āā --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abortív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrazív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolút -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútna viskóznost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútni etanól -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorbánca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorpcíjska pregráda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstinénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstinénčni sindróm -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. c. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ACE-inhibítor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetílholín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetílholín-esteráza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetilíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetogenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acid. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ácidobázične lastnósti -ih -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ácidobázični indikátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ácidorezisténtna oblóga -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ácidorezisténtni polimêri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acílfloroglucinól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ACR -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. d. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad aliment. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adamantánski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adápter -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptívna imúnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad baln. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad caps. amylac. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad caps. gelatin. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

add. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

add. instll. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenilát-cikláza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenozín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenozíndífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenozínmónofosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenozínski recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenozíntrífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ADH -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adherénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adheréntna célična kultúra -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ADI -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjuváns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjuvánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adlátus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad lib. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad man. med. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívna farmacíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptívni prenòs imúnskih célic -ega -ôsa -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ADP -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ADR -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrenalín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad scat. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adstríngens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adstringènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad us. ext. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad us. int. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad us. propr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad usum vicem -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad us. vet. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad vitr. flav. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad vitr. nigr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

 -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AED -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerenhím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeroph. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerosól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aetherol. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AF -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afinitéta -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afinitétna kromatografíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ágar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agaróza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agarózna gélska elektroforéza -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agit. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agit. ante us. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àglikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglomerát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglutinácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agoníst dopamína -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agoníst imidazolínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agregát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agrúm -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ahéna -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AIMD -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ajurvéda -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akcéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akridínski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akridónski alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktinomicíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktinomórfni cvét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktivácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktivátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs -ega -ega -ega čása m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna farmacévtska sestavína -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna imunizácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna konformácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni medicínski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni terapévtski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni transpórt -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívni zunánji defibrilátor -ega -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívno mésto -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívno óglje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aktívnost rádionuklída -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akupresúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akupunktúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akútna tóksičnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

akútno tóksični pogóji -- -ih -ev m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. l. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alanín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alanín-amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alanínska amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álbaréllo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álbar éllo -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

albumín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aldehídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aldosterónski antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aldóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alél -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alelopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alergén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alevrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alevrónsko zŕno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álfaadrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álfa adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álfaamiláza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álfa amiláza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álfa1-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álfa2-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

álga -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

algínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkálna fosfatáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkaloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkaloíd družíne narcísovk -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkaloíd kálabarskega bôba -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkaloíd róžnatega zímzelena -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkaloíd ržénih rožíčkov -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkeníldífenól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkilirajóči citostátik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkílsulfonát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alkín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áloantigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alopát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alostêrični encím -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alostêrično vezávno mésto -ega -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alotropíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ALT -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alteránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívna medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alternatívne analízne metóde -ih -ih -ód ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alt. hor. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alumínijev antacíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

alumínijeve protimikróbne učinkovíne -ih -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áluplast -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áluplast za opeklíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amar. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amárum -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ámbra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ambulántna porába zdravíl -e -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ambulántno predpísano zdravílo -- -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AMD -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amebicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amfenikóli -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amfetamíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amfifílna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amfifílna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amfiiónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ámfora -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amfotêrna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amídni lokálni anestétik -ega -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amiloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amiloplást -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amínoglikozídni antibiótik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amínokinolíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amínokislína -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amínokislínski ostánek -ega -nka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amínokislínsko sekvencíranje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amínosládkor -sladkórja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AMP -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amp. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AMPA-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amperométrična titrácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

amplikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ampúla -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anabólik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anabolízem -zma m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anafiláksa -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anafilaksíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ànafrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analéptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analgétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analítska téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analítski márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza finánčnih učínkov -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza gledé na naméro zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza ITT -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza po protokólu -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stróškov bolézni -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stróškov in korísti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stróškov in korístnosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stróškov in učinkovítosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stroškôvne korísti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stroškôvne korístnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stroškôvne učinkovítosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza stroškôvne uporábnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza urína z reagénčnim trákom -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza zdravíl -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analíza zmanjševánja stróškov -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízna fáza laboratórijske preiskáve -e -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízna metóda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízna téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízni postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízni sét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízni vplívi -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analízno preskúšanje zdravíla -ega -a -- s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analóg -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analóg fólne kislíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analóg pirimidínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analóg prehódnega stánja -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

analóg purínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anatoksín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ÁNDA -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

andrécej -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

androgén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

androgéni hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anestétični étri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anestétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anestezíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ángiotenzínski II recéptor -ega -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anhydr. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anilídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aniónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aniónska vrzél -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ànizogamíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anksiolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anoréktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antacíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst ángiotenzína II -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst vitamína K -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anterídij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

anthelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiadhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántialêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiandrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántianémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiarítmik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiastmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antibiótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antibióza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántidekubítusna blazína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántidekubítusno ležíšče -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántidepresív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántidiabétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántidiaróik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántidiurétični hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántidizentêrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antidót -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antidotárij -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiemétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiepiléptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiestrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántifibrinolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiflogístik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antigéne predstavljajóče célice -- -ih -ic ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antigénska determinánta -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihemorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihemoroídik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihidrótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihiperlipémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihipertenzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihipertónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántihistamínik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiholinêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiholinesteráza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiidiotípska prótitelésa -ih -és s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántikaliurétični diurétik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántikoaguláns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántikoagulánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántikonvulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántileprótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimalárik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimenorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimetabolít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimigrénik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimikótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántimitótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antimónove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántineoplástik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántinevrálgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántioksidánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiparazítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiparkinsónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiperspiráns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiperspiránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántipirétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antipórt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiprurítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántipsihótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántipsoriátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántirevmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antiséptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántiskabicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántistátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántitrombótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ántituberkulótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antitúsik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antiúrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antocián -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antocianidín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antocianín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antracénski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antraciklíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antrakinón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antrakinónski glikozíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antranoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antranól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

antropozófska medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AOR -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

APC -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

API -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ápiterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aplikácija zdravíla -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aplikátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Apo -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Apo B -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ápoencím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ápolipoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ápolipoproteín B -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ápoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apoptóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aporfinoídni alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apotécij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apotéka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

apotékar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aptamêr -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. bull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. cal. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. comm. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. dest. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. ebull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. ferv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. font. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. infund. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. iniect. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. pluv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. purif. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aq. tepid. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aqua demineralisata -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aquos. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arábska gúma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arábski gúmi -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arcníja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arginín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arhegónij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arílalkanón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arílus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aróma -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aromat. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arómaterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aromátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aromátski akridínijevi éstri -ih -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

artemisinínovi deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

artific. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

arzénove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. s. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aséptični postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aséptika -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àsimetríja kromatográfskega vŕha -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asimilácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ásk -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

askorbínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

askospóra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ASMF -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asparagín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

asparagínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aspartát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aspartát-amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aspartátna amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AST -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ataráktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ATC-klasifikácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ATC-oznáka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ATC-šífra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atenuírano cepívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atést -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àtípična amínokislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atomizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atómska absorpcíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atómska emisíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ATP -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

atraktánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. u. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AUC -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. u. p. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

auric. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avídnost -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avrikulárna uporába -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtakoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtoantigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtoapotéka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtogamíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtoimúnost -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtokláv -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtoklavíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtokríno signalizíranje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtomátska obdeláva recéptov -e -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtomátska pipéta -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtomátski vzorčeválnik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtomedikácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtoprótiteló -ésa s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ávtorecéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

avtotrofíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

azaspírodekandiónski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

azulén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bac. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Bachova cvétna terapíja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Bachove kápljice -ih -ic ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bacíl -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bac. vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

baktericíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

baktêrija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bakteriofág -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bakteriostátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bakulovírus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bakulovírusni véktor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

balástna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

baln. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bálneoterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

baln. vap. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

balón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bals. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bálzam -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

balzamárij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

BÁN -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Bancroftovo pravílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

barbituráti -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

barvílo -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

báza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bazídij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

bazidiospóra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

B-célični antigénski recéptor -ega -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

BCR -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

BCS -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

béla glína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

béla kŕvna slíka -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

béla pálica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

béla signatúra -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

béli čáj -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 5679 zadetkov.