O zbirki

Kolofon

Knjige Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša

Spletna rastoča zbirka na www.fran.si.

Ljubljana, 2021–

Uredniki: Mitja Trojar, Alenka Porenta

Urednik Frana, tehnična podpora: Kozma Ahačič

Postavitev strani: Amebis, d. o. o., Kamnik

Zbirka je nastala v okviru projekta Celoviti servis za uporabnike slovenskega knjižnega jezika: Fran, Franček in Jezikovna svetovalnica, ki ga je financiralo Ministrstvo za kulturo.

Izdajatelj

ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Zanj

Kozma Ahačič