O portalu

Statistika

Število iskanj od 14. 10. 2014:

Skupno število iskanj 32158324
Število iskanj po celotnem Franu 14568079
Število iskanj po več slovarjih hkrati 511677
Slovar slovenskega knjižnega jezika 3103547
Slovenski pravopis 1032879
Slovar novejšega besedja 617873
Slovenski etimološki slovar³ 537913
Jezikovna svetovalnica 525747
Slovar slovenskih frazemov 520191
Maks Pleteršnik: Slovensko-nemški slovar 508921
ePravopis – Slovenski pravopis 460566
Slovar stare knjižne prekmurščine 452079
Slovar jezika Janeza Svetokriškega 451175
Matija Kastelec in Gregor Vorenc: Slovensko-latinski slovar 449937
Sprotni slovar slovenskega jezika 440799
Geografski terminološki slovar 433916
Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 433902
Farmacevtski terminološki slovar 420503
Planinski terminološki slovar 419228
Geološki terminološki slovar 418086
Slovenski lingvistični atlas 417634
Slovenski smučarski slovar 415868
Terminološka svetovalnica 412183
Botanični terminološki slovar 410973
Čebelarski terminološki slovar 410675
Gledališki terminološki slovar 409469
Gemološki terminološki slovar 405928
Terminološki slovar avtomatike 404391
Slovar bovškega govora 325709
Kostelski slovar 324601
Terminološki slovar uporabne umetnosti 316957
Črnovrški dialekt 313699
Slovar govorov Zadrečke doline 311064
Slovar slovenskega knjižnega jezika² 269450
Tolkalni terminološki slovar 258319
eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika 177951
Urbanistični terminološki slovar 137415
Slovar slovenščine 16. stoletja 87555
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika 41463

Najpogostejše poizvedbe

* 877629
naudariti 238710
a 206309
za 128084
pokorščina 106184
iz 98508
kikboks 87042
opolnomočiti 86288
e-knjiga 85996
genialen 80239