āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.