Å Å [á] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abbe Abbeja [ábe] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abbejev Abbejeva Abbejevo [ábejev-] pridevnik
ZVEZE: Abbejevo število

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abdíja Abdíja in Abdíja Abdíje samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: prerok Abdija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abdíjev Abdíjeva Abdíjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábdulah II. Ábdulaha II. tudi Ábdulah Drúgi Ábdulaha Drúgega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abelov Abelova Abelovo [ábelov-] pridevnik
ZVEZE: Abelova nagrada, Abelova grupa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábel1 Ábela samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abel2 Abela [ábel] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abesínec abesínca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abesínec Abesínca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abesínija Abesínije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abesínka abesínke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abesínka Abesínke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abesínski abesínska abesínsko pridevnik
ZVEZE: abesinska vojna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abházijec Abházijca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Abházijka Abházijke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abházijski abházijska abházijsko tudi abháški abháška abháško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ábraham ábrahama samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábraham Ábrahama samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: srečati Abrahama

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ábrahamov Ábrahamova Ábrahamovo pridevnik
ZVEZE: Abrahamov/abrahamov sin, Abrahamova/abrahamova hči, Abrahamovo/abrahamovo naročje, Abrahamova/abrahamova leta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ABS ABS-a tudi ABS ABS [ábẹès in abẹès, rod. ábẹêsa in abẹêsa] samostalnik moškega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

abs. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ac Ac [ácə̀ tudi acə̀ in ácé tudi acé] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

a. Chr. n. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

A. D. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ádam Ádama samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adamít adamíta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adamítka adamítke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adamítski adamítska adamítsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ádamov Ádamova Ádamovo pridevnik
ZVEZE: Adamov/adamov kostum, Adamov/adamov sin, Adamovo/adamovo jabolko, Adamovo/adamovo rebro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Addison Addisona [êdison] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Addisonov Addisonova Addisonovo [êdisonov-] pridevnik
ZVEZE: Addisonova/addisonova bolezen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adm. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

admirál admirála samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Adobe Illustrator Adobe Illustratorja [adóbe ilustrátor] samostalniška zveza moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Adobe InDesign Adobe InDesigna [adóbe índizájn] samostalniška zveza moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Adobe Photoshop Adobe Photoshopa [adóbe fótošôp] samostalniška zveza moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adv. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

advènt advênta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventíst adventísta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventístičen adventístična adventístično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventístka adventístke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

adventízem adventízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afár Afárja samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afárka Afárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistan Afgánistana samostalnik moškega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistančev Afgánistančeva Afgánistančevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afganistánec afganistánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistanec Afgánistanca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afgánistanka Afgánistanke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afgánistanski afgánistanska afgánistansko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfna áfne samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

afričán afričána in afričàn afričána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afričán Afričána in Afričàn Afričána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afričánka Afričánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áfrika Áfrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfriški áfriška áfriško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áfroameričán Áfroameričána in Áfroameričàn Áfroameričána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfro-amêriški áfro-amêriška áfro-amêriško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfroázijski áfroázijska áfroázijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

áfro-ázijski áfro-ázijska áfro-ázijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Afrodíta Afrodíte samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ag Ag [ágə̀ tudi agə̀ in ágé tudi agé] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Agamémnon Agamémnona samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Agêj Agêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: prerok Agej

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Agêjev Agêjeva Agêjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

agl. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

agnosticízem agnosticízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

agr. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ah Ah [áhə̀ tudi ahə̀ in áhá tudi ahá] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahác Aháca samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aháčev Aháčeva Aháčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahíl Ahíla samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: kranjski Ahil

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahíles Ahíla samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ahílov Ahílova Ahílovo pridevnik
ZVEZE: Ahilova/ahilova peta, Ahilova/ahilova tetiva

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ahmadíst ahmadísta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ahmadístka ahmadístke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aids aidsa [ájts, rod. ájtsa, or. z ájtsom] samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AIDS AIDS-a [ájts, rod. ájtsa, or. z ájtsom] samostalnik moškega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ajánt Ajánta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ájas Ájasa samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ajmár Ajmára samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ajmárka Ajmárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ajmárski ajmárska ajmársko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ájpes Ájpesa samostalnik moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ájpesov Ájpesova Ájpesovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁJPES-ov ÁJPES-ova ÁJPES-ovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁJPES1 ÁJPES-a tudi ÁJPES ÁJPES samostalnik moškega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁJPES2 ÁJPES samostalnik ženskega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akad. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akadémik akadémika samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akadémikinja akadémikinje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akihíto Akihíta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akihítov Akihítova Akihítovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akvitánec Akvitánca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Akvitánka Akvitánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

akvitánski akvitánska akvitánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Al Al [álə̀ tudi alə̀ in áèl tudi aèl] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áladin Áladina samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Álah Álaha samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

álahov álahova álahovo pridevnik
ZVEZE: alahov biser

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Álahov Álahova Álahovo pridevnik
ZVEZE: Alahov/alahov sin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alán Alána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alánka Alánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alánski alánska alánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánčev Albánčeva Albánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánec Albánca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánija Albánije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albánka albánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albánka Albánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albánski albánska albánsko pridevnik
ZVEZE: albanski lek

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albêrti Albêrtija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Álbert II. Álberta II. tudi Álbert Drúgi Álberta Drúgega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albêrtijev Albêrtijeva Albêrtijevo pridevnik
ZVEZE: Albertijev panj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Albêrti-Žníderšičev Albêrti-Žníderšičeva Albêrti-Žníderšičevo pridevnik
ZVEZE: Alberti-Žnideršičev panj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albižán albižána in albižàn albižána samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albižánka albižánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

albižánski albižánska albižánsko pridevnik
ZVEZE: albižanska vojna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleksánder aleksándra samostalnik moškega spola
ZVEZE: zlati aleksander

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder Aleksándra samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder III. Makedónski Aleksándra III. Makedónskega tudi Aleksánder Trétji Makedónski Aleksándra Trétjega Makedónskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder I. Rúski Aleksándra I. Rúskega tudi Aleksánder Pŕvi Rúski Aleksándra Pŕvega Rúskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder Névski Aleksándra Névskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksánder Véliki Aleksándra Vélikega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksandríja Aleksandríje samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksandríjska knjížnica Aleksandríjske knjížnice samostalniška zveza ženskega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleksandríjski aleksandríjska aleksandríjsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aleksandrínka aleksandrínke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aleksándrov Aleksándrova samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alemán Alemána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alemánka Alemánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alemánski alemánska alemánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alèš Alêša in Áleš Áleša samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alêšev Alêševa Alêševo in Álešev Áleševa Áleševo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

álfa1 álfe samostalnik ženskega spola
ZVEZE: alfa samec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alfónz X. Kastíljski Alfónza X. Kastíljskega tudi Alfónz Desêti Kastíljski Alfónza Desêtega Kastíljskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alfónz X. Módri Alfónza X. Módrega tudi Alfónz Desêti Módri Alfónza Desêtega Módrega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

al Haitam al Haitama [al hájtam] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

al Haitamov al Haitamova al Haitamovo [al hájtamov-] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljážev Aljáževa Aljáževo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljáž1 Aljáža samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljaž2 Aljáž samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóša1 Aljóše in Aljóša Aljóša samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóša2 Aljóše samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóšev Aljóševa Aljóševo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aljóšin Aljóšina Aljóšino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Al Kaida Al Kaide [al kájda] samostalnik ženskega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Al Kaidin Al Kaidina Al Kaidino [al kájdin] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alkaidovec alkaidovca tudi alkájdovec alkájdovca [alkájdovəc] samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alkaidovka alkaidovke tudi alkájdovka alkájdovke [alkájdou̯ka] samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alkaidovski alkaidovska alkaidovsko tudi alkájdovski alkájdovska alkájdovsko [alkájdou̯ski] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alobróg Alobróga samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alobróginja Alobróginje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alobróški alobróška alobróško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alójzij Alójzija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alójzijev alójzijeva alójzijevo pridevnik
ZVEZE: alojzijeva lilija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alójzijev Alójzijeva Alójzijevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alp. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alpína Alpíne samostalnik ženskega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alpínin Alpínina Alpínino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alúmen alúmna samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alzheimer alzheimerja [álchajmer] samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alzheimer Alzheimerja [álchajmer] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alzheimerjev Alzheimerjeva Alzheimerjevo [álchajmerjev-] pridevnik
ZVEZE: Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírčev Alžírčeva Alžírčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírec Alžírca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírija Alžírije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Alžírka Alžírke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

alžírski alžírska alžírsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Am Am [ámə̀ tudi amə̀ in áèm tudi aèm] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

am. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambár Ambárja samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambárka Ambárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ambárski ambárska ambársko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ambasádor ambasádorja samostalnik moškega spola
ZVEZE: ambasador znanosti, Unicefov ambasador

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ambasádorka ambasádorke samostalnik ženskega spola
ZVEZE: ambasadorka znanosti, Unicefova ambasadorka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambróžič Ambróžiča samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ambróžičev Ambróžičeva Ambróžičevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amenemhét III. Amenemhéta III. tudi Amenemhét Trétji Amenemhéta Trétjega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amenófis IV. Amenófisa IV. tudi Amenófis Četŕti Amenófisa Četŕtega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amer. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Američán Američána in Američàn Američána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Američánka Američánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amerikánec amerikánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amerikánec Amerikánca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amerikánka amerikánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amerikánka Amerikánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amerikánski amerikánski amerikánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amêrika1 Amêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
ZVEZE: odkriti Ameriko

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amêrika2 Amêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime
ZVEZE: stric iz Amerike

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amêriški amêriška amêriško pridevnik
ZVEZE: ameriški dolar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amhárec Amhárca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amhárka Amhárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amhárski amhárska amhársko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámiš ámiša samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámišinja ámišinje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámiški ámiška ámiško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámon Ámona samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámon-Rá Ámona-Rája samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámor ámorja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámor Ámorja samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amorít Amoríta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amorítinja Amorítinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

amorítski amorítska amorítsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámorjev Ámorjeva Ámorjevo pridevnik
ZVEZE: Amorjeva/amorjeva puščica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámos Ámosa samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: prerok Amos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ampêr ampêra in ampêr ampêrja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ampère Ampèra in Ampère Ampèrja [ampêr, rod. ampêra in ampêrja, or. z ampêrom in z ampêrjem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ampèrov Ampèrova Ampèrovo in Ampèrjev Ampèrjeva Ampèrjevo [ampêrov- in ampêrjev-] pridevnik
ZVEZE: Ampèrov/Ampèrjev zakon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ampersand ampersanda [ampêrsênd] samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ámsterdam Ámsterdama samostalnik moškega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ámsterdamski ámsterdamska ámsterdamsko pridevnik
ZVEZE: amsterdamski vrh

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Amundsen-Scottova raziskovalna postaja Amundsen-Scottove raziskovalne postaje [ámuntsen-skótova raziskoválna postája] samostalniška zveza ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Áne samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveta Ana

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Avstríjska Áne Avstríjske samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptíst anabaptísta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptístičen anabaptístična anabaptístično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptístka anabaptístke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anabaptízem anabaptízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Cêljska Áne Cêljske samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anamaríja Anamaríje samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Maríja Áne Maríje samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anamaríjin Anamaríjina Anamaríjino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ána Peréna Áne Peréne samostalniška zveza ženskega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhíst anarhísta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhístičen anarhístična anarhístično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhístka anarhístke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anarhízem anarhízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándersen Ándersena samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándersenov Ándersenova Ándersenovo pridevnik
ZVEZE: Andersenova nagrada

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ándeški andéška andéško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándeški Andéškega samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ándeško-Meránski Ándeško-Meránskega samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andóra Andóre samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andórčev Andórčeva Andórčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andórec Andórca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andórka Andórke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

andórski andórska andórsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andráž Andráža samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrážev Andráževa Andráževo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj Andrêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: apostol Andrej

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêjev Andrêjeva Andrêjevo pridevnik
ZVEZE: Andrejev/andrejev križ

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj iz Lóke Andrêja iz Lóke samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj Krétski Andrêja Krétskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrêj s Kréte Andrêja s Kréte samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveti/sv. Andrej s Krete

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Androíd Androída samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrómaha Andrómahe samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andrómeda1 Andrómede samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andy Andyja [êndi] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Andyjev Andyjeva Andyjevo [êndijev-] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anêj Anêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anêjev Anêjeva Anêjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ang. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángel ángela samostalnik moškega spola
ZVEZE: angel varuh, modri angel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángelov ángelova ángelovo pridevnik
ZVEZE: angelovo češčenje/čaščenje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

angl. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánec anglikánca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikanízem anglikanízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánka anglikánke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánski anglikánska anglikánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anglikánstvo anglikánstva samostalnik srednjega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ángloameričán Ángloameričána in Ángloameričàn Ángloameričána samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ángloameričánka Ángloameričánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ángloamêrika Ángloamêrike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángloamêriški ángloamêriška ángloamêriško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ánglo-amêriški ánglo-amêriška ánglo-amêriško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánglosás Ánglosása samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánglosásinja Ánglosásinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ánglosáški ánglosáška ánglosáško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

angl.-slov. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angóla Angóle samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angólčev Angólčeva Angólčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angólec Angólca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Angólka Angólke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

angólski angólska angólsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ángstrem ángstrema tudi ångström ångströma [ánkstrem] samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ångström Ångströma [ánkstrem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ångströmov Ångströmova Ångströmovo [ánkstremov-] pridevnik
ZVEZE: Ångströmov eksponent

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánica Ánice samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áničin Áničina Áničino pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animíst animísta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animístičen animístična animístično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animístka animístke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

animízem animízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ánt Ánta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

antárktičen antárktična antárktično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antárktika Antárktike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antêj Antêja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antêjev Antêjeva Antêjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígona Antígone samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígovčev Antígovčeva Antígovčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígovec Antígovca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígovka Antígovke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

antígovski antígovska antígovsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

antígovsko-barbúdski antígovsko-barbúdska antígovsko-barbúdsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígva Antígve samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antígva in Barbúda Antígve in Barbúde samostalniška zveza ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemít ántisemíta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemítinja ántisemítinje samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemitízem ántisemitízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántisemítski ántisemítska ántisemítsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ántka Ántke in Ántinja Ántinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antón Padovánski Antóna Padovánskega samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveti/sv. Anton Padovanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Antón Puščávnik Antóna Puščávnika samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveti/sv. Anton Puščavnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ántski ántska ántsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anzelm Canterburyjski Anzelma Canterburyjskega [anzélm kántərbərijski] samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžè Anžéta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžétov Anžétova Anžétovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anžújski anžújska anžújsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžuvínec Anžuvínca samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Anžuvínka Anžuvínke samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

anžuvínski anžuvínska anžuvínsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apáč Apáča samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apáčev Apáčeva Apáčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apáčinja Apáčinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apáški apáška apáško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apezêjevec apezêjevca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apezêjevka apezêjevke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apezêjevski apezêjevska apezêjevsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ápgar ápgarja samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ápgarjev Ápgarjeva Ápgarjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ápgar1 Ápgar samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ápgar2 Ápgar samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: lestvica Apgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apollinairov Apollinairova Apollinairovo in Apollinairjev Apollinairjeva Apollinairjevo [apolinêrov- in apolinêrjev-] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apólon apólona samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apólon Apólona samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime
ZVEZE: lep kot Apolon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apolónij z Ródosa Apolónija z Ródosa samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apóstol apóstola samostalnik moškega spola
ZVEZE: apostol Peter

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apostróf apostrófa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apple Appla [êpl] samostalnik moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Applov Applova Applovo [êplov-] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

applovec applovca [êplovəc] samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

applovka applovke [êplou̯ka] samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apr. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

apríl apríla samostalnik moškega spola
ZVEZE: prvi april

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

APZ APZ-ja tudi APZ APZ [ápẹzé in apẹzé in ápəzə̀ in apəzə̀, rod. ápẹzêja in apẹzêja in ápəzə̀ja in apəzə̀ja, or. z ápẹzêjem in z apẹzêjem in z ápəzə̀jem in z apəzə̀jem] samostalnik moškega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

APZ-jevec APZ-jevca [apẹzêjevəc in apəzə̀jevəc] samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

APZ-jevka APZ-jevke [apẹzêjeu̯ka in apəzə̀jeu̯ka] samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ar Ar [árə̀ tudi arə̀ in áêr tudi aêr] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arab. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arábski arábska arábsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aréna aréne samostalnik ženskega spola
ZVEZE: zlata arena

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áres Áresa samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentína Argentíne samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentínčev Argentínčeva Argentínčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentínec Argentínca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Argentínka Argentínke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

argentínski argentínska argentínsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arh. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árhar Árharja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árharjev Árharjeva Árharjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arhiméd Arhiméda samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arhimédov Arhimédova Arhimédovo pridevnik
ZVEZE: Arhimedov zakon, Arhimedova nagrada, Arhimedova vijačnica, Arhimedova/arhimedova točka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ariadna Ariadne [arijádna] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ariadnin Ariadnina Ariadnino [arijádnin] pridevnik
ZVEZE: Ariadnina/ariadnina nit

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arij Árija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arijánstvo arijánstva samostalnik srednjega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árijec árijca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árijec Árijca samostalnik moškega spola; prebivalsko ime, ime bitja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árijka árijke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árijski árijska árijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

árktičen árktična árktično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árktika Árktike samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménčev Arménčeva Arménčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménec Arménca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménija Arménije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Arménka Arménke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arménski arménska arménsko pridevnik
ZVEZE: armenska pisava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árs Ársa samostalnik moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRS ÁRS-a tudi ÁRS ÁRS samostalnik moškega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árso Ársa samostalnik moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ársov Ársova Ársovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRSOV ÁRSOVA ÁRSOVO pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRS-ov ÁRS-ova ÁRS-ovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRSO1 ÁRSA tudi ÁRSO ÁRSO samostalnik moškega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ÁRSO2 ÁRSO samostalnik ženskega spola; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artaud Artauda [artó, rod. artója, or. z artójem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artaudov Artaudova Artaudovo in Artaudev Artaudeva Artaudevo [artójev-] pridevnik
ZVEZE: Artaudova/Artaudeva nagrada

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artémida Artémide samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Artémis Artémide samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

arteriovenski arteriovenska arteriovensko [artêrijovénski] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ártur Árturja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: kralj Artur

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Árturjev Árturjeva Árturjevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

As As [ásə̀ tudi asə̀ in áès tudi aès] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asád Asáda in al Asád al Asáda samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asádov Asádova Asádovo in al Asádov al Asádova al Asádovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asámec Asámca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Asámka Asámke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asámski asámska asámsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asasín asasína samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asist. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asistênt asistênta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

asistêntka asistêntke samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ásperger Áspergerja samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áspergerjev Áspergerjeva Áspergerjevo pridevnik
ZVEZE: Aspergerjev/aspergerjev sindrom

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Astaire1 Astaira tudi Astaire Astairja [astêr, rod. astêra tudi astêrja, or. z astêrom tudi z astêrjem] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: Fred Astaire

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Astaire2 Astaire [astêr] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Astairov Astairova Astairovo tudi Astairjev Astairjeva Astairjevo [astêrov- tudi astêrjev-] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

astr. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ašánt Ašánta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ašántka Ašántke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ašántski ašántska ašántsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

aškenáški aškenáška aškenáško pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aškenáz Aškenáza samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aškenázinja Aškenázinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ášura ášure samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

At At [átə̀ tudi atə̀ in áté tudi até] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AT AT [átə̀ tudi atə̀ in áté tudi até] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

.at okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atahualpa Atahualpe in Atahualpa Atahualpa [ataválpa] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atahualpov Atahualpova Atahualpovo [ataválpov-] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atanázij Atanázija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveti/sv. Atanazij

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ateízem ateízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aténa Aténe samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

átila átile samostalnik ženskega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Átila Átile in Átila Átila samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Átilov Átilova Átilovo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkins Atkinsa [êtkins] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkinson Atkinsona [êtkinson] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkinsonov Atkinsonova Atkinsonovo [êtkinsonov-] pridevnik
ZVEZE: Atkinsonov cikel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atkinsov Atkinsova Atkinsovo [êtkinsov-] pridevnik
ZVEZE: Atkinsonova dieta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

atlánt atlánta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atlánt Atlánta samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atlantída Atlantíde samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

atlantídski atlantídska atlantídsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atrebát Atrebáta samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atrebátka Atrebátke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

atrebátski atrebátska atrbátsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Attems1 Attemsa [átems] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Attems2 Attems [átems] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

attemški attemška attemško [átemški] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Au Au [áú tudi aú] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AUD AUD [áúdə̀ tudi audə̀ in áúdé tudi audé] samostalnik moškega spola; simbol

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Audrey Audrey [ódri] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Audreyjin Audreyjina Audreyjino [ódrijin] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Auersperg Auersperga [áversperg] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

auersperški auersperška auersperško [áversperški] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Auersperški Auersperškega [áversperški] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Austen1 Austena [óstin] samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Austen2 Austen [óstin] samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: Jane Austen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

AV AV AV [ávé in avé in ávə̀ in avə̀] pridevnik; kratica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áva Áve samostalnik ženskega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avár Avára samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avárka Avárke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avárski avárska avársko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avdiovideo avdiovideo avdiovideo [ávdijovídeo] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avdiovizualni avdiovizualna avdiovizualno [ávdijovizuálni] pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avg. okrajšava

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávgij Ávgija samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávgijev Ávgijeva Ávgijevo pridevnik
ZVEZE: Avgijev/avgijev hlev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avgúst avgústa samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávgust1 Ávgust samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avgúst2 Avgústa samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avguštín Avguštína samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveti/sv. Avguštin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avguštin Canterburyjski Avguština Canterburyjskega [avguštín kántərbərijski] samostalniška zveza moškega spola; ime bitja, osebno ime
ZVEZE: sveti/sv. Avguštin Canterburyjski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avguštínec avguštínca samostalnik moškega spola
ZVEZE: bosonogi avguštinec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avguštínski avguštínska avguštínsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avogádro Avogádra samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avogádrov Avogádrova Avogádrovo pridevnik
ZVEZE: Avogadrova konstanta, Avogadrovo število

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avróra Avróre samostalnik ženskega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávsenik1 Ávsenika samostalnik moškega spola; ime bitja, osebno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávsenik2 Ávsenika samostalnik moškega spola; ime bitja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálčev Avstrálčeva Avstrálčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálec Avstrálca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálija Avstrálije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstrálka Avstrálke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avstrálski avstrálska avstrálsko pridevnik
ZVEZE: avstralski dolar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávstrija Ávstrije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjčev Avstríjčeva Avstríjčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjec Avstríjca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjka Avstríjke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjska držávna pogódba Avstríjske držávne pogódbe samostalniška zveza ženskega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avstríjski avstríjska avstríjsko pridevnik
ZVEZE: avstrijski šiling

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avstríjsko cesárstvo Avstríjskega cesárstva samostalniška zveza srednjega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstroázijski ávstroázijska ávstroázijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstrofašíst ávstrofašísta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstrofašízem ávstrofašízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstromarksíst ávstromarksísta samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstromarksístičen ávstromarksístična ávstromarksístično pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstromarksízem ávstromarksízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

avstronézijski avstronézijska avstronézijsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávstro-Ógrska Ávstro-Ógrske samostalniška zveza ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstro-ógrski ávstro-ógrska ávstro-ógrsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ávstroslavízem ávstroslavízma samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ávto magazín Ávto magazína samostalniška zveza moškega spola; stvarno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Áz Áza samostalnik moškega spola; ime bitja, religijsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžán Azerbajdžána samostalnik moškega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžánčev Azerbajdžánčeva Azerbajdžánčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžánec Azerbajdžánca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azerbajdžánka Azerbajdžánke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

azerbajdžánski azerbajdžánska azerbajdžánsko pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázija Ázije samostalnik ženskega spola; zemljepisno ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázijčev Ázijčeva Ázijčevo pridevnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ázijec ázijca samostalnik moškega spola

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázijec Ázijca samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ázijka Ázijke samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

ázijski ázijska ázijsko pridevnik
ZVEZE: mali azijski tiger

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Azték Aztéka samostalnik moškega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aztékinja Aztékinje samostalnik ženskega spola; ime bitja, prebivalsko ime

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6786 zadetkov.