āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 4. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.