āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acetílholín-esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ácidorezisténtna oblóga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenilát-cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ADI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alanín-amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alumínijeve protimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ambulántna porába zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ambulántno predpísano zdravílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza finánčnih učínkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ànizogamíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AOR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

API

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Apo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Apo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arílus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aséptika

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspartát-amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atést

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ATP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atraktánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

a. u.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

AUC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

a. u. p.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

auric.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avídnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avrikulárna uporába

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtakoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtoantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtoapotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtogamíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtoimúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtokláv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtoklavíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtokríno signalizíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátska obdeláva recéptov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátska pipéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátski vzorčeválnik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtomedikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtoprótiteló

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtorecéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtotrofíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azaspírodekandiónski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azulén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Bachova cvétna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Bachove kápljice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bacíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bac. vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baktericíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baktêrija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakteriofág

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakteriostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakulovírus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bakulovírusni véktor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balástna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bálneoterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baln. vap.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bals.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bálzam

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balzamárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

BÁN

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Bancroftovo pravílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barbituráti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barvílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

báza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazidiospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

B-célični antigénski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

BCR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

BCS

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

béla glína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

béla kŕvna slíka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

béla pálica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

béla signatúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

béli čáj

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5679 zadetkov.