Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abbe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abdíja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abdíjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábdulah II.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abesínija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abesínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abházijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abházijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abházijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábrahamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ABS

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abs.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ac

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

a. Chr. n.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

A. D.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ádam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adamít

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adamítka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adamítski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ádamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Addison

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Addisonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adm.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

admirál

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Adobe Illustrator

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Adobe InDesign

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Adobe Photoshop

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adv.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

advènt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistančev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afganistánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afgánistanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afričánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áfrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áfroameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfro-amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfroázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfro-ázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afrodíta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ag

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Agamémnon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Agêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Agêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

agl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

agnosticízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

agr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahác

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aháčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahíl

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahíles

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahílov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ahmadíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ahmadístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aids

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AIDS

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ajánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ájas

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ajmár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ajmárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ajmárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ájpes

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ájpesov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁJPES-ov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁJPES

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁJPES

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akadémik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akadémikinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akihíto

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akihítov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akvitánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akvitánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akvitánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Al

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áladin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Álah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albêrti

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Álbert II.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albêrtijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albêrti-Žníderšičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albižán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albižánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albižánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleksánder

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder III. Makedónski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder I. Rúski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder Névski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder Véliki

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksandríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksandríjska knjížnica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleksandríjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleksandrínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksándrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alemán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alemánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alemánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alèš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alêšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

álfa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alfónz X. Kastíljski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alfónz X. Módri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

al Haitam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

al Haitamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljáž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljaž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóšin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Al Kaida

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Al Kaidin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alkaidovec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alkaidovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alkaidovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alobróg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alobróginja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alobróški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alójzij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alp.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alpína

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alpínin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alúmen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alzheimerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alžírski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Am

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

am.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ambárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ambasádor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ambasádorka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambróžič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambróžičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amenemhét III.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amenófis IV.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amer.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Američán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Američánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amerikánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amerikánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amerikánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amerikánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amerikánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amhárec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amhárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amhárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámiš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámišinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámiški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámon-Rá

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amorít

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amorítinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amorítski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámorjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ampêr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ampère

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ampèrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ampersand

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámsterdam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámsterdamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amundsen-Scottova raziskovalna postaja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Avstríjska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Cêljska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anamaríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Maríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anamaríjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Peréna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándersen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándersenov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ándeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándeško-Meránski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andóra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andórčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andórec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andórka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

andórski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andráž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj iz Lóke

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj Krétski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj s Kréte

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Androíd

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrómaha

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrómeda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andy

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andyjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ang.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikanízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánstvo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ángloameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ángloameričánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ángloamêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángloamêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ánglo-amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánglosás

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánglosásinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ánglosáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

angl.-slov.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angóla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angólčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angólec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angólka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

angólski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángstrem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ångström

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ångströmov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áničin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

antárktičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antárktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígona

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígovčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígovec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

antígovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

antígovsko-barbúdski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígva

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígva in Barbúda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemít

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemítinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemitízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemítski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ántka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antón Padovánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antón Puščávnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anzelm Canterburyjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžè

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžétov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anžújski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžuvínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžuvínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anžuvínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apáč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apáčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apáčinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apezêjevec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apezêjevka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apezêjevski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ápgarjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apollinairov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apolónij z Ródosa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apóstol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apostróf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apple

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Applov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

applovec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

applovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apríl

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

APZ

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

APZ-jevec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

APZ-jevka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arab.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arábski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aréna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áres

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentína

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentínčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

argentínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arh.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árhar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árharjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arhiméd

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arhimédov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ariadna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ariadnin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arijánstvo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árktičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arménski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árs

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRS

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árso

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ársov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRSOV

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRS-ov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRSO

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRSO

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artaud

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artaudov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artémida

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artémis

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arteriovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ártur

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árturjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

As

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asád

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asádov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asámec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asámka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asámski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asasín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asist.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asistênt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asistêntka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ásperger

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áspergerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Astaire

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Astaire

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Astairov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

astr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ašánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ašántka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ašántski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aškenáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aškenáz

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aškenázinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ášura

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

At

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AT

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

.at

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atahualpa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atahualpov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atanázij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ateízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aténa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

átila

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Átila

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Átilov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkins

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkinson

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkinsonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkinsov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

atlánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atlánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atlantída

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

atlantídski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atrebát

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atrebátka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

atrebátski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Attems

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Attems

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

attemški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Au

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AUD

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Audrey

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Audreyjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Auersperg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

auersperški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Auersperški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Austen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Austen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AV

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áva

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avdiovideo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avdiovizualni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avg.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávgij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávgijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avgúst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávgust

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avgúst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avguštín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avguštin Canterburyjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avguštínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avguštínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avogádro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avogádrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avróra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávsenik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávsenik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avstrálski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávstrija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjska držávna pogódba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avstríjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjsko cesárstvo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstroázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstrofašíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstrofašízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstromarksíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstromarksístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstromarksízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avstronézijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávstro-Ógrska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstro-ógrski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstroslavízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávto magazín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áz

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

azerbajdžánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázijčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ázijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azték

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aztékinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6786 zadetkov.