à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

à

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábarat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abecę̑da

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abecę̑dar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abecę̑darica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abecę̑dej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abecę̑dən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abecę̑dnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abecę̑dnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábəł

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áborat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábota

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábotən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábotnež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábotnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábotnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábotnost

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃbranək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábranka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ábrotica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

absolūtən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

absolutīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abstrākcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

abstrāktən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃčəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adēnd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adjūnkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adjutānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

administrācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

administratīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

admirāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

admirālski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

admirālstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ádra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adráš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adrēsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ádrica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ádrọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

adȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

advènt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

advę́ntən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

advokȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

advokátiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

advokȃtski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

advokatūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aerodināmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aerodināmika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

afektācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áfinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aforīstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aforīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ága

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agāva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

agēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃgnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ágnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ágres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahà

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahačȗra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áhanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahȃt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áhati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃhker

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áhkerəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃhla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahlȃnčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahlȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahláti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ahromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjčkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àjd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àjdi

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjdica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjdina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ajdȋnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovščina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ájdovščnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjdstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjer

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjkati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjsati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjsən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjskavəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃjsnati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akadēmičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akademȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akademȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akadēmik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akadēmiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akcidēncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ákcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akcijonár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aklọ̀

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àkọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akoprȃm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akoprẹ̑m

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akorávnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akōrd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akȏv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ākt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aktīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aktuālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aktuár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akūstičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akūstika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

akvarēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alabȃrda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alabāstər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alabāstrov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

albīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ālbum

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aldomáš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áldov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aldováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áldovnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alegōričən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alegorȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alegorȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aleksandrīn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aleksandrīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alelúja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ālga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ālgebra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

algebrājski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alhimȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àliboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aligācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aligātor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aliterācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ālk

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkāli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkālije

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkālijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkaloīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkemȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkohōl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkohōlnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alkorān

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

almanāh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

almȃra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

álmoštvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

álmožna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

álmožnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

āloa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alōd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alōdij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alodijālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alopāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alopātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alopatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alopātski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alotropȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ālt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

altāna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

altár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

altīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

altīstinja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alumnāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

alȗn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amalgām

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmanje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amarẹ̑lica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amazōnka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amazōnski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

āmbra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ambrōzija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmčič

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmen

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ametīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ámiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ámljenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amnestȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amōnij

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amōnijak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amōnijakast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amōnijakov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

amortizácija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àmpak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃmša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anāfora

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anahronīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anakōnda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

analītičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

analītika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

analīza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

analogȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ānanas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anapēst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anarhȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anarhȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anarhīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ánati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anatōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anatomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anatomȋjski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anatōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ančèš

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ànda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andrẹ̑jščak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andrę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andrę̑səljnatən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃndrkva

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

andrǫ́ga

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anekdōta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aneroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ángelčək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ángeləc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angēlika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

angúrija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àni

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anikòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

animālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃnkrst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃnkršt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ano

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ànọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ànoboj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anokòj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anomālən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anomalȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

anováti se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ànti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antīčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antīka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àntikaj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antikrȋst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antikvár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

āntimon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antipātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antipatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antropolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

antropologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ántvila

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aorīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aōrta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ápa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aparāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ápat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apatȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apelācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apelācijski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apercēpcija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áperək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apetīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnaríca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnáriti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnárjenje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnárnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnárski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnȃrstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ápnast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃpnat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę̑n

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę̑nast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę̑nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę́nəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę̑nica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę̑ničar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę̑nik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnenína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę̑nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnę́nka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apníca

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apník

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apníšče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ápniti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnjáča

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ápnọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnogȃsəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnomę̑rəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnováti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnovȋt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnovítən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apnožgȃvəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apodīktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apǫ̑stelj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apǫ̑stol

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apostǫ̑lski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apǫ̑stolstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apostrōf

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apotę̑ka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apotę̑kar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

apotę̑karica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aprȋl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aprȋlov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aprȋlski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aptážica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áptuh

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àr

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ār

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ára

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arabēska

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áras

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árbalọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árbati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arbílọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árbola

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ardę̑səlj

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árdrati se

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ardrę̑sən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ardrȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

areomētər

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áres

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áresən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhángel

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhángelski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhidijākon

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhimandrīt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhipēl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhipēlag

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhitēkt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhitektūra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhīv

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhivár

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arhīvski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ārija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aristokracȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aristokrāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aristokratȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aristokrātka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aritmētičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aritmētika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arkāda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ārktičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

armáda

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

armádən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

armȃn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

armȃnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃrnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ārnika

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árnož

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arōma

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aromātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

árovica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ársast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃrsati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ársejica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arsenāl

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arsēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

artičōka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

artiljerȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

artiljerīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ārza

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arzēn

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arzēnik

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

arzēnikov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃržat

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃržet

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

às

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ās

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àsa

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ásəłnica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ásəłnjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ásəłski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ásəłščica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

asēsor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

āsfalt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

asignācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

asistēnt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃskati

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ásla

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

asocijācija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

asonāncija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

àst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

astātičən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

astēničən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

asteroīd

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

astrolōg

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

astrologȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

astronōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

astronomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

astronōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃščerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃškerica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áškrc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áškrt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áštržli

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

áta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃte

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ateīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ateīzəm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃtej

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃtək

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atlānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

átlas

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

átlasar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

átlasast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

átlasov

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atlēt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atlētski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atmosféra

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atmosférən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atmosfȇrski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atōm

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atōmən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atōmski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atribūt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atributīvən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

atȗt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avarȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃvba

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃvbe

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃvber

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avdītor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avdītorstvo

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avdráč

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avdráti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avgȗst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avgustīnəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avguštȃna

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avskultānt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃvša

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃvšast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avtomāt

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avtonomȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avtonomīst

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

avtopsȋja

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

āvtor

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

āvtorstvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

āzbuka

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ȃžar

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

aževína

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

ážija

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bába

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

babȃvs

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bȃbəc

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

babẹ̑la

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

babę̑nta

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bȃbež

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábica

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábičast

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

babičevȃnje

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

babičeváti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bȃbičinski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábičiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábička

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábina

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bȃbinski

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábišče

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bȃbiški

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bȃbištvọ

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bábiti

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

bȃbjak

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

babjesŕčən

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 2. 3. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 103185 zadetkov.