Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Pravopisne kategorije – Problemski sklopi ePravopisa

Španščina

Geslovnik:

Problemski sklop, ki obsega 18 lastno- in občnoimenskih iztočnic iz španskega jezika, je nastal ob redigiranju zgledov iz predloga preglednice za španščino. Gre za ponazoritve najbolj značilnih položajev, pri katerih opažamo predvsem neskladje med zapisom in izreko. V slovar so španska imena in poimenovanja vključena tudi zaradi drugih pomenskih sklopov (npr. pisanje krajev, imen s predimki, prevzetih občnih poimenovanj …), vendar jih v pravopisno kategorijo »Preglednica za prevzemanje iz španščine« nismo vključili. Nabor bo še dopolnjen.

V slovar so v prirastku za leto 2021 vključeni naslednji tipi iztočnic:

(1) moška imena: Aleixandre;

(2) priimki: Cervantes;

(3) zemljepisna imena: Algeciras;

(4) občno besedje: pikador.

Novosti:

Preglednica za prevzemanje iz italijanščine je prilagojena pravilom za prevzemanje v Pravopisu 8.0, kar vključuje:

• dosledno ohranjanje ločevalnih znamenj;

• dosledno uresničevanje izgovora rodilniških oblik z nezvenečim nezvočnikom v izglasju, npr. Márquez [márkes, rod. márkesa];

• v imenih na naglašeni končni -á se naglas (kot v SP 2001) prestavlja na začetek besede: Bogotá/Bógota;

• črko ⟨u⟩, če pred samoglasnikom ne tvori zloga, izgovarjamo kot [u̯]: Duero [du̯êro].

Uslovarjena imena so deloma preverjena z vidika glasovnega uresničevanja v različnih jezikih, npr. Juan. Slovarski sestavek sklene besedotvorno gnezdo, ki vsebuje podatek o tvorbi svojilnega pridevnika (AleixandreAleixandrejev).

Ob slovarski obravnavi imen je v letu 2021 redakcijska skupina ePravopisa sklenila, da se bo izreka imena v celoti izpisovala v samostojnem slovarskem razdelku, in sicer ne le v imenovalniku, temveč tudi v odvisnih sklonih, tj. rodilniku in orodniku. Odločitev je sprejela tudi Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU. Slovarska preureditev bo v celoti izpeljana v letu 2022.

Uporabniku prijaznejša sta dosledno navajanje ponazarjalnega gradiva z izpisanimi zahtevnejšimi oblikami in navajanje naglašenih sklonskih oblik v vseh številih, saj so vsa imena opremljena z onaglašenimi pregibnimi vzorci. Dopolnitev s paradigmami prinaša sistemske možnosti pregibanja. Uresničitev vseh oblik ni preverjena po gradivu, saj elektronsko korpusno gradivo, ki sicer omogoča statistične analize gradiva, ne omogoča razlikovanja homonimnih sklonskih oblik.

Sklic na SP 2001:

slovar

Sklic na predlog pravopisnih pravil Pravopis 8.0:

Pravopisna pravila: poglavje »Preglednice za posamezne jezike«

Pravopis 8.0, preglednica za prevzemanje iz italijanščine

Zadnja sprememba:

Fran 9.0, 22. novembra 2021.

Nabor slovarskih iztočnic:

Aguascalientes
Aguirre
Aleixandre
Algeciras
Antonio
Cervantes
Ekvador
El Greco
gavčo
Guevara
gverila
Honduras
Juan
Paragvaj
pikador
Salvador
siesta
tortilja