Zadetki iskanja

Pleteršnik
advokȃtski, adj. Advocaten-; advokatska zbornica, die Advocatenkammer; — prim. odvetniški.
Pleteršnik
advokatūra, f. die Advocatur; — prim. odvetništvo.
Pleteršnik
aerodināmičən, -čna, adj. aerodynamisch, Cig. (T.).
Pleteršnik
aerodināmika, f. dinamika zraka, die Aerodynamik, Cig. (T.).
Pleteršnik
afēkt, m. močno čuvstvo, navdanje, der Affect; željni, jezni, aktivni, pasivni afekti, Lampe (D.).
Pleteršnik
afektācija, f. die Affectation (stil.), Cig. (T.); — prim. pačenje, prenavljanje.
Pleteršnik
áfinja, f., pogl. opica; — iz nem. Affe.
Pleteršnik
aforīstičən, -čna, adj. aphoristisch, Cig., Jan., nk.
Pleteršnik
aforīzəm, -zma, m. der Aphorismus, Cig., Jan.
Pleteršnik
1. ága, f. = živ plot, SlGor.-C.; — iz nem. Hag.
Pleteršnik
2. ȃga, m. der Aga, (tur. = gospodar).
Pleteršnik
agāt, m. = ahat, Mur., Cig., Jan.; trdnjavski a., der Festungsachat, Erj. (Min.).
Pleteršnik
agāva, f. die Agave, Cig.; amerikanska a., die hundertjährige Agave (agave americana), Tuš. (R.).
Pleteršnik
agēnt, m. der Agent; — prim. opravnik.
Pleteršnik
ȃgnəc, -gnəca, m. = jagnje, ogr.-C., Mik.
Pleteršnik
ágnje, n. = jagnje, Jarn.
Pleteršnik
ágres, m. = kosmulja, die Stachelbeere (ribes grossularia), Mur.; (agras), Tuš. (R.); — iz avstr.-nem. agras; prim. srlat. agresta, Mik. (Et.).
Pleteršnik
àh, interj. ah!prim. oh.
Pleteršnik
ahà, interj. tako vzklikujemo z zadovoljstvom, kadar kaj razumemo, spoznamo, najdemo, ah! aha, tako je! aha, ali sem te zalezel!
Pleteršnik
ahačȗra, f. neka hruška, Kr.-Valj. (Rad).
Število zadetkov: 103185