O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 32132644
Število iskanj po celotnem Franu 14552011
Število iskanj po več slovarjih hkrati 507589
Slovar slovenskega knjižnega jezika 3102153
Slovenski pravopis 1032141
Slovar novejšega besedja 617776
Slovenski etimološki slovar³ 537511
Jezikovna svetovalnica 525628
Slovar slovenskih frazemov 519674
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 508852
ePravopis – Slovenski pravopis 460487
Slovar stare knjižne prekmurščine 452037
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 451129
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 449856
Sprotni slovar slovenskega jezika 440726
Geografski terminološki slovar 433872
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 433862
Farmacevtski terminološki slovar 420470
Planinski terminološki slovar 419184
Geološki terminološki slovar 418051
Slovenski lingvistični atlas 417620
Slovenski smučarski slovar 415823
Terminološka svetovalnica 412174
Botanični terminološki slovar 410940
Čebelarski terminološki slovar 410641
Gledališki terminološki slovar 409434
Gemološki terminološki slovar 405899
Terminološki slovar avtomatike 404349
Slovar bovškega govora 325704
Kostelski slovar 324563
Terminološki slovar uporabne umetnosti 316919
Črnovrški dialekt 313692
Slovar govorov Zadrečke doline 311059
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 268445
Tolkalni terminološki slovar 258279
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 177788
Urbanistični terminološki slovar 137380
Slovar slovenščine 16. stoletja 87520
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika 41404

Najpogostejše poizvedbe

* 876410
naudariti 238710
a 206152
za 128071
pokorščina 106183
iz 98489
kikboks 87040
opolnomočiti 86287
e-knjiga 85991
genialen 80239