a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 31. 3. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.