āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.