āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acetílholín-esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ácidorezisténtna oblóga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adenilát-cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ADI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alanín-amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alumínijeve protimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ambulántna porába zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ambulántno predpísano zdravílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza finánčnih učínkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ànizogamíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AOR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

API

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Apo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Apo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arílus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aséptika

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aspartát-amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atést

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ATP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atraktánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

a. u.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

AUC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

a. u. p.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

auric.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avídnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avrikulárna uporába

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtakoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtoantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtoapotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtogamíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtoimúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtokláv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtoklavíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtokríno signalizíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátska obdeláva recéptov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátska pipéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátski vzorčeválnik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtomedikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtoprótiteló

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorecéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtotrofíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azaspírodekandiónski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azulén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bachova cvétna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bachove kápljice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bacíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bac. vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baktericíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baktêrija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bakteriofág

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bakteriostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bakulovírus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bakulovírusni véktor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balástna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bálneoterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baln. vap.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bals.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bálzam

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balzamárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

BÁN

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bancroftovo pravílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barbituráti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barvílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

báza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazidiospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

B-célični antigénski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

BCR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

BCS

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béla glína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béla kŕvna slíka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béla pálica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béla signatúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béli čáj

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5679 zadetkov.