Stran 1 2 3 ... 472
TA CELI CATEHISMVS, ENI PSALMI naslovnica

TfC 1595

Felicijan Trubar (ur.)

TA CELI CATEHISMVS, ENI PSALMI

Tübingen, 1595

A1a
TA CELI CATEHISMVS, ENI Psalmi; inv teh vekſhih Godou, ſtare inu Nove Kerſzhanſke Pejſni, od P. Truberja, S. Krellia, Iurja Dalmatina, inu od drugih sloshena, inu s'doſtemi lepimi Duhovnimi Pejſmi pobulſhane.
COLOSS. III.
Verbum Chriſti habitet in vobis abundanter: in omni ſapientia, docentes et commonentes voſmetipſos in Pſalmis & Hymnis & Canticis ſpiritualibus, in gratia canentes in cordibus veſtris DEO.
Skusi # Gruppenbacha Anno 1595.


Prepise še izpopolnjujemo. Ste našli napako? Prosimo, sporočite nam.