Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
dopelt dopelt dopelt pridevnik
zemljevid
đóːpl̥t
dvojen
đóːpl̥t šíərn’əwa
PRIMERJAJ: dopeltov, topelt
Celotno geslo Ziljski
dopeltov dopeltova dopeltovo pridevnik
zemljevid
dvojen
ẹ́ːnẹ sa mẹ̀ːlẹ đ̬óːƀrə .. đọ́ːu̯je čìːkl’e .. ž̬ẹ́ːne tùːđẹ đóːpl̥towe čìːkl’e
PRIMERJAJ: dopelt, topelt
Celotno geslo Ziljski
drukar drukarja samostalnik moškega spola
zemljevid
đʀúːkaʀ
pritiskač
Celotno geslo Ziljski
držati držim nedovršni glagol
zemljevid
STALNE ZVEZE: držati vodo
Celotno geslo Ziljski
durhsihtik durhsihtik durhsihtik pridevnik
zemljevid
đùərxˈsixtik
prozoren
ˈđər je pròːu̯ xˈkə đùərxˈsixtik, se pràːu̯ đə sa Zàːjzəra vìːđẹ
Celotno geslo Ziljski
ering eringa samostalnik moškega spola
zemljevid
èːriŋǥ
poročni prstan
Celotno geslo Ziljski
facolèt facoléta samostalnik moškega spola
zemljevid
facaˈlat, v Ukvah caˈlat, caˈlḁt
ruta
sˈtar/tọ́ːpu/pˈwou̯/rùːs/žìːđast/ọ́ːnast facaˈlat
pə́rtən caˈlḁt
ta čə̀rne/ta ọ́ːnaste/ta nawàːdne/žìːđaste facalẹ́ːte
[facaˈlat] za svèːt ǥùəđ/za sàːk đèːn/za nađìəu̯/za ađvẹ̀ːnt
[facaˈlat] zə róːžmẹ, žːìːđe
Celotno geslo Ziljski
facoletič facoletiča samostalnik moškega spola
zemljevid
facalìətəč, facalẹ́ːtəč
okrasni robček
u žòːkčọ sa mẹ́ːlẹ facalìətəč
Celotno geslo Ziljski
fajn fajn fajn pridevnik
zemljevid
fàːjn
boljši, izbran
xˈkə fàːjn štọ̀ːf
za u̯ cíərku sa mẹ́ːlẹ ˈwəsčəs ta fàːjn ǥˈwant
ta fàːjn čìəu̯l’e
Celotno geslo Ziljski
fazon fazona samostalnik moškega spola
zemljevid
fazòːn
fazona zrovratniški del moškega oblačila
ˈwən ađrìəzan fazòːn
PRIMERJAJ: frson
Celotno geslo Ziljski
fecen fecna samostalnik moškega spola
zemljevid
fẹ́ːcn̥
1. cunja
kwađràːtəste [fẹ́ːcne]
2. obujek
PRIMERJAJ: cunja, cota, šufecen
Celotno geslo Ziljski
feder fedra samostalnik moškega spola
zemljevid
pero zrpri pticah
fẹ́ːđre ađ̭ kùːr, tìːstẹ sa bˈlẹ pˈrou̯ ta ˈməxče, sa đjàːlẹ nòːtər
PRIMERJAJ: muna
Celotno geslo Ziljski
fidranje fidranja samostalnik moškega spola
zemljevid
fìːđʀən’e, fìːđran’e
koruzno ličkanje
mađróːcnẹ s fìːđran’əm
fìːđran’e [...], tìːzǥa sa póːle ˈpəč dvìə trìː ƀáːrte na lẹ́ːta đjàːlẹ na sòːnce m̥ pa pašprìːcali z wadóː .. m̥ pa đa j se pašùːšwə m̥ pa ˈpo sa‿(a)ƀərníːlẹ, m̥ pa đa je ˈƀiu̯ sùːx, ˈpo sa đjàːl sˈpet u swàːmn̥ca ˈnotər
Celotno geslo Ziljski
firgonk firgonka samostalnik moškega spola
zemljevid
fìərǥòːŋk, fìəʀhòːŋk
zavesa
n̥ fìərǥòːŋk máːu̯ ƀəl dọ̀ːx, [...] tọ̀ːt je zˈwə fàːjn m̥ pa štíːkan tùːđẹ
Celotno geslo Ziljski
firtelj firteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
četrt, četrtina
trìː fìərtl̥ne
Celotno geslo Ziljski
firtkati firtkam dovršni glagol
zemljevid
fíərtkatẹ
končati
tùːka sa začèːlẹ m̥ pa nìːsa fíərtkalẹ .. sa ki tọ̀ːle .. naréːđlẹ m̥ pa tùːkale je še za narđíːtẹ
ˈno, m̥ pa póːle s mùəru še‿(e)na ˈƀart pərmíərtẹ m̥ pa póːle đə je fíərtkawa [šwìːl’a], pa sa ʍˈse pašíːwalẹ m̥ pa naréːđlẹ
Celotno geslo Ziljski
fišpaler fišpalerja samostalnik moškega spola
zemljevid
ribja kost zropornica
PRIMERJAJ: fišpaner, fišponpantelj, špica (2. pomen)
Celotno geslo Ziljski
fišpaner fišpanerja samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈfišpàːnər
ribja kost zropornica
ˈfišpàːnərjẹ tọ̀ː sa tọ̀ːtẹ anìː, tọ̀ːtẹ, [...] kor màːja u̯ mìəđrax nòːtrẹ
PRIMERJAJ: fišpaler, fišponpantelj, špica (2. pomen)
Celotno geslo Ziljski
fišponpantelj fišponpanteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
ribja kost zropornica
znóːtra sa ƀlẹ̀ː pəršíːwane .. fìːšpompáːntl̥ne
PRIMERJAJ: fišpaler, fišpaner, špica (2. pomen)
Celotno geslo Ziljski
flašter flaštra samostalnik moškega spola
zemljevid
fwáːštər
kos (česa)
n̥ štọ́ːfast fwáːštər
PRIMERJAJ: kraj
Število zadetkov: 594