Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Pridevniki (iz zemljepisnih nenaselbinskih/nekrajevnih imen)

Geslovnik:

Problemski sklop obsega 44 slovarskih iztočnic in zajema vrstne pridevnike na -ski/-ški iz zemljepisnih nekrajevnih imen. Problemski sklop ni dokončen in bo razširjen z različnimi skupinami pridevnikov iz nekrajevnih imen oz. bodo obstoječe skupine še dopolnjene.

Prvotni geslovnik je nastal ob pripravi predloga novih pravopisnih pravil, in sicer ob poglavju »Velika in mala začetnica«. V prirastku za leto 2023 so bili dodani pridevniki, tvorjeni iz čeških, estonskih, finskih, italijanskih, poljskih, slovaških in španskih nekrajevnih imen, ter nekateri pridevniki iz nekrajevnih imen, ki so vključena v pravopisni poglavji »Glasoslovni oris« in »Glasovno–črkovne premene«.

Novosti:

V ePravopisu je glede na SP 2001 uvedena nova terminologija, ki je pomensko ustreznejša in razumljivejša sodobnemu uporabniku jezika. Termin nekrajevna imena je uveden namesto termina nenaselbinska imena, ob tem je namesto termina naselbinska imena uveden termin krajevna imena.

Pri redigiranju nismo spreminjali ustaljene prakse in norme SP 2001, smo pa v nekaterih primerih dodali nove oblike in/ali dvojnice, ki jih izkazuje aktualna raba. Dvojnica je vpisana v geslu iztočnične oblike in nima lastnega gesla (mountevereški in mounteverestovski).

Nove so tudi navedbe pogostejših stalnih besednih zvez, ki so tipične za določene pridevnike na –ski/–ški, če z njimi ponazarjamo problemske sklope, obravnavane v Pravopisu 8.0, denimo nadomestna poimenovanja držav (apeninski škorenj |Italija|), poimenovanja zgodovinskih dogodkov (ardenska ofenziva), poimenovanja živali (himalajska koza).

Slovarski sestavek uporabnika z vodilko »primerjaj« (= prim.) obvešča o lastnih imenih, v katerih iztočnični pridevnik nastopa kot ena od sestavin lastnega imena, npr. triglavski prim. Triglavski ledenik, Triglavski park, Triglavska severna stena, Triglavsko pogorje, Triglavska jezera. Slovarski sestavek se zaključi s podatkom o izhodiščni besedi, tj. nekrajevnem imenu, iz katerega je izpeljan pridevnik na –ski/–ški (krnski izhodišče Krn, triglavski izhodišče Triglav).

V ePravopisu sta uporabniku prijaznejša dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje sklonskih oblik v vseh številih. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer dovoljuje statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik. Izreka imena je v celoti izpisana v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v rodilniku, če pa zahteva iztočnica tudi podatek o izgovoru v orodniku, je celotna paradigma predstavljena v posebnem slovarskem razdelku, imenovanem izgovorno gnezdo.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 975.

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: Velika in mala začetnica.

Zadnja sprememba:

Fran 11.0, 24. novembra 2023.

Nabor slovarskih iztočnic:

ålandski
alpski
anapurnski
apalaški
apeninski
ardenski
brooklynski
dinarski
draveljski
gibraltarski
greenwiški
himalajski
hindukuški
kapitolski
karakorumski
karpatski
kastelski
kavkaški
kordiljerski
kremeljski
krnski
manhattanski
miramarski
mokrinski
montecassinski
moščanski
mountevereški in mounteverestovski
panonski
pichinški
pirenejski
pogorelški
roški
sneberski in sneberški
srednjeatlantski
šavrinski
šišenski
triglavski
trnovski
uralski
velikoplaninski
vevški
vileniški
viški
vogeški