benevolénten -tna -o prid. (ẹ̑)
knjiž. dobrohoten, naklonjen: benevolentna kritika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 12. 7. 2020.

Število zadetkov: 1