aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 7. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.