á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.