a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.