oljke
   1.2. olje iz plodov te oljke
  2. iz zoologije majhna sladkovodna riba z dolgim tankim telesom in večjimi očmi, ki leže ikre v posebnem ovoju, da lahko preživijo tudi izven vode; primerjaj lat. Leucaspius delineatus
STALNE ZVEZE: istrska belica, kuna belica
ETIMOLOGIJA: bel
belúga belúge samostalnik ženskega spola [belúga]
  1. iz zoologije manjši zobati kit bele barve, ki v skupinah živi v arktičnih morjih; primerjaj lat. Delphinapterus leucas; SINONIMI: beluga kit
  2. iz zoologije velika riba s šilastim gobcem in hrbtno plavutjo povsem pri repu, ki živi zlasti v Kaspijskem in Črnem morju ter njunem povodju; primerjaj lat. Huso huso
  3. kot pridevnik ki je v zvezi z veliko ribo s šilastim gobcem in hrbtno plavutjo povsem pri repu, ki živi zlasti v Kaspijskem in Črnem morju ter njunem povodju
STALNE ZVEZE: beluga kit
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz rus. belúga, glej bel
belúš belúša samostalnik moškega spola [belúš]
  1. navadno v množini gojena ali divje rastoča rastlina z zelenimi ali belimi pokončnimi poganjki z luskastim vrhom; primerjaj lat. Asparagus; SINONIMI: špargelj
   1.1. navadno v množini poganjek te rastline, zlasti kot hrana, jed; SINONIMI: špargelj
STALNE ZVEZE: divji beluš, ostrolistni beluš
ETIMOLOGIJA: bel; - več ...
belúšev belúševa belúševo pridevnik [belúšeu̯ belúševa belúševo] ETIMOLOGIJA: beluš
belúšni belúšna belúšno pridevnik [belúšni] STALNE ZVEZE: belušna zelena
ETIMOLOGIJA: beluš
betón betóna samostalnik moškega spola [betón]
  1. zmes vode, peska, cementa in različnih dodatkov, ki se postopoma strdi, navadno kot gradbeni material
   1.1. površina iz te zmesi, zlasti prazna, nepokrita
   1.2. ekspresivno kar je iz te zmesi sploh, zlasti celota stavb, drugih objektov in površin v strnjenem naselju
STALNE ZVEZE: armirani beton, lahki beton, marka betona, podložni beton, prani beton, razred betona, sveži beton, vidni beton
FRAZEOLOGIJA: težek kot beton, trd kot beton
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Beton iz frc. béton < lat. bitūmen ‛zemeljska smola’, glej bitumen; - več ...
betonárna betonárne samostalnik ženskega spola [betonárna]
  obrat za pripravo betona
ETIMOLOGIJA: beton
betoníran betonírana betonírano pridevnik [betoníran]
  ki je narejen, utrjen z vlivanjem, nanosom, vgradnjo betona; SINONIMI: zabetoniran
ETIMOLOGIJA: betonirati
Število zadetkov: 611