aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.