Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena otokov, polotokov, otočij

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 50 iztočnic. Vključuje imena otokov, polotokov in otočij, ki so bila prej del večjega problemskega sklopa »Imena pokrajin, otokov«; del iztočnic je vključen zaradi prekrivnosti dela imen z že uslovarjenim pridevnikom.

Geslovnik obsega:

(1) imena otokov in otočij ter polotokov, pri katerih je v rabi skrajšana oblika imena (BalkanBalkanski polotok) ali terminološko pogojena dvojnica otoki – otočje (Ålandski otoki – Ålandsko otočje);
(2) imena otokov in polotokov, ki so bila do zdaj navedena le v imenih držav (Antigva in Barbuda: Antigva, Barbuda; Trinidad in Tobago: Trinidad, Tobago; Florida, Havaji);
(3) imena, ki so vključena zaradi že uslovarjenih pridevnikov (Bled – blejski – Blejski otok);
(4) imena, ki so vključena zaradi izhodiščnih samostalnikov (Labrador – labradorski – Labradorski tok);
(5) imena, ki so vključena zaradi ponazoritev rabe imen iz tujih jezikov (Pelješac, Freycinet, Vormsi);
(6) imena, ki predstavljajo težavo zaradi potencialnega preimenovanja ali ustaljene oblike iz preteklosti (Iwo Jima).

Pri nastajanju geslovnika so upoštevana imena glede na delitev zemljepisnih imen na endonime in eksonime. Endonim je zemljepisno ime jeziku, ki se uporablja na območju poimenovane zemljepisne danosti, eksonim pa je zemljepisno ime v jeziku, ki se na območju poimenovane zemljepisne danosti ne uporablja:

(1) endonimi (Pelješac, Freycinet, Vormsi);
(2) eksonimi (Balearski otoki, Havaji).

Zgradbeno so v geslovnik zajeta enodelna imena, in sicer enobesedna (Barbuda, Ibiza, Midway) in večbesedna (Dežela Franca Jožefa, Iberski polotok).

Problemski sklop bo še dopolnjen, trenutni geslovnik je nastal ob pripravi predloga novih pravopisnih pravil, in sicer ob poglavju Velika in mala začetnica.

Novosti:

Nova v slovarju so glede na SP 2001 nekatera imena otokov, ki so bila do zdaj navedena le v imenih držav (Antigva in Barbuda: Antigva, Barbuda; Trinidad in Tobago: Trinidad, Tobago). V ePravopis smo jih uvrstili, ker se v rabi pojavljajo tudi posamezne oblike. Tako besedotvorno gnezdo pri teh redakcijah prinaša podatek o tvorbi prebivalskega imena za oba spola, svojilnega pridevnika in pridevnika na -ski (Antigva: Antigovec, Antigovka, Antigovčev, Antigovkin, antigovski).

Novost so tudi ponazoritve rabe, ki kažejo na posebne skladenjske in pomenske položaje. Opozorjeno je na položaje, ko se ime pojavlja v položaju desnega prilastka v imenovalniku, in sicer s pojasnilom »kot prilastek, v imenovalniku«, npr. Nemška bojna ladja je potonila v bližini otoka Hiiumaa. Nekatera imena se v prilastkovni poziciji ne pojavljajo le v imenovalniku, je pa imenovalniška uresničitev najbolj tipična, na kar je opozorjeno s pojasnilom »kot prilastek, navadno v imenovalniku«, npr. kot prilastek, navadno v imenovalniku guverner zvezne države Florida.

Za nekatera imena te skupine se je v preteklosti uveljavilo slovensko ime oz. eksonim: Andamani (angl. Andaman Islands); Kanarski otoki (šp. Islas Canarias). V posebnem razdelku »Povezano« je prikazana informacija o izvornem jeziku in imenu, saj predvidevamo, da bo za nepodomačena zemljepisna imena uporabnik poslovenjeno varianto iskal tudi prek izvirnega zapisa. Predstavljene so tudi v rabi prisotne imenske variante, ki za rabo niso priporočljive. Če je v rabi več imen za isto zemljepisno danost (alonimi), je uporabnik o morebitni ustreznejši rabi obveščen s pojasnilom »ustrezneje« in sklicem na ustrezni slovarski sestavek (Zemlja Franca Jožefa ustrezneje Dežela Franca Jožefa). Če sta imeni enakovredni, je med njima vzpostavljena povezava z vodilko »primerjaj« (= prim.), npr. Iberski polotok primerjaj Pirenejski polotok. Razlaga »drugo ime za« opozarja, da je za ime otoka, polotoka oz. otočja prisotnih in ustaljenih več imen (Kanadski arhipelag |drugo ime za Arktični arhipelag|).

Besedotvorno izhodišče prinaša podatek o imenu, iz katerega je izpeljana pridevniška oblika, ki je sestavina uslovarjenega večbesednega imena (Blejski otok < Bled); z vodilko »primerjaj« pa je vzpostavljena povezava z uslovarjenimi iztočnicami, ki so sestavina lastnega imena (Blejski otok primerjaj blejski).

V slovarskem sestavku imajo imena otokov, polotokov in otočij prikazano predložno rabo, in sicer v mestniku (Kje?), rodilniku (Od kod?) in tožilniku (Kam?). Pri nekrajevnem imenu je naveden ustrezen predlog (v/na, iz/z/s), ob njem pa ustrezne sklonske oblike (na Blejskem otoku, z Blejskega otoka, na Blejski otok).

Glede na SP 2001 je novost prikazovanje ozkih nenaglašenih samoglasnikov e ali o, in sicer je ožina označena s pikico pod e ali o ([ẹ] oz. [ọ]), npr. Apeninski polotok [apenínski pólotok], rod. Apeninskega polotoka [apenínskega pólotọka].

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 69–76.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Ålandski otoki – Åland
Ålandsko otočje – Åland
Aleksandrov arhipelag
Aleuti
Ameriški Deviški otoki
Andamani
Antigva
Apeninski polotok
Arabija
Arabski polotok
Arktični arhipelag
Baleari
Balearski otoki
Barbuda
Blejski otok
Britanski Deviški otoki
Dežela Franca Jožefa – Zemlja Franca Jožefa
Ferski otoki
Florida
Freycinet
Havaji
Hiiumaa
Iberski polotok – Iberija
Istra
Iwo Jima
Jutlandija
Kanadski arhipelag
Kanarski otoki
Karibi
Karibski otoki
Karibsko otočje
Kimbrijski polotok
Krim
Krk
Labrador
Mikronezija
Nova Gvineja
Pantelleria
Pelješac
Pirenejski polotok
Saaremaa
Stromboli
Tobago
Trinidad
Vancouvrov otok
Vormsi
Zadrski arhipelag
Zannone