aapa bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ABA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

abaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àbiótski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àbiótski strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àbiótsko onesnáženje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ABP-proteín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

abscizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

abscizíjska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

abscizíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

abscizínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absolútna pokrôvnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absolútna značílnica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absolútna zráčna vlága

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absolútno zastíranje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absórpcija vôde

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absorpcíjska cóna koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absorpcíjski lásek

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

absorpcíjsko tkívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

abundánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

acêrvul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

acervulárni konidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

acetílglukozamín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

acetíl kòencím Á

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

acidofílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àcíklični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

acikulárna spóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àconálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adaksiálna strán lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adaptácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adenín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adenozín dífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adenozín mónofosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adenozín trífosfát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adenozín trífosfatáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adenozín trífosfát sintáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adóksna embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ADP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adúltni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adúltni stádij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adventívna embrioníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adventívna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adventívna kŕpica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adventívna organogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adventívna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

adventívni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aerenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aêrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aeróbne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aêrodinámična upórnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aerofítske álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aêropalinologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aêroplánkton

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aêrotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aerotóp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aêrotropízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

afánoplazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

afílni kserofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aflatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àfótična cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agamogoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agamospermíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ágar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agg.

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àglikón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aglutinácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àgranulárni kloroplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agregácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agregacíjska zvéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agregacíjski plazmódij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agregát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agregírani trák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agriofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ágrobaktérija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ágrobiologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ágroekologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agroklavín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ágromeliorácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ágrometeorologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

agronomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ahéna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àhlamidêjski cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

Á-horizónt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ákarodomácij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akcesórni pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akinéta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aklimácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aklimatizácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrasídi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrasín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrasiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akritárhi

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrokárpni máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrokóntna obíčkanost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akronemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akropetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akroplástna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akrotoníja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksénična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksénična kultúra álg

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksiálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksíla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksilárni bŕst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksilárni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksilárno-parietálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aksilárno socvétje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktinobaktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktinocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktinodrómna ožíljenost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktinomórfni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktinoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktinostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktívna kíslost tál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktívna površína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktívni bíomónitoring

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktívni rástni vršíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aktívni transpórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akumulacíjski bíoindikátor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akumulacíjski fáktor

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akútna fítotóksična koncentrácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akútna poškódba

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

akvaporín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

albédo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

albumín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

albuminózno séme

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

albumínska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alél

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alelopatíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alelopátska snôv

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alevrónska plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alevrónsko zŕno

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álfakarotén

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álfakarotín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

algárij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álge

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

algicíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

algínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álgna plást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álgno bíogorívo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

algologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

áliumska embrionálna vréčka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alkaloíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alkohólna fermentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alkohólne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alleröd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

allerödski ínterstadiál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alokácija asimilátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alokácija fótosintátov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aloksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álolektotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alomón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alopátrična vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aloplázemska diferenciácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aloploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alorizíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alorízni korenínski sistém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alotíp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpigéni géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpinétum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpínska drevésna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpínska gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpínska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpínska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alpínski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alternatívno díhanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alternatívno imé

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

alternirajóča filotaksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

altimontánska vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

altimontánski vegetacíjski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amanitín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amarílijska réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ameboídna organizacíjska stôpnja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

améntum

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amerospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfiatlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfíbijska rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfifít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfifloémska sifonostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfigástrij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfimíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfiploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfitécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amfitrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amiloídnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amilopektín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amiloplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amilóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amínokislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

amínoóksiócetna kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

AMP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ampelografíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ampleksikávli líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anabióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anafáza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anakrogíni jetrenják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

analítična fítocenolóška tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

analítična vegetacíjska tabéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

analógnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anamórf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ánanas

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anastomóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anastomózna parafíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anatoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anatomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anatomíja kranz

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

andrécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ándrodiécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ándrogamocísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

androgenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

androginíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ándroginofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ándromonoécičnost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anelídna konidiogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anelofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anelokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anemátični bíček

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anemofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anemofílni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anemogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anemogámni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anemohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anemohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ànevploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ànevploídno jêdro

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

angiokárpni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anitrofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizofilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizohídrična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizokladíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizokotilíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ànizomérni cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anizotomíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ànóksični strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ànóksično okólje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anoksíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anomocítična réža

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antárktična flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antárktis

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anténski pigmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anténsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anteraksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anterídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anterídijska célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anteridiofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anterozoíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antibiótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antiklína delítev célic

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antikodón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antimikótik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antioksidánt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antipóda

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antipórt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antitrópna namestítev lístov

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antocián

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antocianidín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antocianín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antocianínski fílter

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antoksantín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antropofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antropogéna gózdna mêja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antropogéni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antropogéni strés

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antropohóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antropohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

antropohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ántropozoogéni vplív

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ánul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

anulózna korenína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ánulus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

AOA

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

AP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aparéntna fótosintéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apertúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aperturátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálna dominánca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálna rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálni aparát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálni meristém

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálni meristém koreníne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálni meristém pogánjka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálni meristém stêbla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálni vrát pestíča

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálno-aksilárna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikálno zŕnce

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apikulátne kvásovke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àplanogaméta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àplanospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apofíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apogametíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apokárpni ginécej

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apokárpni plód

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apokólpij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apomíktični trosnják

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apomíktično jézero

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apomórfni znák

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apoplást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apoplástno prevájanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apoptóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aposporíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apotraheálni parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apotrópna anatrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apozícija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apozicíjska rást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apresírana vernácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

apresórij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arabinán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arabinogalaktán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arabinoglukán

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arabinóza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arbúskul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arbuskulárna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arbuskulárne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arbutoídna mikoríza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arbutoídne mikorízne glíve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

areál družíne

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

areál réžnih pór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

areál rodú

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aréola

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

areolátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

areolírana stéljka

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

argilogenéza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arhebaktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arhegónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arhegónijevke

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arhegoniofór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arhêje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arheobotánika

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arheofít

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arhespór

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arhikárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arídno obmóčje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arídoaktívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arídopasívna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

arídotolerántna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árilus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árktična flórna régija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árktični géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árktični rastlínski pás

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árktično-alpínski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árktično-álpski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árktično-oreofítski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

árkus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aromátična rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

artrokonídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

artrospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ascidiátni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ascídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asépsa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aséptična kultúra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àsimétrični cvét

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àsimétrično dnò lístne plôskve

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àsimétrično visôko bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asimilácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asimilacíjska laméla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asimilacíjski parenhím

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asimilacíjsko barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asimilát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ásk

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askogéna hífa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askogón

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askogónij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askohiménijski askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askolokulárni apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askolokulárni askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askorbínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askostóm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

askostróma

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

áskus

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asociácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

asparagínska kislína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aspartát

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aspergilín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aspicílijski apotécij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aspidátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

aspirírani píkenjski pár

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àsporogénost

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

astrálni míkrotúbul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ástrosklereída

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ataktostéla

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àtípična sekundárna debelítev

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atlántik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atlántska flórna provínca

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atlántska resáva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atlántski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atlántsko-mediteránski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atmosfêra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ATP

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ATP-aza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ATP-azni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ATP-sintaza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ATP-sintázni kompléks

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atranorín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atropín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

atrópna seménska zasnôva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avksotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avksotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avksotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avksozigóta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avríkula

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avstrális

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avstrálska flórna oblást

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtécični máh

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtobazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtoécična glíva

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtogamíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtohórna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtohtóna vŕsta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtohtóni areál

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtolíza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtomíksa

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtomórfna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtonómno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtonómno rástno gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtonómno túrgorsko gíbanje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtoploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ávtopoliploíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ávtospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

ávtotoksín

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtotróf

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtotrofíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

avtotrófni organízem

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àzigospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

àzonálna tlà

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

baktericíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

baktêrije

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

baktêrijska simbióza

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bakterioíd

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

baktêrioklorofíl

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bakteriologíja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bakteriostátik

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bákul

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bakulátni pêlod

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

balístospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

balkánski géoelemènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

balohoríja

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bálzam

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bariêrna cóna

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

barjánska tájga

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bárje

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

barvílo

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

barvíti líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazálna célica

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazálna cóna lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazálna placentácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazálna rást lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazálni líst

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazálni meristém lísta

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazálni tegmènt

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazídij

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazidiokárp

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazidiól

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazidiolišáji

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazidióm

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazidiomicéte

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazidiospóra

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazifílna rastlína

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazioním

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

bazipetálna fialokonidiácija

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 30. 9. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.