Å
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Å samostalnik moškega spola
angstrem
IZGOVOR:
[á]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abbe
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abbeja samostalnik moškega spola
priimek
nemški fizik, optik in poslovnež
IZGOVOR:
[ábe], rodilnik [ábeja], orodnik [z ábejem]
BESEDOTVORJE:
Abbejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abbejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abbejeva Abbejevo pridevnik
IZGOVOR:
[ábejeu̯], ženski spol [ábejeva], srednji spol [ábejevo]
ZVEZE:
Abbejevo število

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abdija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abdija in Abdija Abdije samostalnik moškega spola
svetopisemski prerok
IZGOVOR:
[abdíja], rodilnik [abdíja], orodnik [z abdíjem] in [abdíja], rodilnik [abdíje], orodnik [z abdíjo]
BESEDOTVORJE:
Abdijev
ZVEZE:
prerok Abdija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abdijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abdijeva Abdijevo pridevnik
IZGOVOR:
[abdíjeu̯], ženski spol [adíjeva], srednji spol [abdíjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abdulah II.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abdulaha II. tudi Abdulah Drugi Abdulaha Drugega samostalniška zveza moškega spola
jordanski kralj
IZGOVOR:
[ábdulah drúgi]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abelov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abelova Abelovo pridevnik
IZGOVOR:
[ábelou̯], ženski spol [ábelova], srednji spol [ábelovo]
ZVEZE:
Abelova nagrada, Abelova grupa

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Abela samostalnik moškega spola
svetopisemska oseba
IZGOVOR:
[ábel]
BESEDOTVORJE:
Abelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Abela samostalnik moškega spola
priimek
norveški matematik
IZGOVOR:
[ábel]
BESEDOTVORJE:
Abelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abesinec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abesinca samostalnik moškega spola
manj formalno Slovenec v italijansko-abesinski vojni
IZGOVOR:
[abesínəc], rodilnik [abesínca], orodnik [z abesíncem]
BESEDOTVORJE:
abesinčev
PRIMERJAJ:
Abesinec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abesinec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abesinca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[abesínəc], rodilnik [abesínca], orodnik [z abesíncem]
BESEDOTVORJE:
Abesinčev
PRIMERJAJ:
abesinec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abesinija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abesinije samostalnik ženskega spola
staro ime za Etiopijo
IZGOVOR:
[abesínija]
BESEDOTVORJE:
Abesinec, Abesinka, Abesinčev, Abesinkin, abesinski
PRIMERJAJ:
Etiopija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abesinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abesinke samostalnik ženskega spola
manj formalno abesinska mačka
IZGOVOR:
[abesínka]
BESEDOTVORJE:
abesinkin
PRIMERJAJ:
Abesinka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abesinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abesinke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[abesínka]
BESEDOTVORJE:
Abesinkin
PRIMERJAJ:
abesinka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abesinski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abesinska abesinsko pridevnik
IZGOVOR:
[abesínski]
ZVEZE:
abesinska vojna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abhazija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abhazije samostalnik ženskega spola
neodvisna republika v Gruziji
IZGOVOR:
[apházija]
BESEDOTVORJE:
Abhazijec, Abhazijka, Abhazijčev, Abhazijkin, abhazijski, abhaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abhazijec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abhazijca samostalnik moškega spola
pripadnik etnične skupine v Gruziji
v množini Abhazijci etnična skupina v Gruziji
IZGOVOR:
[apházijəc], rodilnik [apházijca], orodnik [z apházijcem]
BESEDOTVORJE:
Abhazijec, Abhazijka, Abhazijčev, Abhazijkin, abhazijski, abhaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abhazijka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abhazijke samostalnik ženskega spola
pripadnica etnične skupine v Gruziji
IZGOVOR:
[apházijka]
BESEDOTVORJE:
Abhazijkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abhazijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abhazijska abhazijsko tudi abhaški abhaška abhaško pridevnik
IZGOVOR:
[apházijski] tudi [apháški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aborigin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aborigina in aboridžin aboridžina samostalnik moškega spola
staroselec
IZGOVOR:
[aborídžin]
BESEDOTVORJE:
aboriginov
PRIMERJAJ:
Aborigin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aborigin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aborigina in Aboridžin Aboridžina samostalnik moškega spola
pripadnik ljudstva v Avstraliji
v množini Aborigini/Aboridžini ljudstvo v Avstraliji
IZGOVOR:
[aborídžin]
BESEDOTVORJE:
Aborigin, Aboridžin, Aboriginka, Aboridžinka, Aboriginov, Aboridžinov, Aboriginkin, Aboridžinkin, aboriginski, aboridžinski
PRIMERJAJ:
aborigin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aboriginka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aboriginke in aboridžinka aboridžinke samostalnik ženskega spola
staroselka
IZGOVOR:
[aborídžinka]
BESEDOTVORJE:
aboriginkin
PRIMERJAJ:
Aboriginka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aboriginka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aboriginke in Aboridžinka Aboridžinke samostalnik ženskega spola
pripadnica ljudstva v Avstraliji
IZGOVOR:
[aborídžinka]
BESEDOTVORJE:
Aboriginkin, Aboridžinkin
PRIMERJAJ:
aboriginka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abraham
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
abrahama samostalnik moškega spola
praznovanje petdesetletnice
IZGOVOR:
[ábraham]
PRIMERJAJ:
Abraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abraham
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abrahama samostalnik moškega spola
svetopisemska oseba
IZGOVOR:
[ábraham]
BESEDOTVORJE:
Abrahamov
ZVEZE:
srečati Abrahama
PRIMERJAJ:
abraham

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abrahamov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abrahamova Abrahamovo pridevnik
IZGOVOR:
[ábrahamou̯], ženski spol [ábrahamova], srednji spol [ábrahamovo]
ZVEZE:
Abrahamov/abrahamov sin, Abrahamova/abrahamova hči, Abrahamovo/abrahamovo naročje, Abrahamova/abrahamova leta

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ABS
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ABS-a tudi ABS ABS samostalnik moškega spola
protiblokirni zavorni sistem
IZGOVOR:
[ábẹès], rodilnik [ábẹêsa] in [abẹès], rodilnik [abẹêsa]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

abs.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
absolvent; absolventka
absolutni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Abwehr
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Abwehr samostalnik moškega spola
nemška obveščevalna služba v Tretjem rajhu
IZGOVOR:
[ábver]
BESEDOTVORJE:
Abwehrov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ac
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ac samostalnik moškega spola
aktinij
IZGOVOR:
[ácə̀] tudi [acə̀] in [ácé] tudi [acé]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

a cappella
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 a cappelle samostalniška zveza ženskega spola
zborovsko petje brez instrumentalne spremljave
skladba, vokali brez instrumentalne spremljave
IZGOVOR:
[a kapéla]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

a cappella
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislovna zveza
brez instrumentalne spremljave
IZGOVOR:
[a kapéla]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

a. Chr. n.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
pred Kristusovim rojstvom
USTREZNEJE:
pr. Kr., pr. n. št.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aconcagua
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aconcague samostalnik ženskega spola
gora v Andih
v prenesenem pomenu stena Aconcague
IZGOVOR:
[akonkágu̯a]
BESEDOTVORJE:
aconcagovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Acquaviva delle Fonti
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Acquavive delle Fonti samostalniška zveza ženskega spola
kraj v Italiji
IZGOVOR:
[aku̯avíva dele fónti]
BESEDOTVORJE:
acquavivski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

A. D.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
v letu Gospodovem
IZGOVOR:
[á dé] in [á də̀]
PRIMERJAJ:
Gospodov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adagio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 adagia samostalnik moškega spola
počasno izvajanje tonov
skladba v počasnem tempu
IZGOVOR:
[adádžo], rodilnik [adádža], orodnik [z adádžem]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adagio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislov
počasi
IZGOVOR:
[adádžo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Adam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adama samostalnik moškega spola
moško ime
svetopisemska oseba
IZGOVOR:
[ádam]
BESEDOTVORJE:
Adamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adamit
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adamita samostalnik moškega spola
pripadnik krščanske ločine
IZGOVOR:
[adamít]
BESEDOTVORJE:
adamitov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adamitka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adamitke samostalnik ženskega spola
pripadnica krščanske ločine
IZGOVOR:
[adamítka]
BESEDOTVORJE:
adamitkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adamitski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adamitska adamitsko pridevnik
IZGOVOR:
[adamítski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Adamov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adamova Adamovo pridevnik
IZGOVOR:
[ádamou̯], ženski spol [ádamova], srednji spol [ádamovo]
ZVEZE:
Adamov/adamov kostum, Adamov/adamov sin, Adamovo/adamovo jabolko, Adamovo/adamovo rebro

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Addison
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Addisona samostalnik moškega spola
priimek
britanski zdravnik in znanstvenik
IZGOVOR:
[êdison], rodilnik [êdisona]
BESEDOTVORJE:
Addisonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Addisonov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Addisonova Addisonovo pridevnik
IZGOVOR:
[êdisonou̯], ženski spol [êdisonova], srednji spol [êdisonovo]
ZVEZE:
Addisonova/addisonova bolezen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adm.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
admiral

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

admiral
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
admirala samostalnik moškega spola
vojaški naziv
IZGOVOR:
[admirál]
BESEDOTVORJE:
admiralov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Adobe Illustrator
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adobe Illustratorja samostalniška zveza moškega spola
računalniški program
IZGOVOR:
[adóbe ilustrátor], rodilnik [adóbe ilustrátorja], orodnik [z adóbe ilustrátorjem]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Adobe InDesign
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adobe InDesigna samostalniška zveza moškega spola
računalniški program
IZGOVOR:
[adóbe índizájn]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Adobe Photoshop
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Adobe Photoshopa samostalniška zveza moškega spola
računalniški program
IZGOVOR:
[adóbe fótošôp]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adv.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
adventni
prislov
advokat; advokatinja

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

advent
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventa samostalnik moškega spola
obdobje štirih tednov pred božičem
dogajanje, prireditve
IZGOVOR:
[advènt], rodilnik [advênta]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adventist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventista samostalnik moškega spola
pripadnik adventizma
pripadnik Cerkve adventistov sedmega dne
IZGOVOR:
[adventíst]
BESEDOTVORJE:
adventistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adventističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventistična adventistično pridevnik
IZGOVOR:
[adventístičən], ženski spol [adventístična], srednji spol [adventístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adventistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventistke samostalnik ženskega spola
pripadnica adventizma
IZGOVOR:
[adventístka]
BESEDOTVORJE:
adventistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

adventizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
adventizma samostalnik moškega spola
protestantsko versko gibanje, zlasti v Severni Ameriki
IZGOVOR:
[adventízəm], rodilnik [adventízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afarja samostalnik moškega spola
pripadnik etnične skupine v Džibutiju in Eritreji
v množini Afarji etnična skupina v Džibutiju in Eritreji
IZGOVOR:
[afár], rodilnik [afárja], orodnik [z afárjem]
BESEDOTVORJE:
Afar, Afarka, Afarjev, Afarkin, afarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afarka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afarke samostalnik ženskega spola
pripadnica etnične skupine v Džibutiju in Eritreji
IZGOVOR:
[afárka]
BESEDOTVORJE:
Afarkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afganistan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistana samostalnik moškega spola
polno ime Islamska država Afganistan
država v Aziji
IZGOVOR:
[afgánistan] in [avgánistan]
BESEDOTVORJE:
Afganistanec, Afganistanka, Afganistančev, Afganistankin, afganistanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afganistančev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistančeva Afganistančevo pridevnik
IZGOVOR:
[avgánistančeu̯], ženski spol [avgánistančeva], srednji spol [avgánistančevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afganistanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afganistanca samostalnik moškega spola
manj formalno afganistanski hrt
manj formalno afganistansko mamilo
IZGOVOR:
[avganistánəc], rodilnik [avganistánca], orodnik [z avganistáncem]
PRIMERJAJ:
Afganistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afganistanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistanca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[avgánistanəc], rodilnik [avgánistanca], orodnik [z avgánistancem]
BESEDOTVORJE:
Afganistančev
PRIMERJAJ:
afganistanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afganistanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afganistanke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[avgánistanka]
BESEDOTVORJE:
Afganistankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afganistanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afganistanska afganistansko pridevnik
IZGOVOR:
[avgánistanski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afna
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afne samostalnik ženskega spola
pisno znamenje v IT
IZGOVOR:
[áfna]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afričana samostalnik moškega spola
afriški slon
IZGOVOR:
[afričán] in [afričàn], rodilnik [afričána]
PRIMERJAJ:
Afričan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afričana samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[afričán] in [afričàn], rodilnik [afričána]
BESEDOTVORJE:
Afričanov
PRIMERJAJ:
afričan

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afričanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afričanke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[afričánka]
BESEDOTVORJE:
Afričankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afrika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afrike samostalnik ženskega spola
celina
IZGOVOR:
[áfrika]
BESEDOTVORJE:
Afričan, Afričanka, Afričanov, Afričankin, afriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriška afriško pridevnik
IZGOVOR:
[áfriški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afriško-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriško-ameriška afriško-ameriško pridevnik
afriški in ameriški
IZGOVOR:
[áfriško-amêriški]
PRIMERJAJ:
afriški, ameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afriško-azijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriško-azijska afriško-azijsko pridevnik
afriški in azijski
IZGOVOR:
[áfriško-ázijski]
PRIMERJAJ:
afriški, azijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afriško-evropski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afriško-evropska afriško-evropsko pridevnik
afriški in evropski
IZGOVOR:
[áfriško-eu̯rópski]
PRIMERJAJ:
afriški, evropski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afroameričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afroameričana samostalnik moškega spola
Američan afriškega porekla ali temnopolti Američan
v ameriškem okolju temnopolti Američan
IZGOVOR:
[áfroameričán] in [áfroameričàn], rodilnik [áfroameričána]
BESEDOTVORJE:
Afroameričanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afroameričanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afroameričanke samostalnik ženskega spola
Američanka afriškega porekla ali temnopolta Američanka
v ameriškem okolju temnopolta Američanka
IZGOVOR:
[áfroameričánka]
BESEDOTVORJE:
Afroameričankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afroameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afroameriška afroameriško pridevnik
nanašajoč se na Afroameričane
IZGOVOR:
[áfroamêriški], ženski spol [áfroamêriška], srednji spol [áfroamêriško]
PRIMERJAJ:
afriški, ameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afro-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afro-ameriška afro-ameriško pridevnik
IZGOVOR:
[áfro-amêriški], ženski spol [áfro-amêriška], srednji spol [áfro-amêriško]
USTREZNEJE:
afroameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afroazijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afroazijska afroazijsko pridevnik
afriški in azijski
azijski z afriškimi prvinami
IZGOVOR:
[áfroázijski]
PRIMERJAJ:
afriški, azijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afro-azijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afro-azijska afro-azijsko pridevnik
IZGOVOR:
[áfro-ázijski]
USTREZNEJE:
afroazijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Afrodita
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Afrodite samostalnik ženskega spola
grška boginja ljubezni
IZGOVOR:
[afrodíta]
BESEDOTVORJE:
Afroditin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afrokaribski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afrokaribska afrokaribsko pridevnik
karibski z afriškimi prvinami
IZGOVOR:
[áfrokarípski], ženski spol [áfrokarípska], srednji spol [áfrokarípsko]
PRIMERJAJ:
karibski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

afrokubanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
afrokubanska afrokubansko pridevnik
kubanski z afriškimi prvinami
IZGOVOR:
[áfrokubánski], ženski spol [áfrokubánska], srednji spol [áfrokubánsko]
PRIMERJAJ:
afriški, kubanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ag
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ag samostalnik moškega spola
srebro
srebrov
IZGOVOR:
[ágə̀] tudi [agə̀] in [ágé] tudi [agé]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aga
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
age tudi aga aga samostalnik moškega spola
turški oblastnik v fevdalni Turčiji
IZGOVOR:
[ága]
BESEDOTVORJE:
agov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Agamemnon
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agamemnona samostalnik moškega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[agamémnon]
BESEDOTVORJE:
Agamemnonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Agej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ageja samostalnik moškega spola
svetopisemski prerok
IZGOVOR:
[agêj], rodilnik [agêja], orodnik [z agêjem]
BESEDOTVORJE:
Agejev
ZVEZE:
prerok Agej

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Agejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agejeva Agejevo pridevnik
IZGOVOR:
[agêjeu̯], ženski spol [agêjeva], srednji spol [agêjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agl.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleško
PRIMERJAJ:
ang., angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agnosticizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agnosticizma samostalnik moškega spola
nazor o nedostopnosti bistva stvari
IZGOVOR:
[agnosticízəm], rodilnik [agnosticízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agova agovo pridevnik
IZGOVOR:
[ágou̯], ženski spol [ágova], srednji spol [ágovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agr.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
agronom; agronomka
agronomija
agronomski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agrarnoekonomski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agrarnoekonomska agrarnoekonomsko pridevnik
nanašajoč se na agrarno ekonomijo
IZGOVOR:
[agrárnoekonómski], ženski spol [agrárnoekonómska], srednji spol [agrárnoekonómsko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agrarnogospodarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agrarnogospodarska agrarnogospodarsko pridevnik
nanašajoč se na agrarno gospodarstvo
IZGOVOR:
[agrárnogospodárski], ženski spol [agrárnogospodárska], srednji spol [agrárnogospodársko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

agrarno-industrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
agrarno-industrijska agrarno-industrijsko pridevnik
agrarni in industrijski
IZGOVOR:
[agrárno-industríjski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Agrigento
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agrigenta samostalnik moškega spola
kraj v Italiji
pokrajina v Italiji
IZGOVOR:
[agridžénto]
BESEDOTVORJE:
Agrigentčan, Agrigentčanka, Agrigentčanov, Agrigentčankin, agrigentski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aguascalientes
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aguascalientesa samostalnik moškega spola
kraj v Mehiki
IZGOVOR:
[águ̯askaljéntes], rodilnik [águ̯askaljéntesa], orodnik [z águ̯askaljéntesom]
BESEDOTVORJE:
Aguascalienteščan, Aguascalienteščanka, Aguascalienteščanov, Aguascalienteščankin, aguascalienteški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aguirre
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aguirreja samostalnik moškega spola
priimek
španski pustolovec in osvajalec
IZGOVOR:
[agíre], rodilnik [agíreja], orodnik [z agírejem]
BESEDOTVORJE:
Aguirrejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Agulhas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agulhasa samostalnik moškega spola
rt v Afriki
IZGOVOR:
[agúljas]
BESEDOTVORJE:
agulhaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Agulhaški tok
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Agulhaškega toka samostalniška zveza moškega spola
morski tok v Indijskem oceanu
IZGOVOR:
[agúljaški tók]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ah
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ah samostalnik moškega spola
amperska ura
IZGOVOR:
[áhə̀] tudi [ahə̀] in [áhá] tudi [ahá]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ahac
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahaca samostalnik moškega spola
moško ime
vzdevek Dušana Pirjevca, slovenskega literarnega teoretika, zgodovinarja
IZGOVOR:
[ahác], rodilnik [aháca], orodnik [z ahácem]
BESEDOTVORJE:
Ahačev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ahačev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahačeva Ahačevo pridevnik
IZGOVOR:
[aháčeu̯], ženski spol [aháčeva], srednji spol [aháčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ahil
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahila imenovalnik tudi Ahiles samostalnik moškega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[ahíl] tudi [ahíles], rodilnik [ahíla]
BESEDOTVORJE:
Ahilov
ZVEZE:
kranjski Ahil

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ahiles
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahila samostalnik moškega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[ahíles], rodilnik [ahíla]
USTREZNEJE:
Ahil

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ahilov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ahilova Ahilovo pridevnik
IZGOVOR:
[ahílou̯], ženski spol [ahílova], srednji spol [ahílovo]
ZVEZE:
Ahilova/ahilova peta, Ahilova/ahilova tetiva

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ahmadist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ahmadista samostalnik moškega spola
pripadnik muslimanske verske sekte
IZGOVOR:
[ahmadíst]
BESEDOTVORJE:
ahmadistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ahmadistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ahmadistke samostalnik ženskega spola
pripadnica muslimanske verske sekte
IZGOVOR:
[ahmadístka]
BESEDOTVORJE:
ahmadistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aids
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aidsa samostalnik moškega spola
bolezen
IZGOVOR:
[ájts], rodilnik [ájtsa], orodnik [z ájtsom]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

AIDS
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
AIDS-a samostalnik moškega spola
sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti
bolezen
IZGOVOR:
[ájts], rodilnik [ájtsa], orodnik [z ájtsom]
PRIMERJAJ:
aids

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajant
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajanta imenovalnik tudi Ajas samostalnik moškega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[ajánt] tudi [ájas], rodilnik [ajánta]
BESEDOTVORJE:
Ajantov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajasa samostalnik moškega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[ájas], rodilnik [ajánta]
USTREZNEJE:
Ajant

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ajdovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ajdovska ajdovsko pridevnik
nanašajoč se na Ajdovščino
nanašajoč se na ajde, bajeslovna bitja
IZGOVOR:
[ájdou̯ski]
ZVEZE:
ajdovska deklica
PRIMERJAJ:
Ajdovski gradec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajdovski gradec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Ajdovskega gradca samostalniška zveza moškega spola
vzpetina nad Bohinjsko Bistrico
IZGOVOR:
[ájdou̯ski grádəc], rodilnik [ájdou̯skega grátca], orodnik [z ájdou̯skim grátcem]
PRIMERJAJ:
ajdovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajdovski gradec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Ajdovskega gradca samostalniška zveza moškega spola
arheološko najdišče
IZGOVOR:
[ájdou̯ski grádəc], rodilnik [ájdou̯skega grátca], orodnik [z ájdou̯skim grátcem]
PRIMERJAJ:
ajdovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ajdovsko-vipavski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ajdovsko-vipavska ajdovsko-vipavsko pridevnik
nanašajoč se na Ajdovščino in Vipavo
IZGOVOR:
[ájdou̯sko-vipáu̯ski]
PRIMERJAJ:
ajdovski, vipavski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajdovščina
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajdovščine samostalnik ženskega spola
kraj v Sloveniji
IZGOVOR:
[ájdou̯ščina]
BESEDOTVORJE:
Ajdovec, Ajdovka, Ajdovčev, Ajdovkin, ajdovski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajmar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajmara samostalnik moškega spola
pripadnik etnične skupine v Boliviji
v množini Ajmari etnična skupina v Boliviji
IZGOVOR:
[ajmár]
BESEDOTVORJE:
Ajmar, Ajmarka, Ajmarov, Ajmarkin, ajmarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajmarka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajmarke samostalnik ženskega spola
pripadnica etnične skupine v Boliviji
IZGOVOR:
[ajmárka]
BESEDOTVORJE:
Ajmarkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ajmarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ajmarska ajmarsko pridevnik
IZGOVOR:
[ajmárski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajpes
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajpesa samostalnik moškega spola
javna agencija za zbiranje podatkov o poslovnih subjektih
spletna stran s podatki o poslovnih subjektih
IZGOVOR:
[ájpes]
BESEDOTVORJE:
Ajpesov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ajpesov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ajpesova Ajpesovo pridevnik
IZGOVOR:
[ájpesou̯], ženski spol [ájpesova], srednji spol [ájpesovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

AJPES-ov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
AJPES-ova AJPES-ovo pridevnik
IZGOVOR:
[ájpesou̯], ženski spol [ájpesova], srednji spol [ájpesovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

AJPES
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 AJPES-a tudi AJPES AJPES samostalnik moškega spola
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
IZGOVOR:
[ájpes]
BESEDOTVORJE:
AJPES-ov
PRIMERJAJ:
Ajpes

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

AJPES
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 AJPES samostalnik ženskega spola
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
IZGOVOR:
[ájpes]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akad.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
akademija
akademik; akademikinja
akademski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akademik
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akademika samostalnik moškega spola
akademski naziv
IZGOVOR:
[akadémik]
BESEDOTVORJE:
akademikov
PRIMERJAJ:
akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akademikinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akademikinje samostalnik ženskega spola
akademski naziv
IZGOVOR:
[akadémikinja]
BESEDOTVORJE:
akademikinjin
PRIMERJAJ:
akad.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akapela
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akapele samostalnik ženskega spola
zborovsko petje brez instrumentalne spremljave
skladba, vokali brez instrumentalne spremljave
IZGOVOR:
[akapéla]
PRIMERJAJ:
a cappella

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akcijsko-pustolovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akcijsko-pustolovska akcijsko-pustolovsko pridevnik
akcijski in pustolovski
IZGOVOR:
[ákcijsko-pustolôu̯ski] in [akcíjsko-pustolôu̯ski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Akihito
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akihita samostalnik moškega spola
japonski cesar
IZGOVOR:
[akihíto]
BESEDOTVORJE:
Akihitov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Akihitov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akihitova Akihitovo pridevnik
IZGOVOR:
[akihítou̯], ženski spol [akihítova], srednji spol [akihítovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Akvitanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akvitanca samostalnik moškega spola
pripadnik antičnega ljudstva v zahodni Galiji
v množini Akvitanci antično ljudstvo
IZGOVOR:
[akvitánəc], rodilnik [akvitánca], orodnik [z akvitáncem]
BESEDOTVORJE:
Akvitanec, Akvitanka, Akvitančev, Akvitankin, akvitanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Akvitanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Akvitanke samostalnik ženskega spola
pripadnica antičnega ljudstva v zahodni Galiji
IZGOVOR:
[akvitánka]
BESEDOTVORJE:
Akvitankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

akvitanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
akvitanska akvitansko pridevnik
IZGOVOR:
[akvitánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Al
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Al samostalnik moškega spola
aluminij
aluminijev
IZGOVOR:
[álə̀] tudi [alə̀] in [áèl] tudi [aèl]
PRIMERJAJ:
Al-zlitina

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

à la carte
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 à la carte samostalniška zveza moškega spola
po izbiri (z jedilnika)
IZGOVOR:
[a la kárt]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

à la carte
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislovna zveza
po izbiri z jedilnika
IZGOVOR:
[a la kárt]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aladin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aladina samostalnik moškega spola
domišljijski lik
IZGOVOR:
[áladin]
BESEDOTVORJE:
Aladinov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alah
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alaha samostalnik moškega spola
muslimanski bog
IZGOVOR:
[álah]
BESEDOTVORJE:
Alahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alahov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alahova alahovo pridevnik
IZGOVOR:
[álahou̯], ženski spol [álahova], srednji spol [álahovo]
ZVEZE:
alahov biser
PRIMERJAJ:
Alahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alahov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alahova Alahovo pridevnik
IZGOVOR:
[álahou̯], ženski spol [álahova], srednji spol [álahovo]
ZVEZE:
Alahov/alahov sin
PRIMERJAJ:
alahov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alana samostalnik moškega spola
pripadnik iranskega sarmatskega plemena
v množini Alani iransko sarmatsko pleme
IZGOVOR:
[alán]
BESEDOTVORJE:
Alan, Alanka, Alančev, Alankin, alanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Åland
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ålanda samostalnik moškega spola
odvisno ozemlje Finske
IZGOVOR:
[ólant], rodilnik [ólanda]
USTREZNEJE:
Ålandski otoki, Ålandsko otočje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ålandski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ålandska ålandsko pridevnik
IZGOVOR:
[ólantski]
PRIMERJAJ:
Ålandsko otočje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alanke samostalnik ženskega spola
pripadnica iranskega sarmatskega plemena
IZGOVOR:
[alánka]
BESEDOTVORJE:
Alankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alanska alansko pridevnik
IZGOVOR:
[alánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Albančev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albančeva Albančevo pridevnik
IZGOVOR:
[albánčeu̯], ženski spol [albánčeva], srednji spol [albánčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Albanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albanca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[albánəc], rodilnik [albánca], orodnik [z albáncem]
BESEDOTVORJE:
Albančev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Albanija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albanije samostalnik ženskega spola
polno ime Republika Albanija
država v Evropi
IZGOVOR:
[albánija]
BESEDOTVORJE:
Albanec, Albanka, Albančev, Albankin, albanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

albanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albanke samostalnik ženskega spola
manj formalno mamilo iz Albanije
IZGOVOR:
[albánka]
PRIMERJAJ:
Albanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Albanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albanke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[albánka]
BESEDOTVORJE:
Albankin
PRIMERJAJ:
albanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

albanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albanska albansko pridevnik
IZGOVOR:
[albánski]
ZVEZE:
albanski lek

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

albansko-srbski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albansko-srbska albansko-srbsko pridevnik
albanski in srbski
albanski in srbski z albanskim izhodiščem
IZGOVOR:
[albánsko-sə̀rpski]
PRIMERJAJ:
albanski, srbski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alberti
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albertija samostalnik moškega spola
priimek
italijanski humanist, umetnik, arhitekt, pesnik, duhovnik, jezikoslovec, filozof
nemški čebelar
IZGOVOR:
[albêrti], rodilnik [albêrtija], orodnik [z albêrtijem]
BESEDOTVORJE:
Albertijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Albert II.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alberta II. tudi Albert Drugi Alberta Drugega samostalniška zveza moškega spola
belgijski kralj
IZGOVOR:
[álbert drúgi]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Albertijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Albertijeva Albertijevo pridevnik
IZGOVOR:
[albêrtijeu̯], ženski spol [albêrtijeva], srednji spol [albêrtijevo]
ZVEZE:
Albertijev panj
PRIMERJAJ:
Alberti-Žnideršičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alberti-Žnideršičev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alberti-Žnideršičeva Alberti-Žnideršičevo pridevnik
Albertijev in Žnideršičev
IZGOVOR:
[albêrti-žníderšičeu̯], ženski spol [albêrti-žníderšičeva], srednji spol [albêrti-žníderšičevo]
ZVEZE:
Alberti-Žnideršičev panj
PRIMERJAJ:
Albertijev, Žnideršičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

albižan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albižana samostalnik moškega spola
pripadnik srednjeveške verske sekte
IZGOVOR:
[albižán] in [albižàn], rodilnik [albižána]
BESEDOTVORJE:
albižanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

albižanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albižanke samostalnik ženskega spola
pripadnica srednjeveške verske sekte
IZGOVOR:
[albižánka]
BESEDOTVORJE:
albižankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

albižanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
albižanska albižansko pridevnik
IZGOVOR:
[albižánski]
ZVEZE:
albižanska vojna

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleixandre
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleixandreja samostalnik moškega spola
priimek
španski pesnik
IZGOVOR:
[alejksándre], rodilnik [alejksándreja], orodnik [z alejksándrejem]
BESEDOTVORJE:
Aleixandrejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aleksander
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aleksandra samostalnik moškega spola
papagaj
IZGOVOR:
[aleksándər], rodilnik [aleksándra]
BESEDOTVORJE:
aleksandrov
ZVEZE:
zlati aleksander
PRIMERJAJ:
Aleksander

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksander
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[aleksándər], rodilnik [aleksándra]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksander III. Makedonski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra III. Makedonskega tudi Aleksander Tretji Makedonski Aleksandra Tretjega Makedonskega samostalniška zveza moškega spola
makedonski kralj
IZGOVOR:
[alekándər trétji makedónski], rodilnik [alekándra trétjega makedónskega]
PRIMERJAJ:
Aleksander Veliki

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksander I. Ruski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra I. Ruskega tudi Aleksander Prvi Ruski Aleksandra Prvega Ruskega samostalniška zveza moškega spola
ruski car
IZGOVOR:
[aleksándər pə̀rvi rúski], rodilnik [aleksándra pə̀rvega rúskega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksander Nevski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra Nevskega samostalniška zveza moškega spola
ruski knez
IZGOVOR:
[aleksándər néu̯ski], rodilnik [aleksándra néu̯skega]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksander Veliki
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandra Velikega samostalniška zveza moškega spola
makedonski kralj
IZGOVOR:
[aleksándər véliki], rodilnik [aleksándra vélikega]
PRIMERJAJ:
Aleksander III. Makedonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksandrija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrije samostalnik ženskega spola
kraj v Egiptu
IZGOVOR:
[aleksandríja]
BESEDOTVORJE:
Aleksandrijčan, Aleksandrijčanka, Aleksandrijčanov, Aleksandrijčankin, aleksandrijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksandrijska knjižnica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrijske knjižnice samostalniška zveza ženskega spola
staroveška knjižnica v Aleksandriji
knjižnica v Aleksandriji
IZGOVOR:
[aleksandríjska knjížnica]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aleksandrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aleksandrijska aleksandrijsko pridevnik
IZGOVOR:
[aleksandríjski]
PRIMERJAJ:
Aleksandrijska knjižnica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aleksandrinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aleksandrinke samostalnik ženskega spola
slovenska zdomka v Egiptu, zlasti v Aleksandriji
IZGOVOR:
[aleksandrínka]
BESEDOTVORJE:
aleksandrinkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksandrov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrova samostalnik moškega spola
vzdevek Josipa Murna, slovenskega pesnika
IZGOVOR:
[aleksándrou̯], rodilnik [aleksándrova]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleksandrov arhipelag
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleksandrovega arhipelaga samostalniška zveza moškega spola
otočje na Aljaski
IZGOVOR:
[aleksándrou̯ arhipelák], rodilnik [aleksándrovega arhipelága]
BESEDOTVORJE:
aleksandrovoarhipelaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleman
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alemana samostalnik moškega spola
pripadnik germanskega plemena
v množini Alemani germansko pleme
IZGOVOR:
[alemán] in [alemàn], rodilnik [alemána]
BESEDOTVORJE:
Aleman, Alemanka, Alemanov, Alemankin, alemanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alemanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alemanke samostalnik ženskega spola
pripadnica germanskega plemena
IZGOVOR:
[alemánka]
BESEDOTVORJE:
Alemankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alemanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alemanska alemansko pridevnik
IZGOVOR:
[alemánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alessandria
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alessandrie samostalnik ženskega spola
kraj v Italiji
IZGOVOR:
[alesándrija]
BESEDOTVORJE:
Alessandrijčan, Alessandrijčanka, Alessandrijčanov, Alessandrijčankin, alessandrijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alessandrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alessandrijska alessandrijsko pridevnik
IZGOVOR:
[alesándrijski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aleš
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleša samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[alèš], rodilnik [alêša], orodnik [z alêšem] in [áleš], rodilnik [áleša], orodnik [z álešem]
BESEDOTVORJE:
Alešev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alešev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aleševa Aleševo pridevnik
IZGOVOR:
[alêšeu̯], ženski spol [alêševa], srednji spol [alêševo] in [álešeu̯], ženski spol [áleševa], srednji spol [áleševo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alfa Kentavra
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfe Kentavra samostalniška zveza ženskega spola
zvezda
IZGOVOR:
[álfa kentáu̯ra]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alfa
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 alfe samostalnik ženskega spola
grška črka α
IZGOVOR:
[álfa]
ZVEZE:
alfa samec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alfieri
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfierija samostalnik moškega spola
italijansko moško ime
priimek
italijanski pesnik in dramatik
IZGOVOR:
[alfjêri], rodilnik [alfjêrija], orodnik [z alfjêrijem]
BESEDOTVORJE:
Alfierijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alfierijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfierijeva Alfierijevo pridevnik
IZGOVOR:
[alfjêrijeu̯], ženski spol [alfjêrijeva], srednji spol [alfjêrijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alfonz X. Kastiljski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfonza X. Kastiljskega tudi Alfonz Deseti Kastiljski Alfonza Desetega Kastiljskega samostalniška zveza moškega spola
špansko-nemški kralj
IZGOVOR:
[alfónz desêti kastíl’ski]
PRIMERJAJ:
Alfonz X. Modri

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alfonz X. Modri
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alfonza X. Modrega tudi Alfonz Deseti Modri Alfonza Desetega Modrega samostalniška zveza moškega spola
špansko-nemški kralj
IZGOVOR:
[alfónz desêti módri]
PRIMERJAJ:
Alfonz X. Kastiljski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

al fresco
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 al fresco samostalniška zveza moškega spola
slikarski postopek
IZGOVOR:
[al frésko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

al fresco
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislovna zveza
na svež omet
IZGOVOR:
[al frésko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Algeciras
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Algecirasa samostalnik moškega spola
kraj v Španiji
IZGOVOR:
[alhesíras], rodilnik [alhesírasa], orodnik [z alhesírasom]
BESEDOTVORJE:
Algeciraščan, Algeciraščanka, Algeciraščanov, Algeciraščankin, algeciraški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alghero
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alghera samostalnik moškega spola
kraj v Italiji
IZGOVOR:
[algêro]
BESEDOTVORJE:
Algherčan, Algherčanka, Algherčanov, Algherčankin, algherski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

al Haitam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
al Haitama samostalnik moškega spola
priimek
arabski matematik, fizik in učenjak
IZGOVOR:
[al hájtam]
BESEDOTVORJE:
al Haitamov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

al Haitamov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
al Haitamova al Haitamovo pridevnik
IZGOVOR:
[al hájtamou̯], ženski spol [al hájtamova], srednji spol [al hájtamovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alighieri
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alighierija samostalnik moškega spola
priimek
italijanski pesnik
IZGOVOR:
[aligjêri], rodilnik [aligjêrija], orodnik [z aligjêrijem]
BESEDOTVORJE:
Alighierijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alighierijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alighierijeva Alighierijevo pridevnik
IZGOVOR:
[aligjêrijeu̯], ženski spol [aligjêrijeva], srednji spol [aligjêrijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljaska
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljaske samostalnik ženskega spola
zvezna država Združenih držav Amerike
IZGOVOR:
[aljáska]
BESEDOTVORJE:
Aljaščan, Aljaščanka, Aljaščanov, Aljaščankin, aljaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

aljaški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aljaška aljaško pridevnik
IZGOVOR:
[aljáški]
ZVEZE:
aljaški haski, aljaški malamut
PRIMERJAJ:
Aljaški zaliv

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljaški zaliv
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljaškega zaliva samostalniška zveza moškega spola
zaliv na severu Tihega oceana
IZGOVOR:
[aljáški zalíu̯], rodilnik [aljáškega zalíva]
PRIMERJAJ:
aljaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljažev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljaževa Aljaževo pridevnik
IZGOVOR:
[aljážeu̯], ženski spol [aljáževa], srednji spol [aljáževo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljaž
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Aljaža samostalnik moškega spola
moško ime
priimek
slovenski duhovnik in pisatelj
IZGOVOR:
[aljáš], rodilnik [aljáža], orodnik [z aljážem]
BESEDOTVORJE:
Aljažev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljaž
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Aljaž samostalnik ženskega spola
priimek
IZGOVOR:
[aljáš]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljoša
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Aljoše in Aljoša Aljoša samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[aljóša], rodilnik [aljóše], orodnik [z aljóšo] in [aljóša], rodilnik [aljóša], orodnik [z aljóšem]
BESEDOTVORJE:
Aljošev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljoša
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Aljoše samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[aljóša]
BESEDOTVORJE:
Aljošin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljošev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljoševa Aljoševo pridevnik
IZGOVOR:
[aljóšeu̯], ženski spol [aljóševa], srednji spol [aljóševo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aljošin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aljošina Aljošino pridevnik
IZGOVOR:
[aljóšin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Al Kaida
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Al Kaide samostalnik ženskega spola
islamska teroristična skupina
IZGOVOR:
[al kájda]
BESEDOTVORJE:
Al Kaidin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Al Kaidin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Al Kaidina Al Kaidino pridevnik
IZGOVOR:
[al kájdin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alkaidovec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alkaidovca tudi alkajdovec alkajdovca samostalnik moškega spola
pripadnik Al Kaide
IZGOVOR:
[alkájdovəc], rodilnik [alkájdou̯ca], orodnik [z alkájdou̯cem]
BESEDOTVORJE:
alkaidovčev, alkajdovčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alkaidovka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alkaidovke tudi alkajdovka alkajdovke samostalnik ženskega spola
pripadnica Al Kaide
IZGOVOR:
[alkájdou̯ka]
BESEDOTVORJE:
alkaidovkin, alkajdovkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alkaidovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alkaidovska alkaidovsko tudi alkajdovski alkajdovska alkajdovsko pridevnik
IZGOVOR:
[alkájdou̯ski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

allegro
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 allegra samostalnik moškega spola
hitro izvajanje tonov
skladba v hitrem tempu
IZGOVOR:
[alégro]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

allegro
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 prislov
hitro
IZGOVOR:
[alégro]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alma mater
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alme mater tudi alma mater alma mater samostalniška zveza ženskega spola
univerza, fakulteta
v prenesenem pomenu začetek, izhodišče
IZGOVOR:
[álma máter]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alobrog
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alobroga samostalnik moškega spola
pripadnik antičnega keltskega plemena
v množini Alobrogi antično keltsko pleme
IZGOVOR:
[alobrók], rodilnik [alobróga]
BESEDOTVORJE:
Alobrog, Alobroginja, Alobrogov, Alobroginjin, alobroški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alobroginja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alobroginje samostalnik ženskega spola
pripadnica antičnega keltskega plemena
IZGOVOR:
[alobróginja]
BESEDOTVORJE:
Alobroginjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alobroški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alobroška alobroško pridevnik
IZGOVOR:
[alobróški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alojzij
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alojzija samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[alójzij], rodilnik [alójzija], orodnik [z alójzijem]
BESEDOTVORJE:
Alojzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alojzijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alojzijeva alojzijevo pridevnik
IZGOVOR:
[alójzijeu̯], ženski spol [alójzijeva], srednji spol [alójzijevo]
ZVEZE:
alojzijeva lilija
PRIMERJAJ:
Alojzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alojzijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alojzijeva Alojzijevo pridevnik
IZGOVOR:
[alójzijeu̯], ženski spol [alójzijeva], srednji spol [alójzijevo]
PRIMERJAJ:
alojzijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alp.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
alpski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alpe
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alp množinski samostalnik ženskega spola
gorovje v Evropi
IZGOVOR:
[álpe]
BESEDOTVORJE:
alpski
ZVEZE:
dežela na sončni strani Alp
PRIMERJAJ:
Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske Alpe, Vzhodne Julijske Alpe, Zahodne Julijske Alpe

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alpina
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alpine samostalnik ženskega spola
podjetje
znamka
IZGOVOR:
[alpína]
BESEDOTVORJE:
Alpinin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alpinin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alpinina Alpinino pridevnik
IZGOVOR:
[alpínin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alpska konvencija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alpske konvencije samostalniška zveza ženskega spola
mednarodna pogodba
organizacija
IZGOVOR:
[álpska konvéncija]
PRIMERJAJ:
alpski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alpski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpska alpsko pridevnik
IZGOVOR:
[álpski]
ZVEZE:
alpski svizec, alpski kozorog
PRIMERJAJ:
Alpska konvencija

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alpsko-dinarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpsko-dinarska alpsko-dinarsko pridevnik
nanašajoč se na Alpe in Dinarsko gorstvo
IZGOVOR:
[álpsko-dínarski]
PRIMERJAJ:
alpski, dinarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alpsko-jadranski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpsko-jadranska alpsko-jadransko pridevnik
nanašajoč se na Alpe in Jadran
IZGOVOR:
[álpsko-jadránski]
PRIMERJAJ:
alpski, jadranski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alpskoslovanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alpskoslovanska alpskoslovansko pridevnik
nanašajoč se na alpske Slovane in njihov jezik
IZGOVOR:
[álpskoslovánski], ženski spol [álpskoslovánska], srednji spol [álpskoslovánsko]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Altemaver
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Altemaverja tudi Altemaver Altemavra samostalnik moškega spola
gora v Julijskih Alpah
IZGOVOR:
[altemáver], rodilnik [altemáverja], orodnik [z altemáverjem] tudi [altemávər], rodilnik [altemáu̯ra], orodnik [z altemáu̯rom]
BESEDOTVORJE:
altemaverski, altemavrski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alumen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alumna samostalnik moškega spola
diplomant
IZGOVOR:
[alúmən], rodilnik [alúmna]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alzheimer
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alzheimerja samostalnik moškega spola
manj formalno Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen
IZGOVOR:
[álchajmer], rodilnik [álchajmerja], orodnik [z álchajmerjem]
PRIMERJAJ:
Alzheimer, Alzheimerjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alzheimer
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alzheimerja samostalnik moškega spola
priimek
nemški nevrolog in psihiater
IZGOVOR:
[álchajmer], rodilnik [álchajmerja], orodnik [z álchajmerjem]
BESEDOTVORJE:
Alzheimerjev
PRIMERJAJ:
alzheimer

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alzheimerjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alzheimerjeva Alzheimerjevo pridevnik
IZGOVOR:
[álchajmerjeu̯], ženski spol [álchajmerjeva], srednji spol [álchajmerjevo]
ZVEZE:
Alzheimerjeva/alzheimerjeva bolezen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alžirčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirčeva Alžirčevo pridevnik
IZGOVOR:
[alžírčeu̯], ženski spol [alžírčeva], srednji spol [alžírčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alžirec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[alžírəc], rodilnik [alžírca], orodnik [z alžírcem]
BESEDOTVORJE:
Alžirčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alžirija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirije samostalnik ženskega spola
polno ime Ljudska demokratična republika Alžirija
država v Afriki
IZGOVOR:
[alžírija]
BESEDOTVORJE:
Alžirec, Alžirka, Alžirčev, Alžirkin, alžirski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Alžirka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Alžirke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[alžírka]
BESEDOTVORJE:
Alžirkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

alžirski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
alžirska alžirsko pridevnik
IZGOVOR:
[alžírski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Am
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Am samostalnik moškega spola
americij
IZGOVOR:
[ámə̀] tudi [amə̀] in [áèm] tudi [aèm]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

am.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
ameriški
ameriško
PRIMERJAJ:
amer.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ama Dablam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ama Dablama samostalniška zveza moškega spola
gora v Himalaji
v prenesenem pomenu stena Ama Dablama
IZGOVOR:
[áma dáblam]
BESEDOTVORJE:
amadablamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amalteja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Amalteje samostalnik ženskega spola
grško bajeslovno bitje
IZGOVOR:
[amaltêja]
BESEDOTVORJE:
Amaltejin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amalteja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Amalteje samostalnik ženskega spola
Jupitrov satelit
IZGOVOR:
[amaltêja]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amazonka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amazonke samostalnik ženskega spola
pogumna, bojevita ženska
IZGOVOR:
[amazónka]
BESEDOTVORJE:
amazonkin
PRIMERJAJ:
Amazonka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amazonka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Amazonke samostalnik ženskega spola
ime pripadnice grškega bajeslovnega plemena
IZGOVOR:
[amazónka]
BESEDOTVORJE:
Amazonkin, amazonski
PRIMERJAJ:
amazonka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amazonka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Amazonke samostalnik ženskega spola
reka v Južni Ameriki
IZGOVOR:
[amazónka]
BESEDOTVORJE:
Amazonkin, amazonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amazonkin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amazonkina Amazonkino pridevnik
nanašajoč se na pripadnico ljudstva
nanašajoč se na reko
IZGOVOR:
[amazónkin]
PRIMERJAJ:
Amazonkina delta, amazonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amazonkina delta
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amazonkine delte samostalniška zveza ženskega spola
izliv Amazonke
IZGOVOR:
[amazónkina délta]
PRIMERJAJ:
Amazonkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amazonski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amazonska amazonsko pridevnik
nanašajoč se na ljudstvo
nanašajoč se na reko, pokrajino
IZGOVOR:
[amazónski]
PRIMERJAJ:
Amazonkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amazonsko nižavje
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amazonsko nižavje samostalniška zveza moškega spola
pokrajina v Južni Ameriki
IZGOVOR:
[amazónsko nižáu̯je]
PRIMERJAJ:
amazonski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ambar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambarja samostalnik moškega spola
pripadnik antičnega galskega plemena
v množini Ambarji antično galsko pleme
IZGOVOR:
[ambár], rodilnik [ambárja], orodnik [z ambárjem]
BESEDOTVORJE:
Ambar, Ambarka, Ambarjev, Ambarkin, ambarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ambarka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambarke samostalnik ženskega spola
pripadnica antičnega galskega plemena
IZGOVOR:
[ambárka]
BESEDOTVORJE:
Ambarkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ambarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ambarska ambarsko pridevnik
IZGOVOR:
[ambárski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ambasador
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ambasadorja samostalnik moškega spola
diplomatski predstavnik države v tujini
v prenesenem pomenu ugledna oseba, ki se zavzema za uveljavitev nečesa
IZGOVOR:
[ambasádor], rodilnik [ambasádorja], orodnik [z ambasádorjem]
BESEDOTVORJE:
ambasadorjev
ZVEZE:
ambasador miru (OZN), Unicefov ambasador, ambasador znanosti

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ambasadorka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ambasadorke samostalnik ženskega spola
diplomatska predstavnica države v tujini
v prenesenem pomenu ugledna oseba, ki se zavzema za uveljavitev nečesa
IZGOVOR:
[ambasádorka]
BESEDOTVORJE:
ambasadorkin
ZVEZE:
ambasadorka miru (OZN), ambasadorka znanosti, Unicefova ambasadorka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ambrožič
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambrožiča samostalnik moškega spola
priimek
IZGOVOR:
[ambróžič], rodilnik [ambróžiča], orodnik [z ambróžičem]
BESEDOTVORJE:
Ambrožičev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ambrožičev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ambrožičeva Ambrožičevo pridevnik
IZGOVOR:
[ambróžičeu̯], ženski spol [ambróžičeva], srednji spol [ambróžičevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amenemhet III.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amenemheta III. tudi Amenemhet Tretji Amenemheta Tretjega samostalniška zveza moškega spola
egiptovski faraon
IZGOVOR:
[amenemhét trétji]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amenofis IV.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amenofisa IV. tudi Amenofis Četrti Amenofisa Četrtega samostalniška zveza moškega spola
egiptovski faraon
IZGOVOR:
[amenófis četə̀rti]
PRIMERJAJ:
Ehnaton

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amer.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
ameriški
ameriško
PRIMERJAJ:
am.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Američan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Američana samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[američán] in [američàn], rodilnik [američána]
BESEDOTVORJE:
Američanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Američanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Američanke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[američánka]
BESEDOTVORJE:
Američankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amerikanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amerikanca samostalnik moškega spola
manj formalno ameriški konj
manj formalno avtomobil ameriške proizvodnje
IZGOVOR:
[amerikánəc], rodilnik [amerikánca], orodnik [z amerikáncem]
BESEDOTVORJE:
amerikančev
PRIMERJAJ:
Amerikanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amerikanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amerikanca samostalnik moškega spola
manj formalno slovenski izseljenec v Ameriki
nekdaj Američan
IZGOVOR:
[amerikánəc], rodilnik [amerikánca], orodnik [z amerikáncem]
BESEDOTVORJE:
Amerikančev
PRIMERJAJ:
amerikanec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amerikanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amerikanke samostalnik ženskega spola
kuverta
manj formalno ameriška postrv
manj formalno ameriška trta
žargonsko kokoš
žargonsko žaga
IZGOVOR:
[amerikánka]
BESEDOTVORJE:
amerikankin
PRIMERJAJ:
Amerikanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amerikanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amerikanke samostalnik ženskega spola
manj formalno slovenska izseljenka v Ameriki
nekdaj Američanka
IZGOVOR:
[amerikánka]
BESEDOTVORJE:
Amerikankin
PRIMERJAJ:
amerikanka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amerikanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amerikanski amerikansko pridevnik
nanašajoč se na Amerikance, Amerikanke
nekdaj nanašajoč se na Ameriko, Američane
IZGOVOR:
[amerikánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amerika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Amerike samostalnik ženskega spola
celina
IZGOVOR:
[amêrika]
ZVEZE:
odkriti Ameriko
PRIMERJAJ:
Južna Amerika, Latinska Amerika, Severna Amerika, Srednja Amerika

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amerika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Amerike samostalnik ženskega spola
kratko ime za Združene države Amerike
država v Severni Ameriki
IZGOVOR:
[amêrika]
BESEDOTVORJE:
Američan, Američanka, Američanov, Američankin, ameriški
ZVEZE:
stric iz Amerike
PRIMERJAJ:
Združene države Amerike

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriška ameriško pridevnik
IZGOVOR:
[amêriški]
ZVEZE:
ameriški dolar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ameriški Deviški otoki
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ameriških Deviških otokov množinski samostalnik moškega spola
polno ime Deviški otoki Združenih držav
odvisno ozemlje Združenih držav Amerike
IZGOVOR:
[amêriški devíški otóki], rodilnik [amêriških devíških otókou̯]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ameriško-afriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-afriška ameriško-afriško pridevnik
ameriški in afriški
IZGOVOR:
[amêriško-áfriški]
PRIMERJAJ:
afriški, ameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ameriško-britanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-britanska ameriško-britansko pridevnik
ameriški in britanski
IZGOVOR:
[amêriško-británski]
PRIMERJAJ:
ameriški, britanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ameriško-evropski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-evropska ameriško-evropsko pridevnik
ameriški in evropski
IZGOVOR:
[amêriško-eu̯rópski]
PRIMERJAJ:
ameriški, evropski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ameriško-italijanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-italijanska ameriško-italijansko pridevnik
ameriški in italijanski
IZGOVOR:
[amêriško-italijánski]
PRIMERJAJ:
ameriški, italijanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ameriško-mehiški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-mehiška ameriško-mehiško pridevnik
ameriški in mehiški
IZGOVOR:
[amêriško-méhiški]
PRIMERJAJ:
ameriški, mehiški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ameriško-ruski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ameriško-ruska ameriško-rusko pridevnik
ameriški in ruski
IZGOVOR:
[amêriško-rúski]
PRIMERJAJ:
ameriški, ruski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amery
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ameryja samostalnik moškega spola
priimek
IZGOVOR:
[êjmeri], rodilnik [êjmerija], orodnik [z êjmerijem]
BESEDOTVORJE:
Ameryjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ameryjeva ledena polica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ameryjeve ledene police samostalniška zveza ženskega spola
ledena plošča na Antarktiki
IZGOVOR:
[êjmerijeva ledéna políca]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amharec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amharca samostalnik moškega spola
pripadnik etnične skupine v Etiopiji
v množini Amharci etnična skupina v Etiopiji
IZGOVOR:
[amhárəc], rodilnik [amhárca], orodnik [z amhárcem]
BESEDOTVORJE:
Amharec, Amharka, Amharčev, Amharčin, amharski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amharka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amharke samostalnik ženskega spola
pripadnica etnične skupine v Etiopiji
IZGOVOR:
[amhárka]
BESEDOTVORJE:
Amharkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amharski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amharska amharsko pridevnik
IZGOVOR:
[amhárski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amiš
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amiša samostalnik moškega spola
pripadnik protestantske verske sekte v Združenih državah Amerike
IZGOVOR:
[ámiš], rodilnik [ámiša], orodnik [z ámišem]
BESEDOTVORJE:
amišev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amišinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amišinje samostalnik ženskega spola
pripadnica protestantske verske sekte v Združenih državah Amerike
IZGOVOR:
[ámišinja]
BESEDOTVORJE:
amišinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amiški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amiška amiško pridevnik
IZGOVOR:
[ámiški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amon
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amona samostalnik moškega spola
egipčanski bog stvarstva in rodovitnosti
IZGOVOR:
[ámon]
BESEDOTVORJE:
Amonov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amon-Ra
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amona-Raja samostalnik moškega spola
egipčanski vrhovni bog
IZGOVOR:
[ámon-rá], rodilnik [ámona-rája], orodnik [z ámonom-rájem]
BESEDOTVORJE:
Amon-Rajev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amor
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amorja samostalnik moškega spola
upodobitev krilatega dečka, ki predstavlja rimskega boga Amorja
IZGOVOR:
[ámor], rodilnik [ámorja], orodnik [z ámorjem]
BESEDOTVORJE:
amorjev
PRIMERJAJ:
Amor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amor
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amorja samostalnik moškega spola
rimski bog ljubezni
IZGOVOR:
[ámor], rodilnik [ámorja], orodnik [z ámorjem]
BESEDOTVORJE:
Amorjev
PRIMERJAJ:
amor

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amorit
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amorita samostalnik moškega spola
pripadnik semitskega naroda
v množini Amoriti semitski narod
IZGOVOR:
[amorít]
BESEDOTVORJE:
Amorit, Amoritinja, Amoritov, Amoritinjin, amoritski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amoritinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amoritinje samostalnik ženskega spola
pripadnica semitskega naroda
IZGOVOR:
[amorítinja]
BESEDOTVORJE:
Amoritinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amoritski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amoritska amoritsko pridevnik
IZGOVOR:
[amorítski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amorjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amorjeva Amorjevo pridevnik
IZGOVOR:
[amórjeu̯], ženski spol [amórjeva], srednji spol [amórjevo]
ZVEZE:
Amorjeva/amorjeva puščica

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amos
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amosa samostalnik moškega spola
svetopisemski prerok
IZGOVOR:
[ámos]
BESEDOTVORJE:
Amosov
ZVEZE:
prerok Amos

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amper
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ampera in amper amperja samostalnik moškega spola
podomačeno iz ampere
merska enota
IZGOVOR:
[ampêr], rodilnik [ampêra], orodnik [z ampêrom] in [ampêr], rodilnik [ampêrja], orodnik [z ampêrjem]
PRIMERJAJ:
A

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ampère
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ampèra in Ampère Ampèrja samostalnik moškega spola
priimek
francoski fizik in matematik
IZGOVOR:
[ampêr], rodilnik [ampêra], orodnik [z ampêrom] in [ampêr], rodilnik [ampêrja], orodnik [z ampêrjem]
BESEDOTVORJE:
Ampèrov, Ampèrjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ampèrov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ampèrova Ampèrovo in Ampèrjev Ampèrjeva Ampèrjevo pridevnik
IZGOVOR:
[ampêrou̯], ženski spol [ampêrova], srednji spol [ampêrovo] in [ampêrjeu̯], ženski spol [ampêrjeva], srednji spol [ampêrjevo]
ZVEZE:
Ampèrov/Ampèrjev zakon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ampersand
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ampersanda samostalnik moškega spola
pisno znamenje
IZGOVOR:
[ampêrsênt], rodilnik [ampêrsênda]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amsterdam
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amsterdama samostalnik moškega spola
glavno mesto Nizozemske
IZGOVOR:
[ámsterdam]
BESEDOTVORJE:
Amsterdamčan, Amsterdamčanka, Amsterdamčanov, Amsterdamčankin, amsterdamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amsterdamska pogodba
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amsterdamske pogodbe samostalniška zveza ženskega spola
mednarodni sporazum
IZGOVOR:
[ámstǝrdamska pogódba]
PRIMERJAJ:
amsterdamski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

amsterdamski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
amsterdamska amsterdamsko pridevnik
IZGOVOR:
[ámsterdamski]
ZVEZE:
amsterdamski vrh
PRIMERJAJ:
Amsterdamska pogodba

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Amundsen-Scottova raziskovalna postaja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Amundsen-Scottove raziskovalne postaje samostalniška zveza ženskega spola
raziskovalna postaja na Antarktiki
IZGOVOR:
[ámuntsen-skôtova raziskoválna postája]
PRIMERJAJ:
Amundsenov, Scottov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ana
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane samostalnik ženskega spola
žensko ime
IZGOVOR:
[ána]
BESEDOTVORJE:
Anin
ZVEZE:
sveta Ana

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ana Avstrijska
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Avstrijske samostalniška zveza ženskega spola
francoska kraljica
IZGOVOR:
[ána au̯stríjska]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anabaptist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptista samostalnik moškega spola
pripadnik anabaptizma
IZGOVOR:
[anabaptíst]
BESEDOTVORJE:
anabaptistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anabaptističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptistična anabaptistično pridevnik
IZGOVOR:
[anabaptístičən], ženski spol [anabaptístična], srednji spol [anabaptístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anabaptistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptistke samostalnik ženskega spola
pripadnica anabaptizma
IZGOVOR:
[anabaptístka]
BESEDOTVORJE:
anabaptistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anabaptizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anabaptizma samostalnik moškega spola
verska ločina, ki zahteva ponovni krst odraslih
IZGOVOR:
[anabaptízəm], rodilnik [anabaptízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ana Celjska
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Celjske samostalniška zveza ženskega spola
poljska kraljica, celjska grofica
IZGOVOR:
[ána cêl’ska]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anamarija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anamarije samostalnik ženskega spola
žensko ime
IZGOVOR:
[ánamaríja]
BESEDOTVORJE:
Anamarijin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ana Marija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Marije samostalniška zveza ženskega spola
žensko ime
IZGOVOR:
[ána maríja]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anamarijin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anamarijina Anamarijino pridevnik
IZGOVOR:
[ánamaríjin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ana Perena
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ane Perene samostalniška zveza ženskega spola
rimska boginja zemlje, leta in pomladi, boginja mati
IZGOVOR:
[ána peréna]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anapurna
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anapurne samostalnik ženskega spola
gora v Himalaji
IZGOVOR:
[anapúrna]
BESEDOTVORJE:
Anapurnin, anapurnski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anapurnski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anapurnska anapurnsko pridevnik
IZGOVOR:
[anapúrənski] in [anapúrnski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anarhist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhista samostalnik moškega spola
privrženec anarhizma
IZGOVOR:
[anarhíst]
BESEDOTVORJE:
anarhistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anarhističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhistična anarhistično pridevnik
IZGOVOR:
[anarhístičən], ženski spol [anarhístična], srednji spol [anarhístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anarhistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhistke samostalnik ženskega spola
privrženka anarhizma
IZGOVOR:
[anarhístka]
BESEDOTVORJE:
anarhistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anarhizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anarhizma samostalnik moškega spola
nazor, ki ne priznava vloge in pomena države
IZGOVOR:
[anarhízəm], rodilnik [anarhízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ancona
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ancone samostalnik ženskega spola
kraj v Italiji
IZGOVOR:
[ankóna]
BESEDOTVORJE:
Ancončan, Ancončanka, Ancončanov, Ancončankin, anconski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anconski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anconska anconsko pridevnik
IZGOVOR:
[ankónski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ančnikovo gradišče
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ančnikovega gradišča samostalniška zveza srednjega spola
arheološko najdišče
IZGOVOR:
[ánčnikovo gradíšče]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andaluzija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andaluzije samostalnik ženskega spola
pokrajina v Španiji
IZGOVOR:
[andalúzija]
BESEDOTVORJE:
Andaluzijec, Andaluzijka, Andaluzijčev, Andaluzijkin, andaluzijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andamani
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andamanov množinski samostalnik moškega spola
angleško Andaman Islands
otočje v Indijskem oceanu
IZGOVOR:
[andamáni], rodilnik [andamánou̯]
BESEDOTVORJE:
Andamanec, Andamanka, Andamančev, Andamankin, andamanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andamanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andamanska andamansko pridevnik
IZGOVOR:
[andamánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andamansko morje
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andamanskega morja samostalniška zveza srednjega spola
morje med Indokino in Sumatro
IZGOVOR:
[andamánsko mórje]
PRIMERJAJ:
andamanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andechs
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Andechsa samostalnik moškega spola
grad v Nemčiji
IZGOVOR:
[ándeks]
BESEDOTVORJE:
andeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andechs
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Andechsa samostalnik moškega spola
kraj v Nemčiji
IZGOVOR:
[ándeks]
BESEDOTVORJE:
Andežan, Andežanka, Andežanov, Andežankin, andeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andersen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andersena samostalnik moškega spola
priimek
danski pravljičar
IZGOVOR:
[ándersẹn] in [ándərsẹn]
BESEDOTVORJE:
Andersenov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andersenov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andersenova Andersenovo pridevnik
IZGOVOR:
[ándərsẹnou̯], ženski spol [ándərsẹnova], srednji spol [ándərsẹnovo]
ZVEZE:
Andersenova nagrada

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andeški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andeška andeško pridevnik
nanašajoč se na mesto Andechs
nanašajoč se na rodbino Andeških
IZGOVOR:
[ándeški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andeški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andeškega samostalnik moškega spola
pripadnik bavarske grofovske rodbine
v množini Andeški bavarska grofovska rodbina
IZGOVOR:
[ándeški]
BESEDOTVORJE:
Andeški, Andeška, andeški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andeško-Meranski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andeško-Meranskega samostalnik moškega spola
pripadnik bavarske plemiške družine
v množini Andeško-Meranski bavarska plemiška družina
IZGOVOR:
[ándeško-meránski]
BESEDOTVORJE:
Andeško-Meranski, Andeško-Meranska, andeško-meranski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andora
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andore samostalnik ženskega spola
polno ime Kneževina Andora
država v Evropi
IZGOVOR:
[andóra]
BESEDOTVORJE:
Andorec, Andorka, Andorčev, Andorkin, andorski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andorčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorčeva Andorčevo pridevnik
IZGOVOR:
[andórčeu̯], ženski spol [andórčeva], srednji spol [andórčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andorec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[andórəc], rodilnik [andórca], orodnik [z andórcem]
BESEDOTVORJE:
Andorčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andorka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[andórka]
BESEDOTVORJE:
Andorkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andorra la Vella
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andorre la Velle samostalniška zveza ženskega spola
glavno mesto Andore
IZGOVOR:
[andóra la vélja]
BESEDOTVORJE:
Andorec, Andorka, Andorčev, Andorkin, andorski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andorski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andorska andorsko pridevnik
nanašajoč se na mesto
IZGOVOR:
[andórski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andraž
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andraža samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[andráš], rodilnik [andráža], orodnik [z andrážem]
BESEDOTVORJE:
Andražev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andražev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andraževa Andraževo pridevnik
IZGOVOR:
[andrážeu̯], ženski spol [andráževa], srednji spol [andráževo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andrej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja samostalnik moškega spola
moško ime
svetopisemska oseba
IZGOVOR:
[andrêj], rodilnik [andrêja], orodnik [z andrêjem]
BESEDOTVORJE:
Andrejev
ZVEZE:
apostol Andrej

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andrejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andrejeva Andrejevo pridevnik
IZGOVOR:
[andrêjeu̯], ženski spol [andrêjeva], srednji spol [andrêjevo]
ZVEZE:
Andrejev/andrejev križ

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andrej iz Loke
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja iz Loke samostalniška zveza moškega spola
slovenski poznogotski stavbar
IZGOVOR:
[andrêj iz lóke], rodilnik [andrêja iz lóke], orodnik [z andrêjem iz lóke]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andrej Kretski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja Kretskega samostalniška zveza moškega spola
bizantinski pesnik
IZGOVOR:
[andrêj krétski], rodilnik [andrêja krétskega], orodnik [z andrêjem krétskim]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andrej s Krete
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andreja s Krete samostalniška zveza moškega spola
svetnik
IZGOVOR:
[andrêj s kréte], rodilnik [andrêja s kréte], orodnik [z andrêjem s kréte]
ZVEZE:
sveti/sv. Andrej s Krete

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andria
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andrie samostalnik ženskega spola
kraj v Italiji
IZGOVOR:
[ándrija]
BESEDOTVORJE:
Andrijčan, Andrijčanka, Andrijčanov, Andrijčankin, andrijski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

andrijski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
andrijska andrijsko pridevnik
IZGOVOR:
[ándrijski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Android
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Androida samostalnik moškega spola
operacijski sistem
IZGOVOR:
[androít], rodilnik [androída]
PRIMERJAJ:
android

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andromaha
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andromahe samostalnik ženskega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[andrómaha]
BESEDOTVORJE:
Andromahin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andromeda
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Andromede samostalnik ženskega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[andrómeda]
BESEDOTVORJE:
Andromedin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andromeda
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Andromede samostalnik ženskega spola
ozvezdje
IZGOVOR:
[andrómeda]
BESEDOTVORJE:
Andromedin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andromedina galaksija
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andromedine galaksije samostalniška zveza ženskega spola
galaksija
IZGOVOR:
[andrómedina galaksíja]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andy
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andyja samostalnik moškega spola
angleško moško ime
IZGOVOR:
[êndi], rodilnik [êndija], orodnik [z êndijem]
BESEDOTVORJE:
Andyjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Andyjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Andyjeva Andyjevo pridevnik
IZGOVOR:
[êndijeu̯], ženski spol [êndijeva], srednji spol [êndijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aneja samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[anêj], rodilnik [anêja], orodnik [z anêjem]
BESEDOTVORJE:
Anejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anejeva Anejevo pridevnik
IZGOVOR:
[anêjeu̯], ženski spol [anêjeva], srednji spol [anêjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ang.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleščina
angleški
PRIMERJAJ:
agl., angl.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angela samostalnik moškega spola
nadnaravno bitje
IZGOVOR:
[ángel]
BESEDOTVORJE:
angelov
ZVEZE:
angel varuh, modri angel

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angel
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angela samostalnik moškega spola
priimek
ameriški pilot
IZGOVOR:
[êjndžel]
BESEDOTVORJE:
Angelov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angelov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angelova angelovo pridevnik
IZGOVOR:
[ángelou̯], ženski spol [ángelova], srednji spol [ángelovo]
ZVEZE:
angelovo češčenje/čaščenje

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angelov slap
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angelovega slapaAngelovega slapu samostalniška zveza moškega spola
slap v Venezueli
IZGOVOR:
[ángelou̯ sláp], rodilnik [ángelovega slápa] tudi [ángelovega slapú]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angl.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleščina
angleški
PRIMERJAJ:
agl., ang.

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angleški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleška angleško pridevnik
IZGOVOR:
[angléški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angleško-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-ameriška angleško-ameriško pridevnik
angleški in ameriški
IZGOVOR:
[angléško-amêriški]
PRIMERJAJ:
ameriški, angleški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angleško-irski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-irska angleško-irsko pridevnik
angleški in irski
IZGOVOR:
[angléško-írski]
PRIMERJAJ:
angleški, irski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angleško-nemški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-nemška angleško-nemško pridevnik
angleški in nemški
angleški in nemški z angleškim izhodiščem
IZGOVOR:
[angléško-némški]
PRIMERJAJ:
angleški, nemški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angleško-slovenski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angleško-slovenska angleško-slovensko pridevnik
angleški in slovenski
angleški in slovenski z angleškim izhodiščem
IZGOVOR:
[angléško-slovénski]
PRIMERJAJ:
angleški, slovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglikanec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanca samostalnik moškega spola
pripadnik anglikanizma
IZGOVOR:
[anglikánəc], rodilnik [anglikánca], orodnik [z anglikáncem]
BESEDOTVORJE:
anglikančev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglikanizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanizma samostalnik moškega spola
protestantsko usmerjena vera v Angliji
IZGOVOR:
[anglikanízəm], rodilnik [anglikanízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglikanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanke samostalnik ženskega spola
pripadnica anglikanizma
IZGOVOR:
[anglikánka]
BESEDOTVORJE:
anglikankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglikanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanska anglikansko pridevnik
IZGOVOR:
[anglikánski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglikanstvo
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglikanstva samostalnik srednjega spola
protestantsko usmerjena vera v Angliji
IZGOVOR:
[anglikánstvo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angloameričan
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angloameričana samostalnik moškega spola
prebivalec Angloamerike oz. angleško govoreči prebivalec Amerike in Kanade
pripadnik zavezniške vojske Angležev in Američanov med 2. svetovno vojno
IZGOVOR:
[ángloameričán] in [ángloameričàn], rodilnik [ángloameričána]
BESEDOTVORJE:
Angloameričanov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angloameričanka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angloameričanke samostalnik ženskega spola
prebivalka Angloamerike oz. angleško govoreča prebivalka Amerike in Kanade
IZGOVOR:
[ángloameričánka]
BESEDOTVORJE:
Angloameričankin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angloamerika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angloamerike samostalnik ženskega spola
Združene države Amerike in predeli Kanade, v katerih se govori angleško
IZGOVOR:
[ángloamêrika]
BESEDOTVORJE:
Angloameričan, Angloameričanka, Angloameričanov, Angloameričankin, angloameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angloameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angloameriška angloameriško pridevnik
angleški in ameriški
ameriški z angleškimi prvinami
IZGOVOR:
[ángloamêriški]
PRIMERJAJ:
ameriški, angleški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglo-ameriški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglo-ameriška anglo-ameriško pridevnik
IZGOVOR:
[ánglo-amêriški]
USTREZNEJE:
angleško-ameriški, angloameriški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anglosas
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anglosasa samostalnik moškega spola
pripadnik germanskih plemen
v množini Anglosasi germanska plemena
manj formalno Britanec, Američan, angleško govoreči
IZGOVOR:
[ánglosás]
BESEDOTVORJE:
Anglosas, Anglosasinja, Anglosasov, Anglosasinjin, anglosaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anglosasinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anglosasinje samostalnik ženskega spola
pripadnica germanskih plemen
manj formalno Britanka, Američanka, angleško govoreča oseba
IZGOVOR:
[ánglosásinja]
BESEDOTVORJE:
Anglosasinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anglosaški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anglosaška anglosaško pridevnik
nanašajoč se na Angleže ali angleško govoreče Američane
nanašajoč se na Anglosase
IZGOVOR:
[ánglosáški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angl.-slov.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
angleško-slovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angola
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angole samostalnik ženskega spola
polno ime Republika Angola
država v Afriki
IZGOVOR:
[angóla]
BESEDOTVORJE:
Angolec, Angolka, Angolčev, Angolkin, angolski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angolčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angolčeva Angolčevo pridevnik
IZGOVOR:
[angólčeu̯], ženski spol [angólčeva], srednji spol [angólčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angolec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angolca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[angóləc], rodilnik [angólca], orodnik [z angólcem]
BESEDOTVORJE:
Angolčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Angolka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Angolke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[angólka]
BESEDOTVORJE:
Angolkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

angolski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
angolska angolsko pridevnik
IZGOVOR:
[angólski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ángstrem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ángstrema tudi ångström ångströma samostalnik moškega spola
merska enota
IZGOVOR:
[ánkstrẹm]
PRIMERJAJ:
Å

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ångström
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ångströma samostalnik moškega spola
priimek
švedski astronom in fizik
IZGOVOR:
[ánkstrẹm]
BESEDOTVORJE:
Ångströmov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ångströmov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ångströmova Ångströmovo pridevnik
IZGOVOR:
[ánkstrẹmou̯], ženski spol [ánkstrẹmova], srednji spol [ánkstrẹmovo]
ZVEZE:
Ångströmov eksponent

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anice samostalnik ženskega spola
žensko ime
IZGOVOR:
[ánica]
BESEDOTVORJE:
Aničin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Aničin
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aničina Aničino pridevnik
IZGOVOR:
[áničin]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animist
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animista samostalnik moškega spola
pripadnik animizma
IZGOVOR:
[animíst]
BESEDOTVORJE:
animistov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animističen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animistična animistično pridevnik
IZGOVOR:
[animístičən], ženski spol [animístična], srednji spol [animístično]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animistka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animistke samostalnik ženskega spola
pripadnica animizma
IZGOVOR:
[animístka]
BESEDOTVORJE:
animistkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

animizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
animizma samostalnik moškega spola
verovanje, da je v vseh stvareh duh, duša
IZGOVOR:
[animízəm], rodilnik [animízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ankara
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ankare samostalnik ženskega spola
glavno mesto Turčije
v prenesenem pomenu vlada, ki ima sedež v Ankari
IZGOVOR:
[ánkara]
BESEDOTVORJE:
Ankarčan, Ankarčanka, Ankarčanov, Ankarčankin, ankarski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ankarski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ankarska ankarsko pridevnik
IZGOVOR:
[ánkarski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ant
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anta samostalnik moškega spola
pripadnik vzhodnoslovanskega plemena
v množini Anti vzhodnoslovansko pleme
IZGOVOR:
[ánt]
BESEDOTVORJE:
Ant, Antinja, Antov, Antinjin, antski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antares
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Antaresa samostalnik moškega spola
zvezda
IZGOVOR:
[antáres]
BESEDOTVORJE:
Antaresov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antares
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Antaresa samostalnik moškega spola
vesoljsko plovilo
IZGOVOR:
[antáres]
BESEDOTVORJE:
Antaresov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antarktičen
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antarktična antarktično pridevnik
IZGOVOR:
[antárktičən], ženski spol [antárktična], srednji spol [antárktično]
PRIMERJAJ:
Antarktični krožni tok

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antarktični krožni tok
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antarktičnega krožnega toka samostalniška zveza moškega spola
morski tok ob Antarktiki
IZGOVOR:
[antárktični króžni tók]
PRIMERJAJ:
antarktičen

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antarktika
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antarktike samostalnik ženskega spola
celina
južno polarno območje
IZGOVOR:
[antárktika]
BESEDOTVORJE:
antarktični

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antej
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anteja imenovalnik tudi Anteus samostalnik moškega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[antêj] tudi [antêus], rodilnik [antêja], orodnik [z antêjem]
BESEDOTVORJE:
Antejev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antejev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antejeva Antejevo pridevnik
IZGOVOR:
[antêjeu̯], ženski spol [antêjeva], srednji spol [antêjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antigona
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigone samostalnik ženskega spola
grška bajeslovna oseba
IZGOVOR:
[antígona]
BESEDOTVORJE:
Antigonin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antigovčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigovčeva Antigovčevo pridevnik
IZGOVOR:
[antígou̯čeu̯], ženski spol [antígou̯čeva], srednji spol [antígou̯čevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antigovec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigovca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[antígovəc], rodilnik [antígou̯ca], orodnik [z antígou̯cem]
BESEDOTVORJE:
Antigovčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antigovka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigovke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[antígou̯ka]
BESEDOTVORJE:
Antigovkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antigovski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antigovska antigovsko pridevnik
IZGOVOR:
[antígou̯ski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antigovsko-barbudski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antigovsko-barbudska antigovsko-barbudsko pridevnik
antigovski in barbudski
IZGOVOR:
[antígou̯sko-barbútski]
PRIMERJAJ:
antigovski, barbudski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antigva
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigve samostalnik ženskega spola
otok v Antigvi in Barbudi
IZGOVOR:
[antígva]
BESEDOTVORJE:
Antigovec, Antigovka, Antigovčev, Antigovkin, antigovski
PRIMERJAJ:
Antigva in Barbuda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antigva in Barbuda
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antigve in Barbude samostalniška zveza ženskega spola
polno ime Antigva in Barbuda
država v Severni Ameriki
IZGOVOR:
[antígva in barbúda]
BESEDOTVORJE:
antigovsko-barbudski
PRIMERJAJ:
Antigva, Barbuda

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antisemit
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemita samostalnik moškega spola
privrženec antisemitizma
IZGOVOR:
[ántisemít]
BESEDOTVORJE:
antisemitov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antisemitinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemitinje samostalnik ženskega spola
privrženka antisemitizma
IZGOVOR:
[ántisemítinja]
BESEDOTVORJE:
antisemitinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antisemitizem
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemitizma samostalnik moškega spola
nazor, gibanje proti Judom, semitom
IZGOVOR:
[ántisemitízəm], rodilnik [ántisemitízma]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antisemitski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antisemitska antisemitsko pridevnik
IZGOVOR:
[ántisemítski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antke in Antinja Antinje samostalnik ženskega spola
pripadnica vzhodnoslovanskega plemena
IZGOVOR:
[ántka] in [ántinja]
BESEDOTVORJE:
Antkin, Antinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antoniev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Antonieva Antonievo in Antoniov Antoniova Antoniovo pridevnik
IZGOVOR:
[antónjeu̯], ženski spol [antónjeva], srednji spol [antónjevo] in [antónjou̯], ženski spol [antónjova], srednji spol [antónjovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antoniev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Antonieva Antonievo in Antoniov Antoniova Antoniovo pridevnik
IZGOVOR:
[antónijeu̯], ženski spol [antónijeva], srednji spol [antónijevo] in [antónijou̯], ženski spol [antónijova], srednji spol [antónijovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antonij
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonija samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[antónij], rodilnik [antónija], orodnik [z antónijem]
BESEDOTVORJE:
Antonijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antonijev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonijeva Antonijevo pridevnik
IZGOVOR:
[antónijeu̯], ženski spol [antónijeva], srednji spol [antónijevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antonijev rov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonijevega rova samostalniška zveza moškega spola
rov v idrijskem rudniku živega srebra
IZGOVOR:
[antónijeu̯ ròu̯], rodilnik [antónijevega rôva]
PRIMERJAJ:
Anton Padovanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antonijo
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antonija samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[antónijo], rodilnik [antónija], orodnik [z antónijem]
BESEDOTVORJE:
Antonijev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antonio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Antonia samostalnik moškega spola
italijansko moško ime
IZGOVOR:
[antónjo], rodilnik [antónja], orodnik [z antónjem]
BESEDOTVORJE:
Antoniev, Antoniov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Antonio
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Antonia samostalnik moškega spola
špansko moško ime
IZGOVOR:
[antónijo], rodilnik [antónija], orodnik [z antónijem]
BESEDOTVORJE:
Antoniev, Antoniov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anton Padovanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antona Padovanskega samostalniška zveza moškega spola
svetnik
IZGOVOR:
[antón padovánski]
ZVEZE:
sveti/sv. Anton Padovanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anton Puščavnik
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Antona Puščavnika samostalniška zveza moškega spola
svetnik
IZGOVOR:
[antón puščáu̯nik]
ZVEZE:
sveti/sv. Anton Puščavnik

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

antski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
antska antsko pridevnik
IZGOVOR:
[ántski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anzelm Canterburyjski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anzelma Canterburyjskega samostalniška zveza moškega spola
cerkveni učitelj
IZGOVOR:
[anzélm kántərbərijski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anže
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžeta samostalnik moškega spola
moško ime
IZGOVOR:
[anžè], rodilnik [anžéta]
BESEDOTVORJE:
Anžetov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anžetov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžetova Anžetovo pridevnik
IZGOVOR:
[anžétou̯], ženski spol [anžétova], srednji spol [anžétovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anžu
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžuja samostalnik moškega spola
zgodovinska pokrajina v Franciji
IZGOVOR:
[anžú], rodilnik [anžúja], orodnik [z anžújem]
BESEDOTVORJE:
Anžujec, Anžujka, Anžujčev, Anžujkin, anžuvinski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anžújec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Anžújca samostalnik moškega spola
pripadnik francoske grofovske rodbine
v množini Anžujci francoska grofovska rodbina
IZGOVOR:
[anžújəc], rodilnik [anžújca], orodnik [z anžújcem]
BESEDOTVORJE:
Anžujec, Anžujka, Anžujčev, Anžujkin, anžujski
USTREZNEJE:
Anžuvinec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anžújec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Anžújca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[anžújəc], rodilnik [anžújca], orodnik [z anžújcem]
BESEDOTVORJE:
Anžujčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anžujski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anžujska anžujsko pridevnik
IZGOVOR:
[anžújski]
USTREZNEJE:
anžuvinski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anžuvinec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžuvinca samostalnik moškega spola
pripadnik francoske grofovske rodbine
v množini Anžuvinci francoska grofovska rodbina
IZGOVOR:
[anžuvínəc], rodilnik [anžuvínca], orodnik [z anžuvíncem]
BESEDOTVORJE:
Anžuvinec, Anžuvinka, Anžuvinčev, Anžuvinkin, anžuvinski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Anžuvinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Anžuvinke samostalnik ženskega spola
pripadnica francoske vladarske rodbine
IZGOVOR:
[anžuvínka]
BESEDOTVORJE:
Anžuvinkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

anžuvinski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
anžuvinska anžuvinsko pridevnik
IZGOVOR:
[anžuvínski]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apač
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apača samostalnik moškega spola
pripadnik severnoameriškega plemena
v množini Apači severnoameriško pleme
IZGOVOR:
[apáč], rodilnik [apáča], orodnik [z apáčem]
BESEDOTVORJE:
Apač, Apačinja, Apačev, Apačinjin, apaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apačev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apačeva Apačevo pridevnik
IZGOVOR:
[apáčeu̯], ženski spol [apáčeva], srednji spol [apáčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apačinja
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apačinje samostalnik ženskega spola
pripadnica severnoameriškega plemena
IZGOVOR:
[apáčinja]
BESEDOTVORJE:
Apačinjin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apalači
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apalačev množinski samostalnik moškega spola
gorovje v Severni Ameriki
IZGOVOR:
[apaláči], rodilnik [apaláčeu̯]
BESEDOTVORJE:
apalaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apalaška pot
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apalaške poti samostalniška zveza ženskega spola
planinska pot v Združenih državah Amerike
IZGOVOR:
[apaláška pót], rodilnik [apaláške potí], orodnik [z apaláško potjó]
PRIMERJAJ:
apalaški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apalaški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apalaška apalaško pridevnik
IZGOVOR:
[apaláški]
PRIMERJAJ:
Apalaška pot

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apaški
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apaška apaško pridevnik
IZGOVOR:
[apáški]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apenini
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apeninov množinski samostalnik moškega spola
gorovje v Evropi
IZGOVOR:
[apeníni], rodilnik [apenínou̯]
BESEDOTVORJE:
apeninski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apeninski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apeninska apeninsko pridevnik
IZGOVOR:
[apenínski]
ZVEZE:
apeninski škorenj
PRIMERJAJ:
Apeninski polotok

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apeninski polotok
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apeninskega polotoka samostalniška zveza moškega spola
polotok v Italiji
IZGOVOR:
[apenínski pólotok], rodilnik [apenínskega pólotọka] in [apenínski polotòk], rodilnik [apenínskega polotóka]
PRIMERJAJ:
apeninski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apezejevec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apezejevca samostalnik moškega spola
manj formalno član akademskega pevskega zbora Tone Tomšič
IZGOVOR:
[apẹzêjevəc], rodilnik [apẹzêjeu̯ca], orodnik [z apẹzêjeu̯cem]
BESEDOTVORJE:
apezejevčev
PRIMERJAJ:
APZ-jevec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apezejevka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apezejevke samostalnik ženskega spola
manj formalno članica akademskega pevskega zbora Tone Tomšič
IZGOVOR:
[apẹzêjeu̯ka]
BESEDOTVORJE:
apezejevkin
PRIMERJAJ:
APZ-jevka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apezejevski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apezejevska apezejevsko pridevnik
IZGOVOR:
[apẹzêjeu̯ski]
PRIMERJAJ:
APZ-jevski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apgar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apgarja samostalnik moškega spola
manj formalno vprašalnik o novorojenčku, ki ocenjuje videz, srčni utrip, grimase, dejavnost, dihanje
IZGOVOR:
[ábgar], rodilnik [ábgarja], orodnik [z ábgarjem]
BESEDOTVORJE:
apgarjev
PRIMERJAJ:
Apgar, Apgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apgarjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apgarjeva Apgarjevo pridevnik
IZGOVOR:
[ábgarjeu̯], ženski spol [ábgarjeva], srednji spol [ábgarjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apgar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 Apgar samostalnik moškega spola
priimek
IZGOVOR:
[ábgar], rodilnik [ábgarja], orodnik [z ábgarjem]
BESEDOTVORJE:
Apgarjev
PRIMERJAJ:
apgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apgar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 Apgar samostalnik ženskega spola
priimek
ameriška anesteziologinja in neonatologinja
IZGOVOR:
[ábgar]
ZVEZE:
lestvica Apgar
PRIMERJAJ:
apgar

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apollinairov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apollinairova Apollinairovo in Apollinairjev Apollinairjeva Apollinairjevo pridevnik
IZGOVOR:
[apolinêrou̯], ženski spol [apolinêrova], srednji spol [apolinêrovo] in [apolinêrjeu̯], ženski spol [apolinêrjeva], srednji spol [apolinêrjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apolon
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apolona samostalnik moškega spola
metulj
IZGOVOR:
[apólon]
BESEDOTVORJE:
apolonov
PRIMERJAJ:
Apolon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apolon
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apolona samostalnik moškega spola
grški bog svetlobe in sonca
IZGOVOR:
[apólon]
BESEDOTVORJE:
Apolonov
ZVEZE:
lep kot Apolon
PRIMERJAJ:
apolon

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apolonij z Rodosa
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Apolonija z Rodosa samostalniška zveza moškega spola
grški pesnik
IZGOVOR:
[apolónij z ródosa], rodilnik [apolónija z ródosa], orodnik [z apolónijem z ródosa]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apostol
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apostola samostalnik moškega spola
Kristusov učenec
IZGOVOR:
[apóstol]
BESEDOTVORJE:
apostolov
ZVEZE:
apostol Peter

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apostrof
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
apostrofa samostalnik moškega spola
ločilo
IZGOVOR:
[apostróf]
PRIMERJAJ:
opuščaj

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Apple
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Appla samostalnik moškega spola
podjetje
znamka
izdelek znamke Apple
IZGOVOR:
[êpəl], rodilnik [êpla]
BESEDOTVORJE:
Applov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Applov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Applova Applovo pridevnik
IZGOVOR:
[êplou̯], ženski spol [êplova], srednji spol [êplovo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

applovec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
applovca samostalnik moškega spola
uporabnik Applovih naprav; uslužbenec pri družbi Apple
IZGOVOR:
[êplovəc], rodilnik [êplou̯ca], orodnik [z êplou̯cem]
BESEDOTVORJE:
applovčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

applovka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
applovke samostalnik ženskega spola
uporabnica Applovih naprav
uslužbenka podjetja Apple
IZGOVOR:
[êplou̯ka]
BESEDOTVORJE:
applovkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

apr.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
april

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

april
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
aprila samostalnik moškega spola
mesec v letu
IZGOVOR:
[apríl]
ZVEZE:
prvi april

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

APZ
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
APZ-ja tudi APZ APZ samostalnik moškega spola
akademski pevski zbor
IZGOVOR:
[ápẹzé], rodilnik [ápẹzêja], orodnik [z ápẹzêjem] in [apẹzé], rodilnik [apẹzêja], orodnik [z apẹzêjem] in [ápəzə̀], rodilnik [ápəzə̀ja], orodnik [z ápəzə̀jem] in [apəzə̀], rodilnik [apəzə̀ja], orodnik [z apəzə̀jem]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

APZ-jevec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
APZ-jevca samostalnik moškega spola
član APZ
IZGOVOR:
[apẹzêjevəc], rodilnik [apẹzêjeu̯ca], orodnik [z apẹzêjeu̯cem] in [apəzə̀jevəc], rodilnik [apəzə̀jeu̯ca], orodnik [z apəzə̀jeu̯cem]
BESEDOTVORJE:
APZ-jevčev
PRIMERJAJ:
apezejevec

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

APZ-jevka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
APZ-jevke samostalnik ženskega spola
članica APZ
IZGOVOR:
[apẹzêjeu̯ka] in [apəzə̀jeu̯ka]
BESEDOTVORJE:
APZ-jevkin
PRIMERJAJ:
apezejevka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

APZ-jevski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
APZ-jevska APZ-jevsko pridevnik
IZGOVOR:
[apẹzêjeu̯ski] in [apəzə̀jeu̯ski]
PRIMERJAJ:
apezejevski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ar samostalnik moškega spola
argon
IZGOVOR:
[árə̀] tudi [arə̀] in [áêr] tudi [aêr]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arab.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
arabski
arabsko
arabščina

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Arabska liga
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Arabske lige samostalniška zveza ženskega spola
politična zveza arabskih držav
IZGOVOR:
[arápska líga]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arabski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
arabska arabsko pridevnik
IZGOVOR:
[arápski]
ZVEZE:
arabska pomlad

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arabsko-izraelski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
arabsko-izraelska arabsko-izraelsko pridevnik
arabski in izraelski
IZGOVOR:
[arápsko-izraélski]
PRIMERJAJ:
arabski, izraelski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arabsko-muslimanski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
arabsko-muslimanska arabsko-muslimansko pridevnik
arabski in muslimanski
IZGOVOR:
[arápsko-muslimánski]
PRIMERJAJ:
arabski, muslimanski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arafat
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
arafata samostalnik moškega spola
pogovorno senčnik za vrtni paviljon
IZGOVOR:
[árafat]
BESEDOTVORJE:
arafatov
PRIMERJAJ:
Arafat

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Arafat
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Arafata samostalnik moškega spola
priimek
palestinski politik
IZGOVOR:
[árafat]
BESEDOTVORJE:
Arafatov
PRIMERJAJ:
arafat

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Arafurska celinska polica
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Arafurske celinske police samostalniška zveza ženskega spola
morsko dno v Arafurskem morju
IZGOVOR:
[arafúrska celínska políca]
BESEDOTVORJE:
arafurskocelinskopoliški

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ara
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
1 are tudi ara ara samostalnik moškega spola
ptica
IZGOVOR:
[ára]
BESEDOTVORJE:
arov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ara
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
2 are samostalnik ženskega spola
ptica
IZGOVOR:
[ára]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ardeni
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Ardenov množinski samostalnik moškega spola
hribovje v Evropi
IZGOVOR:
[ardéni], rodilnik [ardénou̯]
BESEDOTVORJE:
ardenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

ardenski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
ardenska ardensko pridevnik
IZGOVOR:
[ardénski]
ZVEZE:
ardenska ofenziva, ardenski govedar
PRIMERJAJ:
Ardenski gozd

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arena
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
arene samostalnik ženskega spola
prostor za nastopanje
IZGOVOR:
[aréna]
ZVEZE:
zlata arena

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Ares
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Aresa samostalnik moškega spola
grški bog vojne
IZGOVOR:
[áres]
BESEDOTVORJE:
Aresov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Argentina
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Argentine samostalnik ženskega spola
polno ime Argentinska republika
država v Južni Ameriki
IZGOVOR:
[argentína]
BESEDOTVORJE:
Argentinec, Argentinka, Argentinčev, Argentinkin, argentinski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Argentinčev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Argentinčeva Argentinčevo pridevnik
IZGOVOR:
[argentínčeu̯], ženski spol [argentínčeva], srednji spol [argentínčevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Argentinec
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Argentinca samostalnik moškega spola
IZGOVOR:
[argentínəc], rodilnik [argentínca], orodnik [z argentíncem]
BESEDOTVORJE:
Argentinčev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Argentinka
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Argentinke samostalnik ženskega spola
IZGOVOR:
[argentínka]
BESEDOTVORJE:
Argentinkin

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

argentinski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
argentinska argentinsko pridevnik
IZGOVOR:
[argentínski]
PRIMERJAJ:
Argentinski park

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Argentinski park
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Argentinskega parka samostalniška zveza moškega spola
park v Ljubljani
IZGOVOR:
[argentínski párk]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

argentinskoslovenski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
argentinskoslovenska argentinskoslovensko pridevnik
nanašajoč se na argentinske Slovence
IZGOVOR:
[argentínskoslovénski], ženski spol [argentínskoslovénska], srednji spol [argentínskoslovénsko]
PRIMERJAJ:
argentinski, argentinsko-slovenski, slovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

argentinsko-slovenski
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
argentinsko-slovenska argentinsko-slovensko pridevnik
argentinski in slovenski
IZGOVOR:
[argentínsko-slovénski]
PRIMERJAJ:
argentinski, argentinskoslovenski, slovenski

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

arh.
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
okrajšava
arhitekt; arhitektka
arhitektura
arhitekturni

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Arhar
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Arharja samostalnik moškega spola
priimek
slovenski pesnik, pisatelj in publicist
IZGOVOR:
[árhar], rodilnik [árharja], orodnik [z árharjem]
BESEDOTVORJE:
Arharjev

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Arharjev
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Arharjeva Arharjevo pridevnik
IZGOVOR:
[árharjeu̯], ženski spol [árharjeva], srednji spol [árharjevo]

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Arhimed
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Arhimeda imenovalnik tudi Arhimedes samostalnik moškega spola
starogrški matematik, fizik, izumitelj, geograf in astronom
IZGOVOR:
[arhimét] tudi [arhimédes], rodilnik [arhiméda]
BESEDOTVORJE:
Arhimedov

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Arhimedov
Podatki v ePravopisu do potrditve Pravopisa 8.0 nimajo normativne veljave.
Predlog
Arhimedova Arhimedovo pridevnik
IZGOVOR:
[arhimédou̯], ženski spol [arhimédova], srednji spol [arhimédovo]
ZVEZE:
Arhimedov zakon, Arhimedova nagrada, Arhimedova vijačnica, Arhimedova/arhimedova točka

ePravopis: Slovenski pravopis 2014?2017: Slovar, www.fran.si, dostop 21. 3. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8964 zadetkov.