a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 20. 7. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.