āā --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abortív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolút -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna viskóznost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni etanól -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorbánca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjska pregráda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstinénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstinénčni sindróm -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. c. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ACE-inhibítor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetílholín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetílholín esteráza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetilíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acetogenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acid. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ácidobázične lastnósti -ih -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ácidobázični indikátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ácidorezisténtni polimêri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acílfloroglucinól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ACR ACR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. d. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad aliment. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adamantánski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adápter -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adaptívna imúnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adaptogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad baln. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad caps. amylac. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad caps. gelatin. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

add. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

add. instll. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenilát cikláza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozíndífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozínmónofosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozínski recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adenozíntrífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ADH ADH-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adherénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adheréntna célična kultúra -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezíjske molékule -ih -ul ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁDI ADI-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aditív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adjuváns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adjuvánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adjuvántna terapíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adlátus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad lib. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad man. med. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁDMET ADMET-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívna farmacíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adoptívni prenòs imúnskih célic -ega -ôsa -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ADP ADP-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ADR ADR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adrenalín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad scat. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorpcíjska izotêrma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adstríngens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adstringènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. ext. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. int. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. propr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad usum vicem -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad us. vet. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr. flav. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ad vitr. nigr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AE AE-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AED AED-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerenhím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerodinámični premér délcev -ega -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeroph. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerosíl -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerosól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aetherol. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aether sulfuricus -thra -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AF -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aferéza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afinitéta -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afinitétna heterogénost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afinitétna kromatografíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agaricín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agaróza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agarózna gélska elektroforéza -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agit. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agit. ante us. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àglikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglomerácija z razprševánjem -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglomerát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglutinácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst dopamína -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst imidazolínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst melatonínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst muskarínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agregát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agretóp -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrúm -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ahéna -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AIMD AIMD-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ajurvéda -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akaricíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akridínski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akridónski alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinomicíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktinomórfni cvét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivírana belílna zêmlja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs -ega -ega -ega čása m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna farmacévtska sestavína -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna imunizácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna konformácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni medicínski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni terapévtski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni transpórt -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni zunánji defibrilátor -ega -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno mésto -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno óglje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívnost rádionuklída -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívnost vôde -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akupresúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akupunktúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútna tóksičnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútno tóksični pogóji -- -ih -ev m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akútno vnétje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. l. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alanín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alanín amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alanínska amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álbaréllo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álbar éllo -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albédo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albumín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aldehídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aldosterónski antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aldóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alél -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alelopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alergén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alevrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alevrónsko zŕno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfaadrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa adrenêrgični recéptor -- -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfaamiláza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa amiláza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa1-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa2-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álga -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkálna fosfatáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd družíne narcísovk -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd kálabarskega bôba -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd rauvólfije -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd razhúdnikovk -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd róžnatega zímzelena -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkaloíd ržénih rožíčkov -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkeníldífenól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkilirajóči citostátik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkílsulfonát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkimíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áloantigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alóe vêra gél -- -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alogénsko tkívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alój -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alopát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrični antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrični encím -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrični modulátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alostêrično vezávno mésto -ega -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alotropíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ALT ALT-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alteránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívna medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívne analízne metóde -ih -ih -ód ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alt. hor. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alumínijev antacíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne -ih -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áluplast -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áluplast za opeklíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amar. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amárum -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ámbra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AMD AMD-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amebicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfenikóli -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfetamíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfifílna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfifílna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfiiónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ámfora -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfotêrna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amídni lokálni anestétik -ega -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amiloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amiloplást -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínoglikozídni antibiótik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokinolíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokislína -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokislínski ostánek -ega -nka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínokislínsko sekvencíranje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amínosládkor -sladkórja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amóniak gúmi -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amónijev linimènt -ega -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amórfnost -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AMP AMP-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amp. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AMPA-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amperométrična titrácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amplikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ampúla -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anabólik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anabolízem -zma m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anabólni steroíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anafiláksa -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anafilaksíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ànafrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analéptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analgétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítska téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analítski márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza amínokislín -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza gledé na naméro zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza glikánov v glíkoproteínih -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza ITT -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza po protokólu -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov bolézni -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov in korísti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov in korístnosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stróškov in učinkovítosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne korísti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne korístnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne učinkovítosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza stroškôvne uporábnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza urína z reagénčnim trákom -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza velikósti délcev -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza zdravíl -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza zmanjševánja stróškov -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízna fáza laboratórijske preiskáve -e -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízna metóda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízna téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni sét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízni vplívi -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analízno preskúšanje zdravíla -ega -a -- s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg fólne kislíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg pirimidínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg prehódnega stánja -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analóg purínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatoksín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁNDA ANDE ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

andrécej -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androgén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androgéni hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

androgéni recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anestétični étri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anestétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anestezíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ángiotenzínski II recéptor -ega -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

angléški oblíž -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anhydr. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anilídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aniónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aniónska vrzél -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anksiolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anoréktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antacíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst ángiotenzína II -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst glutamátnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst vitamína K -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anterídij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anthelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiadhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiadrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántialêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiandrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántianémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiarítmik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiastmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antibiótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antibióza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidekubítusna blazína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidekubítusno ležíšče -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidepresív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidiabétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidiaróik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidiurétični hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántidizentêrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antidót -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antidotárij -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiemétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiepiléptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiestrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántifibrinolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiflogístik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antigéne predstavljajóče célice -- -ih -ic ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antigénska determinánta -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiglúkokortikoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántigonádotropín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihemorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihemoroídik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihidrótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihiperlipémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihipertenzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihipertónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihistamínik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiholinêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiholinesteráza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántihumáni globulín -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiidiotípska prótitelésa -ih -és s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikaliurétični diurétik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikoaguláns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikoagulánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántikonvulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántileprótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimalárik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimenorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimetabolít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimigrénik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimikótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiminerálokortikoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántimitótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antimónove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antimónovo víno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántineoplástik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántinevrálgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántioksidánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiparazítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiparkinsónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiperistáltik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiperspiráns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiperspiránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipirétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antipórt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipropulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiprurítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipsihótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántipsoriátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántirevmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiséptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántiskabicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántistátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántitrombótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántituberkulótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antitúsik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiúrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántivarikózno zdrávljenje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocián -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocianidín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antocianín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antracénski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antraciklíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antrakinón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antrakinónski glikozíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antranoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antranól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropozófska medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

APC APC-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ÁPI -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápiterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aplikácija zdravíla -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aplikátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apnéna vôda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apníca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápno -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Ápo Apa m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Ápo B Apa B m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápoencím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápolipoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápolipoproteín B -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apoptóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aporfinoídni alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotécij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotéka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apotékar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aptamêr -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. bull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. cal. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. comm. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. dest. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. ebull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. ferv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. font. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. infund. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. iniect. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. pluv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. purif. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aq. tepid. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aqua demineralisata -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aquos. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arábska gúma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arábski gúmi -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arábsko kadílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arašídovo ólje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arcníja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arginín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhegónij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arílalkanón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árilus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aróma -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromat. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromatarius -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arómaterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátična vôda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátični elektuárij -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátični kís -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátični špírit -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátično mazílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aromátski akridínijevi éstri -ih -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Arrheniusova enáčba -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artemisinínovi deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artific. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arzénove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

a. s. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aséptični postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrična sintéza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimetríja kromatográfskega vŕha -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ásk -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askorbínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

askospóra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ASMF ASMF-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asparagín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asparagínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspartát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspartát amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aspartátna amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

AST AST-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ataráktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATC-klasifikácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATC-oznáka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ATC-šífra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atenuírano cepívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àtípična amínokislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atomizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atómska absorpcíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atómska emisíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.