a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ábraham

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ábrahamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àbšalom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àbšolonov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ádam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ádamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ádjektivum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

adjutórium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

adomáš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Adriánci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

adriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ádvenski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aétius

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Áfrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

afrikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ágar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Agéjta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ágnec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ágnecov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ágnečec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ágneš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

agoštánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ágošton

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Águstič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àh

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àhah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ahaínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ahája

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aház

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ahím

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ájati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Akèldama

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àko

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akóuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ákvila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Akviléja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alabàštrom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Albánija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

áldov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

áldüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aldüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aleksánder

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aleksàndria

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aleksandriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aleksandriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aleksandrínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alelúja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álfa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Alféuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Alféušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ali

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alkorán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Álmos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álmošnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álmoštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alóeš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ambrúš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àmen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Amèrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amerikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ametìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aminadáb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ámon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Amonitánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ámoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ána

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ànaniaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ànaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Andráš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Andrášin

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Andrášov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Andrášovo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Andréjci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

andréšček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àngjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àngjelček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àngjelvarüváč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Angliánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

angliánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àngliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Angliùško

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

anglùški

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ani

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Antikrìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Antikrìstušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Antiòhija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Antìpaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Antóni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àpa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àpatica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apatníja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àpatur

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àpiušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àpokalipsis

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Apòlion

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Apòlos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Apòlošov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apòštol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apòštolski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

apoštòlstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Arabiánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Arábija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

arabínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àram

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

árenda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

areopág

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Areopagìta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

arestànt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

arèšt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

áreštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

arhángjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

arhàngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àrhelauš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

arhiepískopuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ariánuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Arimatía

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

armádia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

armalìšta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

armeniánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Árnulf

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Áron

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Áronov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

áronski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Arpád

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Arpádov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

artìkuluš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ása

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àserski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

asiriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Atanáziuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àtelkuza

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Aténa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Atenašánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

atenašánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Athenaeum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àtila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àtilov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àuersberg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àugsburg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àugsburski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àugustuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Auguštínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àurah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Austriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

austriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Avárec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Ázija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

azijátski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Àzor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ažiánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Báal

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Báalim

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàba

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bábelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàbica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Babilónija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

babilónski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàbinski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bábji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bábnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

báči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

báčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

báhati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàjavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàjcar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàjcarski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàjcki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bajìlo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bajùsi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàjžolek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàkoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàlamber

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bálamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

baligáč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

báliš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Balkán pólotok

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàlžam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàlžamni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Banát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bànda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bandèra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàndi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bánjski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bànk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bànka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bánta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bantüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bantüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàrabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

baràčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàrakiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bárány

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

barát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

barátanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

barátati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Barbára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàrbaruš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bárda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bárka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàrla

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàrnabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàrnabašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

barón

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

barónstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

báršon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

báršonsti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bàrtimeuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bàša

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bášta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátritel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátriv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátriven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátrivitel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátriviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátrivno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátrivnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátrivost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bátuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bavárija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bavárkinja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bazìliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bèatriksa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bèč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bèčan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèčka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bedàča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bedák

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bedásti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèdra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèdro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Béelzebul

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béjli

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béjsiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béjžanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béjžati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèlec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bélenje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bèlgrad

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bèlial

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

belìčica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bélika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béliti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèlnat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

beločenáras

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

belójna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bélosívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Benečán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bènedek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

benediktínar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Benétke

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bènjaminov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

benjǘj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

béranje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Berdenìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Berengár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bergjùše

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bérmanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bernárd

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bernardínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèsen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

besnèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

besnják

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

besnóča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Betánia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betániánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèteg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betegǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betéžen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betežlìvost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betežník

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betéžnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Betfága

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bethabára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bethésda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bètlehem

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bètlehemski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bètva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Betzájda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bèzovec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bežáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíbic

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìblija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìbor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bičǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bičǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bík

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bilìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

biloléjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bilolén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bín

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìrka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

biróuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìrovíja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bisnéjnje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìster

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìstrički

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bistrína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìstriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìstro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bistróča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bistrodŕkavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bístvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bitínija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bítva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bitvìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bívost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bižáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bižíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blágo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslávlanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslávlati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslòv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslòven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blàgoslovìtel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslòviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslovlenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslòvno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blagoslòvnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blànja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blànjica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blàtiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blàto

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blázen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blazìna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blazìnica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bláznik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blázniti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bláznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blážen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bláženstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bledèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blédi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bledìčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blédožúti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bléjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bléka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blèn

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blísčava

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blísčiti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blísk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blískanjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blískanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blískati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blisketàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blisketénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blíščati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blizávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blíziti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bližánji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blížati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bližávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blíženje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blížešnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bližína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blížiši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blížnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blížnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóden

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóditi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blodjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blódnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blódnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bltinci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blǘzi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bmski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bobén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bobínki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bobnjáriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bobòčnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòbov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bòčkajov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòdanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòdati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bodávati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bodéčast

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bodéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bodélj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòdikaj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bodìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòdnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bòdonci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bodóuči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bodóust

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogabojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogabojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogabojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogamolìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bogarodíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogástvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bògat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogátec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bógaten

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogátost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogaznánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bógec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bògme

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogméčiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogmét

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogojánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bogojína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogolǜbnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogopsǜvec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bogoslòvstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bógšanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bógšati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóhar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojàti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojazlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bójdi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòjdisi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojéčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòjni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòjnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòjovališče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojovánje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojováti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojovína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bójštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojtár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bojǜvati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bòkrači

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bòldižar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòle

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolèst

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolèznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bolgárska

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòlši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòlvan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolvánčar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolvánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolvánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòmblek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bóoz

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bór

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòr

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòrec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Borèča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

boréči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

borítev

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

borìti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

borjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Bòrkovič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

borlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

borójca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

borójčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòrovička

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

borovjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 14849 zadetkov.