aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 1. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.