āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 7. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.