aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.