Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 16. 4. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.