abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.