Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena zgodovinskih osebnosti

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 283 eno- in večbesednih iztočnic. Nastal je ob poglavju o prevzetih besedah in besednih zvezah, izhodišče za izbiro iztočnic so bili v rabi izkazani zgledi, pri čemer so bili glavni viri besedilni zbirki Gigafida 2.0 in Korpus akademskih besedil – KAS ter Slovenski veliki leksikon (Mladinska knjiga, 2003).

V problemskem sklopu so imena:

(1) vladarjev,
(2) svetnikov,
(3) papežev in
(4) drugih zgodovinskih osebnosti.

Glede na vrsto podomačevanja lahko imena zgodovinskih osebnosti razdelimo v tri skupine:

(1) pisno podomačena imena (Pij < Pius, Margareta II. < Margrethe);
(2) podomačena imena kot dvojnice ob izvirno zapisanih imenih (Beatrix – Beatrika; Galilei – Galilej);
(3) imena s prevedenimi stalnimi pridevki (Rihard I. Levjesrčni).

Novosti:

Glede na SP 2001 je prenovljen nabor iztočnic. Imena zgodovinskih osebnosti so obravnavana kot eno- ali večbesedne samostojne iztočnice (Frančišek, Luther; Anton Padovanski, Barbara Celjska).

Pri imenih, ki jih podomačujemo, slovar uporabniku prinaša informacijo o izvirniku (Jurij VI. Britanski, angl. George VI.). Z vodilko »primerjaj« je uporabnik obveščen o:

  • morebitnih soobstajajočih in normativno enakovrednih različicah imen za zgodovinsko osebnost (Elizabeta Ruska primerjaj Elizabeta Petrovna),
  • razširjenosti nepodomačene variante imena in zato normativni enakovrednosti (Galilej primerjaj Galilei),
  • enakozvočnem vrstnem poimenovanju (Atila primerjaj atila).

Uporabnik je z vodilko napoten tudi na povezane iztočnice, ki razširjajo slovarsko informacijo (Luther primerjaj luteran).

S pojasnilom »ustrezneje« je uporabnik obveščen o:

  • neustrezno podomačenih imenih (Inocent VIII. ustrezneje Inocenc VIII.; Lev X. ustrezneje Leon X.; Ptolemajos ustrezneje Ptolemaj);
  • prevladujoči nepodomačeni varianti imena in zato njeni normativni prednosti (Cojz ustrezneje Zois; Kalvin ustrezneje Calvin; Petrarka ustrezneje Petrarca);
  • pogostem nepravilnem zapisu imena v rabi (Marija Antonieta ustrezneje Marija Antoaneta; Nefertiti ustrezneje Nefreteta).

Kot iztočnice so navedena polna imena zgodovinskih oseb, pri nekaterih je v rabi razširjena tudi skrajšana ubeseditev, na kar je opozorjeno s pojasnilom »skrajšano« (Aleksander I. Ruski skrajšano Aleksander I.; Franc Jožef I. skrajšano Franc Jožef; Kleopatra VII. skrajšano Kleopatra). S pojasnilom »v prenesenem pomenu« je uporabnik opozorjen na to, da ime nastopa v preneseni rabi (v prenesenem pomenu |Valvasorjeva dela| berem Valvasorja). Pri imenih, kjer je ob prevladujoči nepodomačeni varianti imena v rabi kot neprednostna izkazana podomačena varianta imena, je na to opozorjeno s pojasnilom »kot zgodovinsko ime tudi podomačeno v obliki« (Luther kot zgodovinsko ime tudi podomačeno v obliki Luter).

Iztočnice so opremljene s pregibnimi vzorci. Večina pregibnih vzorcev prinaša le informacijo o pregibanju v ednini, saj gre za konkretne zgodovinske osebnosti; informacija o pregibanju v dvojini in množini je pri tistih imenih, pri katerih se iztočnica v rabi pojavlja tudi kot npr. ime ali priimek (Atanazij, Teodora). Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 173, 175, 176, 177, 181.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Prevzete besede in besedne zveze.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abdulah II. tudi Abdulah Drugi
Abélard – Abelard
Akihito
Albert II. tudi Albert Drugi
Aleksander I. Ruski tudi Aleksander Prvi Ruski
Aleksander III. Makedonski tudi Aleksander Tretji Makedonski
Alfonz X. Kastiljski tudi Alfonz Deseti Kastiljski
Alfonz X. Modri tudi Alfonz Deseti Modri
Amenemhet III. tudi Amenemhet Tretji
Amenofis IV. tudi Amenofis Četrti
Ana Celjska
Andrej s Krete (sveti/sv. Andrej s Krete)
Anton Padovanski (sveti/sv. Anton Padovanski)
Anton Puščavnik (sveti/sv. Anton Puščavnik)
Antonij
ArhimedArhimedes
AristotelAristoteles
Atahualpa
Atanazij (sveti/sv. Atanazij)
Atila
Avgust
Avguštin Canterburyjski (sveti/sv. Avguštin Canterburyjski)
Barbara Celjska
Beatrika Nizozemska
Beatrix
Beda Častitljivi (sveti/sv. Beda Častitljivi)
Benedikt XVI. tudi Benedikt Šestnajsti
Boleslav I. Hrabri tudi Boleslav Prvi Hrabri
Bonifacij VIII. tudi Bonifacij Osmi
Boris I. tudi Boris Prvi
Brigita Irska (sveta/sv. Brigita Irska)
Brigita Švedska (sveta/sv. Brigita Švedska)
Calvin – Kalvin
Celzij
Cezar
Ciši
Cita (sveta/sv. Cita)
Črna kraljica
Demetrij Hvarski
Demetrij s Hvara
Demetrij Solunski (sveti/sv. Demetrij Solunski)
Dioklecijan
Dionizij Pariški (sveti/sv. Dionizij Pariški)
Dioskur
Donat Zadrski (sveti/sv. Donat Zadrski)
Džingiskan
Džoser
Edvard III. tudi Edvard Tretji
Edvard Spoznavalec (sveti/sv. Edvard Spoznavalec)
Ehnaton
Eleonora Akvitanska
Elizabeta Bavarska
Elizabeta II. tudi Elizabeta Druga
Elizabeta Ogrska (sveta/sv. Elizabeta Ogrska)
Elizabeta Petrovna
Elizabeta Portugalska (sveta/sv. Elizabeta Portugalska)
Elizabeta Ruska
Elizabeta Yorška
Ema Krška (sveta/sv. Ema Krška)
EratostenEratostenes
Evgenija
Ferdinand I. Habsburški tudi Ferdinand Prvi Habsburški
Ferdinand I. Romunski tudi Ferdinand Prvi Romunski
Filip Belgijski
Filip I. Lepi tudi Filip Prvi Lepi
Filip II. Avgust tudi Filip Drugi Avgust
Filip II. Francoski tudi Filip Drugi Francoski
Filip II. Španski tudi Filip Drugi Španski
Filip Lepi
Franc I. Francoski tudi Franc Prvi Francoski
Franc Jožef I. tudi Franc Jožef Prvi
Frančišek (sveti/sv. Frančišek)
Frančišek Asiški (sveti/sv. Frančišek Asiški)
Frančišek Ksaverij (sveti/sv. Frančišek Ksaverij) – Frančišek Ksaver
Frančišek Saleški (sveti/sv. Frančišek Saleški)
Friderik I. Rdečebradec tudi Friderik Prvi Rdečebradec
Friderik II. Celjski tudi Friderik Drugi Celjski
Friderik II. Veliki tudi Friderik Drugi Veliki
Friderik III. Habsburški tudi Friderik Tretji Habsburški
Fuad I. tudi Fuad Prvi
Galilei in Galilej
Gandhi – Gandi
Gregor I. Veliki tudi Gregor Prvi Veliki (sveti/sv. Gregor Veliki)
Gustav II. Adolf tudi Gustav Drugi Adolf
Hačepsut
Hadrijan (sveti/sv. Hadrijan)
Hadrijan I. tudi Hadrijan Prvi
Hamurabi
Harald Modrozobi
Hema Krška (sveta/sv. Hema Krška)
Henrieta Marija
Henrik II. tudi Henrik Drugi
Henrik VIII. tudi Henrik Osmi
Herod I. Veliki tudi Herod Prvi Veliki
HipokratHipokrates
Hirohito
Honorij III. tudi Honorij Tretji
HoracijHoracius, Horac
Husein
ibn Saud
ibn Tašfin
Ignacij Antiohijski (sveti/sv. Ignacij Antiohijski)
Ignacij Lojolski (sveti/sv. Igancij Lojolski) – Ignacij Loyolski
Inocenc VIII. tudi Inocenc Osmi – Inocent VIII. tudi Inocent Osmi
Irena Atenska
Irenej Lyonski (sveti/sv. Irenej Lyonski)
Ivan Brez dežele
Ivan Grozni
Ivan III. Vasiljevič tudi Ivan Tretji Vasiljevič
Ivan Veliki
Ivana Orleanska (sveta/sv. Ivana Orleanska) – Devica Orleanska
Izabela Francoska
Izabela Portugalska (sveta/sv. Izabela Portugalska)
Jakob I. tudi Jakob Prvi
Jakob Mlajši (sveti/sv. Jakob Mlajši)
Jakob Starejši (sveti/sv. Jakob Starejši) – Jakob Veliki
Jakob Veliki
Janez Damaščan (sveti/sv. Janez Damaščan)
Janez Dobri (sveti/sv. Janez Dobri)
Janez Evangelist (sveti/sv. Janez Evangelist)
Janez Krstnik (sveti/sv. Janez Krstnik)
Janez Nepomuk (sveti/sv. Janez Nepomuk)
Janez od Križa (sveti/sv. Janez od Križa)
Janez Pavel II. tudi Janez Pavel Drugi (sveti/sv. Janez Pavel II.)
Janez XXIII. tudi Janez Trinajsti (sveti/sv. Janez XXIII.)
Jožef II. tudi Jožef Drugi
Juan Carlos
Juda Tadej (sveti/sv. Juda Tadej)
Julij II. tudi Julij Drugi
Jurij iz Brežic
Jurij VI. Britanski tudi Jurij Šesti Britanski
Justinijan I. tudi Justinijan Prvi
Kaligula
Kangši
Karađorđević (Aleksander I. Karađorđević)
Karakala
Karel Boromejski (sveti/sv. Karel Boromejski)
Karel I. Avstrijski tudi Karel Prvi Avstrijski
Karel I. Veliki tudi Karel Prvi Veliki
Karel II. Plešasti tudi Karel Drugi Plešasti
Karel III. tudi Karel Tretji
Karel IV. tudi Karel Četrti
Karel XVI. Gustav tudi Karel Šestnajsti Gustav
Kasandra
Katarina Aragonska
Katarina I. tudi Katarina Prva
Katarina II. Velika tudi Katarina Druga Velika
Katarina Medičejska
Katarina Sienska (sveta/sv. Katarina Sienska)
Kefren
Keops
Klara Asiška (sveta/sv. Klara Asiška)
Klavdij
Klemen VII. tudi Klemen Sedmi
Kleopatra VII. tudi Kleopatra Sedma
Kliment Ohridski (sveti/sv. Kliment Ohridski)
Kolumb
Konstantin
Konstantin Veliki
Kornelij (sveti/sv. Kornelij)
Kras
Krvava Marija
Lazar (sveti/sv. Lazar)
Leon X. tudi Leon Deseti – Lev X. tudi Lev Deseti
Leon XIII. tudi Leon Trinajsti
Lovrenc Brindiški (sveti/sv. Lovrenc Brindiški)
Ludvik I. Pobožni tudi Ludvik Prvi Pobožni
Ludvik XIV. tudi Ludvik Štirinajsti
Luther – Luter
Magnus Zakonodajalec
Maksimijan
Maksimilijan Celjski (sveti/sv. Maksimilijan Celjski)
Maksimilijan I. Habsburški tudi Maksimilijan Prvi Habsburški
Maksimin Tračan
Malahija (prerok Malahija, sveti/sv. Malahija)
Mao Cetung
Margareta II. tudi Margareta Druga
Margareta Navarska
Marija Antoaneta – Marija Antoinetta – Marija Antonieta
Marija I. Angleška tudi Marija Prva Angleška
Marija I. Škotska tudi Marija Prva Škotska
Marija Magdalena (sveta/sv. Marija Magdalena)
Marija Terezija
Marjeta Antiohijska (sveta/sv. Marjeta Antiohijska)
Marjeta Ogrska (sveta/sv. Marjeta Ogrska)
Mark Avrelij
Melkijad (sveti/sv. Melkijad)
Menes
Meroveh
Mičiko
Modest Gosposvetski (sveti/sv. Modest Gosposvetski)
Mojmir I. tudi Mojmir Prvi
Montezuma II. tudi Montezuma Drugi
Nebukadnezar II. tudi Nebukadnezar Drugi – Nabukodonozor II. tudi Nabukodonozor Drugi
Nefreteta in Nofreteta – Nefretete – Nefertiti
Neron
Nikolaj I. Veliki tudi Nikolaj Prvi Veliki (sveti/sv. Nikolaj I. Veliki)
Nikolaj iz Mire (sveti/sv. Nikolaj iz Mire)
Nostradamus
Ostrovrhar
Oton I. Veliki tudi Oton Prvi Veliki
Pachacutec
Paracelsus
Pavel od Križa (sveti/sv. Pavel od Križa)
Pavel VI. tudi Pavel Šesti (sveti/sv. Pavel VI.)
Pavlin Oglejski (sveti/sv. Pavlin Oglejski)
Pepi I. tudi Pepi Prvi
Peter I. Veliki tudi Peter Prvi Veliki
Petrarca – Petrarka
Pij VII. tudi Pij Sedmi
Pij XI. tudi Pij Enajsti
Pij XII. tudi Pij Dvanajsti
Pipin III. Mali tudi Pipin Tretji Mali
Pitagora
Ptolemaj – Ptolemajos
Puyi
Rafael
Ramzes II. tudi Ramzes Drugi
Rania
Rastislav (sveti/sv. Rastislav)
Rihard I. Levjesrčni tudi Rihard Prvi Levjesrčni
Rihard III. tudi Rihard Tretji
Samuel Bolgarski
Sava (sveti/sv. Sava)
Sedeči bik
Selassie (Haile Selassie)
Seti I. tudi Seti Prvi
Sigismund Luksemburški
Sikst IV. tudi Sikst Četrti
Silvija Švedska
Simeon I. Veliki tudi Simeon Prvi Veliki
Simon Gorečnik (sveti/sv. Simon Gorečnik)
Simon iz Lipnice (sveti/sv. Simon iz Lipnice)
Simon Kananejec (sveti/sv. Simon Kananejec)
Sisi
Šćepan Mali
Štefan Dušan Silni
Teodora
Teodozij I. Veliki tudi Teodozij Prvi Veliki
Terezija Avilska (sveta/sv. Terezija Avilska) – Tereza Avilska
Tiberij
TitTitus
Tokugava
Tomaž Akvinski (sveti/sv. Tomaž Akvinski)
Trajan
Tutankamon
Tutmozis III. tudi Tutmozis Tretji
Urban VII. tudi Urban Sedmi
Valvasor – Valvazor
Venčeslav Češki (sveti/sv. Venčeslav Češki)
Vespazijan
Viktorija Britanska
Viljem II. Nemški tudi Viljem Drugi Nemški
Vincencij Pavelski (sveti/sv. Vincencij Pavelski)
Vlad III. Drakula tudi Vlad Tretji Drakula
Vlad III. Tepeš tudi Vlad Tretji Tepeš
Vojtaššák
Zaharija (prerok Zaharija, sveti/sv. Zaharija)
Zois – Cojz
Zwingli tudi Cvingli