Stran 1 ... 3 4 5 6 7 ... 183
TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA naslovnica

TE 1555

Primož Trubar

TA EVANGELI SVETIGA MATEVSHA

Tübingen, 1555

A3a
PREDGVVOR.
ſti rizhi uolo, ner vezh pag, kirſe nom sdy, de ta, tih drugih Deshel ludi, tudi mogo ſaſtopiti: Inu mi ne ſmo vletimu nashimu obrazhanu, oli Tolmazheuanu lepih, glatkih, viſſokih, kunſtnih, nouih oli neſnanih beſſed iskali, Temuzh te gmainske Crainske preproſte beſſede, kateri uſaki dobri preproſti sloueniz lahku more ſaſtopiti: Sakai ta muzh ſuetiga Euangelia inu nashe Isuelizhane, ne stoy vlepih ofertnih beſſedah, Temuzh vtim duhei vti riſnizi vti praui veri inu venim ſuetim kershanskim lebnu.
Hdrugimu vom poueimo, de mi uletim, nashim preurazhenu, ſmo ueden imeili pred ſebo, ta praui ſtudeniz tiga Nouiga Teſtamenta kir ie Gershki piſſan, rauen tiga ſmo mi tudi gledali na tu preurazhene tih nouih inu ſtarih vuzhenikou, kateri ſi ta nou Teſtament is tiga Gerskiga Ieſi- ,
A3


Prepise še izpopolnjujemo. Ste našli napako? Prosimo, sporočite nam.