..(á)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)lna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)m

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(a)nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)va

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(á)ven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(al)íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(ar)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(átik)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(č)i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(č)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(énc)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(ént)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(éš)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(ev)stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(évn)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(évn)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)lo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)vec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(í)vo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(íln)a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(íln)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(íln)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(ín)ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(n)àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(n)at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(n)íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(n)ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(n)ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(ôv)nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(š)ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(š)nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(š)tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..(t)je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..á

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..á..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..a..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..abílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..àj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..aj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ák

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..alín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..án

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..àn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..an

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áns

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ans

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ànt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ánten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ár

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ára

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..árh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..aríca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..árij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..aríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..árna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..árnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..as

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ást..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..aš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..át

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..àt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..at

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..atíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..átor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..atórij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..àv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..av

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ávh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ávh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ávs

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ávš

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ávt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ávž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ázen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..áža

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..bus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..c

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..c(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..can

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..cè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ce

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ce..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..cen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..cija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..čan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..čè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..če

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..čk..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..čkan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..dà

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..da

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..dáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..dàj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..daj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..deset

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..é

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..è

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..é..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..e..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..é(v)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..eát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..éca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..eca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ece

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..èč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..êjec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..êjši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ejši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..éla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..elj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ém

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..em

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..emíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..én

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..èn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..en

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..énič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..eník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..enj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ênje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..enje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..énji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..enji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..énten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ér

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..êr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..er

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..êra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..eríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ésa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ést

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..est

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ét

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..étum

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ev..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..evec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..éven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..evík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..evít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..évje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..evje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..evkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..evski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ézen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..éž

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ež

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ežán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ežàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fág

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fagíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fêr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ficírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fikácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fikácijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fíl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..filíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fób

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fobíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..foníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..fór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..gamíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..gén

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..geníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..génski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..gnozíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..gón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..gráf

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..grafíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..grám

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..hípsa

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..i

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..í..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..i..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..iát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ibílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íc

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ícija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ìč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íč..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..iče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íček

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ičen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íčina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..iêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..iján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ík(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íkast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íkav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íl

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ílec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ilíšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ílja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ílka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ílo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..in

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ínc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ínec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ing

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ínja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..inja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ínji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ínka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ír

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ís(a)..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íšče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..išče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ítelj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..itéta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ítev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ítis

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..itíven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ítor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..iv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..íven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ízem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ják

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ján

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jàn

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jáva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..je

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jêra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..jív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..k..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..kaj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..kast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..kinja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..kljast

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..kljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..krat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..l

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..le

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lêj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lèj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lej

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..len

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..li

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lín

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..líza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lj..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ljáj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ljàt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ljív

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ljúbje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..lóg

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..logíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..má

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..mán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..man

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..maníja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..mènt

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..méter

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..mórfen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..n

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..nájst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..nica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ník

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..nik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..nja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..nje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..nji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ó

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ø

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ó..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..o..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ø..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..òč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ój

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ól

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..oma

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ón

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..onálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..oním

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..onimíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ór

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..or

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..órij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óst

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..òv

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..oven

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovič

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovík

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovína

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovít

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôvka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôvnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovnat

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôvski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ôvstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..óza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ózen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..pát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..patíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..rino..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..s

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..skóp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..skòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..slôvec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..slôvje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..stát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..sto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..stòp

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..stvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..šè

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..šen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ši

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..šnji

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..t

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..tek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..téka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..telj

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..tev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..tì

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..típ

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..tipíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..tomíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..tor

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..trofíja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..tvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ú..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..u..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..úc..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..úck..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..úh

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..úh..

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..úha

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..úlja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..um

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..ún

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

..úr

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.