abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 2. 10. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.