Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abbe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abdíja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abdíjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ábdulah II.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abesínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abesínija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abesínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

abesínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abházija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abházijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abházijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

abházijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aborígin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aborígin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aboríginka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aboríginka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ábrahamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ABS

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

abs.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Abwehr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ac

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

a cappella

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

a cappella

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

a. Chr. n.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aconcagua

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

A. D.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adagio

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adagio

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ádam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adamít

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adamítka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adamítski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ádamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Addison

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Addisonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adm.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

admirál

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Adobe Illustrator

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Adobe InDesign

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Adobe Photoshop

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adv.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

advènt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adventíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adventístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adventístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

adventízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afgánistan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afgánistančev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

afganistánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afgánistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afgánistanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

afgánistanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

afričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afričánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Áfrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfriško-amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfriško-ázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfriško-evrópski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Áfroameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Áfroameričánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfroamêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfro-amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfroázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfro-ázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Afrodíta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfrokaríbski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

áfrokubánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ag

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ága

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Agamémnon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Agêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Agêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

agl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

agnosticízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ágov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

agr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

agrárnoekonómski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ágrarnogospodárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

agrárno-industríjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aguascalientes

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aguirre

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Agulhas

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Agulhaški tok

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ahác

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aháčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ahíl

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ahíles

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ahílov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ahmadíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ahmadístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aids

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

AIDS

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ajánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ájas

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ájdovsko-vipávski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ajmár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ajmárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ajmárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ájpes

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ájpesov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁJPES-ov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁJPES

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁJPES

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

akadémik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

akadémikinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

akapéla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ákcijsko-pustolôvski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Akihíto

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Akihítov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Akvitánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Akvitánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

akvitánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Al

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

à la carte

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

à la carte

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Áladin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Álah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Albánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Albánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Albánija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

albánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

albánsko-sŕbski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Albêrti

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Álbert II.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Albêrtijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Albêrti-Žníderšičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

albižán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

albižánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

albižánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleixandre

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aleksánder

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksánder

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksánder III. Makedónski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksánder I. Rúski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksánder Névski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksánder Véliki

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksandríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksandríjska knjížnica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aleksandríjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aleksandrínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aleksándrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alemán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alemánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alemánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alessandria

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alèš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alêšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Álfa Kentávra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

álfa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alfieri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alfónz X. Kastíljski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alfónz X. Módri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

al fresco

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

al fresco

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Algeciras

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

al Haitam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

al Haitamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alighieri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljáska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aljáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljáški zalív

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljáž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljaž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljóšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Aljóšin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Al Kaida

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Al Kaidin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alkaidovec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alkaidovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alkaidovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

allegro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

allegro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

álma máter

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alobróg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alobróginja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alobróški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alójzij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alp.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Álpe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alpína

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alpínin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

álpsko-dínarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

álpsko-jadránski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

álpskoslovánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Altemáver

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alúmen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alzheimerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alžírčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alžírec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alžírija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Alžírka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

alžírski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Am

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

am.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Áma Dáblam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amaltêja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amaltêja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amazónka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amazónka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amazónka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amazónkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amazónkina délta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amazónski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ambár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ambárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ambárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ambasádor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ambasádorka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ambróžič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ambróžičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amenemhét III.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amenófis IV.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amer.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Američán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Američánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amerikánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amerikánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amerikánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amerikánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amerikánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amêriško-áfriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amêriško-británski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amêriško-evrópski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amêriško-italijánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amêriško-méhiški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amêriško-rúski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amery

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ameryjeva ledena polica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amhárec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amhárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amhárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ámiš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ámišinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ámiški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ámon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ámon-Rá

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amorít

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amorítinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

amorítski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ámorjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ámos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ampêr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ampère

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ampèrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ampersand

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ámsterdam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ámsterdamska pogódba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ámsterdamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Amundsen-Scottova raziskovalna postaja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ána

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ána Avstríjska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anabaptíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anabaptístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anabaptístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anabaptízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ána Cêljska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anamaríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ána Maríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anamaríjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ána Peréna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anapúrna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anarhíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anarhístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anarhístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anarhízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ancona

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andamáni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

andamánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andamánsko mórje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ándersen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ándersenov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ándeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ándeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ándeško-Meránski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andóra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andórčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andórec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andórka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andorra la Vella

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

andórski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andráž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrêj iz Lóke

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrêj Krétski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrêj s Kréte

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andria

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Androíd

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrómaha

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrómeda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrómeda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andrómedina galaksíja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andy

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Andyjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ang.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ángel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Angel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ángelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ángelov sláp

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

angléško-amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

angléško-írski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

angléško-némški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

angléško-slovénski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anglikánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anglikanízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anglikánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anglikánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anglikánstvo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ángloameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ángloameričánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ángloamêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ángloamêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ánglo-amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ánglosás

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ánglosásinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ánglosáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

angl.-slov.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Angóla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Angólčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Angólec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Angólka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

angólski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ángstrem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ångström

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ångströmov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ánica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Áničin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

animíst

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

animístičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

animístka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

animízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ánkara

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ánkarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antáres

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antares

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

antárktičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antárktični króžni tók

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antárktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antígona

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antígovčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antígovec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antígovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

antígovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

antígovsko-barbúdski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antígva

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antígva in Barbúda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ántisemít

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ántisemítinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ántisemitízem

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ántisemítski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ántka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antónijo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antonio

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antón Padovánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Antón Puščávnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ántski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anzelm Canterburyjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anžè

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anžétov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anžújski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anžuvínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Anžuvínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

anžuvínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apáč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apáčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apáčinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apaláči

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apaláška pót

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apaláški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apeníni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apenínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apeninski polotok

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apezejevec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apezejevka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apezejevski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ápgarjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apollinairov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apolónij z Ródosa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apóstol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apostróf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Apple

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Applov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

applovec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

applovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

apríl

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

APZ

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

APZ-jevec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

APZ-jevka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

APZ-jevski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arab.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arábski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arábsko-izraélski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arábsko-muslimánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

árafat

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árafat

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ára

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ára

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ardéni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ardénski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

aréna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Áres

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Argentína

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Argentínčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Argentínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Argentínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

argentínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

argentínskoslovénski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

argentínsko-slovénski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arh.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árhar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árharjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arhiméd

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arhimédov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arhívsko-dokumentacíjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ariadna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ariadnin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arijánstvo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

árijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

árijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

árijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

árktičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árktični oceán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arktúr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arménčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arménec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arménija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Arménka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arménski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árs

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁRS

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árso

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ársov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁRSOV

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁRS-ov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁRSO

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

ÁRSO

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Artaud

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Artaudov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

art déco

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Artémida

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Artémis

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

artêrijsko-vénski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

arteriovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Ártur

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Árturjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

As

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Asád

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 7. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8216 zadetkov.