a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.