abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.