.at

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.ba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.cz

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.de

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.doc

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.docx

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.eu

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.exe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.fr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.gif

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.hr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.html

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.hu

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.it

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.jpg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.pdf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.rtf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.si

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.xls

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.xml

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

.zip

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Á

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

a. Chr. n.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

A. D.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Abbe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Abdíja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Abdíjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ábel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ábelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ábraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ábrahamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

abs.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ac

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ádam

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ádamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Addison

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Addisonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

adm.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

adv.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Afgánistan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Afganistánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

afganistánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Afgánistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Afgánistanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

afgánistanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Afričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Afričánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Áfrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

áfriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Áfroameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

áfroázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Afrodíta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ag

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Agamémnon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Agêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Agêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

agl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

agr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ahác

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aháčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ahíl

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ahíles

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ahílov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ajánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ájas

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Al

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Áladin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Álah

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Álahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Albánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Albánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Albánija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Albánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

albánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Albêrti

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Albêrtijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Albêrti-Žníderšičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aleksánder Makedónski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aleksánder Névski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aleksánder Véliki

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aleksándrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alemán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alemánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alèš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alêšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

álfa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alfónz Módri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aljóša

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aljóšev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aljóšin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alobróg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alójzij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alójzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alp.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alúmen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alzheimerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alžírčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alžírec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alžírija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Alžírka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

alžírski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Am

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

am.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ambár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ambróžič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ambróžičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

amer.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Američán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Američánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Amêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

amêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ámon-Rá

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ámor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ámorjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ámos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ampêr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ampère

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ampèrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ána Avstríjska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Anamaríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ána Maríja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Anamaríjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ándersen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ándersenov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andóra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andórčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andórec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andórka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

andórski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andráž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andrážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andrêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andrêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andrêj iz Lóke

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andrêj s Kréte

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andrómaha

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andrómeda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Andy Warhol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Anêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Anêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ang.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ángel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ángelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

angl.-slov.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ángloameričán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ángloamêrika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ángloamêriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ánglosás

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ánglosásinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ánglosáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Angóla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Angólčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Angólec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Angólka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

angólski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ánica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Áničin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Antárktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Antêj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Antêjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Antígona

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Antón Padovánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Antón Puščávnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ántski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Anzelm Canterburyjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Anžè

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Anžétov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Apáč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Apáčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

apáški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ápgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ápgarjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Apollinairov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Apólon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Apolónij z Ródosa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

apr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

arab.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Áres

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Argentína

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Argentínčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Argentínec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Argentínka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

argentínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

arh.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Arhimédov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ariadna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ariadnin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Árktika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Arménčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Arménec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Arménija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Arménka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

arménski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Artaud

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Artaudov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Artémida

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Artémis

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

artêriovénski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Arthur

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ártur

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Árturjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

As

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Asád

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Asádov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

asist.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ásperger

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Áspergerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

astr.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

At

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

AT

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aténa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Atkins

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Atkinson

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Atkinsonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Atkinsov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

atlánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Atlánt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Atlantída

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

atlantídski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Atrebát

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

atrebátski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Au

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

AUD

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Audrey Hepburn

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Áva Gárdner

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

avárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ávdiovídeo

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ávdiovizuálni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

avg.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ávgij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ávgijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avogádro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avogádrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avróra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avstrálčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avstrálec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avstrálija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avstrálka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

avstrálski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ávstrija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avstríjčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avstríjec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Avstríjka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

avstríjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ávstroázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ávstromarksístični

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

avstronézijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ávstro-ógrski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Azerbajdžán

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Azerbajdžánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Azerbajdžánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Azerbajdžánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

azerbajdžánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ázija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ázijčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ázijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ázijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

ázijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Azték

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Aztékinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

aztéški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

b

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

b

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

B

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

B

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

b. l.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

b. p.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Ba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Baal

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bába

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bábič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bábičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Badjúra

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Badjúrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

báfta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahámčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahámec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahámi

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahámka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bahámski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahrájn

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahrájnčan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahrájnčanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bahrájnski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bahrein

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bájc

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bájčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bájec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bákh

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bákhos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bákhus

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bálint

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bálintov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bált

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Báltinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

BAM

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bambár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bambára

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bámbi

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bámbijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bángladeš

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bángladeševčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bángladeševec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bángladeševka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bángladeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barába

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barábov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barbádos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barbádošan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barbádošanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

barbádoški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bárbara Cêljska

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barbarossa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barbarossov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barilla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barilla

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barillov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Barr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Báruh

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Basedow

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Basedowov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Baudouin de Courtenay

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Baudouinov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Baumannov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bávmanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bázedovka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bazilísk

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Beaufort

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Beaufortov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bečuánija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bedák

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bedánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bedánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bedánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bedánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Beláč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Beláčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bélg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

belg.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bélgija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bélgijčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bélgijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bélgijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bélgijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bélgijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Belín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Belíze

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Belízejčan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Belízejčanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

belízejski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Belorús

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Belorúsija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Belorúsinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

belorúski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bénč

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bénčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Benín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Benínčan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Benínčanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

benínski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bénjamin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bénjamin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bernárd Máriborski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bernoulli

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bernoullijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bêrt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bêrt

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bés

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bessemer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bessemerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

béta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Betetto

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Betettov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bethe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bethejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bethe-Weizsäckerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bévc

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bévčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bf

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bh

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bi

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bibl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Billie Holiday

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

biokem.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bíokémični

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

biol.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bissavčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bissavec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bissavka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bissavski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bk

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Blagáj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Blagájev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Blagay

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bláž

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

blážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Blážev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Blážič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Blážičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bloudek

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bloudkov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bòb

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bob Dylan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bocvána

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bocvánčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bocvánec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bocvánka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bocvánski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bofór

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bóg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bóg

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bogatáj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bogatájev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bogínja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bóg Ôče

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bógomir

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bógomirjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bóg Sín

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bóleslav Hrábri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bolg.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bolgár

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bolgárija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bolgárka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bolgárski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bolívija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bolívijčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bolívijec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bolívijka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bolívijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Boltzmann

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Boltzmannov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Booker

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bookerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Boole

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Boolov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bòr

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bôrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bórštnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bórštnikov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bósna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bot.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bowiejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Boyle

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Boyle-Mariottov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Boylov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bôžič

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Božíček

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bôžičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Božíčkov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

bôžji

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bôžji

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bq

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Br

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bráhma

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Bráhmov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Braille

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Braillov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brájev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brájica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Braun

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Braunov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brazílčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brazílec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brazílija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brazílka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brazílke

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

brazílski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brdávs

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brégar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brégarjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Brezmádežna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 27. 5. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3277 zadetkov.