a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 11. 12. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.