abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.