Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Imena zgodovinskih osebnosti

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 263 eno- in večbesednih iztočnic. Nastal je ob poglavju o prevzetih besedah in besednih zvezah, izhodišče za izbiro iztočnic so bili v rabi izkazani zgledi, pri čemer so bili glavni viri besedilni zbirki Gigafida 2.0 in Korpus akademskih besedil – KAS ter Slovenski veliki leksikon (Mladinska knjiga, 2003).

V problemskem sklopu so imena:

(1) vladarjev,

(2) svetnikov,

(3) papežev in

(4) drugih zgodovinskih osebnosti.

Glede na vrsto podomačevanja lahko imena zgodovinskih osebnosti razdelimo v tri skupine:

(1) pisno podomačena imena (Pij < Pius, Margareta II. < Margrethe);

(2) podomačena imena kot dvojnice ob izvirno zapisanih imenih (Beatrix – Beatrika; Galilei – Galilej);

(3) imena s prevedenimi stalnimi pridevki (Rihard I. Levjesrčni).

Novosti:

Glede na SP 2001 je prenovljen nabor iztočnic. Imena zgodovinskih osebnosti so obravnavana kot eno- ali večbesedne samostojne iztočnice (Frančišek, Luther – Anton Padovanski, Barbara Celjska).

Pri imenih, ki jih podomačujemo, slovar uporabniku prinaša informacijo o izvirniku (Jurij VI. Britanski – angl. George VI.). Z vodilko primerjaj (= prim.) je uporabnik obveščen:

• o morebitnih soobstajajočih in normativno enakovrednih različicah imen za zgodovinsko osebnost (Elizabeta Ruska prim. Elizabeta Petrovna),

• o razširjenosti nepodomačene variante imena in zato normativni enakovrednosti (Galilej prim. Galilei),

• o enakozvočnem vrstnem poimenovanju (Atila prim. atila).

Uporabnik je prav tako z vodilko napoten na povezane iztočnice, ki razširjajo slovarsko informacijo (Luther prim. luteran).

S kazalko glej (= gl.) je uporabnik obveščen o:

• neustrezno podomačenih imenih (Inocent VIII. gl. Inocenc VIII., Lev X. gl. Leon X., Ptolemajos gl. Ptolemaj);

• prevladujoči nepodomačeni varianti imena in zato njeni normativni prednosti (Cojz gl. Zois, Kalvin gl. Calvin, Petrarka gl. Petrarca);

• pogostem nepravilnem zapisu imena v rabi (Marija Antonieta gl. Marija Antoaneta, Nefertiti gl. Nefreteta).

Kot iztočnice so navedena polna imena zgodovinskih oseb, pri nekaterih je v rabi razširjena tudi skrajšana ubeseditev, na kar je opozorjeno s pojasnilom »skrajšano« (Aleksander I. Ruski skrajšano Aleksander I., Franc Jožef I. skrajšano Franc Jožef, Kleopatra VII. skrajšano Kleopatra). S pojasnilom »v prenesenem pomenu« je uporabnik opozorjen, kadar ime nastopa v preneseni rabi (berem Valvasorja v prenesenem pomenu 'berem Valvasorjeva dela'). Pri imenih, kjer je ob prevladujoči nepodomačeni varianti imena v rabi kot neprednostna izkazana podomačena varianta imena, je na to opozorjeno s pojasnilom »kot zgodovinsko ime tudi podomačeno v obliki« (Luther kot zgodovinsko ime tudi podomačeno v obliki Luter).

Iztočnice so opremljene z onaglašenimi (pri podomačenih imenih) in neonaglašenimi pregibnimi vzorci (pri nepodomačenih imenih). Večina pregibnih vzorcev prinaša le informacijo o pregibanju v ednini, saj gre za konkretne zgodovinske osebnosti, informacija o pregibanju v dvojini in množini je pri tistih imenih, pri katerih se iztočnica v rabi pojavlja tudi kot npr. ime ali priimek (Atanazij, Petrarca, Teodora).

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 173, 175, 176, 177, 181.

Sklic na predlog pravopisnih pravil:

Pravopisna pravila: poglavje »Prevzete besede in besedne zveze« (https://www.fran.si/pravopis8/Poglavje/4/prevzete_besede_in_besedne_zveze)

Zadnja sprememba:

Fran 7.0, 5. novembra 2020.

Nabor slovarskih iztočnic:

Abdulah II.
Akihito
Albert II.
Aleksander III. Makedonski
Aleksander I. Ruski
Alfonz X. Kastiljski
Alfonz X. Modri
Amenemhet III.
Amenofis IV.
Ana Celjska
Andrej s Krete
Anton Padovanski
Anton Puščavnik
Arhimed
Atahualpa
Atanazij
Atila
Avgust
Avguštin Canterburyjski
Barbara Celjska
Beatrika Nizozemska
Beatrix
Beda Častitljivi
Benedikt XVI.
Bonifacij VIII.
Brigita Irska
Brigita Švedska
Calvin
Celzij
Cezar
Ciši
Cita
Cojz
Črna kraljica
Demetrij Hvarski
Demetrij s Hvara
Demetrij Solunski
Devica Orleanska
Dioklecijan
Dionizij Pariški
Donat Zadrski
Džingiskan
Džoser
Edvard III.
Edvard Spoznavalec
Ehnaton
Eleonora Akvitanska
Elizabeta Bavarska
Elizabeta II.
Elizabeta Ogrska
Elizabeta Petrovna
Elizabeta Portugalska
Elizabeta Ruska
Elizabeta Yorška
Ema Krška
Eratosten
Evgenija
Ferdinand I. Habsburški
Ferdinand I. Romunski
Filip Belgijski
Filip II. Avgust
Filip II. Francoski
Filip II. Španski
Filip I. Lepi
Filip Lepi
Franc I. Francoski
Franc Jožef I.
Frančišek
Frančišek Asiški
Frančišek Ksaver
Frančišek Ksaverij
Frančišek Saleški
Friderik II. Celjski
Friderik III. Habsburški
Friderik II. Veliki
Friderik I. Rdečebradec
Fuad I.
Galilei – Galilej
Gandhi – Gandi
Gregor I. Veliki
Gustav II. Adolf
Hačepsut
Hadrijan
Hadrijan I.
Hamurabi
Harald Modrozobi
Hema Krška
Henrieta Marija
Henrik II.
Henrik VIII.
Herod I. Veliki
Hipokrat – Hipokrates
Hirohito
Honorij III.
Husein
Ibn Saud
Ibn Tašfin
Ignacij Antiohijski
Ignacij Lojolski – Ignacij Loyolski
Inocenc VIII. – Inocent VIII.
Irena Atenska
Irenej Lyonski
Ivana Orleanska
Ivan Brez dežele
Ivan Grozni
Ivan III. Vasiljevič
Ivan Veliki
Izabela Francoska
Izabela Portugalska
Jakob I.
Jakob Mlajši
Jakob Starejši
Jakob Veliki
Janez Damaščan
Janez Dobri
Janez Evangelist
Janez Krstnik
Janez Nepomuk
Janez od Križa
Janez Pavel II.
Janez XXIII.
Jožef II.
Juan Carlos
Juda Tadej
Julij II.
Jurij VI. Britanski
Justinijan I.
Kaligula
Kalvin
Karađorđević
Karakala
Karel Boromejski
Karel I. Avstrijski
Karel II. Plešasti
Karel IV.
Karel I. Veliki
Karel XVI. Gustav
Kasandra
Katarina Aragonska
Katarina I.
Katarina II. Velika
Katarina Medičejska
Katarina Sienska
Kefren
Keops
Khangši
Klara Asiška
Klavdij
Klemen VII.
Kleopatra VII.
Kliment Ohridski
Kolumb
Konstantin
Konstantin Veliki
Kornelij
Krvava Marija
Lazar
Leon X.
Leon XIII.
Lev X.
Ludvik I. Pobožni
Ludvik XIV.
Luter – Luther
Magnus Zakonodajalec
Maksimijan
Maksimilijan Celjski
Maksimilijan I. Habsburški
Maksimin Tračan
Malahija
Mao Cetung
Margareta II.
Margareta Navarska
Marija Antoaneta – Marija Antoinetta – Marija Antonieta
Marija I. Angleška
Marija I. Škotska
Marija Magdalena
Marija Terezija
Marjeta Antiohijska
Marjeta Ogrska
Mark Avrelij
Melkijad
Menes
Meroveh
Mičiko
Modest Gosposvetski
Montezuma II.
Nabukodonozor II. – Nebukadnezar II.
Nefertiti – Nefreteta – Nefretete
Neron
Nikolaj I. Veliki
Nikolaj iz Mire
Nostradamus
Oton I. Veliki
Pachacutec
Paracelsus
Pavel od Križa
Pavel VI.
Pavlin Oglejski
Pepi I.
Peter I. Veliki
Petrarca – Petrarka
Phu Ji
Pij VII.
Pij XI.
Pij XII.
Pipin III. Mali
Pitagora
Ptolemaj – Ptolemajos
Ramzes II.
Rania
Rihard III.
Rihard I. Levjesrčni
Samuel Bolgarski
Sava
Sedeči bik
Selassie
Seti I.
Sigismund Luksemburški
Sikst IV.
Silvija Švedska
Simeon I. Veliki
Simon Gorečnik
Simon iz Lipnice
Simon Kananejec
Sisi
Šćepan Mali
Štefan Dušan Silni
Teodora
Teodozij I. Veliki
Terezija Avilska
Tiberij
Tit
Tokugava
Tomaž Akvinski
Trajan
Tutankamon
Tutmozis III.
Urban VII.
Valvasor – Valvazor
Venčeslav Češki
Vespazijan
Viktorija Britanska
Viljem II. Nemški
Vincencij Pavelski
Vlad III. Drakula
Vlad III. Tepes
Vlad III. Tepeš
Zaharija
Zois