á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.