aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.