á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.