Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

O portalu

Novosti na portalu

11.0

3. December 2023
 • Dodan slovar:
  • Jože Stabej, Hieronymus Megiser: Slovensko-latinsko-nemški slovar po Thesaurus polyglottus (1603)
 • Posodobljeni so naslednji slovarji:
  • eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2023 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2023 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2023 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • eSSKJ16: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (nov prirastek, rastoči slovar)
  • NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Matej Meterc: Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Andreja Žele: Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini (zaključni prirastek rastočega slovarja)
  • Botanični terminološki slovar (2., dopolnjena in pregledana izdaja)
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije ePravopisa (nove kategorije s seznami iztočnic)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
 • Odpravljeni so hrošči pri prikazu posameznih gesel.
 • Dodana je možnost prilagoditve uporabniškega vmesnika za slepe in slabovidne, osebe z disleksijo in osebe z motnjo pozornosti.

10.0

3. december 2022
 • Dodani so slovarji:
  • eSSKJ16: Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (rastoči slovar)
  • Slovensko-nemško-latinski slovar po rokopisnem slovarju Hipolita Novomeškega Dictionarium trilingue (1711–1712)
  • Kamnarski terminološki slovar
 • Posodobljeni so naslednji slovarji:
  • eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2022 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2021 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2022 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Matej Meterc: Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Andreja Žele: Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije ePravopisa (nove kategorije s seznami iztočnic)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
  • ZRCola 2
 • Odpravljeni so hrošči pri prikazu posameznih gesel.

9.1

4. oktober 2022
 • Dodan je Davčni terminološki slovar.

9.0

3. december 2021
 • Dodana sta slovarja:
  • Marko Snoj: Slovar Pohlinovega jezika
  • Terminološki slovar betonskih konstrukcij
 • Dodani sta zbirki:
  • Knjige Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  • Pleteršnikova rokopisna zbirka zemljepisnih imen
 • Posodobljeni so naslednji slovarji:
  • eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2021 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2021 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2021 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Matej Meterc: Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Andreja Žele: Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije ePravopisa (nove kategorije s seznami iztočnic)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
  • ZRCola 2
 • Osvežena je stran s statistiko uporabe portala.
 • Odpravljeni so hrošči pri prikazu posameznih gesel in pri iskanju v eSSKJ, ePravopisu, SSKJ2.

8.0

3. december 2020
 • Prenovljena je podoba ikon na portalu.
 • Dodana sta slovarja:
  • Matej Meterc: Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov
  • Andreja Žele: Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini
 • V eSSKJ so dodane paradigme skupaj z novim prikazom.
 • Posodobljeni so naslednji slovarji:
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2020 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2020 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika (nov prirastek, rastoči slovar)
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije ePravopisa (nove kategorije s seznami iztočnic)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
 • Osvežena je stran s statistiko uporabe portala.
 • Odpravljeni so hrošči pri prikazu posameznih gesel v SLA, Pleteršnikovem slovarju in pri iskanju v SSKJ2.
 • Dodana je nova tipkovnica pri naprednem iskanju.

7.1

8. april 2020
 • Dodana je podstran na strani O Franu:
  • Fran, različica covid-19 (7.1)
 • Posodobljen je slovar:
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2020 (prirastek covid-19, rastoči slovar)

7.0

3. december 2019
 • Dodana je zbirka:
  • Pravopis 8.0: Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo
 • Posodobljeni so naslednji slovarji:
  • eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2019 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2019 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2019 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije ePravopisa (nove kategorije s seznami iztočnic)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
 • Dopolnjena je stran s statistiko uporabe portala.
 • Odpravljeni so hrošči pri prikazu posameznih gesel v eSSKJ, ePravopisu in Sprotnem slovarju.

6.2

30. oktober 2019
 • Dodani sta zbirki:
  • Korpus 16: Korpus besedil slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja
  • KSEnJa: Konzorcij slovenskega eksperimetalnega jezikoslovja

6.1

28. maj 2019
 • Dodana sta slovarja:
  • Pravni terminološki slovar
  • Slovar oblačilnega izrazja ziljskega govora v Kanalski dolini
 • Posodobljen je prikaz eSSKJ, Vezljivostnega slovarja slovenskih glagolov, Sinonimnega slovarja slovenskega jezika in ePravopisa.
 • Vzpostavljeno je preusmerjanje iz portala BOS na portal Fran.
 • Dopolnjena je stran s statistiko uporabe portala.
 • Opravljene so prilagoditve za aplikacijo za pametne telefone.
 • Odpravljeni so hrošči pri prikazu zadetkov.

6.0

3. december 2018
 • Dodana sta slovarja:
  • Sinonimni slovar slovenskega jezika
  • Andreja Žele: Vezljivostni slovar slovenskih glagolov
 • Posodobljeni so naslednji slovarji:
  • eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2018 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2018 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2018 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • o NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav (nove kategorije s seznami iztočnic)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
 • Na seznamu zadetkov je popravljeno abecedno razmerje za posebne znake in urejeno razvrščanje zadetkov pri zadetkih zunaj iztočnic.
 • Dopolnjena je stran s statistiko uporabe portala.
 • Odpravljeni so hrošči pri prikazu posameznih gesel v eSSKJ, ePravopisu in Sprotnem slovarju.

5.0

3. december 2017
 • Dodani in posodobljeni so naslednji slovarji:
  • SSKJ2 (prosti dostop)
  • Metka Furlan: Novi etimološki slovar slovenskega jezika (nov rastoči slovar)
  • eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • ePravopis: Slovenski pravopis 2014–2017 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2014–2017 (nov prirastek, rastoči slovar)
 • Posodobljene so zbirke:
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav (nove kategorije, dodani so tudi seznami iztočnic po kategorijah)
  • Jezikovno svetovanje
  • Terminološko svetovanje
 • SSKJ (prva izdaja) in SNB sta v desnem iskalnem okvirčku premaknjena v mapo Arhiv. Izboljšano je pametno razvrščanje zadetkov. V računu prijavljenih uporabnikov so dodane nove možnosti.
 • Izboljšano je delovanje iskalnika in odpravljeno več hroščev pri zahtevnejših iskalnih operacijah, prikazu rastočih slovarjev in prikazu SLA.

4.1

25. maj 2017
 • Celovita sprememba zunanje podobe, poimenovanj, opisov itd. rastočih slovarjev ter svetovalnic:
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja > eSSKJ
  • Slovar pravopisnih težav > ePravopis
  • Jezikovno svetovanje > Jezikovna svetovalnica
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav > Pravopisne kategorije ePravopisa
  • Terminološko svetovanje > Terminološka svetovalnica
 • Klik na ikono ali ime slovarja sproži iskanje po celotnem slovarju. V razdelkih O slovarju je dodana možnost Domača stran.
 • O Franu/Gradiva: dodano je gradivo z vajami za šole.
 • Odpravljeni so hrošči in oblikovne pomanjkljivosti pri prikazu eSSKJ, prijavi s Facebookom in pri prikazu statistike.

4.0

19. oktober 2016
 • Dodani so naslednji slovarji:
  • Slovar slovenskega knjižnega jezika, tretja izdaja
  • Slovar pravopisnih težav 3.0 (nov prirastek, rastoči slovar); nova oblika slovarja
  • Slovenski lingvistični atlas 2
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 3.0 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Urbanistični terminološki slovar
  • Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar³ (dodane kazalke)
 • Posodobljene so zbirke:
  • Jezikovno svetovanje (celovita prenova)
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav
  • Terminološko svetovanje
 • Dodana je zbirka:
  • ZRCola 2.0: vnašalni sistem in pisava
 • Dodana je funkcija, ki omogoča hitro vrnitev z iskanja po enem slovarju na iskanje po celotnem Franu ter vrnitev »domov«.
 • Napredno iskanje: dodani sta možnosti za iskanje po posebnih znakih ter po mali in veliki začetnici.
 • Dodane so nove ikone nekaterih zbirk.
 • O Franu: dopolnjeno je besedilo z navodili za iskanje.
 • Odpravljeno je več hroščev pri zahtevnejših iskalnih operacijah in posodobljeno izračunavanje statistike.

3.1

7. april 2016
 • Dodan angleški prevod portala.
 • Odprava napake v tipkovnici.
 • Dodan je Tolkalni terminološki slovar.
 • Dodano je gradivo o rabi Frana pri pouku na gimnaziji.

3.0

14. oktober 2015
 • Dodani so naslednji slovarji:
  • Janez Keber: Slovar slovenskih frazemov
  • Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar
  • Terminološki slovar uporabne umetnosti
  • Ivan Tominec: Črnovrški dialekt
  • Peter Weiss: Slovar govorov Zadrečke doline
  • Barbara Ivančič Kutin: Slovar bovškega govora
  • Jože Gregorič: Kostelski slovar
  • Slovar pravopisnih težav 2.0 (nov prirastek, rastoči slovar)
  • Domen Krvina: Sprotni slovar slovenskega jezika 2.0 (nov prirastek, rastoči slovar)
 • Dodani sta zbirki:
  • Pravopisne kategorije Slovarja pravopisnih težav
  • Predlagajte nove slovenske ustreznice
 • Dodana povezava na Koncept novega slovarja slovenskega knjižnega jezika.
 • O Franu: Dopolnjeno je besedilo s pogostimi vprašanji. Dodana so navodila za zahtevnejše uporabnike. Dodana je stran z e-gradivi v formatu pdf: vodnik po Franu, informacija o Franu za mlade, gradivo za učitelje. Dodana je stran s statistiko iskanj po Franu.
 • Na izhodiščni strani je dodan razdelek Etimološki slovarji.
 • Dodana je možnost kopiranja in tiskanja sestavkov ter iztočnic. Za kopiranje mora brskalnik podpirati tehnologijo flash. Na napravah, ki te tehnologije ne podpirajo, lahko uporabniki kopirajo s pomočjo funkcije Tiskanje.
 • Dodana je možnost predlaganja novih besed ter posredovanja popravka ali dopolnitve slovarskih sestavkov.
 • Če iščemo samo po Slovenskem pravopisu ali si ogledujemo samostojni izpis sestavka iz Slovenskega pravopisa, so Pravila dostopna z enim samim klikom levo zgoraj.
 • Posodobljene so ikone za svetovalnici in zbirke.
 • Dodan je napis, kje v Franu se uporabnik nahaja.
 • Dodani so namigi s kratkim opisom posameznih slovarjev (na izhodiščni strani ob dotiku naslova z miško, na strani z zadetki ob kliku na ikono z imenom slovarja).
 • Okna namesto pdf-jev za pravopisne kategorije v SPT.
 • Izboljšana povezava med Franom in Terminologiščem ter svetovalnicama.
 • Dodana je povezava na Termanio.
 • Odpravljenih je več hroščev pri iskanju in izpisu. Iskalnik je bil dodatno izboljšan.

2.2

12. junij 2015
 • Dodana je zbirka Slovenske slovnice in pravopisi.

2.1

31. marec 2015
 • Dodan je Osnutek koncepta novega slovarja slovenskega knjižnega jezika.

2.0

14. januar 2015
 • Dodan je Terminološki slovar avtomatike.

1.0

14. oktober 2014
 • Portal začne delovati.

Beta

1. oktober 2014
 • Vzpostavljena je preizkusna verzija portala.