a

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ába

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àbadon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ábas

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

abc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

abecedárium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

abecéski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ábelov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àbia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àbiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àbiud

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àbjatar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ábraham

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ábrahamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àbšalom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àbšolonov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ádam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ádamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ádjektivum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

adjutórium

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

adomáš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Adriánci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

adriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ádvenski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aétius

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Áfrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

afrikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ágar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Agéjta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ágnec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ágnecov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ágnečec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ágneš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

agoštánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ágošton

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Águstič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àh

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àhah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ahaínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ahája

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aház

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ahím

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ájati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Akèldama

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àko

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akóuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ákvila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Akviléja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alabàštrom

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Albánija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

áldov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

áldüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aldüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aleksánder

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aleksàndria

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aleksandriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aleksandriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aleksandrínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alelúja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álfa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Alféuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Alféušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ali

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alkorán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Álmos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álmošnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álmoštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alóeš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ambrúš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àmen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Amèrika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amerikánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ametìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aminadáb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ámon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Amonitánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ámoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ána

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ànaniaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ànaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Andráš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Andrášin

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Andrášov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Andrášovo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Andréjci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

andréšček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àngjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àngjelček

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àngjelvarüváč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Angliánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

angliánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àngliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Angliùško

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

anglùški

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ani

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Antikrìstuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Antikrìstušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Antiòhija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Antìpaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Antóni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àpa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àpatica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

apatníja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àpatur

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àpiušov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àpokalipsis

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Apòlion

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Apòlos

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Apòlošov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

apòštol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

apòštolski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

apoštòlstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Arabiánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Arábija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

arabínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àram

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

árenda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

areopág

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Areopagìta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

arestànt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

arèšt

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

áreštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

arhángjel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

arhàngjelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àrhelauš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

arhiepískopuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ariánuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Arimatía

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

armádia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

armalìšta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

armeniánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Árnulf

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Áron

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Áronov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

áronski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Arpád

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Arpádov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

artìkuluš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ása

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àserski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

asiriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Atanáziuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àtelkuza

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Aténa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Atenašánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

atenašánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Athenaeum

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àtila

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àtilov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àuersberg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àugsburg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àugsburski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àugustuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Auguštínuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àurah

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Austriánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

austriánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Avárec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Ázija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

azijátski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Àzor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ažiánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Báal

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Báalim

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàba

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bábel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bábelski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàbica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Babilónija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

babilónski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàbinski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bábji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bábnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báhati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàjavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàjcar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàjcarski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàjcki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bajìlo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bajùsi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàjžolek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàkoš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàlamber

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bálamov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

baligáč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báliš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Balkán pólotok

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàlžam

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàlžamni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Banát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bànda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bandèra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàndi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bànk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bànka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bánta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bantüvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bantüvàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bánjski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàrabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

baràčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàrakiašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bárány

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

barát

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

barátanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

barátati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Barbára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàrbaruš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bárda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bárka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàrla

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàrnabaš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàrnabašov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

barón

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

barónstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báršon

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

báršonsti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bàrtimeuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bàša

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bášta

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátritel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátriv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátriven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátrivitel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátriviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátrivno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátrivnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátrivost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bátuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bavárija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bavárkinja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bazìliuš

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bèatriksa

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bèč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bèčan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèčka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèčki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bedàča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bedák

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bedásti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèdra

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèdro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Béelzebul

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béjli

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béjsiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béjžanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béjžati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèlec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bélenje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bèlgrad

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bèlial

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

belìčica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bélika

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béliti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèlnat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

beločenáras

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

belójna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bélosívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Benečán

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bènedek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

benediktínar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Benétke

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bènjaminov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

benjǘj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

béranje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Berdenìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Berengár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bergjùše

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bérmanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bernárd

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bernardínski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèsen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

besnèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

besnóča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

besnják

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Betánia

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betániánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèteg

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betegǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betéžen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betežlìvost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betežník

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betéžnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Betfága

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bethabára

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bethésda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bètlehem

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bètlehemski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bètva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Betzájda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bèzovec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bežáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíbic

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìblija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìbor

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíc

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìč

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bičǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bičǜvati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bík

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bilìca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

biloléjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bilolén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bín

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìrka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

biróuv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìrovíja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bisnéjnje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìster

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìstrički

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bistrína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìstriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìstro

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bistróča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bistrodŕkavec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bístvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bitínija

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bítje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bítva

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bitvìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bívanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bívati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bívec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bívol

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bívost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bižáj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bižíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blágo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslávlanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslávlati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslòv

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslòven

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blàgoslovìtel

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslòviti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslovlenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslòvno

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blagoslòvnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blànja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blànjica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blàtiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blàto

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blázen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blazìna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blazìnica

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bláznik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blázniti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bláznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blážen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bláženstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bledèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blédi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bledìčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blédožúti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bléjati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bléka

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blèn

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blísčava

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blísčiti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blísk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blískanjca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blískanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blískati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blisketàti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blisketénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blíščati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blizávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blíziti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bližánji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blížati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bližávati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blíženje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blížešnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bližína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blížiši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blížnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blížnji

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóda

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóden

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóditi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blodjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blódnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blódnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bltinci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blǘzi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bmski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bnja

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòb

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bobén

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bobínki

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bobnjáriti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bobòčnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòbov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bòčkajov

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòdanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòdati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bodávati

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bodéčast

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bodéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bodélj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòdikaj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bodìšče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòdnoti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bòdonci

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bodóuči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bodóust

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogabojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogabojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogabojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogamolìti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bogarodíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogástvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bògat

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogátec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bógaten

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogátost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogaznánec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bógec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogíca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bògme

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogméčiti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogmét

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogojánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bogojína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogolǜbnost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogopsǜvec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bogoslòvstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bógšanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bógšati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóhar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòj

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojàti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojàzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojazlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojàznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bójdi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòjdisi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojéčen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojéči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòjna

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòjni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòjnik

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòjovališče

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojovánje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojováti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojovína

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bójštvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojtár

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojǜvanje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bojǜvati se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòk

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bòkrači

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bòldižar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòle

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolénje

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolèst

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolèti

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolèzen

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolèznost

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bolgárska

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòlši

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòlvan

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolvánčar

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolvánski

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolvánstvo

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòmblek

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bóoz

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bór

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòr

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòrec

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Borèča

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

boréči

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

borítev

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

borìti se

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

borjenjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Bòrkovič

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

borlívi

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

borójca

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

borójčni

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòrovička

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

borovjé

NOVAK, Vilko, Slovar stare knjižne prekmurščine, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 14849 zadetkov.