Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Priimki s predimki

Geslovnik:

Problemski sklop v prvi fazi obsega 25 priimkov s predimki. Seznam je bil oblikovan kot nabor tipološko raznovrstnih primerov, in sicer:

(1) priimki, pri katerih je predimek pisan nestično (npr. de Palma, De Palma);

(2) priimki z dvema nestično pisanima predimkoma (npr. de la Vega);

(3) večdelni priimki, od katerih ima zadnji enega ali več predimkov (npr. Calderon de la Barca);

(4) priimki, pri katerih je predimek okrajšava (npr. St. John);

(5) priimki, pri katerih je prvotni predimek pisan pred opuščajem ali stično (npr. D'Annunzio, MacDowell).

V rastočem slovarju bo v prihodnjih fazah dodajanja iztočnic zajetih več imen, ki bodo uravnoteženo porazdeljena glede na različne tipe in pogostnost v rabi ter uporabniške zadrege.

Novosti:

Glede na Slovenski pravopis 2001 smo ponazarjalno gradivo v tej skupini obvestilno razširili s primeri tipičnih skladenjskih rab. Vsa gesla vsebujejo zglede za skladenjski položaj sredi povedi, in sicer samostojno ter za osebnim imenom (npr. Govoril sem s kapetanom O'Connorjem; irska pevka Sinead O'Connor). Gesla, pri katerih je predimek pred priimkom pisan z malo začetnico, pa vsebujejo še zglede za položaj na začetku povedi (npr. De la Vega se nenehno bori proti krivici in zatiranju).

Priimki, ki se v rabi pojavljajo brez predimkov, so tudi v iztočnici zapisani brez njih. Vendar pa je v nasprotju z SP 2001 podatek o obstoju predimka v geslu vsebovan. Pred tipskim zgledom za skladenjski položaj za osebnim imenom ta tip gesel namreč vsebuje opozorilo »za imenom s predimkom« (pri Metternich npr. »za imenom s predimkom« Postal je diplomat in varovanec ministrskega predsednika kneza Klemensa von Metternicha).

Novost glede na SP 2001 je tudi diferenciranje gesel glede na to, ali gre za priimek s predimkom, ki je bil v pregledanem gradivu vezan na posameznika (tip d'Indy, Saint-Exupèry), ali za splošno rabljen priimek s predimkom (tip Asad, de Souza). Prvi tip gesel ima v zaglavju vedno identifikacijo (pri Baudouin de Courtenay npr. 'Jan Baudouin de Courtenay: poljski jezikoslovec'). Drugačna je tudi obvestilnost v delu gesla, ki vsebuje sklonske oblike, saj je pri tem tipu gesel navedena le edninska paradigma, pri vseh drugih geslih pa vse tri.

Besedotvorno gnezdona koncu slovarskega sestavka vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (npr. pri d’Indy: B d’Indyjev).

Normativno je ovrednotenje dvojničnih paradigmatskih možnosti.

Sklic na SP 2001:

Pravopisna pravila: § 46, 860.

Zadnja sprememba:

Fran 5.0, 5. decembra 2017.

Nabor slovarskih iztočnic:

Asad
Baudouin de Courtenay
Calderon de la Barca
D'Annunzio
d'Indy
de Courtenay
de la Vega
de Palma
De Palma
de Souza
De Souza
Fehling
Gasset
Giscard d'Estaing
Goethe
Humboldt
Metternich
O'Connor
Ortega y Gasset
Richelieu
Saint-Exupèry
St. John
Vigny
von Grünigen