à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃbranək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábranka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ábrotica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

absolūtən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

absolutīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abstrākcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

abstrāktən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃčəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adēnd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adjūnkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adjutānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

administrācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

administratīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

admirāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

admirālski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

admirālstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ádra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adráš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adrēsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ádrica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ádrọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

adȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

advènt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

advę́ntən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

advokȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

advokátiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

advokȃtski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

advokatūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aerodināmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aerodināmika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

afēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

afektācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áfinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aforīstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aforīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ága

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

agāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

agāva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

agēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃgnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ágnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ágres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ahà

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ahačȗra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áhanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ahȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áhati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃhker

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áhkerəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃhla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ahlȃnčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ahlȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ahláti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ahromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjčkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àjd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àjdi

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjdica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjdina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ajdȋnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovščina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ájdovščnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjdstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjer

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjsati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjsən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjskavəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃjsnati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akadēmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akademȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akademȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akadēmik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akadēmiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akcidēncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ákcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akcijonár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aklọ̀

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àkọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akoprȃm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akoprẹ̑m

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akorávnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akōrd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akȏv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ākt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aktīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aktuālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aktuár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akūstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akūstika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

akvarēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alabȃrda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alabāstər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alabāstrov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

albīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

albīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ālbum

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aldomáš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áldov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aldováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áldovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alegōričən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alegorȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alegorȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aleksandrīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aleksandrīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alelúja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ālga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ālgebra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

algebrājski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alhimȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àliboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aligācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aligātor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aliterācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ālk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkāli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkālije

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkālijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkaloīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkemȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkohōl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkohōlnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alkorān

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

almanāh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

almȃra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

álmoštvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

álmožna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

álmožnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

āloa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alōd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alōdij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alodijālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alopāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alopātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alopatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alopātski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alotropȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ālt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

altāna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

altár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

altīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

altīstinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alumnāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

alȗn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amalgām

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amarẹ̑lica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amazōnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amazōnski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

āmbra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ambrōzija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmčič

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmen

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ametīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ámiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ámljenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amnestȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amōnij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amōnijak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amōnijakast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amōnijakov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

amortizácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àmpak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃmša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anāfora

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anahronīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anakōnda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

analītičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

analītika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

analīza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

analogȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ānanas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anapēst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anarhȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anarhȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anarhīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ánati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anatōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anatomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anatomȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anatōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ančèš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ànda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

andrẹ̑jščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

andrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

andrę̑səljnatən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃndrkva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

andrǫ́ga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anekdōta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aneroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ángelčək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ángeləc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

angēlika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

angúrija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àni

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anikòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

animālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃnkrst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃnkršt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ano

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ànọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ànoboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anokòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anomālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anomalȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

anováti se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ànti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antīčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antīka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àntikaj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antikrȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antikvár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

āntimon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antipātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antipatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antropolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

antropologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ántvila

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aōrta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ápa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aparāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ápat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apelācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apelācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apercēpcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áperək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apetīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnaríca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnárjenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnárnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnárski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnȃrstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ápnast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃpnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę̑n

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę̑nast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę́nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę̑nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę̑nica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę̑ničar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę̑nik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnenína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę́nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnę̑nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apníca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apník

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apníšče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ápniti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnjáča

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ápnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnogȃsəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnomę̑rəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnovȋt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnovítən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apnožgȃvəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apodīktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apǫ̑stelj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apǫ̑stol

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apostǫ̑lski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apǫ̑stolstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apostrōf

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apotę̑ka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apotę̑kar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

apotę̑karica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aprȋl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aprȋlov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aprȋlski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aptážica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áptuh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ār

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àr

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ára

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arabēska

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áras

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árbalọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árbati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arbílọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árbola

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ardę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árdrati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ardrę̑sən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ardrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

areomētər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áresən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhidijākon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhimandrīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhipēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhipēlag

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhitēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhitektūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhīv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhivár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arhīvski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ārija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aristokracȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aristokrāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aristokratȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aristokrātka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aritmētičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aritmētika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arkāda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

armáda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

armádən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

armȃn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

armȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃrnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ārnika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árnož

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arōma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

árovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ársast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃrsati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ársejica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arsenāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arsēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

artičōka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

artiljerȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

artiljerīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ārza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arzēn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arzēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

arzēnikov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃržat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃržet

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

às

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ās

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ásəłnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ásəłnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ásəłski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ásəłščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

asēsor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

āsfalt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

asignācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

asistēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ásla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

asocijācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

asonāncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

àst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

astātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

astēničən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

asteroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

astrolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

astrologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

astronōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

astronomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

astronōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃščerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃškerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áškrc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áštržli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

áta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃte

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ateīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ateīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃtej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃtək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atlānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

átlas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

átlasar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

átlasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

átlasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atlēt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atlētski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atmosféra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atmosférən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atmosfȇrski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atōmən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atribūt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atributīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

atȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃvba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃvbe

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃvber

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avdītor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avdītorstvo

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avdráč

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avdráti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avgȗst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avgustīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avguštȃna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avskultānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃvša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃvšast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avtomāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avtonomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avtonomīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

avtopsȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

āvtor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

āvtorstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

āzbuka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ȃžar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

aževína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

ážija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bába

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

babȃvs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bȃbəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

babẹ̑la

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

babę̑nta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bȃbež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábičast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

babičevȃnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

babičeváti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bȃbičinski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábičiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábička

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bȃbinski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bȃbiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bȃbištvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bábiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

bȃbjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

babjesŕčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 1. 12. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 103185 zadetkov.