á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

à

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Å

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Á-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

à..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

AA

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a. a.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aachen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aalst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aarau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aargau

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àb..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ab..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abadán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ábadon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábaka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábakus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abalienácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

à bas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abažúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abbádo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abbé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abdêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abderít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abderítski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abdicírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abdikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abdómen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abdominálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abdúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abé

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecéda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecédar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecedár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecédarski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecéden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecedírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecédnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecédniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abecédno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ábel

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abélard

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábelstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aberácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aberdeen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abesínija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abidján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abidžán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àbiogenéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àbiótičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àbiótski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abisálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abit.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abituriènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abituriêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ABK-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ablácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ablaktácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áblativ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àbnormálno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abnórmen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abnormitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abolícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abolicioníst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abolicionístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abolicionízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abolírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abonènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abonêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aboníran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abonírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abonmá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abonmájski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àborálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aborígin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aboríginski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abortírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abortív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abortíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abórtus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábota

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áboten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ab ôvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abradírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ábraham

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ábraham a Sáncta Clára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábrahamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abrakadábra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ábranek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abrazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abrazíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abrazív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abreviatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abrogácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abrúci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abrúpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abrúzzi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ABS-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abs.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abs..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ábsalom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abscés

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abscísa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abscísen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absentírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absínt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolúcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolúten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolutíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolutístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolutizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolutízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolutizírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolútno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolutórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolvènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolvêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absolvírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absórbcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absorbcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absorbíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absorpcíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstinénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstinènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstinêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstinírati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstrahírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstrákt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstraktíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstráktno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstráktum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abstrúzen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absúrd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absúrden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

absúrdno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ábu Békr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Abukír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abulíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abundánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ab úrbe cóndita

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

abúzus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ac

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a c.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Academía operosórum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a cappélla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acc.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

accelerándo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

accessoire

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Accétto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áccidens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Áccra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acét..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetíl..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetilén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetilénka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetilénski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetisál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acéto..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aceton..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetónski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acíden

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acido..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acidóza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àcíkličen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aconcágua

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

a cónto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

acrylán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ačìh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

A. D.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad absúrdum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad ácta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Adámič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adamít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ádamov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ádamovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ádamovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ádams-stókesov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adaptabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adaptácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adápter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adaptêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adaptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adaptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adaptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Addison

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

addisonov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adekvát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adekváten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adekvátno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Adeláide

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Adelájda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádenauer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adenítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adenóm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adépt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adherénten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adhezíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adhezíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adhezíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad hóc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adiabáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adiabáten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adieu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adíjo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad infinítum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad informándum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Á-diplómski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádis Abéba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aditív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Adíža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ádjektiv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjúnkt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjustírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjutánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjutantúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjútor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjútum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adjuvánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adlátus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádler

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádlešiči

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad líbitum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adligát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administrácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administracíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administratíva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administratívec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administratíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administratívno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administrátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administratúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

administrírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

admirál

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

admiralitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

admirálski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

admisíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádmont

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adnéks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adnotácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ad óculos

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adolescénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adolescénčen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adolescènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adolescêntski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádolf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Adonáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adópcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adoptánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adoptíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adoptíranec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adoptírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adoptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adorácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adorátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adráš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrenálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrenalín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adresánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adresár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adresát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adréselj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrésen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adresírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ádria

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Adriján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adrijánski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adsorbènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adsorbírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adsórpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adsorptíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adstrát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adstríngens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adstringènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adúkcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adulár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adúlt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adultêrij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adumbrán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Á-dúr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adút

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adv.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advênten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adventíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adventístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adventíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advêrb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

adverzatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advokát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advokátski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

advokatúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

AEG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeríran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aêro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aero..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeróbika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerobús

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrodinámičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrodinámično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerodróm

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerofagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aeroflót

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrofotografíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrofotogrametríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrohidroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerolít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerométer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêromíting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeronávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeronávtika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aeropórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêroposnétek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerorally

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêroréli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerosól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aerostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrotáksi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêroterapíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrotranspórt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aêrovlék

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Aétij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afazíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àfebrílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afékcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afékt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afektácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afektíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afektírano

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afektíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afélij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aferáštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aferéza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afežêjevka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Afgánistan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àfigurálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afíks

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afiliírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afinitéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afinitéten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afirmácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afirmatíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afirmíran

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afirmírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afišírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afnaríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afnáti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afoníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aforíst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aforístičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aforístično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aforístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aforízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Áfrika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrikanístika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrikanizácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrikanízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrikánščina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrikáta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfro..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfroamêriški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Afrodíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrodizíak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

afrónt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

áfta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

AFŽ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ag

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

AG

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ága

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágakán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àgalakcíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

àgalaktíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Agamémnon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agamogamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agapánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agápe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágarágar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ágata

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agéncija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agencíjski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agénda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agentúra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Ágfa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agílno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

ágio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agitácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agitátor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agitírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agítka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agítpróp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agítprópovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aglomerácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aglomerát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aglutinácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aglutinát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aglutinín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

aglutinírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agnát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agnoscírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agnosticízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agnóstičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agnóstik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agógičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agógika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

agonálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 20. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.