a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.