Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Celotno geslo Ziljski
gor jemati gor jemljem nedovršni glagol
zemljevid
dodajati petlje
s ta pẹ́ːta špíːca je kàːka kàːmpa ˈđou̯ spùːstwa, ǥóːr m̥ pa ˈđou̯ jemàːwa
Celotno geslo Ziljski
gorn gorna samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥóːrn̥
sukanec za vezenje
sa mẹ́ːlẹ ǥóːrn̥ za štíːkatẹ al pa za xèːkl’atẹ
PRIMERJAJ: nit
Celotno geslo Ziljski
gor našivati gor našivam dovršni glagol
zemljevid
ˈǥor našíːwat
našiti
[pọ̀ːrte] sa póːle ˈǥor našíːwalẹ
Celotno geslo Ziljski
gorta šlogati gorta šlogam nedovršni glagol
zemljevid
góːrta šlọ́ːǥatẹ
skrajšati zrnarediti kaj (bolj) kratko
Celotno geslo Ziljski
grìf grífa samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥˈrəf
ročaj
u̯marẹ̀ːwa j mẹ̀ːwa ǥˈrəf
Celotno geslo Ziljski
grob grob grob pridevnik
zemljevid
ǥròːƀ
grob zrki ni dokončno izdelan, obdelan
tọ̀ːtẹ sa ˈbəl’ ta fàːjn čìəvl’e, póːle màːm še drùːje, k sa màːu̯ ƀəl ǥròːƀ
ta ǥʀòːƀ ˈnət
Celotno geslo Ziljski
grolica grolice samostalnik ženskega spola
zemljevid
koralda, kroglica zrdel nakita
[pọ̀ːrte] maǥàːr sa blẹ̀ː [...] s tàːčəmẹ ǥròːlcẹ napràːu̯l’ane al pa tˈku .. m̥ pa tìːstu sa póːle ˈǥor našíːwalẹ
PRIMERJAJ: koralda
Celotno geslo Ziljski
guma gume samostalnik ženskega spola
zemljevid
ǥùːma
1. guma
2. elastika
u pàːsọ sa đjàːl ǥùːma nóːtəʀ
PRIMERJAJ: gumi, lastriš
Celotno geslo Ziljski
gumi gumija samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥùːmi
elastika
ǥùːmi sa đàːlẹ akùəlẹ
PRIMERJAJ: guma (2. pomen), lastriš
Celotno geslo Ziljski
gumljast gumljasta gumljasto pridevnik
zemljevid
gumijast
póːle štúːɱfe, k sa đjàːlẹ ǥúːml’aste páːntl̥ne, đə sa stáːlẹ ǥòːr
PRIMERJAJ: gumnast
Celotno geslo Ziljski
gumnast gumnasta gumnasto pridevnik
zemljevid
ǥúːmnast
gumijast
ǥúːmnast páːntl̥
PRIMERJAJ: gumljast
Celotno geslo Ziljski
gvànt gvánta samostalnik moškega spola
zemljevid
gˈwant, gˈwḁnt
obleka
tùːkale sa ǥwáːnte
gˈwant ađ mọ́ːje stàːre máːtəre
pađ ǥwáːntəm je mẹ́ːa tọ̀ːta spùəđn’a čìːkl’a
tọ̀ːt ǥˈwḁnt sa đẹ́ːwəlẹ pˈrou̯‿(u̯)Žàːbn̥cax
ọ́ːnast gˈwant
òːxcitnẹ ǥˈwant
ta fàːjn ǥˈwant [...] za nađìəu̯
[ǥˈwant] za ʍsàːk đèːn
STALNE ZVEZE: cel gvant
PRIMERJAJ: klad, obleka
Celotno geslo Ziljski
gvantec gvantca samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥwàːntəc
manjšalnica od gvant ‘obleka’
máːma za ƀlika nùəč je mẹ ˈwəsčəs kúːpwa .. n̥ ǥwàːntəc m̥ pa nọ́ːƀe čìəu̯l’e
ǥwàːntəc je ˈƀiu̯ màːu̯ ˈƀəl dọ̀ːx, đa je pakrìːu̯ tùːđẹ sráːjclẹ
PRIMERJAJ: kladič
Celotno geslo Ziljski
haftelj hafteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
xáːftl̥
zapenec
Celotno geslo Ziljski
hafteljč hafteljča samostalnik moškega spola
zemljevid
manjšalnica od haftelj ‘zapenec’
Celotno geslo Ziljski
hakeljč hakeljča samostalnik moškega spola
zemljevid
xàːkl̥č
kaveljček
xàːkl̥če m̥ pa đrúːkərje
Celotno geslo Ziljski
hangrli hangrlna samostalnik moškega spola
zemljevid
xàːŋǥərlẹ
kuhinjska krpa
xàːŋǥərlẹ j ˈƀiu̯ ta sùːšẹ
s xàːŋǥərnam sma [...] paƀríːsalẹ
PRIMERJAJ: kširfecen
Celotno geslo Ziljski
havba havbe samostalnik ženskega spola
zemljevid
xàːu̯ƀa
1. glavi tesno prilegajoča se kapa
2. avba zrpokrivalo ljudske noše
čə̀ʀna xàːu̯ƀa
tọ̀ːta xàːu̯ba sa nasíːle ađ rùəđa đa rùəđa
dẹ́ːčle sa mẹ̀ːlẹ ta ròːžnaste xàːu̯be
PRIMERJAJ: avba, kapa
Celotno geslo Ziljski
havbica havbice samostalnik ženskega spola
zemljevid
xàːu̯ƀca
1. kapica
kə̀ʀstna xàːu̯ƀca
2. manjšalnica od havba ‘pokrivalo ljudske noše’
PRIMERJAJ: avbica
Celotno geslo Ziljski
hekljan hekljana hekljano pridevnik
zemljevid
xèːkl’an, ˈxekl’ən
kvačkan
cìəu̯ xèːkl’an m̥ pa ađ níːtẹ narèːđ
Število zadetkov: 594