aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.