Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.