O zbirki

Osnovne informacije

Spletna stran Knjige Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU na pregleden način prikazuje publikacije, izdane na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU in jih predstavlja s kratkimi opisi s povezavami do izčrpnejših predstavitvenih strani in elektronskih objav (večinoma v pdf formatu). Uporabniki lahko preklapljajo med dvema načinoma razvrščanja publikacij: po vrsti objave in po vsebini.