à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃbranək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábranka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ábrotica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

absolūtən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

absolutīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abstrākcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abstrāktən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃčəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adēnd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adjūnkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adjutānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

administrācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

administratīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

admirāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

admirālski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

admirālstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ádra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adráš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adrēsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ádrica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ádrọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

adȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

advènt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

advę́ntən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

advokȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

advokátiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

advokȃtski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

advokatūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aerodināmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aerodināmika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

afēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

afektācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áfinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aforīstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aforīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ága

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

agāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

agāva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

agēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃgnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ágnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ágres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ahà

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ahačȗra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áhanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ahȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áhati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃhker

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áhkerəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃhla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ahlȃnčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ahlȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ahláti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ahromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjčkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àjd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àjdi

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjdica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjdina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ajdȋnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovščina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ájdovščnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjdstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjer

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjsati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjsən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjskavəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃjsnati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akadēmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akademȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akademȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akadēmik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akadēmiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akcidēncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ákcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akcijonár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aklọ̀

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àkọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akoprȃm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akoprẹ̑m

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akorávnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akōrd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akȏv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ākt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aktīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aktuālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aktuár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akūstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akūstika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

akvarēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alabȃrda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alabāstər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alabāstrov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

albīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

albīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ālbum

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aldomáš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áldov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aldováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áldovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alegōričən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alegorȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alegorȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aleksandrīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aleksandrīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alelúja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ālga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ālgebra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

algebrājski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alhimȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àliboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aligācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aligātor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aliterācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ālk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkāli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkālije

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkālijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkaloīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkemȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkohōl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkohōlnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alkorān

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

almanāh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

almȃra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

álmoštvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

álmožna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

álmožnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

āloa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alōd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alōdij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alodijālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alopāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alopātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alopatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alopātski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alotropȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ālt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

altāna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

altár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

altīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

altīstinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alumnāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

alȗn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amalgām

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amarẹ̑lica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amazōnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amazōnski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

āmbra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ambrōzija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmčič

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmen

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ametīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ámiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ámljenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amnestȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amōnij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amōnijak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amōnijakast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amōnijakov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

amortizácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àmpak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃmša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anāfora

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anahronīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anakōnda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

analītičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

analītika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

analīza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

analogȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ānanas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anapēst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anarhȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anarhȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anarhīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ánati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anatōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anatomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anatomȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anatōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ančèš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ànda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

andrẹ̑jščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

andrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

andrę̑səljnatən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃndrkva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

andrǫ́ga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anekdōta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aneroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ángelčək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ángeləc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

angēlika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

angúrija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àni

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anikòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

animālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃnkrst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃnkršt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ano

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ànọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ànoboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anokòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anomālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anomalȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

anováti se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ànti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antīčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antīka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àntikaj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antikrȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antikvár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

āntimon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antipātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antipatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antropolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

antropologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ántvila

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aōrta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ápa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aparāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ápat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apelācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apelācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apercēpcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áperək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apetīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnaríca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnárjenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnárnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnárski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnȃrstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ápnast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃpnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę̑n

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę̑nast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę́nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę̑nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę̑nica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę̑ničar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę̑nik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnenína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę́nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnę̑nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apníca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apník

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apníšče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ápniti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnjáča

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ápnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnogȃsəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnomę̑rəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnovȋt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnovítən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apnožgȃvəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apodīktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apǫ̑stelj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apǫ̑stol

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apostǫ̑lski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apǫ̑stolstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apostrōf

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apotę̑ka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apotę̑kar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

apotę̑karica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aprȋl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aprȋlov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aprȋlski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aptážica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áptuh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ār

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àr

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ára

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arabēska

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áras

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árbalọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árbati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arbílọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árbola

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ardę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árdrati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ardrę̑sən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ardrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

areomētər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áresən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhidijākon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhimandrīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhipēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhipēlag

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhitēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhitektūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhīv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhivár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arhīvski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ārija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aristokracȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aristokrāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aristokratȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aristokrātka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aritmētičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aritmētika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arkāda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

armáda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

armádən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

armȃn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

armȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃrnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ārnika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árnož

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arōma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

árovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ársast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃrsati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ársejica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arsenāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arsēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

artičōka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

artiljerȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

artiljerīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ārza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arzēn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arzēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

arzēnikov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃržat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃržet

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

às

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ās

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ásəłnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ásəłnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ásəłski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ásəłščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

asēsor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

āsfalt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

asignācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

asistēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ásla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

asocijācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

asonāncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

astātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

astēničən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

asteroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

astrolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

astrologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

astronōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

astronomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

astronōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃščerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃškerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áškrc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áštržli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

áta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃte

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ateīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ateīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃtej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃtək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atlānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

átlas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

átlasar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

átlasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

átlasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atlēt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atlētski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atmosféra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atmosférən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atmosfȇrski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atōmən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atribūt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atributīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

atȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃvba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃvbe

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃvber

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avdītor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avdītorstvo

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avdráč

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avdráti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avgȗst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avgustīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avguštȃna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avskultānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃvša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃvšast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avtomāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avtonomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avtonomīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

avtopsȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

āvtor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

āvtorstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

āzbuka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ȃžar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

aževína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

ážija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bába

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

babȃvs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bȃbəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

babẹ̑la

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

babę̑nta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bȃbež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábičast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

babičevȃnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

babičeváti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bȃbičinski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábičiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábička

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bȃbinski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bȃbiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bȃbištvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bábiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

bȃbjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

babjesŕčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 103185 zadetkov.