Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena celin

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 19 eno- in večbesednih iztočnic (od Afrika do Srednja Amerika), ki jih v različnih geografskih okoljih različno obravnavajo (teorija petih, šestih in sedmih celin). V geslovnik smo vključili tako sodobne celine (Afrika, Azija, Evropa) kot zgodovinske praceline (Gondvana), poleg teh pa tudi večja območja, ki jih v stroki pojmujejo kot velike, celinam podobne dele kopnega (Angloamerika, Antarktika, Mezoamerika).

Novosti:

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Glavna novost je sprejetje do sedaj nekodificiranih imen (Gondvana, Pangea) in uvedba besedotvornih gnezd, iz katerih je mogoče razbrati besedotvorne načine pri tvorbi prebivalskih imen (če obstajajo) in pridevnikov na -ski. Pri tem smo upoštevali tudi pogoste, a do sedaj neuslovarjene tvorjenke, npr. poleg Latinskoameričan tudi Latinoameričan.

V redakcijah je upoštevana tudi pomenska razvejanost pogosto rabljenih imen, npr. Amerika (tudi kot skrajšano ime za Združene države Amerike) ali Evropa (tudi kot nadomestno ime za Evropsko unijo).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 53, 66, 186, 1241.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Afrika
Amerika
Angloamerika
Antarktika
Arktika
Atlantida
Avstralija
Azija
Evrazija
Evropa
Gondvana
Južna Amerika
Latinska Amerika
Lavrazija
Mezoamerika
Oceanija
Pangea
Severna Amerika
Srednja Amerika