Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

Jezikovna
Velika ali mala začetnica (opernih, gledaliških) vlog

Sem v zagati, kako naj pri opernih izvajalcih pišem vloge, ki so jih igrali in niso osebno lastno ime, npr.:

Upodobil je glasnika v Aidi; debitiral je v vlogah 1. pretorijskega vojaka in osvobojenca v baročni operi Kronanje; donna Anna, don Giovanni.

Jezikovna
Velika ali mala začetnica pri pridevnikih na -ski ... »ljubljanska proga«

Zanima me kako se pišejo pridevniki iz zemljepisnih imen ko se končajo na -ske. Primer: Prenova območij ob vzhodnem kraku ljubljanske železniške proge. Ali je Ljubljanske ali ljubljanske?

Jezikovna
Velika ali mala začetnica v kratkem imenu

Kadar se v besedilih naš naziv pojavlja večkrat, uporabljamo krajšo različico našega uradnega naziva. Prosimo za nasvet, ali naj se krajša verzija piše z veliko ali malo začetnico. Naš polni naziv: Komisija za preprečevanje korupcije Krajša verzija: Komisija ali komisija

Jezikovna
Velika in mala začetnica: Pisanje imen športnih prireditev

Kako je s pisanjem besede FORMULA ENA? Kot model oz. oblika avta se piše z malo začetnico, kaj pa kot naziv tekmovanja. Podobno vprašanje velja za MOTO GP.

Jezikovna
Velika začetnica in ime vzpetine »Homški hrib«

Zanima me, ali se piše homški hrib ali Homški hrib. Mislim, da se vzpetina sredi mengeškega polja imenuje Homec, vendar, ker je to poimenovanje prevzelo naselje, ki leži na južni strani vzpetine, se je za hrib s cerkvijo uveljavilo ime, Homški hrib.

Prav tako imam pogosto težavo, kdaj pisati občina in kdaj Občina, kot npr. Občina Domžale, kot ime naslovnika

Jezikovna
Velika začetnica na začetku povedi: poševnica in oklepaj

Zanima me, kako je z veliko začetnico v naslednjih primerih.

1. Kadar v naslovu med prvima besedama uporabimo poševnico, npr. Uspeh/Neuspeh ali Uspeh/neuspeh.

2. Kadar bi na začetku naslova nekaj zapisali v oklepaju, npr. (Ne)Uspeh ali (Ne)uspeh.

Jezikovna
Velika začetnica na začetku povedi (2) – pri predimkih in tvorjenkah z e/i

Kako je z začetnico pri priimkih, ki imajo predimek npr. van (z malo) – ali na začetku stavka uporabimo veliko začetnico?

Kako je z začetnico pri novejših besedah, npr. e-pošta, eVem, http, če stojijo na začetku stavka?

Jezikovna
Velika začetnica pri certifikatih

Zanima me, ali se ime certifikata piše z veliko ali z malo začetnico, npr. certifikat družini prijazno podjetje, certifikat športnikom prijazno izobraževanje.

Jezikovna
Velika začetnica pri imenih okrajev

Imena cest, vasi, mest ipd. vedno pišemo z veliko začetnico; to je jasno. Po isti logiki bi morali pisati z veliko začetnico tudi imena geografskih oz. upravnih enot, imenovanih okraji, npr.: v Prvem okraju na Dunaju; okraj Logatec oz. Logaški okraj; okraj Velikovec oz. Velikovški okraj.

Jezikovna
Velika začetnica pri imenih znamk

Pozdravljeni, pisem iz revije Joker, kjer se ukvarjamo s sodobnim, 'digitalnim' vsakdanom. Vprašanje gre na rovaš začetnic za imena izdelkov. Pravopis sicer veli, da se avto 'clio' oziroma 'renault clio' piše z malo začetnico. Iz tega izhaja, da se pise z malo tudi 'pentium', 'ipod' in 'playstation'. A po drugi plati pa je ime programa Windows z veliko, pri čemer prihaja do neskladja, ko se v istem stavku pojavita dva izdelka: intel pentium in MicrosoftWindows. (Kos hardvera z malo in kos softvera z veliko, pri čemer sta oboje registrirani in ne splošni imeni.) Še huje je, ko dodamo novodobne servise tipa 'iTunes' ali 'Playstation Store' in številne druge neotipljivosti, recimo (zaščitena) imena tehnologij 'DirectX', 'SmartTV'. Kakšno je vaše mnenje glede tega?

Jezikovna
Velika začetnica pri imenu šole in občine

Lepo prosim za pojasnilo, katere besede v dveh navedenih delih stavkov, se pišejo z veliko začetnico:

  • JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV V MESTNI OBČINI MARIBOR
  • JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA BORCEV ZA SEVERNO MEJO V MESTNI OBČINI MARIBOR

Jezikovna
Velika začetnica pri ledinskih imenih

Že nekaj časa me bega vprašanja v zvezi z zapisovanjem določene skupine ledinskih imen, in sicer tistih, katerih prva sestavina je predlog, npr. Pri lužah, Na produ ipd. kako se pravilno zapiše, če želiš povedati, da greš tja: na Luže, k Lužam ali celo K lužam ter Na prod ali na Prod?

Jezikovna
Velika začetnica pri tujkah, prevzetih iz nemščine

Imam vprašanje – ali pri nemških citatnih besedah (npr. Blitzkrieg) znotraj slovenskega besedila obdržimo tudi pravopisno pravilo velike začetnice ali ne?

Jezikovna
Velika začetnica pri večbesednih stvarnih lastnih imenih: »Supernova« in »Gigasport«

Kako uporabljamo veliko začetnico pri imenu podjetja sestavljeno iz več besed? Primeri Goriške opekarne ali Goriške Opekarne? Giga Šport ali Giga šport? Super Nova ali Super nova?

Jezikovna
Velika začetnica v glavi uradnega dopisa

Zanima me, kako se pravilno navaja, označuje, piše imena, priimke, delovna mesta, službe, kontaktne podatke v službeni elektronski ali papirni pošti (velike ali male črke, presledki, podčrtana, odebeljena pisava, arial, italo, druga, pike, vejice, presledki med vrsticami, kratice ali celotne besede...):

Npr:

MICKA KOVAČEVA

FINANČNIK SPECIALIST I

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA FINANCE

FINANČNA UPRAVA RS

CARINSKI URAD LJUBLJANA

ODDELEK ZA FINANCE

TITOVA ULICA 200,

1000 LJUBLJANA

T: 386 5 297 6818

F: 386 5 297 6813

MICKA.KOVCEVA@GOV.SI

WWW.FU.GOV.SI

1: file:///C:UsershdAppDataRoamingMicrosoftWordMICKA.KOVCEVA@GOV.SI

Jezikovna
Velika začetnica v neprvih sestavinah stvarnih lastnih imen

Prosim, da odgovorite na naslednje vprašanje: je pravilno zapisati Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine (ali občine) Lendava? Glede na to, da pišemo župan Občine Lendava, saj gre za stvarno lastno ime, bi po mojem morali pisati besedo 'občine' v prvem primeru tudi z veliko začetnico, kajne?

Jezikovna
Velika začetnica v prirednih zloženkah

Katero začetnico uporabiti pri drugi sestavini priredne zveze, ki jo pišemo z vezajem, kadar je lastno ime ali kadar ni lastno ime, vendar je na začetku povedi?

  • Ali se pri lastnih imenih obe sestavini pišeta z veliko začetnico? Ali torej pišemo npr. Kamniško-Savinjske Alpe, Avstro-Ogrska monarhija, vendar tudi Nemško-Slovenski slovar (če bi bil tak naslov), Ekonomsko-Poslovna fakulteta?
  • Kako pa, če je taka zveza občnoimenska beseda in na začetku povedi? Črno-bela ...?

Jezikovna
Velika začetnica za dvopičjem

Zanima me, ali za dvopičjem pišemo veliko začetnico, kadar za njim sledi npr. zapis definicije ali hipoteze (npr. K. hipoteza pravi: ....).

Jezikovna
Velika začetnica za dvopičjem

Zanima me, kako pišemo začetnico za dvopičjem, ko sledi končno ločilo.

Sodelujoče vprašam:kako so se počutili na izletu?Jim je bil ogled všeč?

ali

Sodelujoče vprašam:Kako so se imeli na izletu?Jim je bil ogled všeč?

Jezikovna
Velika začetnica za dvopičjem

Kako pišemo, s kakšno začetnico, za dvopičjem?

Število zadetkov: 2144