Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena krajev (naselbinska imena)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 34 iztočnic. Gre za imena, ki so se v slovar uvrstila zaradi povezav z drugimi iztočnicami (mesto Darwin – priimek Darwin; Aleksandrijaaleksandrinka), ne pa zaradi samostojnega problemskega sklopa. Nekaj krajev je bilo uslovarjenih zaradi sistematičnega pregleda vseh nadomestnih imen in poimenovanj (Carigraddrugi Rim; Helsinki, Sankt Peterburg,

Stockholmseverne Benetke), druga skupina zaradi povezav med aktualnimi in zgodovinskimi imeni (ČretaMarija Čreta).
Geslovnik bo sistematično dopolnjen z različnimi tipi naselbinskih imen.

Novosti:

Novost v slovarju glede na SP 2001 so ponazoritve rabe, ki kažejo na posebne skladenjske in pomenske položaje. Opozorjeno je tudi na položaje, ko se ime kraja nahaja v položaju desnega imenovalnega prilastka, ki je lahko tudi ujemalen z jedrom: »kot prilastek, v imenovalniku« V finski prestolnici Helsinki je potekalo enajsto srečanje med ameriškim predsednikom Clintonom in ruskim predsednikom Jelcinom.

Besedotvorno gnezdo pri teh imenih prinaša pomemben podatek o tvorbi prebivalskega imena za oba spola, svojilnega pridevnika in pridevnika na -ski (Dunaj: Dunajčan, Dunajčanka, Dunajčanov, Dunajčankin, dunajski). Pri tem se izkazujejo tudi razlike med posameznimi homonimnimi imeni, npr. Čreta – Čretljan (občina Vransko), Čretar (občina Hoče – Slivnica).

Kot druga zemljepisna imena imajo tudi imena krajev v geslu pojasnjeno predložno rabo, ki je lahko za uporabnika težavna, in sicer v mestniku (Kje?), rodilniku (Od kod?) in tožilniku (Kam?). Pri vsakem imenu je naveden ustrezen predlog (v/na, iz/z/s) s pravilnimi sklonskimi oblikami (na Dunaju, z Dunaja, na Dunaj).

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 62.

Sklic na predlog pravopisnih pravil:

Pravopisna pravila: poglavje »Velika in mala začetnica« (https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/3/velika_in_mala_zacetnica)

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 4. novembra 2020.

Nabor slovarskih iztočnic:

Aleksandrija
Amsterdam
Benedikt
Benetke
Canossa
Carigrad
Čreta
Darwin
Dunaj
Dunajsko Novo Mesto
Gospa Sveta
Helsinki
Laško
Leningrad
Ljubljana
Male Benetke
Marija Čreta
Moskva
Novo Mesto
Ottawa
Pariz
Rim
Sankt Peterburg
Seldžuk
Stalingrad
Stockholm
Stojno Selo
Sveti Florijan
Sv. Jakob ob Savi
Šentjakob ob Savi
Trst
Volgograd
Windsor
York