Sprotni slovar slovenskega jezika

KRVINA, Domen, Sprotni slovar slovenskega jezika 2014?2017, www.fran.si, dostop 26. 5. 2020.

aceróla samostalnik ženskega spola
áfnast pridevnik
agregátSSKJ2 samostalnik moškega spola
agúti samostalnik moškega spola
aióli samostalnik moškega spola
akordeoníst samostalnik moškega spola
áladinka samostalnik ženskega spola
álfakorónavírus, álfa korónavírus samostalnik moškega spola
alióli samostalnik moškega spola
ambasádorSSKJ2 samostalnik moškega spola
androíd samostalnik moškega spola
androíden pridevnik
ankilozáver samostalnik moškega spola
anonimizíran pridevnik
anonimizírati dovršni in nedovršni glagol
ántidementív samostalnik moškega spola
ántifeminístka samostalnik ženskega spola
antropocén samostalnik moškega spola
antropogéni pridevnik
apneíst samostalnik moškega spola
apnêjaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: dinamična apneja, dolžinska apneja, statična apneja, apneja v mirovanju
arkádenSSKJ2 pridevnik
árnikin pridevnik
artičókin pridevnik
artroskóp samostalnik moškega spola
artroskopíja samostalnik ženskega spola
ásica samostalnik ženskega spola
àsimptomátičen pridevnik
àsimptomátično prislov
àsimptomátičnost samostalnik ženskega spola
àsimptomátski pridevnik
àsimptomátsko prislov
aspartám samostalnik moškega spola
asteroídni pridevnik
ateróm samostalnik moškega spola
avantúrica samostalnik ženskega spola
ávtošampón samostalnik moškega spola
backpacker samostalnik moškega spola
backpackerka samostalnik ženskega spola
backpackerski pridevnik
backpackersko prislov
bámbusSSKJ2 samostalnik moškega spola
bandána samostalnik ženskega spola
bardíranje samostalnik srednjega spola
bardírati nedovršni in dovršni glagol
batána samostalnik ženskega spola
bateríjskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: baterijska reja
beachvolley, beach volley samostalnik moškega spola
bêjbika samostalnik ženskega spola
beloplavúti pridevnik
STALNE ZVEZE: oceanski beloplavuti morski pes
belúšni pridevnik
STALNE ZVEZE: belušna zelena, belušni radič
bêstica samostalnik ženskega spola
bêstič samostalnik moškega spola
bêstička samostalnik ženskega spola
bidón samostalnik moškega spola
bíldanje samostalnik srednjega spola
bíldati nedovršni glagol
bíoračunálnik, bío računálnik samostalnik moškega spola
bitcoin samostalnik moškega spola
blítvin pridevnik
bljàk medmet
blôgerski pridevnik
bôdiček samostalnik moškega spola
bolézen samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: pridružena bolezen
bolónjecSSKJ2 samostalnik moškega spola
bórbanje samostalnik srednjega spola
bórbati nedovršni glagol
bráti se nedovršni glagol
brbotálnik samostalnik moškega spola
brexit samostalnik moškega spola
brezpilótnik samostalnik moškega spola
brezstíčni pridevnik
brnívka samostalnik ženskega spola
brusílka samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: kotna brusilka
brusílnikSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: kotni brusilnik
búčkin pridevnik
budála samostalnik ženskega spola
búlgur samostalnik moškega spola
bullying samostalnik moškega spola
búrekSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: ne imeti (niti) za burek
burekárna samostalnik ženskega spola
burekdžínica, buregdžínica samostalnik ženskega spola
burkíni samostalnik moškega spola
buzerírati nedovršni glagol
cájteng samostalnik moškega spola
cájtenge samostalnik ženskega spola
camu camu samostalnik moškega spola
certifikacíjski pridevnik
céstnohitróstni pridevnik
chefinja, šéfinja samostalnik ženskega spola
citronéla samostalnik ženskega spola
citronélin pridevnik
covid-19 samostalnik moškega spola
coworking samostalnik moškega spola
čajóta samostalnik ženskega spola
časosléd samostalnik moškega spola
čémbalski pridevnik
čevapčičárna samostalnik ženskega spola
čevapdžínica samostalnik ženskega spola
čipôvje samostalnik srednjega spola
STALNE ZVEZE: vezno čipovje
čmrlják samostalnik moškega spola
čôravSSKJ2 pridevnik
črvínaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
čúft samostalnik moškega spola
čúfta samostalnik ženskega spola
čústvenček samostalnik moškega spola
dáhSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: potapljanje na dah
degú samostalnik moškega spola
depozitárni pridevnik
desétváljnik samostalnik moškega spola
destabilizátor samostalnik moškega spola
détoks, detox samostalnik moškega spola
dihálkaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
dirkáčina samostalnik ženskega spola
disidèntSSKJ2 samostalnik moškega spola
disidêntstvo samostalnik srednjega spola
dismorfofobíja samostalnik ženskega spola
distáncaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: socialna distanca
dojênčkanje samostalnik srednjega spola
dojênčkati nedovršni glagol
dolgoróčno prislov
dopêčiSSKJ2 dovršni glagol
dopéka samostalnik ženskega spola
dopékati nedovršni glagol
dopústSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski dopust
doula, dúla samostalnik ženskega spola
dražílnik samostalnik moškega spola
drêd, dread samostalnik moškega spola
dríftanje samostalnik srednjega spola
dríftati nedovršni glagol
drobížnica samostalnik ženskega spola
drón samostalnik moškega spola
dŕsnikSSKJ2 samostalnik moškega spola
drúgoobtóženi samostalnik moškega spola
dúrian samostalnik moškega spola
dvókanálni pridevnik
džábe pridevnik
FRAZEOLOGIJA: za džabe
džihadíst samostalnik moškega spola
ékler samostalnik moškega spola
é-knjíga samostalnik ženskega spola
eléktrohidrávlični pridevnik
elektrónskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: elektronska cigareta, elektronska knjiga
elitístičen pridevnik
emódži, emoji samostalnik moškega spola
ênováljnik samostalnik moškega spola
ênoznáčenSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: enoznačni identifikator
ênoznáčno prislov
epidurálni pridevnik
epilátor samostalnik moškega spola
epítom samostalnik moškega spola
épskiSSKJ2 pridevnik
espadríla samostalnik ženskega spola
etážnost samostalnik ženskega spola
fákič samostalnik moškega spola
faláfel samostalnik moškega spola
fártlek samostalnik moškega spola
fêjmič samostalnik moškega spola
fêjmička samostalnik ženskega spola
fibromialgíja samostalnik ženskega spola
finôčaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
firbcati nedovršni glagol
fiskálno prislov
fixie, fixi samostalnik moškega spola
flash mob, flashmob samostalnik moškega spola
fléksarica samostalnik ženskega spola
fleksibílenSSKJ2 pridevnik
flíkanje samostalnik srednjega spola
flíkati nedovršni glagol
flípflôpka samostalnik ženskega spola
flís samostalnik moškega spola
flótni pridevnik
folklorízem samostalnik moškega spola
folksonomíja samostalnik ženskega spola
fôlovati, followati nedovršni glagol
fondantSSKJ2, fondán samostalnik moškega spola
fótoknjíga samostalnik ženskega spola
fótolòv samostalnik moškega spola
fótolôvec samostalnik moškega spola
fótolôvski pridevnik
fótonapétostni pridevnik
fršlòk samostalnik moškega spola
frúštek samostalnik moškega spola
frúštkati nedovršni glagol
fúknjen pridevnik
fully samostalnik moškega spola
fundraising samostalnik moškega spola
fúsnóta samostalnik ženskega spola
gájžla samostalnik ženskega spola
FRAZEOLOGIJA: na koncu gajžla poči
galánga samostalnik ženskega spola
galangál samostalnik moškega spola
gambêr samostalnik moškega spola
geek, gík samostalnik moškega spola
gemíšt samostalnik moškega spola
gentrificírati nedovršni in dovršni glagol
gentrifikácija samostalnik ženskega spola
geocaching samostalnik moškega spola
géolòv samostalnik moškega spola
géolôvec samostalnik moškega spola
géolôvka samostalnik ženskega spola
ghee samostalnik moškega spola
gladiátorka samostalnik ženskega spola
glámping samostalnik moškega spola
glíh členek
FRAZEOLOGIJA: glih za glih
glinénka samostalnik ženskega spola
glokálen pridevnik
glokálno prislov
gluhoslepôta samostalnik ženskega spola
gmàh samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: dati (komu) gmah, pustiti (koga) pri gmah(u)
gnezdítveni pridevnik
gobcáč samostalnik moškega spola
goji samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: goji jagode, jagode goji
gomóljni pridevnik
gomúlka samostalnik ženskega spola
govórecSSKJ2 samostalnik moškega spola
grábljiceSSKJ2 samostalnik ženskega spola
gradualízem samostalnik moškega spola
grélček samostalnik moškega spola
grexit samostalnik moškega spola
grizáloSSKJ2 samostalnik srednjega spola
grózdenje samostalnik srednjega spola
gúrati nedovršni glagol
háremke množinski samostalnik ženskega spola
hashtag, hêšteg samostalnik moškega spola
hêjtanje samostalnik srednjega spola
hêjtati nedovršni glagol
hêjter samostalnik moškega spola
hêjterka samostalnik ženskega spola
héksenšús samostalnik moškega spola
helikópterskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: helikopterski starši, helikopterski denar
hêndlanje samostalnik srednjega spola
hêndlati nedovršni glagol
hídrobiológ samostalnik moškega spola
hídžab samostalnik moškega spola
hín povedkovnik
hípster samostalnik moškega spola
hípsterka samostalnik ženskega spola
hípsterski pridevnik
hípstersko prislov
híšicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: premična hišica, mobilna hišica
hójaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: hoja po vrvi
FRAZEOLOGIJA: hoja po vrvi
homocisteín samostalnik moškega spola
hornístka samostalnik ženskega spola
hotélSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: hotel mama
hŕčkanje samostalnik srednjega spola
hŕčkar samostalnik moškega spola
hŕčkati nedovršni glagol
hŕčkov pridevnik
STALNE ZVEZE: hrčkov sindrom
impetígo samostalnik moškega spola
inbox, ínboks samostalnik moškega spola
influencer samostalnik moškega spola
influencerka samostalnik ženskega spola
influencerski pridevnik
influencerstvo samostalnik srednjega spola
inkluzíven pridevnik
STALNE ZVEZE: inkluzivna sposobnost
ínoks samostalnik moškega spola
instrumentalizírati nedovršni in dovršni glagol
interagíranje samostalnik srednjega spola
interagírati nedovršni in dovršni glagol
intermédijski pridevnik
invazívka samostalnik ženskega spola
ípon, ippon samostalnik moškega spola
izčlániti dovršni glagol
izmàh samostalnik moškega spola
izmenjáje prislov
izmenjeválec samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: izmenjevalec zgoščenk
izolácijaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: kohortna izolacija
izpodbíjan pridevnik
izsóčiti dovršni glagol
jackfruit samostalnik moškega spola
jajcemát, jajcomát samostalnik moškega spola
jalapéno, jalapeño samostalnik moškega spola
járkica samostalnik ženskega spola
jebêla medmet
FRAZEOLOGIJA: jebela cesta
jêbivéter samostalnik moškega spola
jêbivétrski pridevnik
jet lag, jetlag samostalnik moškega spola
jogíst samostalnik moškega spola
jogístka samostalnik ženskega spola
kafetjêra, kafetiera samostalnik ženskega spola
kamélijev pridevnik
kamélijin pridevnik
kamút samostalnik moškega spola
kandída samostalnik ženskega spola
kandidiáza samostalnik ženskega spola
káo členek
kapibára samostalnik ženskega spola
kápicaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: socialna kapica
káps samostalnik moškega spola
kapúcar samostalnik moškega spola
karbónSSKJ2 samostalnik moškega spola
karité samostalnik moškega spola
karitêjev pridevnik
STALNE ZVEZE: karitejevo drevo
karízmaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
kênslanje samostalnik srednjega spola
kênslati dovršni in nedovršni glagol
kerámičarski pridevnik
kétna samostalnik ženskega spola
FRAZEOLOGIJA: imeti koga na ketni, spustiti koga s ketne, strgati se s ketne, utrgati se s ketne
kévlar samostalnik moškega spola
kíberkriminálec samostalnik moškega spola
kilográmček samostalnik moškega spola
kírnja samostalnik ženskega spola
klamídija samostalnik ženskega spola
klamídijski pridevnik
klásikinja samostalnik ženskega spola
klíkanost samostalnik ženskega spola
kljúčnik samostalnik moškega spola
klórovodíkov pridevnik
STALNE ZVEZE: klorovodikova kislina
knàp prislov
STALNE ZVEZE: na knap
FRAZEOLOGIJA: biti na knap s čim, iti na knap
knéset samostalnik moškega spola
knjigobéžnica samostalnik ženskega spola
kófta samostalnik ženskega spola
koléktorSSKJ2 samostalnik moškega spola
kómbilimuzína samostalnik ženskega spola
kómbilimuzínski pridevnik
komunájzar, komunájzer samostalnik moškega spola
konsolidácijaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: konsolidacija javnih financ
kontrólfrík samostalnik moškega spola
koróna samostalnik ženskega spola
korónabedák, koróna bedák samostalnik moškega spola
korónačàs, koróna čàs samostalnik moškega spola
korónaepidemíja, koróna epidemíja samostalnik ženskega spola
korónahumór, koróna humór samostalnik moškega spola
korónakríza, koróna kríza samostalnik ženskega spola
korónaobvéznica, koróna obvéznica samostalnik ženskega spola
korónapakét, koróna pakét samostalnik moškega spola
korónapandemíja, koróna pandemíja samostalnik ženskega spola
korónapánika, koróna pánika samostalnik ženskega spola
korónapozdràv, koróna pozdràv samostalnik moškega spola
korónavírusSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: novi koronavirus
korónavírusni pridevnik
STALNE ZVEZE: koronavirusna bolezen 19
korónazákon, koróna zákon samostalnik moškega spola
korónski pridevnik
korsáž samostalnik moškega spola
koruptibílen pridevnik
koruptibílnost samostalnik ženskega spola
košáricaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
kóžniSSKJ2 pridevnik
krápar samostalnik moškega spola
krasílec samostalnik moškega spola
krasílka samostalnik ženskega spola
kratkopís samostalnik moškega spola
kratkopísni pridevnik
kreditodajálec samostalnik moškega spola
krémastSSKJ2 pridevnik
krémasto prislov
kretálec samostalnik moškega spola
kriminalizácija samostalnik ženskega spola
kriónika samostalnik ženskega spola
kríptobórza, krípto bórza samostalnik ženskega spola
kríptosvét, krípto svét samostalnik moškega spola
kríptovalúta, krípto valúta samostalnik ženskega spola
kríptožetón, krípto žetón samostalnik moškega spola
krôks samostalnik moškega spola
krompíruša samostalnik ženskega spola
kronométerSSKJ2 samostalnik moškega spola
kronometríst samostalnik moškega spola
krostáta samostalnik ženskega spola
kŕtek samostalnik moškega spola
krutón samostalnik moškega spola
krúzati nedovršni glagol
ksénotransplantácija samostalnik ženskega spola
kúhanček samostalnik moškega spola
kúhanec samostalnik moškega spola
kuhljáti nedovršni glagol
kultúrnovárstveni pridevnik
kúrcati nedovršni glagol
kúrčiti se nedovršni glagol
kúžica samostalnik ženskega spola
kúžika samostalnik ženskega spola
kvadkópter samostalnik moškega spola
kvárk samostalnik moškega spola
kvárnik samostalnik moškega spola
kvinójin pridevnik
lájkanje samostalnik srednjega spola
lájkati dovršni in nedovršni glagol
lenorítis samostalnik moškega spola
létvenikSSKJ2 samostalnik moškega spola
limétin pridevnik
línkanje samostalnik srednjega spola
línkati nedovršni in dovršni glagol
lítijev pridevnik
STALNE ZVEZE: litijev bromid, litijev karbonat, litijev oksid
lókum samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: rahat lokum
lopárnica samostalnik ženskega spola
lósati se dovršni glagol
lumbalgíja samostalnik ženskega spola
lútanje samostalnik srednjega spola
lútati nedovršni glagol
maitake samostalnik ženskega spola
májkemi, májke mi medmet
makadámija samostalnik ženskega spola
makadámijski pridevnik
maklúra samostalnik ženskega spola
mandatárski pridevnik
mángostin, mangosteen samostalnik moškega spola
mèdoperatêrski pridevnik
mèdpodjétniški pridevnik
mèdrégijski pridevnik
mégapakét, méga pakét samostalnik moškega spola
mégazákon, méga zákon samostalnik moškega spola
melanocít samostalnik moškega spola
mém, méme samostalnik moškega spola
memorizíran pridevnik
memorizíranje samostalnik srednjega spola
memorizírati dovršni in nedovršni glagol
mentoríranec samostalnik moškega spola
mentoríranje samostalnik srednjega spola
mentoríranka samostalnik ženskega spola
mentorírati nedovršni glagol
mêsniSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: mesni sir
metúljarSSKJ2 samostalnik moškega spola
mikrocefalíja samostalnik ženskega spola
míkrocirkulácija samostalnik ženskega spola
míkrofíbra samostalnik ženskega spola
míkroplástika samostalnik ženskega spola
míkrozelenjáva, míkro zelenjáva samostalnik ženskega spola
milénijec samostalnik moškega spola
miljávžent, milijávžent nedoločni števnik
mílostSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: posvečujoča milost
minimálka samostalnik ženskega spola
minóren pridevnik
míslica samostalnik ženskega spola
mnóžicanje samostalnik srednjega spola
mnóžičenje samostalnik srednjega spola
moderíranje samostalnik srednjega spola
modrôc samostalnik moškega spola
modroplavúti pridevnik
móksa samostalnik ženskega spola
momordíka samostalnik ženskega spola
mónstera samostalnik ženskega spola
môrskiSSKJ2 pridevnik
STALNE ZVEZE: morska krava
múltifúnkcijski pridevnik
múltilateralízem samostalnik moškega spola
murál samostalnik moškega spola
nabíldan pridevnik
nabíldati dovršni glagol
nadgradítiSSKJ2 dovršni glagol
nadgradljívost samostalnik ženskega spola
nàdkúl pridevnik
nadnaslávljanje samostalnik srednjega spola
nadnaslávljati nedovršni glagol
nadnaslovíti dovršni glagol
najêbati dovršni glagol
namòkSSKJ2 samostalnik moškega spola
nángka samostalnik ženskega spola
nánocévka samostalnik ženskega spola
napíhnjenostSSKJ2 samostalnik ženskega spola
napsihíran pridevnik
napsihírati dovršni glagol
narastíšče samostalnik srednjega spola
nasemenítev samostalnik ženskega spola
nasemeníti dovršni glagol
natreníran pridevnik
natrenírati dovršni glagol
naturopátinja samostalnik ženskega spola
navézaSSKJ2 samostalnik ženskega spola
STALNE ZVEZE: v (tesni) navezi
nékajbeséden pridevnik
nèobsojajóč pridevnik
nèobsojajóče prislov
neoprénski pridevnik
nétek samostalnik moškega spola
netikéta samostalnik ženskega spola
netopírnica samostalnik ženskega spola
nèživílski pridevnik
nihájnost samostalnik ženskega spola
níkab samostalnik moškega spola
nínica samostalnik ženskega spola
nizkodózni pridevnik
nocébo samostalnik moškega spola
nominíran pridevnik
noséčka samostalnik ženskega spola
nósnikSSKJ2 samostalnik moškega spola
nótranjeprávni pridevnik
nôvookúžen pridevnik
obhajíloSSKJ2 samostalnik srednjega spola
STALNE ZVEZE: duhovno obhajilo
obkólpski pridevnik
STALNE ZVEZE: obkolpska cesta
obljubljánski pridevnik
obstruktíven pridevnik
odbijalíšče samostalnik srednjega spola
odljubíti se dovršni glagol
odljúbljati se nedovršni glagol
odpíkati dovršni glagol
odrešítelj samostalnik moškega spola
odsledíti dovršni glagol
odvzémnik samostalnik moškega spola
ognjíčev pridevnik
okostnjákSSKJ2 samostalnik moškega spola
FRAZEOLOGIJA: okostnjak iz omare/v omari
okúrcati dovršni glagol
oldschool, old school, oldskul pridevnik
omejevánjeSSKJ2 samostalnik srednjega spola
STALNE ZVEZE: omejevanje socialnih stikov
opolnomôčenje samostalnik srednjega spola
opolnomôčiti dovršni glagol
oprémski pridevnik
optometríst samostalnik moškega spola
orgázmični pridevnik
origámi samostalnik moškega spola
oslíčev pridevnik
osvínčeni pridevnik
overland samostalnik moškega spola
pacièntSSKJ2 samostalnik moškega spola
STALNE ZVEZE: ničti pacient, pacient številka ena
páf povedkovnik
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 880 zadetkov.