abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.