a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ábraham

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ábrahamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àbšalom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àbšolonov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ádam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ádamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ádjektivum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

adjutórium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

adomáš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Adriánci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

adriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ádvenski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aétius

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Áfrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

afrikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ágar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Agéjta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ágnec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ágnecov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ágnečec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ágneš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

agoštánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ágošton

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Águstič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àh

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àhah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ahaínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ahája

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aház

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ahím

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ájati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Akèldama

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àko

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

akóuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ákvila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Akviléja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alabàštrom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Albánija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

áldov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

áldüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aldüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aleksánder

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aleksàndria

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aleksandriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aleksandriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aleksandrínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alelúja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álfa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Alféuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Alféušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ali

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alkorán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Álmos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álmošnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álmoštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alóeš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ambrúš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àmen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Amèrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amerikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ametìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aminadáb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ámon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Amonitánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ámoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ána

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ànaniaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ànaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Andráš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Andrášin

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Andrášov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Andrášovo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Andréjci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

andréšček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àngjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àngjelček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àngjelvarüváč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Angliánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

angliánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àngliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Angliùško

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

anglùški

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ani

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Antikrìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Antikrìstušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Antiòhija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Antìpaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Antóni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àpa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àpatica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

apatníja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àpatur

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àpiušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àpokalipsis

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Apòlion

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Apòlos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Apòlošov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

apòštol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

apòštolski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

apoštòlstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Arabiánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Arábija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

arabínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àram

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

árenda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

areopág

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Areopagìta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

arestànt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

arèšt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

áreštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

arhángjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

arhàngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àrhelauš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

arhiepískopuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ariánuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Arimatía

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

armádia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

armalìšta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

armeniánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Árnulf

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Áron

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Áronov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

áronski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Arpád

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Arpádov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

artìkuluš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ása

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àserski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

asiriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Atanáziuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àtelkuza

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Aténa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Atenašánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

atenašánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Athenaeum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àtila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àtilov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àuersberg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àugsburg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àugsburski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àugustuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Auguštínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àurah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Austriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

austriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Avárec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Ázija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

azijátski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Àzor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ažiánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Báal

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Báalim

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàba

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bábelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàbica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Babilónija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

babilónski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàbinski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bábji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bábnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

báči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

báčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

báhati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàjavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàjcar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàjcarski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàjcki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bajìlo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bajùsi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàjžolek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàkoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàlamber

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bálamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

baligáč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

báliš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Balkán pólotok

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàlžam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàlžamni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Banát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bànda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bandèra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàndi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bánjski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bànk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bànka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bánta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bantüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bantüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàrabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

baràčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàrakiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bárány

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

barát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

barátanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

barátati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Barbára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàrbaruš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bárda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bárka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàrla

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàrnabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàrnabašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

barón

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

barónstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

báršon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

báršonsti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bàrtimeuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bàša

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bášta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátritel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátriv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátriven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátrivitel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátriviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátrivno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátrivnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátrivost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bátuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bavárija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bavárkinja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bazìliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bèatriksa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bèč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bèčan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèčka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

béčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bedàča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bedák

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bedásti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèdra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèdro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Béelzebul

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

béjli

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

béjsiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

béjžanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

béjžati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèlec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bélenje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bèlgrad

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bèlial

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

belìčica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bélika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

béliti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèlnat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

beločenáras

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

belójna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bélosívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Benečán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bènedek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

benediktínar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Benétke

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bènjaminov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

benjǘj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

béranje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Berdenìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Berengár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bergjùše

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bérmanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bernárd

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bernardínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèsen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

besnèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

besnják

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

besnóča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Betánia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betániánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèteg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betegǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betéžen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betežlìvost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betežník

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betéžnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Betfága

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bethabára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bethésda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bètlehem

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bètlehemski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bètva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Betzájda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bèzovec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bežáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíbic

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìblija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìbor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bičǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bičǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bík

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bilìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

biloléjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bilolén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bín

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìrka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

biróuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìrovíja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bisnéjnje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìster

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìstrički

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bistrína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìstriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìstro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bistróča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bistrodŕkavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bístvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bitínija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bítva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bitvìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bívanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bívati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bívec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bívol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bívost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bižáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bižíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blágo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslávlanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslávlati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslòv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslòven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blàgoslovìtel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslòviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslovlenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslòvno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blagoslòvnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blànja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blànjica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blàtiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blàto

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blázen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blazìna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blazìnica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bláznik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blázniti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bláznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blážen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bláženstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bledèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blédi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bledìčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blédožúti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bléjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bléka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blèn

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blísčava

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blísčiti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blísk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blískanjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blískanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blískati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blisketàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blisketénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blíščati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blizávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blíziti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bližánji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blížati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bližávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blíženje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blížešnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bližína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blížiši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blížnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blížnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóden

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóditi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blodjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blódnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blódnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bltinci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blǘzi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bmski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bobén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bobínki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bobnjáriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bobòčnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòbov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bòčkajov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòdanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòdati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bodávati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bodéčast

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bodéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bodélj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòdikaj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bodìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòdnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bòdonci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bodóuči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bodóust

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogabojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogabojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogabojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogamolìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bogarodíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogástvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bògat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogátec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bógaten

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogátost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogaznánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bógec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bògme

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogméčiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogmét

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogojánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bogojína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogolǜbnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogopsǜvec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bogoslòvstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bógšanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bógšati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóhar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojàti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojazlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bójdi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòjdisi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojéčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòjni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòjnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòjovališče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojovánje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojováti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojovína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bójštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojtár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bojǜvati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bòkrači

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bòldižar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòle

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolèst

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolèznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bolgárska

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòlši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòlvan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolvánčar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolvánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolvánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòmblek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bóoz

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bór

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòr

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòrec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Borèča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

boréči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

borítev

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

borìti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

borjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Bòrkovič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

borlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

borójca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

borójčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòrovička

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

borovjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 14849 zadetkov.