a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

a

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

á

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

à

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

a...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abalienácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abalienacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abbé

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abderít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abderítski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abderítstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abdicírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abdikácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abdikacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abdómen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abdominálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abdúkcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abece

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecéda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecedár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédarček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédarica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédarski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecéden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abecédniški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábelstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aberácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aberacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abesínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiogenéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abituriènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abituriêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abituriêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablaktácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áblativ

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áblativen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbnormálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbnormálnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abnórmen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abnormitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abnórmnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abolícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abolicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abolicioníst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abolicionízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abolírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abonènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abonêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abonêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abonírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abonmá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abonmájski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abortírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abortív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abortíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abórtus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábota

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áboten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábotnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábotnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábotnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábotnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Ábraham

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Ábrahamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrakadábra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábranek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazív

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abreviatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrúpten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abscés

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abscísa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abscísen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absentírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absentízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absínt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolúcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolut

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolúten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutizíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolutórij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolvènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolvêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolvêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolvírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinêntstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinírati se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstrahíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstrahírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstrákcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstrákten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstraktíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstraktíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstraktízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktnež

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstrúzen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstrúznost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absúrd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absúrden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absúrdnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abulíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abundánca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abundánten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abuzíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abúzus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

a cappélla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

accelerándo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áccidens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acétaldehíd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetíl

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetilén

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetilénka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetilénski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetílsalicílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetónski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acíden

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acídnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acidofílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acidóza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àcíkličen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

a cónto

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acrylan

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ačìh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad ácta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adágio

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adamít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Ádamov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ádamovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptabílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptabílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptêr

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adápter

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adekvát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adekváten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adekvátnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adenóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adépt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adherénten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad hóc

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adícija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adicíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adíjo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad infinítum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aditíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ádjektiv

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ádjektiven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjektivizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjektivizírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjúnkt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjustíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjustírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjutánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjutántski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjutantúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjútum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adlátus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad líbitum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adligát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratíva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

admirál

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

admiralitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

admirálski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

admirálstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adnéks

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adnotácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ad óculos

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adolescénca

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adolescénčen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adolescènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adónis

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adópcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptíranec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adoptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adráš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adrenalín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adrésa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adresánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adresár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adresát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adréselj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adrésen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adresírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ádrica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ádrija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adrijánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorbènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorbíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorbírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsórpcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorpcíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorptíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorptívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adstrát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adstríngens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adulár

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adút

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advênten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adventíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adventístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adventístka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adventíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adventízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advêrb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adverbiálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adverzatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advokát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advokátka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advokátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advokatúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aero...

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróben

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerobióza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerodinámičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerodinámika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerodróm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerodrómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerofág

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerofagíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerofotografíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerofotogrametríja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerohidroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áeroklúb

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerolínija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerolít

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áeromeháničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áeromehánika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerométer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áeromíting

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeronávt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeronávtičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeronávtika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeroplán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeroplánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áeroposnétek

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerosól

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerostát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerostátičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerostátika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerotáksi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áeroterapíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerotranspórt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áerovlék

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afazíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àfebrílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afékcija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afékt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afektácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afektíran

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afektíranost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afektíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afektívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afélij

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afêra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aferéza

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aferíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afežéjevka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aficírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àfigurálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afiliácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afiliírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afinitéta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afinitéten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afínost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afirmácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afirmatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afirmíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afirmírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afišírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfna

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afnáti se

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aforíst

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aforístičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aforístičnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aforízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrík

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrikanístika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrikanizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrikánski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrikáta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfriški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrodizíak

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrónt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfta

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ága

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àgalakcíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agapánt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agápe

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágarágar

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agáva

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agéncija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agencíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agénda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágens

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agènt

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agêntinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agêntka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agêntovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agêntski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agentúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agílen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agílnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitátor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitatóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitátorka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitátorski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitátorstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitíranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agitírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agítka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agítpróp

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agítprópovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agítprópovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinacíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinatíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinín

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnátski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnoscírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnosticízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnóstičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnóstik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnozíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agógičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agógika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agón

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agonálen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agoníja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agóra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agorafobíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agráfa

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agráren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrarizácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrarízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárnopolítičen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágras

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregáten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregírati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrema

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresíven

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrésor

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrikultúra

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrikultúren

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrobiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrokemíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrokombinát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágromeliorácija

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágromelioracíjski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrometeorologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágromínimum

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agronóm

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agronomíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agronómka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agronómski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrotéhničen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrotéhnika

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágroživílstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrúmi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àh

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ahà

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áhasver

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áhasverski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áhasverstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ahát

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aháten

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áhati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ahčì

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Ahílov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àhistóričen

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àhistorízem

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áhle

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áhniti

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ahój

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ahromat

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àhumán

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áids

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

airbus

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aircondition

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aitiologíja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aitiolóški

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajá

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ája

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajatóla

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájbiš

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájbišev

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájčkati

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àjd

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájda

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdared

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àjdi

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajdína

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajdínski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajdíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdnica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdov

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovček

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovec

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovica

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajdovíšče

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovka

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovnik

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájdovščina

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajèj

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájer

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájevski

Slovar slovenskega knjižnega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 93154 zadetkov.