abecedírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

àbiótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abolicionístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aboníranec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aborídžin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aborídžinski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aborígin

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aboríginski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ábraham

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ábrahamka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ábrahamovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ábrahamovka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ABS

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ABS-

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abstinénčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

acid

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ádidaska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aditív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adjuvántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

administrátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

administríranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

administrírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adréma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adrenalín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adrenalínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adrenalínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adútinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adútka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

advêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

advokátinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aeróbični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aerogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aêrosnémanje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aferáštvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afgáni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

áfna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afrikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

áfro

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

áfro...

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

áfroamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

áfropòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agíliti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agility

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agresívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agresívnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ágriglíf

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ágrokopréna

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ágroživílec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aikido

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

airbag

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ájurvéda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ájurvédski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akcentológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akcentológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ákcija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ákcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akrátotêrma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akrátotermálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akreditácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aktuálnopolítični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akupresúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akupunkturíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akupunktúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akupunkturológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akústični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ákvafítnes

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ákvakultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akvizitêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

al dente

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alergogéni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alergologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alergolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

álfanumêrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alkaidovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alkájdovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alkohológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alkoskòp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

álkotéster

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

all inclusive

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

all-in-one

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alocírani

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alocírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aloe vera

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

álter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alternatíva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alternatívec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alternatívka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alternatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alternatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

álter…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aluzívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alzheimer

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alzheimerjeva bolézen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amandmírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ambasádorka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ambientálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ambrózija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amerikanofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amfetamín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ámiš

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ámniocentéza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ampulíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anabólični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anabólik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anafiláktični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

analizánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

analóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

analógni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andiníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andinízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andragóg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andragóginja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andragóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ándropávza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anesteziológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anesteziologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anesteziolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anevrízma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angiografíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angiológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angiologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angiolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ángioplástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angléški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angléžiti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ángloamerikánščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ánglomaníja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ángloslovénščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animácijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animátorski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ankétarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anksiolítik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anksiózen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anksióznost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anomíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anonímka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anonímni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoréksičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoréksičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoréksičnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoreksíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoréksik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoréktičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoréktičen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anoréktik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antagoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántialergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántialêrgik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiamerikanízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiamêriški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántibaktêrijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ánticelulítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántidepresívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiemétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiepiléptik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiglobalíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiglobalístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiglobalizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiglobalizacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiglobalízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántihistamínik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántihistamínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántijunák

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántikancerogén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántikatolicízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiklerikálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántikoagulánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántikomuníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántikorupcíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántikultúra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántinacíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántinacístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántinátovec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántinátovski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántioksidacíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántioksidánt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántioksidántni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántioksidántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántioksidatívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántipirátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántipoezíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántipropagánda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántirekláma

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántirevmátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántistrésni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiteízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántiterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántivírusni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántivírusnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántizvézdnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ántroponomástika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ápiterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aplikatívnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apnêja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apreciácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arabízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arašídov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arborístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arhitektúrni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arhivíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ármafleks

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arómaterapévtski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arómaterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

artefákt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ártkíno

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

artróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

asána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ascendènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

asertíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

asisténčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

àsociálnež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

astrológinja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ástromedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

astronávtka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ášram

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

atašêjka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

áteroskleróza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

atráktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

au pair

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávatar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avdiofíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávdiokaséta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávdioknjíga

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávdiotéhnika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aviárna influénca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aviónika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávkcijski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avokádov

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávra

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avtíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtoagresíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtoalárm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtoalármni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtobómba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtobusar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtocéstni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtocitát

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtodestruktíven

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtodvigálo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtohíša

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtoimúnski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtokozmétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avtológni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avtomátik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avtomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avtomobíl

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

avtomobilístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtoodpàd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtopoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtosalón

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtosédež

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtosterílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtošpórt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ávtotransfúzija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

azbéstcemènt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

azbéstcemêntni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

azbestóza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

azilántski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

azilántstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

azílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bábi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

babyboom

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

babyphone

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bachelor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

badmintoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bádmintonski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bagéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bahaízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bahájec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bahájski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

báht

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájkerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájpas

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájs

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájsa

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájsi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájsika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bájtni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balástni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balerínka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balírnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balístik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balkánec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balkánski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bálkanžúr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balónarski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balónarstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balónski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

balzámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

banána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bánčni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bánčnica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bandóneon

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bandoneoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bándži džámping

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bándži skòk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bánka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bankabílen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bankír

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bankírka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bankomátni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bankomátski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bantustán

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bantustanizácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bárbika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bárbikast

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bárček

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

barík

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

barikíran

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

barikíranje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

barikírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bár kóda

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bárokómora

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bárvanka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

básbaritoníst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

baseballist

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

baseballski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

báskitára

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

báskitaríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

báskovščina

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

basmáti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bátler

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

báza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

beagle

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

beatlomanija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

beaujolais

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bebop

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

becírk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bêdž

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bégavost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

begosúmje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

begosúmnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bêjba

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bejzbolíst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bêjzbolski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

béli

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

beloovrátniški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

benchmark

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

benchmarking

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bencínar

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bencínec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bencínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

berlusconizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bermúde

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

besédenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

besedílni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

besedilopísec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

besedilopíska

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

besediloslôvni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

béta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bétablokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bétakarotén

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

béta…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

betecé

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíatlonec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíblioterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

big band

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíg bênd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bìk

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biker

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bikerski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíkica

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bilirubín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

billboard

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bílokácija

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíngo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bínkoštni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bínkoštnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bío

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoaktívni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biocíd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biocídni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíočíp

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíodinámični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíodiverzitéta

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíodízel

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíodízelski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoenergétičarka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoenergétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoenergétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoenergétski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoenergíjski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoetanól

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoétični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoétik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíofarmacévtika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíofílm

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíofílter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíogenétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíogorívo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíohrána

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoindikátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoinformátika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoinženíring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokatalizátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokibernétika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokmèt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokmetíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokmetíjstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokmetoválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokmetovánje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíokrùh

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíomedicína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíomedicínski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíomesó

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíometeorológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíométrični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biometríja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíométrika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíomónitoring

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíooróžje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíopirátstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoplín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíopolítika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoprideláva

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíopridélek

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoprideloválec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíopsihológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíopsihologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíopsíhosociálni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bióptični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíorazgradljív

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíorazgrádnja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoreáktor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoresonánca

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíostatístika

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíotehnológ

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíotehnologíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíotehnolóški

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoterapévt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoterapíja

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoteroríst

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoterorístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoterorízem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biotín

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíotrgovína

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biótski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíovrême

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíovreménski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíovŕt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíovrtnár

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíovrtnárjenje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoznánost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíoživílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bío…

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bípartítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

birdie

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíseksuálec

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíseksuálka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíseksuálnost

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bítni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biválni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

biválnik

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bíznismen

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blagôvno-trgovínski cénter

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blairizem

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blefêrstvo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blefírati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bléndati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bleščílo

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blížnjevzhódni

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blôg

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blôganje

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blôgati

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blôger

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blokátor

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blokêr

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blokêrka

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

blúziti

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bòbstèza

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bôdi

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bôdiárt

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bôdiartístični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bôdibílder

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bôdibílderski

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bôdibílding

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bôdigárd

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

body

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

body art

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

bodyartistični

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5382 zadetkov.