Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Podredne zloženke

Geslovnik:

Geslovnik obsega 145 podrednih zloženk, ki so različnih tipov:

(1) samostalniške podredne zloženke (19 iztočnic), npr. Afroameričan, Afroameričanka, avstromarksizem, mladoslovenec;

(2) pridevniške podredne zloženke na -ski/-ški, ki so na izrazni ravni prekrivne s prirednimi vezalnimi zloženkami (3 iztočnice), afroazijski, angloameriški, italoameriški;
(3) pridevniške podredne zloženke na -ski/-ški (118 iztočnic), npr. agrarnoekonomski, lesnoindustrijski.
V geslovnik smo vključili tudi najpogostejše napačne zapise (5 iztočnic) in jih označili s slovarsko kazalko glej (= gl.), npr. borzno-posredniški namesto borznoposredniški.

Novosti:

Širši geslovnik podrednih zloženk je bil usmerjen v iskanje uporabniških težav, ki se pojavijo zaradi nejasnega besednozveznega podstavnega izhodišča in jih uporabniki zato zamenjujejo s prirednimi zloženkami: agrarnopolitičen (< agrarna politika) nasproti agrarno-industrijski (< agraren in industrijski). Vse zloženke imajo pripisano izhodiščno podstavno zvezo in so uporabljene v značilnem kolokacijskem razmerju, ki je preverjen po besedilnem korpusu Gigafida 2.0.

Posebna pozornost je namenjena zloženkam, ki so prekrivne s prirednimi vezalnimi zloženkami, npr. italoameriški:

• podredni pomen (= ameriški z italijanskimi prvinami): Frank Sinatra velja za najbolj znanega italoameriškega pevca

• priredni pomen (= italijanski in ameriški): italoameriški klan Cose nostre

Nekatere podredne zloženke obstajajo ob prirednih:

družbenoekonomski (< družbena ekonomija)

družbeno-ekonomski (< družba in ekonomija)

Med zloženkami je vzpostavljeno sopomensko razmerje (družbenoekonomskidružbenogospodarski), pri nekaterih je uporabnik napoten na sopomenko, ki je bolj uveljavljena.

Nekatere že uslovarjene zloženke so bile ponovno pregledane zaradi novih dejstev, npr. Afroameričan, ki kaže na razlike med slovenskim in ameriškim okoljem:

• Američan afriškega porekla ali temnopolti Američan

• v ameriškem okolju temnopolti Američan: Čeprav je njegov oče Jamajčan, zase pravi, da je Afroameričan

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 490, 512.

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

Afroameričan
Afroameričanka
afroameriški
afroazijski
afrokaribski
afrokubanski
agrarnoekonomski
agrarnogospodarski
alpskoslovanski
angloameriški
argentinskoslovenski
avstrijskokoroški
avstrijskoštajerski
avstrofašist
avstrofašizem
avstromarksist
avstromarksističen
avstromarksizem
avstroslavizem
belogardist
belogardističen
belogardizem
beloovratniški
borznoposredniški
cestnoželezniški
ciprskogrški
ciprskoturški
češkoslovaški
tudi čehoslovaški
črnogorski
čutnodomišljijski
davčnoinšpekcijski
desnosredinski
desnostranski
dinarskokraški
družbenoekonomski
družbenogospodarski
državnotožilski
državnozborski
etičnomedicinski
fizikalnokemijski
glasbenoinformacijski
glasbenoumetniški
glasbenozaložniški
glasbenozgodovinski
gorskokolesarski
gorskotekaški
gospodarskozgodovinski
grškokatoliški
idejnoestetski
indijskooceanski
invalidskopokojninski
istrskobeneški
italoameriški
javnomnenjski
krščanskodemokratski
kulturnoantropološki
kulturnozgodovinski
latinoameriški
in latinskoameriški
lesnobrdski
lesnoindustrijski
levorok
levosredinski
levostranski
liberalnodemokratski
likovnopedagoški
likovnoteoretski
literarnokritiški
literarnoteoretski
literarnoumetniški
literarnozgodovinski
lovskogospodarski
lovskoupravljavski
medicinskoetični
medicinskorehabilitacijski
mehiškoameriški
mladoslovenec
mladoslovenka
mladoslovenski
modrotiskarski
nacionalnogospodarski
narodnobuditeljski
narodnogospodarski
narodnostnomanjšinski
neofašist
neofašističen
neofašistka
neonacist
neonacističen
neonacistka
notranjskokraški
plesnoelektronski
plesnogledališki
policijskoveteranski
političnoekonomski
političnogeografski
političnonazorski
poslovnoinformacijski
pravnoinformacijski
pravnoorganizacijski
pravnopremoženjski
pravnosistemski
pravnozgodovinski
prometnoinformacijski
prometnotehniški
radijskoigrski
razvojnogospodarski
razvojnopsihološki
razvojnotehnološki
rdečearmejski
rdečekmerski
rdečemorski
regionalnogeografski
staroslovenec
staroslovenka
staroslovenski
strokovnomedicinski
športnoinformacijski
športnomedicinski
športnonovinarski
športnorekreacijski
športnoribiški
tihomorski
toplotnoizolacijski
tržnogospodarski
tržnoinformacijski
tržnokomunikacijski
turističnoinformacijski
umetnostnozgodovinski
velikonemec
velikonemka
velikonemški
vladnokoalicijski
vojaškoindustrijski
vojaškomedicinski
vojaškopolicijski
vojaškopomorski
vojaškostrateški
vojaškozgodovinski
zimskorekreacijski
zimskosmučarski