āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.