Å
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Å samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
angstrem
IZGOVOR: [á], rodilnik [á]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

a
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 a-ja tudi a a samostalnik moškega spola
ime črke ali glasu
IZGOVOR: [á], rodilnik [ája] tudi [á]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

A
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 A-ja tudi A A samostalnik moškega spola
ime črke
IZGOVOR: [á], rodilnik [ája] tudi [á]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

a
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 a samostalnik ženskega spola
ime črke
IZGOVOR: [á], rodilnik [á]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

A
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 A samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
amper
IZGOVOR: [á], rodilnik [á]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

a
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
3 a samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
ar
IZGOVOR: [á], rodilnik [á]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aalto
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aalta samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
finski arhitekt
IZGOVOR: [álto], rodilnik [álta]
BESEDOTVORJE: Aaltov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aaltov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aaltova Aaltovo pridevnik
IZGOVOR: [áltou̯], ženski spol [áltova], srednji spol [áltovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abbe
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abbeja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
nemški fizik, optik in poslovnež
IZGOVOR: [ábe], rodilnik [ábeja]
BESEDOTVORJE: Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abbejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abbejeva Abbejevo pridevnik
IZGOVOR: [ábejeu̯], ženski spol [ábejeva], srednji spol [ábejevo]
ZVEZE: Abbejevo število

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abdija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abdija in Abdija Abdije samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetopisemski prerok
IZGOVOR: [abdíja], rodilnik [abdíja] in [abdíje]
BESEDOTVORJE: Abdijev
ZVEZE: prerok Abdija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abdijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abdijeva Abdijevo pridevnik
IZGOVOR: [abdíjeu̯], ženski spol [abdíjeva], srednji spol [abdíjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abdulah II.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abdulaha II. tudi Abdulah Drugi Abdulaha Drugega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
jordanski kralj
IZGOVOR: [ábdulah drúgi], rodilnik [ábdulaha drúgega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Abela samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetopisemska oseba
IZGOVOR: [ábel], rodilnik [ábela]
BESEDOTVORJE: Abelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Abela samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
norveški matematik
IZGOVOR: [ábel], rodilnik [ábela]
BESEDOTVORJE: Abelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abélard
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abélarda samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
francoski filozof in teolog
IZGOVOR: [abelár], rodilnik [abelára] in [abelárja]
BESEDOTVORJE: Abélardov in Abélardev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abelard
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abelarda samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
francoski filozof in teolog
IZGOVOR: [abelárt], rodilnik [abelárda]
USTREZNEJE: Abélard

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abélardov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abélardova Abélardovo in Abélardev Abélardeva Abélardevo pridevnik
IZGOVOR: [abelárjeu̯], ženski spol [abelárjeva], srednji spol [abelárjevo] in [abelárou̯], ženski spol [abelárova], srednji spol [abelárovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abelov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abelova Abelovo pridevnik
IZGOVOR: [ábelou̯], ženski spol [ábelova], srednji spol [ábelovo]
ZVEZE: Abelova nagrada, Abelova grupa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abesinec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abesinca samostalnik moškega spola
manj formalno Slovenec v italijansko-abesinski vojni
IZGOVOR: [abesínəc], rodilnik [abesínca]
BESEDOTVORJE: abesinčev
PRIMERJAJ: Abesinec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abesinec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abesinca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [abesínəc], rodilnik [abesínca]
BESEDOTVORJE: Abesinčev
PRIMERJAJ: abesinec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abesinija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abesinije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
staro ime za Etiopijo
IZGOVOR: [abesínija], rodilnik [abesínije]
BESEDOTVORJE: Abesinec, Abesinka, Abesinčev, Abesinkin, abesinski
PRIMERJAJ: Etiopija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abesinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abesinke samostalnik ženskega spola
manj formalno abesinska mačka
IZGOVOR: [abesínka], rodilnik [abesínke]
BESEDOTVORJE: abesinkin
PRIMERJAJ: Abesinka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abesinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abesinke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [abesínka], rodilnik [abesínke]
BESEDOTVORJE: Abesinkin
PRIMERJAJ: abesinka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abesinski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abesinska abesinsko pridevnik
IZGOVOR: [abesínski]
ZVEZE: abesinska vojna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abhazija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abhazije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
neodvisna republika v Gruziji
IZGOVOR: [apházija], rodilnik [apházije]
BESEDOTVORJE: Abhazijec, Abhazijka, Abhazijčev, Abhazijkin, abhazijski tudi abhaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abhazijec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abhazijca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik etnične skupine v Gruziji
v množini Abhazijci etnična skupina v Gruziji
IZGOVOR: [apházijəc], rodilnik [apházijca]
BESEDOTVORJE: Abhazijec, Abhazijka, Abhazijčev, Abhazijkin, abhazijski tudi abhaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abhazijka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abhazijke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica etnične skupine v Gruziji
IZGOVOR: [apházijka], rodilnik [apházijke]
BESEDOTVORJE: Abhazijkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abhazijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abhazijska abhazijsko tudi abhaški abhaška abhaško pridevnik
IZGOVOR: [apházijski] tudi [apháški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aborigin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aborigina in aboridžin aboridžina samostalnik moškega spola
staroselec
IZGOVOR: [aborídžin], rodilnik [aborídžina]
BESEDOTVORJE: aboriginov
PRIMERJAJ: Aborigin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aborigin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aborigina in Aboridžin Aboridžina samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik ljudstva v Avstraliji
v množini Aborigini/Aboridžini ljudstvo v Avstraliji
IZGOVOR: [aborídžin], rodilnik [aborídžina]
BESEDOTVORJE: Aborigin in Aboridžin, Aboriginka in Aboridžinka, Aboriginov in Aboridžinov, Aboriginkin in Aboridžinkin, aboriginski in aboridžinski
PRIMERJAJ: aborigin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aboriginka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aboriginke in aboridžinka aboridžinke samostalnik ženskega spola
staroselka
IZGOVOR: [aborídžinka], rodilnik [aborídžinke]
BESEDOTVORJE: aboriginkin
PRIMERJAJ: Aboriginka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aboriginka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aboriginke in Aboridžinka Aboridžinke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica ljudstva v Avstraliji
IZGOVOR: [aborídžinka], rodilnik [aborídžinke]
BESEDOTVORJE: Aboriginkin in Aboridžinkin
PRIMERJAJ: aboriginka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abraham
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abrahama samostalnik moškega spola
praznovanje petdesetletnice
IZGOVOR: [ábraham], rodilnik [ábrahama]
PRIMERJAJ: Abraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abraham
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abrahama samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetopisemska oseba
IZGOVOR: [ábraham], rodilnik [ábrahama]
BESEDOTVORJE: Abrahamov
ZVEZE: srečati Abrahama
PRIMERJAJ: abraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abrahamov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abrahamova Abrahamovo pridevnik
IZGOVOR: [ábrahamou̯], ženski spol [ábrahamova], srednji spol [ábrahamovo]
ZVEZE: Abrahamov/abrahamov sin, Abrahamova/abrahamova hči, Abrahamovo/abrahamovo naročje, Abrahamova/abrahamova leta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ABS
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ABS-a tudi ABS ABS samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: kratica
protiblokirni zavorni sistem
IZGOVOR: [ábẹès], rodilnik [ábẹêsa] in [abẹès], rodilnik [abẹêsa]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abs.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
absolvent; absolventka
absolutni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Abwehr
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abwehra samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
nemška obveščevalna služba v Tretjem rajhu
IZGOVOR: [ábver], rodilnik [ábvera]
BESEDOTVORJE: Abwehrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ac
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ac samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
aktinij
IZGOVOR: [ácə̀], rodilnik [ácə̀] tudi [acə̀], rodilnik [acə̀] in [ácé], rodilnik [ácé] tudi [acé], rodilnik [acé]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

a cappella
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 a cappelle samostalniška zveza ženskega spola
zborovsko petje brez instrumentalne spremljave
skladba, vokali brez instrumentalne spremljave
IZGOVOR: [a kapéla], rodilnik [a kapéle]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

a cappella
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislovna zveza
brez instrumentalne spremljave
IZGOVOR: [a kapéla]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

a. Chr. n.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
pred Kristusovim rojstvom
USTREZNEJE: pr. Kr., pr. n. št.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aco
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [áco], rodilnik [áca]
BESEDOTVORJE: Acov redko Acev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aconcagua
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aconcague samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
gora v Andih
v prenesenem pomenu stena Aconcague
IZGOVOR: [akonkágu̯a], rodilnik [akonkágu̯e]
BESEDOTVORJE: aconcagovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Acov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Acova Acovo redko Acev Aceva Acevo pridevnik
IZGOVOR: [ácou̯], ženski spol [ácova], srednji spol [ácovo] redko [áceu̯], ženski spol [áceva], srednji spol [ácevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Acquaviva delle Fonti
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Acquavive delle Fonti samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Italiji
IZGOVOR: [aku̯avíva dele fónti], rodilnik [aku̯avíve dele fónti]
BESEDOTVORJE: acquavivski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Acre
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Acreja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Braziliji
IZGOVOR: [ákre], rodilnik [ákreja]
BESEDOTVORJE: Acrejčan, Acrejčanka, Acrejčanov, Acrejčankin, acrejski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

A. D.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
v letu Gospodovem
IZGOVOR: [á dé] in [á də̀]
PRIMERJAJ: Gospodov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adagio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 adagia samostalnik moškega spola
počasno izvajanje tonov
skladba v počasnem tempu
IZGOVOR: [adádžo], rodilnik [adádža]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adagio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislov
počasi
IZGOVOR: [adádžo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adama samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
svetopisemska oseba
IZGOVOR: [ádam], rodilnik [ádama]
BESEDOTVORJE: Adamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adamič
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adamiča samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
slovenski priimek
IZGOVOR: [adámič], rodilnik [adámiča]
BESEDOTVORJE: Adamičev
ZVEZE: bronasta, srebrna, zlata medalja Bojana Adamiča, listina Bojana Adamiča

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adamičev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adamičeva Adamičevo pridevnik
IZGOVOR: [adámičeu̯], ženski spol [adámičeva], srednji spol [adámičevo]
PRIMERJAJ: Adamičeva ulica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adamičeva ulica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adamičeve ulice samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
ime več ulic
IZGOVOR: [adámičeva úlica], rodilnik [adámičeve úlice]
PRIMERJAJ: Adamičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adamit
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adamita samostalnik moškega spola
pripadnik krščanske ločine
IZGOVOR: [adamít], rodilnik [adamíta]
BESEDOTVORJE: adamitov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adamitka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adamitke samostalnik ženskega spola
pripadnica krščanske ločine
IZGOVOR: [adamítka], rodilnik [adamítke]
BESEDOTVORJE: adamitkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adamitski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adamitska adamitsko pridevnik
IZGOVOR: [adamítski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adamov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adamova Adamovo pridevnik
IZGOVOR: [ádamou̯], ženski spol [ádamova], srednji spol [ádamovo]
ZVEZE: Adamov/adamov kostum, Adamov/adamov sin, Adamovo/adamovo jabolko, Adamovo/adamovo rebro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Addison
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Addisona samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
britanski zdravnik in znanstvenik
IZGOVOR: [êdison], rodilnik [êdisona]
BESEDOTVORJE: Addisonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Addisonov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Addisonova Addisonovo pridevnik
IZGOVOR: [êdisonou̯], ženski spol [êdisonova], srednji spol [êdisonovo]
ZVEZE: Addisonova/addisonova bolezen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adelijina dežela
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adelijine dežele samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
del antarktične obale
IZGOVOR: [adelíjina dežêla], rodilnik [adelíjine dežêle]
BESEDOTVORJE: adelijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adelijina obala
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adelijine obale samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
drugo ime za Adelijino deželo
IZGOVOR: [adelíjina obála], rodilnik [adelíjine obále]
BESEDOTVORJE: adelijski
PRIMERJAJ: Adelijina dežela

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adelijina zemlja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adelijine zemlje samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
drugo ime za Adelijino deželo
IZGOVOR: [adelíjina zêmlja], rodilnik [adelíjine zêmlje]
BESEDOTVORJE: adelijski
PRIMERJAJ: Adelijina dežela

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adelijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adelijska adelijsko pridevnik
IZGOVOR: [adelíjski]
ZVEZE: adelijski pingvin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adm.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
admiral

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

admiral
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
admirala samostalnik moškega spola
vojaški naziv
IZGOVOR: [admirál], rodilnik [admirála]
BESEDOTVORJE: admiralov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adobe Illustrator
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adobe Illustratorja samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
računalniški program
IZGOVOR: [adóbe ilustrátor], rodilnik [adóbe ilustrátorja]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adobe InDesign
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adobe InDesigna samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
računalniški program
IZGOVOR: [adóbe índizájn], rodilnik [adóbe índizájna]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Adobe Photoshop
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adobe Photoshopa samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
računalniški program
IZGOVOR: [adóbe fótošôp], rodilnik [adóbe fótošôpa]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adv.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
adventni
prislov
advokat; advokatinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

advent
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventa samostalnik moškega spola
obdobje štirih tednov pred božičem
dogajanje, prireditve
IZGOVOR: [advènt], rodilnik [advênta]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adventist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventista samostalnik moškega spola
pripadnik adventizma
pripadnik Cerkve adventistov sedmega dne
IZGOVOR: [adventíst], rodilnik [adventísta]
BESEDOTVORJE: adventistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adventističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventistična adventistično pridevnik
IZGOVOR: [adventístičən], ženski spol [adventístična], srednji spol [adventístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adventistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventistke samostalnik ženskega spola
pripadnica adventizma
IZGOVOR: [adventístka], rodilnik [adventístke]
BESEDOTVORJE: adventistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adventizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventizma samostalnik moškega spola
protestantsko versko gibanje, zlasti v Severni Ameriki
IZGOVOR: [adventízəm], rodilnik [adventízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afarja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik etnične skupine v Džibutiju in Eritreji
v množini Afarji etnična skupina v Džibutiju in Eritreji
IZGOVOR: [afár], rodilnik [afárja]
BESEDOTVORJE: Afar, Afarka, Afarjev, Afarkin, afarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afarka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afarke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica etnične skupine v Džibutiju in Eritreji
IZGOVOR: [afárka], rodilnik [afárke]
BESEDOTVORJE: Afarkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afarska afarsko pridevnik
IZGOVOR: [afárski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afganistan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Islamska država Afganistan
država v Aziji
IZGOVOR: [afgánistan], rodilnik [afgánistana] in [avgánistan], rodilnik [avgánistana]
BESEDOTVORJE: Afganistanec, Afganistanka, Afganistančev, Afganistankin, afganistanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afganistančev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistančeva Afganistančevo pridevnik
IZGOVOR: [afgánistančeu̯], ženski spol [afgánistančeva], srednji spol [afgánistančevo] in [avgánistančeu̯], ženski spol [avgánistančeva], srednji spol [avgánistančevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afganistančev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afganistančeva afganistančevo pridevnik
IZGOVOR: [afgánistančeu̯], ženski spol [afgánistančeva], srednji spol [afgánistančevo] in [avgánistančeu̯], ženski spol [avgánistančeva], srednji spol [avgánistančevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afganistanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afganistanca samostalnik moškega spola
manj formalno afganistanski hrt
manj formalno afganistansko mamilo
IZGOVOR: [afgánistanəc], rodilnik [afgánistanca] in [avgánistanəc], rodilnik [avgánistanca]
PRIMERJAJ: Afganistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afganistanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistanca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [afgánistanəc], rodilnik [afgánistanca] in [avgánistanəc], rodilnik [avgánistanca]
BESEDOTVORJE: Afganistančev
PRIMERJAJ: afganistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afganistanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [afgánistanka], rodilnik [afgánistanke] [avgánistanka], rodilnik [avgánistanke]
BESEDOTVORJE: Afganistankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afganistanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afganistanska afganistansko pridevnik
IZGOVOR: [afgánistanski] in [avgánistanski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afna
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afne samostalnik ženskega spola
pisno znamenje v IT
IZGOVOR: [áfna], rodilnik [áfne]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afričana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [afričán] in [afričàn], rodilnik [afričána]
BESEDOTVORJE: Afričanov
PRIMERJAJ: afričan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afričana samostalnik moškega spola
afriški slon
IZGOVOR: [afričán] in [afričàn], rodilnik [afričána]
PRIMERJAJ: Afričan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afričanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afričanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [afričánka], rodilnik [afričánke]
BESEDOTVORJE: Afričankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afrika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afrike samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
celina
IZGOVOR: [áfrika], rodilnik [áfrike]
BESEDOTVORJE: Afričan, Afričanka, Afričanov, Afričankin, afriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriška afriško pridevnik
IZGOVOR: [áfriški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afriško-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriško-ameriška afriško-ameriško pridevnik
afriški in ameriški
IZGOVOR: [áfriško-amêriški]
PRIMERJAJ: afriški, ameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afriško-azijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriško-azijska afriško-azijsko pridevnik
afriški in azijski
IZGOVOR: [áfriško-ázijski]
PRIMERJAJ: afriški, azijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afriško-evropski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriško-evropska afriško-evropsko pridevnik
afriški in evropski
IZGOVOR: [áfriško-eu̯rópski]
PRIMERJAJ: afriški, evropski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afroameričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afroameričana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
Američan afriškega porekla ali temnopolti Američan
v ameriškem okolju temnopolti Američan
IZGOVOR: [áfroameričán] in [áfroameričàn], rodilnik [áfroameričána]
BESEDOTVORJE: Afroameričanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afroameričanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afroameričanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
Američanka afriškega porekla ali temnopolta Američanka
v ameriškem okolju temnopolta Američanka
IZGOVOR: [áfroameričánka], rodilnik [áfroameričánke]
BESEDOTVORJE: Afroameričankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afroameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afroameriška afroameriško pridevnik
nanašajoč se na Afroameričane
IZGOVOR: [áfroamêriški], ženski spol [áfroamêriška], srednji spol [áfroamêriško]
PRIMERJAJ: afriški, ameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afro-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afro-ameriška afro-ameriško pridevnik
IZGOVOR: [áfro-amêriški], ženski spol [áfro-amêriška], srednji spol [áfro-amêriško]
USTREZNEJE: afroameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afroazijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afroazijska afroazijsko pridevnik
afriški in azijski
azijski z afriškimi prvinami
IZGOVOR: [áfroázijski]
PRIMERJAJ: afriški, azijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afro-azijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afro-azijska afro-azijsko pridevnik
IZGOVOR: [áfro-ázijski]
USTREZNEJE: afroazijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Afrodita
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afrodite samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, religijsko ime
grška boginja ljubezni
IZGOVOR: [afrodíta], rodilnik [afrodíte]
BESEDOTVORJE: Afroditin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afrodiziak
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afrodiziaka samostalnik moškega spola
spolno dražilo
IZGOVOR: [afrodízijak], rodilnik [afrodízijaka]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afrokaribski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afrokaribska afrokaribsko pridevnik
karibski z afriškimi prvinami
IZGOVOR: [áfrokarípski], ženski spol [áfrokarípska], srednji spol [áfrokarípsko]
PRIMERJAJ: karibski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afrokubanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afrokubanska afrokubansko pridevnik
kubanski z afriškimi prvinami
IZGOVOR: [áfrokubánski], ženski spol [áfrokubánska], srednji spol [áfrokubánsko]
PRIMERJAJ: afriški, kubanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ag
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ag samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
srebro
srebrov
IZGOVOR: [ágə̀], rodilnik [ágə̀] tudi [agə̀], rodilnik [agə̀] in [ágé], rodilnik [ágé] tudi [agé], rodilnik [agé]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aga
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
age tudi aga aga samostalnik moškega spola
turški oblastnik v fevdalni Turčiji
IZGOVOR: [ága], rodilnik [áge] tudi [ága]
BESEDOTVORJE: agov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agamemnon
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agamemnona samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [agamémnon], rodilnik [agamémnona]
BESEDOTVORJE: Agamemnonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ageja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetopisemski prerok
IZGOVOR: [agêj], rodilnik [agêja]
BESEDOTVORJE: Agejev
ZVEZE: prerok Agej

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agejeva Agejevo pridevnik
IZGOVOR: [agêjeu̯], ženski spol [agêjeva], srednji spol [agêjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agl.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleško
PRIMERJAJ: ang., angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agnosticizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agnosticizma samostalnik moškega spola
nazor o nedostopnosti bistva stvari
IZGOVOR: [agnosticízəm], rodilnik [agnosticízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agova agovo pridevnik
IZGOVOR: [ágou̯], ženski spol [ágova], srednji spol [ágovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agr.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
agronom; agronomka
agronomija
agronomski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agrarnoekonomski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agrarnoekonomska agrarnoekonomsko pridevnik
nanašajoč se na agrarno ekonomijo
IZGOVOR: [agrárnoekonómski], ženski spol [agrárnoekonómska], srednji spol [agrárnoekonómsko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agrarnogospodarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agrarnogospodarska agrarnogospodarsko pridevnik
nanašajoč se na agrarno gospodarstvo
IZGOVOR: [agrárnogospodárski], ženski spol [agrárnogospodárska], srednji spol [agrárnogospodársko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agrarno-industrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agrarno-industrijska agrarno-industrijsko pridevnik
agrarni in industrijski
IZGOVOR: [agrárno-industríjski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agricola
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agricole in Agricola Agricola samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek v več jezikih
IZGOVOR: [agríkola], rodilnik [agríkole] in [agríkola]
BESEDOTVORJE: Agricolov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agricolov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agricolova Agricolovo pridevnik
IZGOVOR: [agríkolou̯], ženski spol [agríkolova], srednji spol [agríkolovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agrigento
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agrigenta samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Italiji
pokrajina v Italiji
IZGOVOR: [agridžénto], rodilnik [agridžénta]
BESEDOTVORJE: Agrigentčan, Agrigentčanka, Agrigentčanov, Agrigentčankin, agrigentski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agrigentski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agrigentska agrigentsko pridevnik
IZGOVOR: [agridžéntski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agripove terme
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agripovih term množinska samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
javno kopališče v antičnem Rimu
IZGOVOR: [agrípove têrme], rodilnik [agrípovih têrm] in [agrípovih têrəm]
PRIMERJAJ: Agripov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aguirre
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aguirreja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
španski pustolovec in osvajalec
IZGOVOR: [agíre], rodilnik [agíreja]
BESEDOTVORJE: Aguirrejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agulhas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agulhasa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
rt v Afriki
IZGOVOR: [agúljas], rodilnik [agúljasa]
BESEDOTVORJE: agulhaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Agulhaški tok
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agulhaškega toka samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
morski tok v Indijskem oceanu
IZGOVOR: [agúljaški tók], rodilnik [agúljaškega tóka]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ah
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ah samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
amperska ura
IZGOVOR: [áhə̀], rodilnik [áhə̀] tudi [ahə̀], rodilnik [ahə̀] in [áhá], rodilnik [áhá] tudi [ahá], rodilnik [ahá]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ahac
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahaca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
vzdevek Dušana Pirjevca, slovenskega literarnega teoretika, zgodovinarja
IZGOVOR: [ahác], rodilnik [aháca]
BESEDOTVORJE: Ahačev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ahačev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahačeva Ahačevo pridevnik
IZGOVOR: [aháčeu̯], ženski spol [aháčeva], srednji spol [aháčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ahil
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahila imenovalnik tudi Ahiles samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [ahíl] imenovalnik tudi [ahíles], rodilnik [ahíla]
BESEDOTVORJE: Ahilov
ZVEZE: kranjski Ahil

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ahiles
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahila samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [ahíles], rodilnik [ahíla]
USTREZNEJE: Ahil

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ahilov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahilova Ahilovo pridevnik
IZGOVOR: [ahílou̯], ženski spol [ahílova], srednji spol [ahílovo]
ZVEZE: Ahilova/ahilova peta, Ahilova/ahilova tetiva

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahmadist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ahmadista samostalnik moškega spola
pripadnik muslimanske verske sekte
IZGOVOR: [ahmadíst], rodilnik [ahmadísta]
BESEDOTVORJE: ahmadistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahmadistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ahmadistke samostalnik ženskega spola
pripadnica muslimanske verske sekte
IZGOVOR: [ahmadístka], rodilnik [ahmadístke]
BESEDOTVORJE: ahmadistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ähtäri
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ähtärija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj na Finskem
IZGOVOR: [êhteri], rodilnik [êhterija]
BESEDOTVORJE: Ähtärijčan, Ähtärijčanka, Ähtärijčanov, Ähtärijčankin, ähtärijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ahtisaari
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahtisaarija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
finski politik
IZGOVOR: [áhtisari], rodilnik [áhtisarija]
BESEDOTVORJE: Ahtisaarijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ahtisaarijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahtisaarijeva Ahtisaarijevo pridevnik
IZGOVOR: [áhtisarijeu̯], ženski spol [áhtisarijeva], srednji spol [áhtisarijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aids
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aidsa samostalnik moškega spola
bolezen
IZGOVOR: [ájts], rodilnik [ájtsa]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

AIDS
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
AIDS-a samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: kratica
sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti
bolezen
IZGOVOR: [ájts], rodilnik [ájtsa]
PRIMERJAJ: aids

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aivar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aivarja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
estonsko moško ime
IZGOVOR: [ájvar], rodilnik [ájvarja]
BESEDOTVORJE: Aivarjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aivarjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aivarjeva Aivarjevo pridevnik
IZGOVOR: [ájvarjeu̯], ženski spol [ájvarjeva], srednji spol [ájvarjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajant
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajanta imenovalnik tudi Ajas samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [ajánt] imenovalnik tudi [ájas], rodilnik [ajánta]
BESEDOTVORJE: Ajantov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajasa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [ájas], rodilnik [ajánta]
USTREZNEJE: Ajant

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajdovska deklica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajdovske deklice samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
ime stene v Julijskih Alpah
IZGOVOR: [ájdou̯ska déklica], rodilnik [ájdou̯ske déklice]
PRIMERJAJ: ajdovski, deklica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ajdovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ajdovska ajdovsko pridevnik
nanašajoč se na Ajdovščino
nanašajoč se na ajde, bajeslovna bitja
IZGOVOR: [ájdou̯ski]
ZVEZE: ajdovska deklica
PRIMERJAJ: Ajdovski gradec, Ajdovska deklica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajdovski gradec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Ajdovskega gradca samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
vzpetina nad Bohinjsko Bistrico
IZGOVOR: [ájdou̯ski grádəc], rodilnik [ájdou̯skega grátca]
PRIMERJAJ: ajdovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajdovski gradec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Ajdovskega gradca samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
arheološko najdišče
IZGOVOR: [ájdou̯ski grádəc], rodilnik [ájdou̯skega grátca]
PRIMERJAJ: ajdovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ajdovsko-vipavski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ajdovsko-vipavska ajdovsko-vipavsko pridevnik
nanašajoč se na Ajdovščino in Vipavo
IZGOVOR: [ájdou̯sko-vipáu̯ski]
PRIMERJAJ: ajdovski, vipavski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajdovščina
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajdovščine samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Sloveniji
IZGOVOR: [ájdou̯ščina], rodilnik [ájdou̯ščine]
BESEDOTVORJE: Ajdovec, Ajdovka, Ajdovčev, Ajdovkin, ajdovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajmar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajmara samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik etnične skupine v Boliviji
v množini Ajmari etnična skupina v Boliviji
IZGOVOR: [ajmár], rodilnik [ajmára]
BESEDOTVORJE: Ajmar, Ajmarka, Ajmarov, Ajmarkin, ajmarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajmarka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajmarke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica etnične skupine v Boliviji
IZGOVOR: [ajmárka], rodilnik [ajmárke]
BESEDOTVORJE: Ajmarkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ajmarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ajmarska ajmarsko pridevnik
IZGOVOR: [ajmárski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajpes
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajpesa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
javna agencija za zbiranje podatkov o poslovnih subjektih
spletna stran s podatki o poslovnih subjektih
IZGOVOR: [ájpes], rodilnik [ájpesa]
BESEDOTVORJE: Ajpesov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

AJPES
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 AJPES-a tudi AJPES AJPES samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: kratica
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
IZGOVOR: [ájpes], rodilnik [ájpesa] tudi [ájpes]
BESEDOTVORJE: AJPES-ov
PRIMERJAJ: Ajpes

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

AJPES
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 AJPES samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: kratica
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
IZGOVOR: [ájpes], rodilnik [ájpes]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ajpesov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajpesova Ajpesovo pridevnik
IZGOVOR: [ájpesou̯], ženski spol [ájpesova], srednji spol [ájpesovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

AJPES-ov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
AJPES-ova AJPES-ovo pridevnik
IZGOVOR: [ájpesou̯], ženski spol [ájpesova], srednji spol [ájpesovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akad.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
akademija
akademik; akademikinja
akademski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akademik
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akademika samostalnik moškega spola
akademski naziv
IZGOVOR: [akadémik], rodilnik [akadémika]
BESEDOTVORJE: akademikov
PRIMERJAJ: akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akademikinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akademikinje samostalnik ženskega spola
akademski naziv
IZGOVOR: [akadémikinja], rodilnik [akadémikinje]
BESEDOTVORJE: akademikinjin
PRIMERJAJ: akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akapela
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akapele samostalnik ženskega spola
zborovsko petje brez instrumentalne spremljave
skladba, vokali brez instrumentalne spremljave
IZGOVOR: [akapéla], rodilnik [akapéle]
PRIMERJAJ: a cappella

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akcijsko-pustolovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akcijsko-pustolovska akcijsko-pustolovsko pridevnik
akcijski in pustolovski
IZGOVOR: [ákcijsko-pustolôu̯ski] in [akcíjsko-pustolôu̯ski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Akihito
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akihita samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
japonski cesar
IZGOVOR: [akihíto], rodilnik [akihíta]
BESEDOTVORJE: Akihitov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Akihitov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akihitova Akihitovo pridevnik
IZGOVOR: [akihítou̯], ženski spol [akihítova], srednji spol [akihítovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Akvitanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akvitanca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik antičnega ljudstva v zahodni Galiji
v množini Akvitanci antično ljudstvo
IZGOVOR: [akvitánəc], rodilnik [akvitánca]
BESEDOTVORJE: Akvitanec, Akvitanka, Akvitančev, Akvitankin, akvitanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Akvitanija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akvitanije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
pokrajina v Franciji
IZGOVOR: [akvitánija], rodilnik [akvitánije]
BESEDOTVORJE: Akvitanec, Akvitanka, Akvitančev, Akvitankin, akvitanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Akvitanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akvitanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica antičnega ljudstva v zahodni Galiji
IZGOVOR: [akvitánka], rodilnik [akvitánke]
BESEDOTVORJE: Akvitankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akvitanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akvitanska akvitansko pridevnik
IZGOVOR: [akvitánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Al
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Al samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
aluminij
aluminijev
IZGOVOR: [álə̀], rodilnik [álə̀] tudi [alə̀], rodilnik [alə̀] in [áèl], rodilnik [áèl] tudi [aèl], rodilnik [aèl]
PRIMERJAJ: Al-zlitina

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alabama
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alabame samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Združenih državah Amerike
IZGOVOR: [alabáma], rodilnik [alabáme]
BESEDOTVORJE: Alabamec, Alabamka, Alabamčev, Alabamkin, alabamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alabamski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alabamska alabamsko pridevnik
IZGOVOR: [alabámski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

à la carte
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 à la carte samostalniška zveza moškega spola
po izbiri (z jedilnika)
IZGOVOR: [a la kárt], rodilnik [a la kárt]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

à la carte
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislovna zveza
po izbiri z jedilnika
IZGOVOR: [a la kárt]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aladin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aladina samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
domišljijski lik
IZGOVOR: [áladin], rodilnik [áladina]
BESEDOTVORJE: Aladinov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alagoas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alagoasa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Braziliji
IZGOVOR: [alagóas], rodilnik [alagóasa]
BESEDOTVORJE: Alagoašan, Alagoašanka, Alagoašanov, Alagoašankin, alagoaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alah
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alaha samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, religijsko ime
muslimanski bog
IZGOVOR: [álah], rodilnik [álaha]
BESEDOTVORJE: Alahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alahov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alahova alahovo pridevnik
IZGOVOR: [álahou̯], ženski spol [álahova], srednji spol [álahovo]
ZVEZE: alahov biser
PRIMERJAJ: Alahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alahov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alahova Alahovo pridevnik
IZGOVOR: [álahou̯], ženski spol [álahova], srednji spol [álahovo]
ZVEZE: Alahov/alahov sin
PRIMERJAJ: alahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik iranskega sarmatskega plemena
v množini Alani iransko sarmatsko pleme
IZGOVOR: [alán], rodilnik [alána]
BESEDOTVORJE: Alan, Alanka, Alančev, Alankin, alanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Åland
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ålanda samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
odvisno ozemlje Finske
IZGOVOR: [ólant], rodilnik [ólanda]
USTREZNEJE: Ålandski otoki, Ålandsko otočje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ålandski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ålandska ålandsko pridevnik
IZGOVOR: [ólantski]
PRIMERJAJ: Ålandsko otočje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ålandski otoki
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ålandskih otokov množinska samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
odvisno ozemlje Finske
IZGOVOR: [ólantski otóki], rodilnik [ólantskih otókou̯]
BESEDOTVORJE: Ålandskootočan, Ålandskootočanka, Ålandskootočanov, Ålandskootočankin, ålandski in ålandskootoški
PRIMERJAJ: ålandski, Ålandsko otočje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ålandsko otočje
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ålandskega otočja samostalniška zveza srednjega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
odvisno ozemlje Finske
IZGOVOR: [ólantsko otóčje], rodilnik [ólantskega otóčja]
BESEDOTVORJE: Ålandskootočan, Ålandskootočanka, Ålandskootočanov, Ålandskootočankin, ålandski in ålandskootoški
PRIMERJAJ: ålandski, Ålandski otoki

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica iranskega sarmatskega plemena
IZGOVOR: [alánka], rodilnik [alánke]
BESEDOTVORJE: Alankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alanska alansko pridevnik
IZGOVOR: [alánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Albančev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albančeva Albančevo pridevnik
IZGOVOR: [albánčeu̯], ženski spol [albánčeva], srednji spol [albánčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Albanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albanca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [albánəc], rodilnik [albánca]
BESEDOTVORJE: Albančev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Albanija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albanije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Republika Albanija
država v Evropi
IZGOVOR: [albánija], rodilnik [albánije]
BESEDOTVORJE: Albanec, Albanka, Albančev, Albankin, albanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albanke samostalnik ženskega spola
manj formalno mamilo iz Albanije
IZGOVOR: [albánka], rodilnik [albánke]
PRIMERJAJ: Albanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Albanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [albánka], rodilnik [albánke]
BESEDOTVORJE: Albankin
PRIMERJAJ: albanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albanska albansko pridevnik
IZGOVOR: [albánski]
ZVEZE: albanski lek

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albansko-srbski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albansko-srbska albansko-srbsko pridevnik
albanski in srbski
albanski in srbski z albanskim izhodiščem
IZGOVOR: [albánsko-sə̀rpski]
PRIMERJAJ: albanski, srbski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alberti
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albertija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
italijanski humanist, umetnik, arhitekt, pesnik, duhovnik, jezikoslovec, filozof
nemški čebelar
IZGOVOR: [albêrti], rodilnik [albêrtija]
BESEDOTVORJE: Albertijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Albert II.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alberta II. tudi Albert Drugi Alberta Drugega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
belgijski kralj
IZGOVOR: [álbert drúgi], rodilnik [álberta drúgega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Albertijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albertijeva Albertijevo pridevnik
IZGOVOR: [albêrtijeu̯], ženski spol [albêrtijeva], srednji spol [albêrtijevo]
ZVEZE: Albertijev panj
PRIMERJAJ: Alberti-Žnideršičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alberti-Žnideršičev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alberti-Žnideršičeva Alberti-Žnideršičevo pridevnik
Albertijev in Žnideršičev
IZGOVOR: [albêrti-žníderšičeu̯], ženski spol [albêrti-žníderšičeva], srednji spol [albêrti-žníderšičevo]
ZVEZE: Alberti-Žnideršičev panj
PRIMERJAJ: Albertijev, Žnideršičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albižan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albižana samostalnik moškega spola
pripadnik srednjeveške verske sekte
IZGOVOR: [albižán] in [albižàn], rodilnik [albižána]
BESEDOTVORJE: albižanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albižanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albižanke samostalnik ženskega spola
pripadnica srednjeveške verske sekte
IZGOVOR: [albižánka], rodilnik [albižánke]
BESEDOTVORJE: albižankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albižanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albižanska albižansko pridevnik
IZGOVOR: [albižánski]
ZVEZE: albižanska vojna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleixandre
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleixandreja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
španski pesnik
IZGOVOR: [alejksándre], rodilnik [alejksándreja]
BESEDOTVORJE: Aleixandrejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aleksander
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aleksandra samostalnik moškega spola
papagaj
IZGOVOR: [aleksándər], rodilnik [aleksándra]
BESEDOTVORJE: aleksandrov
ZVEZE: zlati aleksander
PRIMERJAJ: Aleksander

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksander
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [aleksándər], rodilnik [aleksándra]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksander III. Makedonski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra III. Makedonskega tudi Aleksander Tretji Makedonski Aleksandra Tretjega Makedonskega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
makedonski kralj
IZGOVOR: [alekándər trétji makedónski], rodilnik [alekándra trétjega makedónskega]
PRIMERJAJ: Aleksander Veliki

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksander I. Ruski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra I. Ruskega tudi Aleksander Prvi Ruski Aleksandra Prvega Ruskega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
ruski car
IZGOVOR: [aleksándər pə̀rvi rúski], rodilnik [aleksándra pə̀rvega rúskega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksander Nevski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra Nevskega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
ruski knez
IZGOVOR: [aleksándər néu̯ski], rodilnik [aleksándra néu̯skega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksander Veliki
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra Velikega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
makedonski kralj
IZGOVOR: [aleksándər véliki], rodilnik [aleksándra vélikega]
PRIMERJAJ: Aleksander III. Makedonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksandrija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Egiptu
IZGOVOR: [aleksandríja], rodilnik [aleksandríje]
BESEDOTVORJE: Aleksandrijčan, Aleksandrijčanka, Aleksandrijčanov, Aleksandrijčankin, aleksandrijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksandrijska knjižnica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrijske knjižnice samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
staroveška knjižnica v Aleksandriji
knjižnica v Aleksandriji
IZGOVOR: [aleksandríjska knjížnica], rodilnik [aleksandríjske knjížnice]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aleksandrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aleksandrijska aleksandrijsko pridevnik
IZGOVOR: [aleksandríjski]
PRIMERJAJ: Aleksandrijska knjižnica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aleksandrinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aleksandrinke samostalnik ženskega spola
slovenska zdomka v Egiptu, zlasti v Aleksandriji
IZGOVOR: [aleksandrínka], rodilnik [aleksandrínke]
BESEDOTVORJE: aleksandrinkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aleksandrinski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aleksandrinska aleksandrinsko pridevnik
zastarelo aleksandrijski
IZGOVOR: [aleksandrínski]
ZVEZE: aleksandrinski verz
PRIMERJAJ: , aleksandrijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksandrov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrova samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
vzdevek Josipa Murna, slovenskega pesnika
IZGOVOR: [aleksándrou̯], rodilnik [aleksándrova]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleksandrov arhipelag
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrovega arhipelaga samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
otočje na Aljaski
IZGOVOR: [aleksándrou̯ arhipelák], rodilnik [aleksándrovega arhipelága]
BESEDOTVORJE: aleksandrovoarhipelaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleman
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alemana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik germanskega plemena
v množini Alemani germansko pleme
IZGOVOR: [alemán] in [alemàn], rodilnik [alemána]
BESEDOTVORJE: Aleman, Alemanka, Alemanov, Alemankin, alemanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alemanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alemanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica germanskega plemena
IZGOVOR: [alemánka], rodilnik [alemánke]
BESEDOTVORJE: Alemankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alemanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alemanska alemansko pridevnik
IZGOVOR: [alemánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alessandria
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alessandrie samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Italiji
IZGOVOR: [alesándrija], rodilnik [alesándrije]
BESEDOTVORJE: Alessandrijčan, Alessandrijčanka, Alessandrijčanov, Alessandrijčankin, alessandrijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alessandrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alessandrijska alessandrijsko pridevnik
IZGOVOR: [alesándrijski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleš
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleša samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [alèš], rodilnik [alêša] in [áleš], rodilnik [áleša]
BESEDOTVORJE: Alešev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alešev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleševa Aleševo pridevnik
IZGOVOR: [alêšeu̯], ženski spol [alêševa], srednji spol [alêševo] in [álešeu̯], ženski spol [áleševa], srednji spol [áleševo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aleuti
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleutov množinski samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
otočje v Tihem oceanu
IZGOVOR: [aleúti], rodilnik [aleútou̯]
BESEDOTVORJE: Aleutčan, Aleutčanka, Aleutčanov, Aleutčankin, aleutski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alfa
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 alfe samostalnik ženskega spola
grška črka α
IZGOVOR: [álfa], rodilnik [álfe]
ZVEZE: alfa samec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alfa Kentavra
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfe Kentavra samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezda
IZGOVOR: [álfa kentáu̯ra], rodilnik [álfe kentáu̯ra]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alfieri
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfierija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
italijansko moško ime
priimek
italijanski pesnik in dramatik
IZGOVOR: [alfjêri], rodilnik [alfjêrija]
BESEDOTVORJE: Alfierijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alfierijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfierijeva Alfierijevo pridevnik
IZGOVOR: [alfjêrijeu̯], ženski spol [alfjêrijeva], srednji spol [alfjêrijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alfonz X. Kastiljski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfonza X. Kastiljskega tudi Alfonz Deseti Kastiljski Alfonza Desetega Kastiljskega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
špansko-nemški kralj
IZGOVOR: [alfónz desêti kastíl’ski], rodilnik [alfónza desêtega kastíl’skega]
PRIMERJAJ: Alfonz X. Modri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alfonz X. Modri
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfonza X. Modrega tudi Alfonz Deseti Modri Alfonza Desetega Modrega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
špansko-nemški kralj
IZGOVOR: [alfónz desêti módri], rodilnik [alfónza desêtega módrega]
PRIMERJAJ: Alfonz X. Kastiljski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

al fresco
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 al fresco samostalniška zveza moškega spola
slikarski postopek
IZGOVOR: [al frésko], rodilnik [al frésko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

al fresco
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislovna zveza
na svež omet
IZGOVOR: [al frésko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Algeciras
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Algecirasa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Španiji
IZGOVOR: [alhesíras], rodilnik [alhesírasa]
BESEDOTVORJE: Algeciraščan, Algeciraščanka, Algeciraščanov, Algeciraščankin, algeciraški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alghero
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alghera samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Italiji
IZGOVOR: [algêro], rodilnik [algêra]
BESEDOTVORJE: Algherčan, Algherčanka, Algherčanov, Algherčankin, algherski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

algherski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
algherska alghersko pridevnik
IZGOVOR: [algêrski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

al Haitam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
al Haitama samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
arabski matematik, fizik in učenjak
IZGOVOR: [al hájtam], rodilnik [al hájtama]
BESEDOTVORJE: al Haitamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

al Haitamov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
al Haitamova al Haitamovo pridevnik
IZGOVOR: [al hájtamou̯], ženski spol [al hájtamova], srednji spol [al hájtamovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alighieri
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alighierija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
italijanski pesnik
IZGOVOR: [aligjêri], rodilnik [aligjêrija]
BESEDOTVORJE: Alighierijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alighierijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alighierijeva Alighierijevo pridevnik
IZGOVOR: [aligjêrijeu̯], ženski spol [aligjêrijeva], srednji spol [aligjêrijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljaska
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljaske samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Združenih državah Amerike
IZGOVOR: [aljáska], rodilnik [aljáske]
BESEDOTVORJE: Aljaščan, Aljaščanka, Aljaščanov, Aljaščankin, aljaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aljaški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aljaška aljaško pridevnik
IZGOVOR: [aljáški]
ZVEZE: aljaški haski, aljaški malamut
PRIMERJAJ: Aljaški zaliv

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljaški zaliv
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljaškega zaliva samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zaliv na severu Tihega oceana
IZGOVOR: [aljáški zalíu̯], rodilnik [aljáškega zalíva]
PRIMERJAJ: aljaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljaž
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Aljaža samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
priimek
slovenski duhovnik in pisatelj
IZGOVOR: [aljáš], rodilnik [aljáža]
BESEDOTVORJE: Aljažev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljaž
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Aljaž samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
IZGOVOR: [aljáš], rodilnik [aljáš]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljažev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljaževa Aljaževo pridevnik
IZGOVOR: [aljážeu̯], ženski spol [aljáževa], srednji spol [aljáževo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljaževa pot
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljaževe poti samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
pohodniška pot na Gorenjskem
skrajšano ime za Aljaževo pot od doma do doma
IZGOVOR: [aljáževa pót], rodilnik [aljáževe potí]
PRIMERJAJ: Aljažev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljoša
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Aljoše in Aljoša Aljoša samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [aljóša], rodilnik [aljóše] in [aljóša]
BESEDOTVORJE: Aljošev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljoša
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Aljoše samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
IZGOVOR: [aljóša], rodilnik [aljóše]
BESEDOTVORJE: Aljošin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljošev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljoševa Aljoševo pridevnik
IZGOVOR: [aljóšeu̯], ženski spol [aljóševa], srednji spol [aljóševo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aljošin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljošina Aljošino pridevnik
IZGOVOR: [aljóšin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Al Kaida
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Al Kaide samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
islamska teroristična skupina
IZGOVOR: [al kájda], rodilnik [al kájde]
BESEDOTVORJE: Al Kaidin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Al Kaidin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Al Kaidina Al Kaidino pridevnik
IZGOVOR: [al kájdin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkaidovec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alkaidovca tudi alkajdovec alkajdovca samostalnik moškega spola
pripadnik Al Kaide
IZGOVOR: [alkájdovəc], rodilnik [alkájdou̯ca]
BESEDOTVORJE: alkaidovčev tudi alkajdovčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkaidovka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alkaidovke tudi alkajdovka alkajdovke samostalnik ženskega spola
pripadnica Al Kaide
IZGOVOR: [alkájdou̯ka], rodilnik [alkájdou̯ke]
BESEDOTVORJE: alkaidovkin tudi alkajdovkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkaidovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alkaidovska alkaidovsko tudi alkajdovski alkajdovska alkajdovsko pridevnik
IZGOVOR: [alkájdou̯ski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

allegro
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 allegra samostalnik moškega spola
hitro izvajanje tonov
skladba v hitrem tempu
IZGOVOR: [alégro], rodilnik [alégra]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

allegro
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislov
hitro
IZGOVOR: [alégro]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alma mater
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alme mater tudi alma mater alma mater samostalniška zveza ženskega spola
univerza, fakulteta
začetek, izhodišče
IZGOVOR: [álma máter], rodilnik [álme máter] tudi [álma máter]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alobrog
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alobroga samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik antičnega keltskega plemena
v množini Alobrogi antično keltsko pleme
IZGOVOR: [alobrók], rodilnik [alobróga]
BESEDOTVORJE: Alobrog, Alobroginja, Alobrogov, Alobroginjin, alobroški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alobroginja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alobroginje samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica antičnega keltskega plemena
IZGOVOR: [alobróginja], rodilnik [alobróginje]
BESEDOTVORJE: Alobroginjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alobroški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alobroška alobroško pridevnik
IZGOVOR: [alobróški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alojzij
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alojzija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [alójzij], rodilnik [alójzija]
BESEDOTVORJE: Alojzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alojzijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alojzijeva alojzijevo pridevnik
IZGOVOR: [alójzijeu̯], ženski spol [alójzijeva], srednji spol [alójzijevo]
ZVEZE: alojzijeva lilija
PRIMERJAJ: Alojzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alojzijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alojzijeva Alojzijevo pridevnik
IZGOVOR: [alójzijeu̯], ženski spol [alójzijeva], srednji spol [alójzijevo]
PRIMERJAJ: alojzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alp.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
alpski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alpe
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alp množinski samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
gorovje v Evropi
IZGOVOR: [álpe], rodilnik [álp]
BESEDOTVORJE: alpski
ZVEZE: dežela na sončni strani Alp
PRIMERJAJ: Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Vzhodne Julijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alpina
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alpine samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
podjetje
znamka
IZGOVOR: [alpína], rodilnik [alpíne]
BESEDOTVORJE: Alpinin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alpinin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alpinina Alpinino pridevnik
IZGOVOR: [alpínin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alpska konvencija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alpske konvencije samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
mednarodna pogodba
organizacija
IZGOVOR: [álpska konvéncija], rodilnik [álpske konvéncije]
PRIMERJAJ: alpski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alpski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpska alpsko pridevnik
IZGOVOR: [álpski]
ZVEZE: alpski svizec, alpski kozorog
PRIMERJAJ: Alpska konvencija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alpsko-dinarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpsko-dinarska alpsko-dinarsko pridevnik
nanašajoč se na Alpe in Dinarsko gorstvo
IZGOVOR: [álpsko-dínarski]
PRIMERJAJ: alpski, dinarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alpsko-jadranski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpsko-jadranska alpsko-jadransko pridevnik
nanašajoč se na Alpe in Jadran
IZGOVOR: [álpsko-jadránski]
PRIMERJAJ: alpski, jadranski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alpskoslovanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpskoslovanska alpskoslovansko pridevnik
nanašajoč se na alpske Slovane in njihov jezik
IZGOVOR: [álpskoslovánski], ženski spol [álpskoslovánska], srednji spol [álpskoslovánsko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Altemaver
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Altemaverja tudi Altemaver Altemavra samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
gora v Julijskih Alpah
IZGOVOR: [altemáver], rodilnik [altemáverja] tudi [altemávər], rodilnik [altemáu̯ra]
BESEDOTVORJE: altemaverski tudi altemavrski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alumen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alumna samostalnik moškega spola
diplomant
IZGOVOR: [alúmən], rodilnik [alúmna]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alzacija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alzacije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
pokrajina v Franciji
IZGOVOR: [alzácija], rodilnik [alzácije]
BESEDOTVORJE: Alzačan, Alzačanka, Alzačanov, Alzačankin, alzaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alzaški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alzaška alzaško pridevnik
IZGOVOR: [alzáški]
ZVEZE: alzaški ovčar, alzaška pogača

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alzheimer
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alzheimerja samostalnik moškega spola
manj formalno Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen
IZGOVOR: [álchajmer], rodilnik [álchajmerja]
PRIMERJAJ: Alzheimer, Alzheimerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alzheimer
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alzheimerja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
nemški nevrolog in psihiater
IZGOVOR: [álchajmer], rodilnik [álchajmerja]
BESEDOTVORJE: Alzheimerjev
PRIMERJAJ: alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alzheimerjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alzheimerjeva Alzheimerjevo pridevnik
IZGOVOR: [álchajmerjeu̯], ženski spol [álchajmerjeva], srednji spol [álchajmerjevo]
ZVEZE: Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alžirčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirčeva Alžirčevo pridevnik
IZGOVOR: [alžírčeu̯], ženski spol [alžírčeva], srednji spol [alžírčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alžirec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [alžírəc], rodilnik [alžírca]
BESEDOTVORJE: Alžirčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alžirija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Ljudska demokratična republika Alžirija
država v Afriki
IZGOVOR: [alžírija], rodilnik [alžírije]
BESEDOTVORJE: Alžirec, Alžirka, Alžirčev, Alžirkin, alžirski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Alžirka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [alžírka], rodilnik [alžírke]
BESEDOTVORJE: Alžirkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alžirski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alžirska alžirsko pridevnik
IZGOVOR: [alžírski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Am
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Am samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: simbol
americij
IZGOVOR: [ámə̀], rodilnik [ámə̀] tudi [amə̀], rodilnik [amə̀] in [áèm], rodilnik [áèm] tudi [aèm], rodilnik [aèm]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

am.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
ameriški
ameriško
PRIMERJAJ: amer.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ama Dablam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ama Dablama samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
gora v Himalaji
v prenesenem pomenu stena Ama Dablama
IZGOVOR: [áma dáblam], rodilnik [áma dáblama]
BESEDOTVORJE: amadablamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amalteja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Amalteje samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grško bajeslovno bitje
IZGOVOR: [amaltêja], rodilnik [amaltêje]
BESEDOTVORJE: Amaltejin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amalteja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Amalteje samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
Jupitrov satelit
IZGOVOR: [amaltêja], rodilnik [amaltêje]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amapa
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amapaja samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Braziliji
IZGOVOR: [amápa], rodilnik [amápe]
BESEDOTVORJE: Amapčan, Amapčanka, Amapčanov, Amapčankin, amapski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amazonas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Amazonasa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Braziliji
IZGOVOR: [amazónas], rodilnik [amazónasa]
BESEDOTVORJE: Amazonašan, Amazonašanka, Amazonašanov, Amazonašankin, amazonaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amazonas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Amazonasa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Venezueli
IZGOVOR: [amasónas], rodilnik [amasónasa]
BESEDOTVORJE: Amazonašan, Amazonašanka, Amazonašanov, Amazonašankin, amazonaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amazonka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amazonke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: ime bitja
pogumna, bojevita ženska
IZGOVOR: [amazónka], rodilnik [amazónke]
BESEDOTVORJE: amazonkin
PRIMERJAJ: Amazonka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amazonka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Amazonke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: prebivalsko ime
ime pripadnice grškega bajeslovnega plemena
IZGOVOR: [amazónka], rodilnik [amazónke]
BESEDOTVORJE: Amazonkin, amazonski
PRIMERJAJ: amazonka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amazonka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Amazonke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
reka v Južni Ameriki
IZGOVOR: [amazónka], rodilnik [amazónke]
BESEDOTVORJE: Amazonkin, amazonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amazonkin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amazonkina Amazonkino pridevnik
nanašajoč se na pripadnico ljudstva
nanašajoč se na reko
IZGOVOR: [amazónkin]
PRIMERJAJ: Amazonkina delta, amazonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amazonkina delta
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amazonkine delte samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
izliv Amazonke
IZGOVOR: [amazónkina délta], rodilnik [amazónkine délte]
PRIMERJAJ: Amazonkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amazonski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amazonska amazonsko pridevnik
nanašajoč se na ljudstvo
nanašajoč se na reko, pokrajino
IZGOVOR: [amazónski]
PRIMERJAJ: Amazonkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amazonsko nižavje
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amazonskega nižavja samostalniška zveza srednjega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
pokrajina v Južni Ameriki
IZGOVOR: [amazónsko nižáu̯je], rodilnik [amazónskega nižáu̯ja]
PRIMERJAJ: amazonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ambar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambarja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik antičnega galskega plemena
v množini Ambarji antično galsko pleme
IZGOVOR: [ambár], rodilnik [ambárja]
BESEDOTVORJE: Ambar, Ambarka, Ambarjev, Ambarkin, ambarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ambarka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambarke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica antičnega galskega plemena
IZGOVOR: [ambárka], rodilnik [ambárke]
BESEDOTVORJE: Ambarkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ambarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ambarska ambarsko pridevnik
IZGOVOR: [ambárski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ambasador
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ambasadorja samostalnik moškega spola
diplomatski predstavnik države v tujini
v prenesenem pomenu ugledna oseba, ki se zavzema za uveljavitev nečesa
IZGOVOR: [ambasádor], rodilnik [ambasádorja]
BESEDOTVORJE: ambasadorjev
ZVEZE: ambasador miru (OZN), Unicefov ambasador, ambasador znanosti

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ambasadorka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ambasadorke samostalnik ženskega spola
diplomatska predstavnica države v tujini
v prenesenem pomenu ugledna oseba, ki se zavzema za uveljavitev nečesa
IZGOVOR: [ambasádorka], rodilnik [ambasádorke]
BESEDOTVORJE: ambasadorkin
ZVEZE: ambasadorka miru (OZN), ambasadorka znanosti, Unicefova ambasadorka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ambrož
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Ambroža samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
priimek
svetnik
IZGOVOR: [ambróš], rodilnik [ambróža]
BESEDOTVORJE: Ambrožev
ZVEZE: sveti/sv. Ambrož

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ambrož
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Ambroža samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
skrajšano ime za Ambrož pod Krvavcem
IZGOVOR: [ambróš], rodilnik [ambróža]
BESEDOTVORJE: Ambrožan in Ambrožar, Ambrožanka in Ambrožarka, Ambrožanov in Ambrožarjev, Ambrožankin in Ambrožarkin, ambroški in ambrožarski
PRIMERJAJ:

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ambrožič
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambrožiča samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
IZGOVOR: [ambróžič], rodilnik [ambróžiča]
BESEDOTVORJE: Ambrožičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ambrožičev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambrožičeva Ambrožičevo pridevnik
IZGOVOR: [ambróžičeu̯], ženski spol [ambróžičeva], srednji spol [ambróžičevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amenemhet III.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amenemheta III. tudi Amenemhet Tretji Amenemheta Tretjega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
egiptovski faraon
IZGOVOR: [amenemhét trétji], rodilnik [amenemhéta trétjega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amenofis IV.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amenofisa IV. tudi Amenofis Četrti Amenofisa Četrtega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
egiptovski faraon
IZGOVOR: [amenófis četə̀rti], rodilnik [amenófisa četə̀rtega]
PRIMERJAJ: Ehnaton

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amer.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
ameriški
ameriško
PRIMERJAJ: am.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Američan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Američana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [američán] in [američàn], rodilnik [američána]
BESEDOTVORJE: Američanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Američanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Američanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [američánka], rodilnik [američánke]
BESEDOTVORJE: Američankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amerika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Amerike samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
celina
IZGOVOR: [amêrika], rodilnik [amêrike]
ZVEZE: odkriti Ameriko
PRIMERJAJ: Južna Amerika, Latinska Amerika, Severna Amerika, Srednja Amerika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amerika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Amerike samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kratko ime za Združene države Amerike
država v Severni Ameriki
IZGOVOR: [amêrika], rodilnik [amêrike]
BESEDOTVORJE: Američan, Američanka, Američanov, Američankin, ameriški
ZVEZE: stric iz Amerike
PRIMERJAJ: Združene države Amerike

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amerikanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amerikanca samostalnik moškega spola
manj formalno ameriški konj
manj formalno avtomobil ameriške proizvodnje
IZGOVOR: [amerikánəc], rodilnik [amerikánca]
BESEDOTVORJE: amerikančev
PRIMERJAJ: Amerikanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amerikanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amerikanca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
manj formalno slovenski izseljenec v Ameriki
nekdaj Američan
IZGOVOR: [amerikánəc], rodilnik [amerikánca]
BESEDOTVORJE: Amerikančev
PRIMERJAJ: amerikanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amerikanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amerikanke samostalnik ženskega spola
kuverta
manj formalno ameriška postrv
manj formalno ameriška trta
žargonsko kokoš
žargonsko žaga
IZGOVOR: [amerikánka], rodilnik [amerikánke]
BESEDOTVORJE: amerikankin
PRIMERJAJ: Amerikanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amerikanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amerikanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
manj formalno slovenska izseljenka v Ameriki
nekdaj Američanka
IZGOVOR: [amerikánka], rodilnik [amerikánke]
BESEDOTVORJE: Amerikankin
PRIMERJAJ: amerikanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amerikanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amerikanski amerikansko pridevnik
nanašajoč se na Amerikance, Amerikanke
nekdaj nanašajoč se na Ameriko, Američane
IZGOVOR: [amerikánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriška ameriško pridevnik
IZGOVOR: [amêriški]
ZVEZE: ameriški dolar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ameriški Deviški otoki
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ameriških Deviških otokov množinska samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Deviški otoki Združenih držav
odvisno ozemlje Združenih držav Amerike
IZGOVOR: [amêriški devíški otóki], rodilnik [amêriških devíških otókou̯]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ameriško-afriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-afriška ameriško-afriško pridevnik
ameriški in afriški
IZGOVOR: [amêriško-áfriški]
PRIMERJAJ: afriški, ameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ameriško-britanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-britanska ameriško-britansko pridevnik
ameriški in britanski
IZGOVOR: [amêriško-británski]
PRIMERJAJ: ameriški, britanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ameriško-evropski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-evropska ameriško-evropsko pridevnik
ameriški in evropski
IZGOVOR: [amêriško-eu̯rópski]
PRIMERJAJ: ameriški, evropski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ameriško-italijanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-italijanska ameriško-italijansko pridevnik
ameriški in italijanski
IZGOVOR: [amêriško-italijánski]
PRIMERJAJ: ameriški, italijanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ameriško-mehiški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-mehiška ameriško-mehiško pridevnik
ameriški in mehiški
IZGOVOR: [amêriško-méhiški]
PRIMERJAJ: ameriški, mehiški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ameriško-ruski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-ruska ameriško-rusko pridevnik
ameriški in ruski
IZGOVOR: [amêriško-rúski]
PRIMERJAJ: ameriški, ruski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amery
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ameryja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
IZGOVOR: [êjmeri], rodilnik [êjmerija]
BESEDOTVORJE: Ameryjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ameryjeva ledena polica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ameryjeve ledene police samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
ledena plošča na Antarktiki
IZGOVOR: [êjmerijeva ledéna políca], rodilnik [êjmerijeve ledéne políce]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amharec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amharca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik etnične skupine v Etiopiji
v množini Amharci etnična skupina v Etiopiji
IZGOVOR: [amhárəc], rodilnik [amhárca]
BESEDOTVORJE: Amharec, Amharka, Amharčev, Amharčin, amharski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amharka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amharke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica etnične skupine v Etiopiji
IZGOVOR: [amhárka], rodilnik [amhárke]
BESEDOTVORJE: Amharkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amharski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amharska amharsko pridevnik
IZGOVOR: [amhárski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amiš
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amiša samostalnik moškega spola
pripadnik protestantske verske sekte v Združenih državah Amerike
IZGOVOR: [ámiš], rodilnik [ámiša]
BESEDOTVORJE: amišev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amišinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amišinje samostalnik ženskega spola
pripadnica protestantske verske sekte v Združenih državah Amerike
IZGOVOR: [ámišinja], rodilnik [ámišinje]
BESEDOTVORJE: amišinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amiški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amiška amiško pridevnik
IZGOVOR: [ámiški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amon
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amona samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, religijsko ime
egipčanski bog stvarstva in rodovitnosti
IZGOVOR: [ámon], rodilnik [ámona]
BESEDOTVORJE: Amonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amon-Ra
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amona-Raja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, religijsko ime
egipčanski vrhovni bog
IZGOVOR: [ámon-rá], rodilnik [ámona-rája]
BESEDOTVORJE: Amon-Rajev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amor
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amorja samostalnik moškega spola
upodobitev krilatega dečka, ki predstavlja rimskega boga Amorja
IZGOVOR: [ámor], rodilnik [ámorja]
BESEDOTVORJE: amorjev
PRIMERJAJ: Amor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amor
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amorja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, religijsko ime
rimski bog ljubezni
IZGOVOR: [ámor], rodilnik [ámorja]
BESEDOTVORJE: Amorjev
PRIMERJAJ: amor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amorit
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amorita samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik semitskega naroda
v množini Amoriti semitski narod
IZGOVOR: [amorít], rodilnik [amoríta]
BESEDOTVORJE: Amorit, Amoritinja, Amoritov, Amoritinjin, amoritski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amoritinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amoritinje samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica semitskega naroda
IZGOVOR: [amorítinja], rodilnik [amorítinje]
BESEDOTVORJE: Amoritinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amoritski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amoritska amoritsko pridevnik
IZGOVOR: [amorítski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amorjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amorjeva Amorjevo pridevnik
IZGOVOR: [amórjeu̯], ženski spol [amórjeva], srednji spol [amórjevo]
ZVEZE: Amorjeva/amorjeva puščica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amos
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amosa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetopisemski prerok
IZGOVOR: [ámos], rodilnik [ámosa]
BESEDOTVORJE: Amosov
ZVEZE: prerok Amos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amper
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ampera tudi amper amperja samostalnik moškega spola
podomačeno iz ampere
merska enota
IZGOVOR: [ampêr], rodilnik [ampêra] tudi [ampêrja]
PRIMERJAJ: A

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ampère
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ampèra in Ampère Ampèrja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
francoski fizik in matematik
IZGOVOR: [ampêr], rodilnik [ampêra] in [ampêrja]
BESEDOTVORJE: Ampèrov in Ampèrjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ampèrov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ampèrova Ampèrovo in Ampèrjev Ampèrjeva Ampèrjevo pridevnik
IZGOVOR: [ampêrou̯], ženski spol [ampêrova], srednji spol [ampêrovo] in [ampêrjeu̯], ženski spol [ampêrjeva], srednji spol [ampêrjevo]
ZVEZE: Ampèrov/Ampèrjev zakon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ampersand
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ampersanda samostalnik moškega spola
pisno znamenje
IZGOVOR: [ampêrsênt], rodilnik [ampêrsênda]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amsterdam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amsterdama samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
glavno mesto Nizozemske
IZGOVOR: [ámsterdam], rodilnik [ámsterdama]
BESEDOTVORJE: Amsterdamčan, Amsterdamčanka, Amsterdamčanov, Amsterdamčankin, amsterdamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amsterdamska pogodba
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amsterdamske pogodbe samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
mednarodni sporazum
IZGOVOR: [ámstǝrdamska pogódba], rodilnik [ámstǝrdamske pogódbe]
PRIMERJAJ: amsterdamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amsterdamski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amsterdamska amsterdamsko pridevnik
IZGOVOR: [ámsterdamski]
ZVEZE: amsterdamski vrh
PRIMERJAJ: Amsterdamska pogodba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amundsen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amundsena samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
norveški raziskovalec
IZGOVOR: [ámuntsen], rodilnik [ámuntsena]
BESEDOTVORJE: Amundsenov
PRIMERJAJ: Amundsen-Scottova raziskovalna postaja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amundsenov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amundsenova Amundsenovo pridevnik
IZGOVOR: [ámuntsenou̯], ženski spol [ámuntsenova], srednji spol [ámuntsenovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Amundsen-Scottova raziskovalna postaja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amundsen-Scottove raziskovalne postaje samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
raziskovalna postaja na Antarktiki
IZGOVOR: [ámuntsen-skôtova raziskoválna postája], rodilnik [ámuntsen-skôtove raziskoválne postáje]
PRIMERJAJ: Amundsenov, Scottov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ana
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
žensko ime
svetnica
IZGOVOR: [ána], rodilnik [áne]
BESEDOTVORJE: Anin
ZVEZE: sveta/sv. Ana

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ana Avstrijska
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Avstrijske samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
francoska kraljica
IZGOVOR: [ána au̯stríjska], rodilnik [áne au̯stríjske]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anabaptist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptista samostalnik moškega spola
pripadnik anabaptizma
IZGOVOR: [anabaptíst], rodilnik [anabaptísta]
BESEDOTVORJE: anabaptistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anabaptističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptistična anabaptistično pridevnik
IZGOVOR: [anabaptístičən], ženski spol [anabaptístična], srednji spol [anabaptístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anabaptistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptistke samostalnik ženskega spola
pripadnica anabaptizma
IZGOVOR: [anabaptístka], rodilnik [anabaptístke]
BESEDOTVORJE: anabaptistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anabaptizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptizma samostalnik moškega spola
verska ločina, ki zahteva ponovni krst odraslih
IZGOVOR: [anabaptízəm], rodilnik [anabaptízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ana Celjska
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Celjske samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
poljska kraljica, celjska grofica
IZGOVOR: [ána cêl’ska], rodilnik [áne cêl’ske]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anamarija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anamarije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
žensko ime
IZGOVOR: [ánamaríja], rodilnik [ánamaríje]
BESEDOTVORJE: Anamarijin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ana Marija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Marije samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
žensko ime
IZGOVOR: [ána maríja], rodilnik [áne maríje]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anamarijin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anamarijina Anamarijino pridevnik
IZGOVOR: [ánamaríjin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ana Perena
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Perene samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, religijsko ime
rimska boginja zemlje, leta in pomladi, boginja mati
IZGOVOR: [ána peréna], rodilnik [áne peréne]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anapurna
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anapurne samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
gora v Himalaji
IZGOVOR: [anapúrna], rodilnik [anapúrne]
BESEDOTVORJE: Anapurnin, anapurnski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anapurnski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anapurnska anapurnsko pridevnik
IZGOVOR: [anapúrnski] in [anapúrənski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anarhist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhista samostalnik moškega spola
privrženec anarhizma
IZGOVOR: [anarhíst], rodilnik [anarhísta]
BESEDOTVORJE: anarhistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anarhističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhistična anarhistično pridevnik
IZGOVOR: [anarhístičən], ženski spol [anarhístična], srednji spol [anarhístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anarhistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhistke samostalnik ženskega spola
privrženka anarhizma
IZGOVOR: [anarhístka], rodilnik [anarhístke]
BESEDOTVORJE: anarhistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anarhizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhizma samostalnik moškega spola
nazor, ki ne priznava vloge in pomena države
IZGOVOR: [anarhízəm], rodilnik [anarhízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ancona
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ancone samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Italiji
IZGOVOR: [ankóna], rodilnik [ankóne]
BESEDOTVORJE: Ancončan, Ancončanka, Ancončanov, Ancončankin, anconski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anconski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anconska anconsko pridevnik
IZGOVOR: [ankónski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ančnikovo gradišče
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ančnikovega gradišča samostalniška zveza srednjega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
arheološko najdišče
IZGOVOR: [ánčnikovo gradíšče], rodilnik [ánčnikovega gradíšča]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andaluzija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andaluzije samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
pokrajina v Španiji
IZGOVOR: [andalúzija], rodilnik [andalúzije]
BESEDOTVORJE: Andaluzijec, Andaluzijka, Andaluzijčev, Andaluzijkin, andaluzijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andamani
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andamanov množinski samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
otočje v Indijskem oceanu
IZGOVOR: [andamáni], rodilnik [andamánou̯]
BESEDOTVORJE: Andamanec, Andamanka, Andamančev, Andamankin, andamanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andamanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andamanska andamansko pridevnik
IZGOVOR: [andamánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andamansko morje
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andamanskega morja samostalniška zveza srednjega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
morje med Indokino in Sumatro
IZGOVOR: [andamánsko mórje], rodilnik [andamánskega mórja]
PRIMERJAJ: andamanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andechs
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Andechsa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Nemčiji
IZGOVOR: [ándeks], rodilnik [ándeksa]
BESEDOTVORJE: Andešan, Andešanka, Andešanov, Andešankin, andeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andechs
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Andechsa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
grad v Nemčiji
IZGOVOR: [ándeks], rodilnik [ándeksa]
BESEDOTVORJE: andeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andersen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andersena samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
danski pravljičar
IZGOVOR: [ándersẹn], rodilnik [ándersẹna] in [ándərsẹn], rodilnik [ándərsẹna]
BESEDOTVORJE: Andersenov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andersenov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andersenova Andersenovo pridevnik
IZGOVOR: [ándərsẹnou̯], ženski spol [ándərsẹnova], srednji spol [ándərsẹnovo]
ZVEZE: Andersenova nagrada

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andeški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andeška andeško pridevnik
nanašajoč se na kraj Andechs
nanašajoč se na rodbino Andeških
IZGOVOR: [ándeški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andeški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andeškega samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
pripadnik bavarske grofovske rodbine
v množini Andeški bavarska grofovska rodbina
IZGOVOR: [ándeški], rodilnik [ándeškega]
BESEDOTVORJE: Andeški, Andeška, andeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andeško-Meranski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andeško-Meranskega samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
pripadnik bavarske plemiške družine
v množini Andeško-Meranski bavarska plemiška družina
IZGOVOR: [ándeško-meránski], rodilnik [ándeško-meránskega]
BESEDOTVORJE: Andeško-Meranski, Andeško-Meranska, andeško-meranski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andora
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andore samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Kneževina Andora
država v Evropi
IZGOVOR: [andóra], rodilnik [andóre]
BESEDOTVORJE: Andorec, Andorka, Andorčev, Andorkin, andorski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andorčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorčeva Andorčevo pridevnik
IZGOVOR: [andórčeu̯], ženski spol [andórčeva], srednji spol [andórčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andorec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [andórəc], rodilnik [andórca]
BESEDOTVORJE: Andorčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andorka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [andórka], rodilnik [andórke]
BESEDOTVORJE: Andorkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andorra la Vella
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorre la Velle samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
glavno mesto Andore
IZGOVOR: [andóra la vélja], rodilnik [andóre la vélje]
BESEDOTVORJE: Andorec, Andorka, Andorčev, Andorkin, andorski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andorski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andorska andorsko pridevnik
nanašajoč se na mesto
nanašajoč se na državo
IZGOVOR: [andórski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andra Pradeš
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andra Pradeša samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Indiji
IZGOVOR: [ándra prádeš], rodilnik [ándra prádeša]
BESEDOTVORJE: Andrapradešan, Andrapradešanka, Andrapradešanov, Andrapradešankin, andrapradeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andrapradeški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andrapradeška andrapradeško pridevnik
IZGOVOR: [ándraprádeški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andraž
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andraža samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [andráš], rodilnik [andráža]
BESEDOTVORJE: Andražev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andražev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andraževa Andraževo pridevnik
IZGOVOR: [andrážeu̯], ženski spol [andráževa], srednji spol [andráževo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrea
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Andree in Andrea Andrea samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime v več jezikih
IZGOVOR: [andrêa], rodilnik [andrêe] in [andrêa]
BESEDOTVORJE: Andreev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrea
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Andree samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
žensko ime
IZGOVOR: [andrêa], rodilnik [andrêe]
BESEDOTVORJE: Andrein in Andrejin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
svetopisemska oseba
IZGOVOR: [andrêj], rodilnik [andrêja]
BESEDOTVORJE: Andrejev
ZVEZE: apostol Andrej

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andreja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreje samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
žensko ime
IZGOVOR: [andrêja], rodilnik [andrêje]
BESEDOTVORJE: Andrejin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andrejeva Andrejevo pridevnik
IZGOVOR: [andrêjeu̯], ženski spol [andrêjeva], srednji spol [andrêjevo]
ZVEZE: Andrejev/andrejev križ

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrej iz Loke
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja iz Loke samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
slovenski poznogotski stavbar
IZGOVOR: [andrêj iz lóke], rodilnik [andrêja iz lóke]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrej Kretski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja Kretskega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
bizantinski pesnik
IZGOVOR: [andrêj krétski], rodilnik [andrêja krétskega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrej s Krete
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja s Krete samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetnik
IZGOVOR: [andrêj s‿kréte], rodilnik [andrêja s‿kréte]
ZVEZE: sveti/sv. Andrej s Krete

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrew
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andrewa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
angleško moško ime
IZGOVOR: [êndru], rodilnik [êndruja]
BESEDOTVORJE: Andrewov in Andrewev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrewov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andrewova Andrewovo in Andrewev Andreweva Andrewevo pridevnik
IZGOVOR: [êndrujeu̯], ženski spol [êndrujeva], srednji spol [êndrujevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andria
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andrie samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
kraj v Italiji
IZGOVOR: [ándrija], rodilnik [ándrije]
BESEDOTVORJE: Andrijčan, Andrijčanka, Andrijčanov, Andrijčankin, andrijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andrijska andrijsko pridevnik
IZGOVOR: [ándrijski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Android
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Androida samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
operacijski sistem
IZGOVOR: [androít], rodilnik [androída]
PRIMERJAJ: android

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andromaha
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andromahe samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [andrómaha], rodilnik [andrómahe]
BESEDOTVORJE: Andromahin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andromeda
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Andromede samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [andrómeda], rodilnik [andrómede]
BESEDOTVORJE: Andromedin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andromeda
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Andromede samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
ozvezdje
IZGOVOR: [andrómeda], rodilnik [andrómede]
BESEDOTVORJE: Andromedin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andromedina galaksija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andromedine galaksije samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
galaksija
IZGOVOR: [andrómedina galaksíja], rodilnik [andrómedine galaksíje]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andrzej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andrzeja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
poljsko moško ime
IZGOVOR: [ándžej], rodilnik [ándžeja]
BESEDOTVORJE: Andrzejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andy
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andyja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
angleško moško ime
IZGOVOR: [êndi], rodilnik [êndija]
BESEDOTVORJE: Andyjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Andyjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andyjeva Andyjevo pridevnik
IZGOVOR: [êndijeu̯], ženski spol [êndijeva], srednji spol [êndijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aneja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [anêj], rodilnik [anêja]
BESEDOTVORJE: Anejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anejeva Anejevo pridevnik
IZGOVOR: [anêjeu̯], ženski spol [anêjeva], srednji spol [anêjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ang.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleščina
angleški
PRIMERJAJ: agl., angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angela samostalnik moškega spola
nadnaravno bitje
IZGOVOR: [ángel], rodilnik [ángela]
BESEDOTVORJE: angelov
ZVEZE: angel varuh, modri angel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angela samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
ameriški pilot
IZGOVOR: [êjndžel], rodilnik [êjndžela]
BESEDOTVORJE: Angelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angelov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angelova angelovo pridevnik
IZGOVOR: [ángelou̯], ženski spol [ángelova], srednji spol [ángelovo]
ZVEZE: angelovo češčenje/čaščenje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angelov slap
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angelovega slapa tudi Angelovega slapu samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
slap v Venezueli
IZGOVOR: [ángelou̯ sláp], rodilnik [ángelovega slápa] tudi [ángelovega slapú]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angl.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleščina
angleški
PRIMERJAJ: agl., ang.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angleški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleška angleško pridevnik
IZGOVOR: [angléški]
PRIMERJAJ: angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angleško-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-ameriška angleško-ameriško pridevnik
angleški in ameriški
IZGOVOR: [angléško-amêriški]
PRIMERJAJ: ameriški, angleški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angleško-irski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-irska angleško-irsko pridevnik
angleški in irski
IZGOVOR: [angléško-írski]
PRIMERJAJ: angleški, irski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angleško-nemški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-nemška angleško-nemško pridevnik
angleški in nemški
angleški in nemški z angleškim izhodiščem
IZGOVOR: [angléško-némški]
PRIMERJAJ: angleški, nemški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angleško-slovenski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-slovenska angleško-slovensko pridevnik
angleški in slovenski
angleški in slovenski z angleškim izhodiščem
IZGOVOR: [angléško-slovénski]
PRIMERJAJ: angleški, slovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anglikanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanca samostalnik moškega spola
pripadnik anglikanizma
IZGOVOR: [anglikánəc], rodilnik [anglikánca]
BESEDOTVORJE: anglikančev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anglikanizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanizma samostalnik moškega spola
protestantsko usmerjena vera v Angliji
IZGOVOR: [anglikanízəm], rodilnik [anglikanízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anglikanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanke samostalnik ženskega spola
pripadnica anglikanizma
IZGOVOR: [anglikánka], rodilnik [anglikánke]
BESEDOTVORJE: anglikankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anglikanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanska anglikansko pridevnik
IZGOVOR: [anglikánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anglikanstvo
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanstva samostalnik srednjega spola
protestantsko usmerjena vera v Angliji
IZGOVOR: [anglikánstvo], rodilnik [anglikánstva]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angloameričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angloameričana samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
prebivalec Angloamerike oz. angleško govoreči prebivalec Amerike in Kanade
pripadnik zavezniške vojske Angležev in Američanov med 2. svetovno vojno
IZGOVOR: [ángloameričán] in [ángloameričàn], rodilnik [ángloameričána]
BESEDOTVORJE: Angloameričanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angloameričanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angloameričanke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
prebivalka Angloamerike oz. angleško govoreča prebivalka Amerike in Kanade
IZGOVOR: [ángloameričánka], rodilnik [ángloameričánke]
BESEDOTVORJE: Angloameričankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angloamerika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angloamerike samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
Združene države Amerike in predeli Kanade, v katerih se govori angleško
IZGOVOR: [ángloamêrika], rodilnik [ángloamêrike]
BESEDOTVORJE: Angloameričan, Angloameričanka, Angloameričanov, Angloameričankin, angloameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angloameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angloameriška angloameriško pridevnik
angleški in ameriški
ameriški z angleškimi prvinami
IZGOVOR: [ángloamêriški]
PRIMERJAJ: ameriški, angleški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anglo-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglo-ameriška anglo-ameriško pridevnik
IZGOVOR: [ánglo-amêriški]
USTREZNEJE: angleško-ameriški, angloameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anglosas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anglosasa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik germanskih plemen
v množini Anglosasi germanska plemena
manj formalno Britanec, Američan, angleško govoreči
IZGOVOR: [ánglosás], rodilnik [ánglosása]
BESEDOTVORJE: Anglosas, Anglosasinja, Anglosasov, Anglosasinjin, anglosaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anglosasinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anglosasinje samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica germanskih plemen
manj formalno Britanka, Američanka, angleško govoreča oseba
IZGOVOR: [ánglosásinja], rodilnik [ánglosásinje]
BESEDOTVORJE: Anglosasinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anglosaški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglosaška anglosaško pridevnik
nanašajoč se na Angleže ali angleško govoreče Američane
nanašajoč se na Anglosase
IZGOVOR: [ánglosáški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angl.-slov.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleško-slovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angola
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angole samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Republika Angola
država v Afriki
IZGOVOR: [angóla], rodilnik [angóle]
BESEDOTVORJE: Angolec, Angolka, Angolčev, Angolkin, angolski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angolčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angolčeva Angolčevo pridevnik
IZGOVOR: [angólčeu̯], ženski spol [angólčeva], srednji spol [angólčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angolec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angolca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [angóləc], rodilnik [angólca]
BESEDOTVORJE: Angolčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Angolka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angolke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [angólka], rodilnik [angólke]
BESEDOTVORJE: Angolkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angolski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angolska angolsko pridevnik
IZGOVOR: [angólski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angstrem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ángstrema tudi ångström ångströma samostalnik moškega spola
merska enota
IZGOVOR: [ánkstrẹm], rodilnik [ánkstrẹma]
PRIMERJAJ: Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ångström
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ångströma samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
švedski astronom in fizik
IZGOVOR: [ánkstrẹm], rodilnik [ánkstrẹma]
BESEDOTVORJE: Ångströmov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ångströmov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ångströmova Ångströmovo pridevnik
IZGOVOR: [ánkstrẹmou̯], ženski spol [ánkstrẹmova], srednji spol [ánkstrẹmovo]
ZVEZE: Ångströmov eksponent

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anice samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
žensko ime
IZGOVOR: [ánica], rodilnik [ánice]
BESEDOTVORJE: Aničin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Aničin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aničina Aničino pridevnik
IZGOVOR: [áničin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

animist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animista samostalnik moškega spola
pripadnik animizma
IZGOVOR: [animíst], rodilnik [animísta]
BESEDOTVORJE: animistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

animističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animistična animistično pridevnik
IZGOVOR: [animístičən], ženski spol [animístična], srednji spol [animístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

animistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animistke samostalnik ženskega spola
pripadnica animizma
IZGOVOR: [animístka], rodilnik [animístke]
BESEDOTVORJE: animistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

animizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animizma samostalnik moškega spola
verovanje, da je v vseh stvareh duh, duša
IZGOVOR: [animízəm], rodilnik [animízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ankara
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ankare samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
glavno mesto Turčije
v prenesenem pomenu vlada, ki ima sedež v Ankari
IZGOVOR: [ánkara], rodilnik [ánkare]
BESEDOTVORJE: Ankarčan, Ankarčanka, Ankarčanov, Ankarčankin, ankarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ankarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ankarska ankarsko pridevnik
IZGOVOR: [ánkarski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anouilh
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anouilha samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
priimek
francoski dramatik
IZGOVOR: [anúj], rodilnik [anúja]
BESEDOTVORJE: Anouilhov in Anouilhev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anouilhov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anouilhova Anouilhovo in Anouilhev Anouilheva Anouilhevo pridevnik
IZGOVOR: [anújeu̯], ženski spol [anújeva], srednji spol [anújevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Ant
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anta samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnik vzhodnoslovanskega plemena
v množini Anti vzhodnoslovansko pleme
IZGOVOR: [ánt], rodilnik [ánta]
BESEDOTVORJE: Ant, Antinja, Antov, Antinjin, antski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antares
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Antaresa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezda
IZGOVOR: [antáres], rodilnik [antáresa]
BESEDOTVORJE: Antaresov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antares
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Antaresa samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: stvarno ime
vesoljsko plovilo
IZGOVOR: [antáres], rodilnik [antáresa]
BESEDOTVORJE: Antaresov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antarktičen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antarktična antarktično pridevnik
IZGOVOR: [antárktičən], ženski spol [antárktična], srednji spol [antárktično]
PRIMERJAJ: Antarktični krožni tok

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antarktični krožni tok
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antarktičnega krožnega toka samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
morski tok ob Antarktiki
IZGOVOR: [antárktični króžni tók], rodilnik [antárktičnega króžnega tóka]
PRIMERJAJ: antarktičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antarktika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antarktike samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
celina
južno polarno območje
IZGOVOR: [antárktika], rodilnik [antárktike]
BESEDOTVORJE: antarktični

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anteja imenovalnik tudi Anteus samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [antêj], rodilnik [antêja] tudi [ántej] imenovalnik tudi [ánteus], rodilnik [ánteja]
BESEDOTVORJE: Antejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antejeva Antejevo pridevnik
IZGOVOR: [antêjeu̯], ženski spol [antêjeva], srednji spol [antêjevo] tudi [ántejeu̯], ženski spol [ántejeva], srednji spol [ántejevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anteus
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anteja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [ánteus], rodilnik [ánteja]
USTREZNEJE: Antej

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antigona
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigone samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR: [antígona], rodilnik [antígone]
BESEDOTVORJE: Antigonin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antigovčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigovčeva Antigovčevo pridevnik
IZGOVOR: [antígou̯čeu̯], ženski spol [antígou̯čeva], srednji spol [antígou̯čevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antigovec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigovca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [antígovəc], rodilnik [antígou̯ca]
BESEDOTVORJE: Antigovčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antigovka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigovke samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
IZGOVOR: [antígou̯ka], rodilnik [antígou̯ke]
BESEDOTVORJE: Antigovkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antigovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antigovska antigovsko pridevnik
IZGOVOR: [antígou̯ski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antigovsko-barbudski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antigovsko-barbudska antigovsko-barbudsko pridevnik
antigovski in barbudski
IZGOVOR: [antígou̯sko-barbútski]
PRIMERJAJ: antigovski, barbudski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antigva
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigve samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
otok v Antigvi in Barbudi
IZGOVOR: [antígva], rodilnik [antígve]
BESEDOTVORJE: Antigovec, Antigovka, Antigovčev, Antigovkin, antigovski
PRIMERJAJ: Antigva in Barbuda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antigva in Barbuda
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigve in Barbude samostalniška zveza ženskega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
polno ime Antigva in Barbuda
država v Severni Ameriki
IZGOVOR: [antígva in barbúda], rodilnik [antígve in barbúde]
BESEDOTVORJE: antigovsko-barbudski
PRIMERJAJ: Antigva, Barbuda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antisemit
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemita samostalnik moškega spola
privrženec antisemitizma
IZGOVOR: [ántisemít], rodilnik [ántisemíta]
BESEDOTVORJE: antisemitov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antisemitinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemitinje samostalnik ženskega spola
privrženka antisemitizma
IZGOVOR: [ántisemítinja], rodilnik [ántisemítinje]
BESEDOTVORJE: antisemitinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antisemitizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemitizma samostalnik moškega spola
nazor, gibanje proti Judom, semitom
IZGOVOR: [ántisemitízəm], rodilnik [ántisemitízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antisemitski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemitska antisemitsko pridevnik
IZGOVOR: [ántisemítski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antke in Antinja Antinje samostalnik ženskega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, prebivalsko ime
pripadnica vzhodnoslovanskega plemena
IZGOVOR: [ántka], rodilnik [ántke] in [ántinja], rodilnik [ántinje]
BESEDOTVORJE: Antkin in Antinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antoine
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antoina samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
francosko moško ime
priimek
francoski matematik
IZGOVOR: [antu̯án], rodilnik [antu̯ána]
BESEDOTVORJE: Antoinov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antoinov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antoinova Antoinovo pridevnik
IZGOVOR: [antu̯ánou̯], ženski spol [antu̯ánova], srednji spol [antu̯ánovo]
ZVEZE: Antoinova enačba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antoniev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Antonieva Antonievo in Antoniov Antoniova Antoniovo pridevnik
IZGOVOR: [antónjeu̯], ženski spol [antónjeva], srednji spol [antónjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antoniev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Antonieva Antonievo in Antoniov Antoniova Antoniovo pridevnik
IZGOVOR: [antónijeu̯], ženski spol [antónijeva], srednji spol [antónijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antonij
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [antónij], rodilnik [antónija]
BESEDOTVORJE: Antonijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antonijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonijeva Antonijevo pridevnik
IZGOVOR: [antónijeu̯], ženski spol [antónijeva], srednji spol [antónijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antonijev rov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonijevega rova samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
rov v idrijskem rudniku živega srebra
IZGOVOR: [antónijeu̯ ròu̯], rodilnik [antónijevega rôva]
PRIMERJAJ: Anton Padovanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antonijo
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [antónijo], rodilnik [antónija]
BESEDOTVORJE: Antonijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antonio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Antonia samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
italijansko moško ime
IZGOVOR: [antónijo], rodilnik [antónija]
BESEDOTVORJE: Antoniev in Antoniov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Antonio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Antonia samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
špansko moško ime
IZGOVOR: [antónjo], rodilnik [antónja]
BESEDOTVORJE: Antoniev in Antoniov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anton Padovanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antona Padovanskega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetnik
IZGOVOR: [antón padovánski], rodilnik [antóna padovánskega]
ZVEZE: sveti/sv. Anton Padovanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anton Puščavnik
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antona Puščavnika samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
svetnik
IZGOVOR: [antón puščáu̯nik], rodilnik [antóna puščáu̯nika]
ZVEZE: sveti/sv. Anton Puščavnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antska antsko pridevnik
IZGOVOR: [ántski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anzelm Canterburyjski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anzelma Canterburyjskega samostalniška zveza moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
cerkveni učitelj
IZGOVOR: [anzélm kántərbərijski] in [anzéləm kántərbərijski], rodilnik [anzélma kántərbərijskega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anzoátegui
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anzoáteguija samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zvezna država v Venezueli
IZGOVOR: [ansoátegi], rodilnik [ansoátegija]
BESEDOTVORJE: Anzoáteguijčan, Anzoáteguijčanka, Anzoáteguijčanov, Anzoáteguijčankin, anzoátegijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anže
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžeta samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
moško ime
IZGOVOR: [anžè], rodilnik [anžéta]
BESEDOTVORJE: Anžetov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anžetov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžetova Anžetovo pridevnik
IZGOVOR: [anžétou̯], ženski spol [anžétova], srednji spol [anžétovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anžu
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžuja samostalnik moškega spola
PRAVOPISNA OZNAKA: zemljepisno ime
zgodovinska pokrajina v Franciji
IZGOVOR: [anžú], rodilnik [anžúja]
BESEDOTVORJE: Anžujec, Anžujka, Anžujčev, Anžujkin, anžuvinski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anžujec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Anžujca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
pripadnik francoske grofovske rodbine
v množini Anžujci francoska grofovska rodbina
IZGOVOR: [anžújəc], rodilnik [anžújca]
BESEDOTVORJE: Anžujec, Anžujka, Anžujčev, Anžujkin, anžujski
USTREZNEJE: Anžuvinec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Anžujec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Anžujca samostalnik moškega spola
PRAVOPISNI OZNAKI: ime bitja, osebno ime
IZGOVOR: [anžújəc], rodilnik [anžújca]
BESEDOTVORJE: Anžujčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 11235 zadetkov.