abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.