āā

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

abortív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

abrazív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absolút

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absolútna viskóznost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absolútni etanól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absolútno dominírana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absolútno prevládana strategíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absorbánca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absórpcija zdravílnih učinkovín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

absorpcíjska pregráda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

abstinénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

abstinénčni sindróm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

a. c.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ACE-inhibítor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

acetílholín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

acetílholín esteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

acetilíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

acetogenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

acid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ácidobázične lastnósti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ácidobázični indikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ácidorezisténtni polimêri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

acílfloroglucinól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ACR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

a. d.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad aliment.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adamantánski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adápter

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adaptívna imúnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adaptogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad baln.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad caps. amylac.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad caps. gelatin.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

add.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

add. instll.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adenilát cikláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adenín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adenozín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adenozíndífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adenozínmónofosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adenozínski recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adenozíntrífosfát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ADH

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adherénca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adheréntna célična kultúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adhezíjske molékule

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ÁDI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aditív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adjuváns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adjuvánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adjuvántna terapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adlátus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad lib.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad man. med.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ÁDMET

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

administratívna farmacíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adoptívni prenòs imúnskih célic

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ADP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ADR

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adrenalín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad scat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adsórbens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adsorbènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adsorbènt žôlčnih kislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adsórpcija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adsorpcíjska izotêrma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adstríngens

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

adstringènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad us. ext.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad us. int.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad us. propr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad usum vicem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad us. vet.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad vitr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad vitr. coll. ampl.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad vitr. flav.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ad vitr. nigr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AE

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AED

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aeq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aerenhím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aerodinámični premér délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aeroph.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aerosíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aerosól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aetherol.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aether sulfuricus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aferéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

afinitéta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

afinitétna heterogénost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

afinitétna kromatografíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

afrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ágar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agaricín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agaróza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agarózna gélska elektroforéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agit.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agit. ante us.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

àglikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aglomerácija z razprševánjem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aglomerát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aglutinácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst dopamína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst imidazolínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst melatonínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst muskarínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agregát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agretóp

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

agrúm

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ahéna

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AIMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ajurvéda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akaricíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akcéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akridínski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akridónski alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktinomicíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktinomórfni cvét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktivácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktivátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktivírana belílna zêmlja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívna farmacévtska sestavína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívna imunizácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívna konformácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni medicínski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni terapévtski pripomóček

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni transpórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívni zunánji defibrilátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívno óglje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívnost rádionuklída

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aktívnost vôde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akupresúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akupunktúra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akútna tóksičnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akútno tóksični pogóji

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

akútno vnétje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

a. l.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alanín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alanín amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alanínska amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álbaréllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álbar éllo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

albédo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

albumín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aldehídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aldosterónski antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aldóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alelopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alergén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alevrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alevrónsko zŕno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álfaadrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álfa adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álfaamiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álfa amiláza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álfa1-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álfa2-adrenêrgični recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

álga

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

algicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

algínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkálna fosfatáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkaloíd družíne narcísovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkaloíd kálabarskega bôba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkaloíd rauvólfije

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkaloíd razhúdnikovk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkaloíd róžnatega zímzelena

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkaloíd ržénih rožíčkov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkeníldífenól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkilirajóči citostátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkílsulfonát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alkimíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

áloantigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alóe vêra gél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alogénsko tkívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alój

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alopát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alopatíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alostêrični antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alostêrični encím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alostêrični modulátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alostêrično vezávno mésto

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alotropíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ALT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alteránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alternatívna medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alternatívne analízne metóde

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alt. hor.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alumínijev antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

áluplast

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

áluplast za opeklíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amar.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amárum

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ámbra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AMD

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amebicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amfenikóli

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amfetamíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amfifílna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amfifílna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amfiiónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ámfora

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amfotêrna molékula

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amídni lokálni anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amiloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amiloplást

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amínoglikozídni antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amínokinolíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amínokislínski ostánek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amínokislínsko sekvencíranje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amínosládkor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amóniak gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amónijev linimènt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amórfnost

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AMP

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amp.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AMPA-recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amperométrična titrácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

amplikón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ampúla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anabólik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anabolízem

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anabólni steroíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anafiláksa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anafilaksíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ànafrodíziak

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analéptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analgétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analítska téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analítski márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza amínokislín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza gledé na naméro zdrávljenja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza glikánov v glíkoproteínih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza ITT

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza po protokólu

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stróškov bolézni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stróškov in korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stróškov in korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stróškov in učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stroškôvne korísti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stroškôvne korístnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stroškôvne učinkovítosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza stroškôvne uporábnosti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza urína z reagénčnim trákom

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza velikósti délcev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza zdravíl

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analíza zmanjševánja stróškov

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízna fáza laboratórijske preiskáve

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízna metóda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízna téhtnica

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízni márker

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízni označeválec

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízni postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízni sét

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízni vplívi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analízno preskúšanje zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analóg

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analóg fólne kislíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analóg pirimidínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analóg prehódnega stánja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

analóg purínskih báz

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anatoksín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ÁNDA

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

andrécej

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

androgén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

androgéni hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

androgéni recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anergíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anestétični étri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anestétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anestezíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ángiotenzínski II recéptor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

angléški oblíž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anhydr.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anilídi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aniónska površínsko aktívna snôv

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aniónska vrzél

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anksiolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anoréktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antacíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst ángiotenzína II

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst glutamátnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst vitamína K

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anterídij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

anthelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiadhezív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiadrenêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántialêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiandrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántianémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiarítmik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiastmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antibiótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antibióza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántidekubítusna blazína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántidekubítusno ležíšče

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántidepresív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántidiabétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántidiaróik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántidiurétični hormón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántidizentêrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antidót

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antidotárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiemétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiepiléptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiestrogén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántifibrinolítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiflogístik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antigén

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antigéne predstavljajóče célice

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antigénska determinánta

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiglúkokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántigonádotropín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihelmíntik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihemorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihemoroídik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihidrótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihiperlipémik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihipertenzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihipertónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihistamínik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiholinêrgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiholinesteráza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántihumáni globulín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiidiotípska prótitelésa

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántikaliurétični diurétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántikoaguláns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántikoagulánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántikonvulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántileprótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimalárik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimenorágik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimetabolít

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimigrénik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimikótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiminerálokortikoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántimitótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antimónove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antimónovo víno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántineoplástik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántinevrálgik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántioksidánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiparazítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiparkinsónik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiperistáltik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiperspiráns

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiperspiránt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántipirétik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antipórt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántipropulzív

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiprurítik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántipsihótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántipsoriátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántirevmátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antiséptik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántiskabicíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántistátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántitrombótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántituberkulótik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antitúsik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antiúrik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ántivarikózno zdrávljenje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antocián

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antocianidín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antocianín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antracénski deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antraciklíni

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antrakinón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antrakinónski glikozíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antranoíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antranól

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antrón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

antropozófska medicína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

APC

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ÁPI

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ápiterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aplikácija zdravíla

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aplikátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

apnéna vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

apníca

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ápno

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

Ápo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

Ápo B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ápoencím

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ápolipoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ápolipoproteín B

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ápoproteín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

apoptóza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aporfinoídni alkaloíd

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

apotécij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

apotéka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

apotékar

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aptamêr

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. bull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. cal.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. comm.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. dest.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. ebull.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. ferv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. font.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. infund.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. iniect.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. pluv.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. purif.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aq. tepid.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aqua demineralisata

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aquos.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arábska gúma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arábski gúmi

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arábsko kadílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arašídovo ólje

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arcníja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arginín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arhegónij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arílalkanón

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

árilus

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aróma

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromat.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromatarius

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arómaterapíja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromátična vôda

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromátični elektuárij

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromátični kís

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromátični špírit

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromátično mazílo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromátik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aromátski akridínijevi éstri

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

Arrheniusova enáčba

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

artemisinínovi deriváti

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

artific.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

arzénove spojíne

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

a. s.

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

asánt

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aséptični postópek

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

àsimétrična sintéza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

àsimetríja kromatográfskega vŕha

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

asimilácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ásk

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

askorbínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

askospóra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ASMF

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

asparagín

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

asparagínska kislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aspartát

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aspartát amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

aspartátna amínotransferáza

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

AST

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ataráktik

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ATC-klasifikácija

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ATC-oznáka

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

ATC-šífra

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

atenuírano cepívo

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

àtípična amínokislína

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

atomizátor

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

atómska absorpcíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

atómska emisíjska spektrometríja

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 5. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.