metilén -a m (ẹ̑)
kem. dvovalentni radikal, izveden iz metana z odvzemom dveh atomov vodika:

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

metilén -a m, snov. (ẹ̑) kem.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

metilén.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) metilénjodíd, metilénkloríd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

metilén... prvi del zloženk (ẹ̑)
kem. nanašajoč se na dvovalentni radikal, izveden iz metana z odvzemom dveh atomov vodika: metilenjodid, metilenklorid

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

Število zadetkov: 4