āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.