advȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

alêja -e ž

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

aveníja -e ž (ȋ)
široka velemestna cesta z drevesi na obeh straneh: šla sta navzdol po aveniji; široka avenija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

avenȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

aveníja -e ž
GLEJ SINONIM: bulvar

Sinonimni citat

aveníja -e ž (ȋ) |cesta, ulica|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

aveníja -e ž

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

aveníja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

bulvár -ja m

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

Citatna imena skandinavskih ulic

Kako v besedilu ravnamo z imeni ulic, npr. iz skandinavskih jezikov (Vendevägen, Myrerskogveien ...) spol in sklonljivost v slovenščini?

Jezikovna svetovalnica, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

členítvena potéza -e -e ž

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

Elizêjske poljáne -ih polján ž mn., zem. i. (ȇ á) |pariška avenija|: na ~ih ~ah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

perspektíva -e ž

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 11. 2020.

Število zadetkov: 13