aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.