abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 25. 6. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.