Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Italijanščina

Geslovnik:

Problemski sklop, ki obsega 80 lastnoimenskih iztočnic iz italijanskega jezika, je nastal ob redigiranju zgledov iz predloga preglednice za prevzemanje iz italijanščine. Gre za ponazoritve najbolj značilnih položajev, pri katerih opažamo predvsem neskladje med zapisom in izreko. V slovar so italijanska imena vključena tudi zaradi drugih pomenskih sklopov (npr. pisanje krajev, imen s predimki, imen vladarskih in plemiških rodbin, voda …), vendar teh v pravopisno kategorijo »Preglednica za prevzemanje iz italijanščine« nismo vključili. Nabor bo še dopolnjen.

V slovar so v prirastku za leto 2021 vključeni naslednji tipi lastnih imen:

(1) moška imena: Antonio, Federico;

(2) ženska imena: Livia, Maria;

(2) priimki: Collodi, Puccini;

(3) zemljepisna imena: Alessandria, Ancona;

(4) stvarna imena: Cavalleria rusticana, Nabucco.

Novosti:

Preglednica za prevzemanje iz italijanščine je prilagojena pravilom za prevzemanje v Pravopisu 8.0, kar vključuje:

• dosledno ohranjanje ločevalnih znamenj;

• spremembe pri razumevanju hiata/zeva (Orvieto [orvjéto] proti Antonio [antónijo]);

• izgovor dvočrkja zz kot [z] ali [dz] (npr. mezzoforte).

Uslovarjena imena so deloma preverjena tudi z vidika glasovnega uresničevanja v različnih jezikih, če se v njih pojavljajo, npr. Gabriele. Slovarski sestavek sklene besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (LuchinoLuchinov).

Ob slovarski obravnavi imen je v letu 2021 redakcijska skupina ePravopisa sklenila, da se bo izreka imena v celoti izpisovala v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v odvisnih sklonih, tj. rodilniku in orodniku. Odločitev je sprejela tudi Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU. Ob preglednici za prevzemanje iz italijanščine je to že izpeljano, sicer pa bo celovita slovarska preureditev izpeljana v letu 2022.

Uporabniku prijaznejša sta dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni v celoti preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 1088.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopis 8.0, preglednica za prevzemanje iz italijanščine

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

Alessandria
Alfieri
Alighieri
Ancona
Andria
Antonio
Assisi
Beccaria
Biasutti
Borghese
Brindisi
Cadore
Casanova
Cavalleria rusticana
Cefalu
Cesena
Chianti
Cimabue
Clementi
Codelli
Collodi
(Carlo Collodi)
Conti
Cremona
Croce
D'Annunzio
Dante
da Todi
Federico
Ferre
Francesco
Frascati
Gabriele  
Giammaria
Grimaldi
Iacopo
Iesolo
in Jesolo
Imola
Jacopo
Jacopone iz Todija
Kampanija
Leoncavallo
Livia
Lucca
Luchino
Macerata
Maesta
Marcello
Maria
Mario
Medici
Michelangelo
Montecassino
Moravia
Nabucco
Niccolo
Ortisei
Orvieto
Pantelleria
Pascoli
Pavia
Piacenza
Piccolomini
Pieta
Pozzo
Puccini
Pulcinella  
Quasimodo
Rimini
Rossini
Scopoli
Sofia
Sophia
Spinola
Tasso
Tizian
Trapani
Verrocchio
Viareggio
Vicenza
Visconti