metilén -a (ẹ̑) kem. dvovalentni radikal, izveden iz metana z odvzemom dveh atomov vodika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

metilén... prvi del zloženk (ẹ̑) kem. nanašajoč se na dvovalentni radikal, izveden iz metana z odvzemom dveh atomov vodika: metilenjodid, metilenklorid

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2022.

Število zadetkov: 2