á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.