āā --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

abortív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

abrazív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absolút -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absolútna viskóznost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absolútni etanól -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absolútno dominírana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absolútno prevládana strategíja -- -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absorbánca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absórpcija zdravílnih učinkovín -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

absorpcíjska pregráda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

abstinénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

abstinénčni sindróm -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

a. c. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ACE-inhibítor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

acetílholín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

acetílholín esteráza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

acetilíranje -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

acetogenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

acid. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ácidobázične lastnósti -ih -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ácidobázični indikátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ácidorezisténtni polimêri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

acílfloroglucinól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ACR ACR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

a. d. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad aliment. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adamantánski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adápter -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adaptívna imúnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adaptogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad baln. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad caps. amylac. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad caps. gelatin. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

add. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

add. instll. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adenilát cikláza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adenín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adenozín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adenozíndífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adenozínmónofosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adenozínski recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adenozíntrífosfát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ADH ADH-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adherénca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adheréntna célična kultúra -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adhezíjske molékule -ih -ul ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ÁDI ADI-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aditív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adjuváns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adjuvánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adjuvántna terapíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adlátus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad lib. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad man. med. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ÁDMET ADMET-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

administratívna farmacíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adoptívni prenòs imúnskih célic -ega -ôsa -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ADP ADP-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ADR ADR-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adrenalín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad scat. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adsórbens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adsorbènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adsorbènt žôlčnih kislín -ênta -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adsórpcija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adsorpcíjska izotêrma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adstríngens -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

adstringènt -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad us. ext. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad us. int. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad us. propr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad usum vicem -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad us. vet. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad vitr. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad vitr. coll. ampl. -- -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad vitr. flav. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ad vitr. nigr. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AE AE-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AED AED-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aeq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aerenhím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aerodinámični premér délcev -ega -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aeroph. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aerosíl -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aerosól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aetherol. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aether sulfuricus -thra -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AF -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aferéza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

afinitéta -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

afinitétna heterogénost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

afinitétna kromatografíja -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

afrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ágar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agaricín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agaróza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agarózna gélska elektroforéza -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agit. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agit. ante us. -- -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

àglikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aglomerácija z razprševánjem -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aglomerát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aglutinácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst dopamína -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst imidazolínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst melatonínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst muskarínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agregát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agretóp -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

agrúm -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ahéna -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AIMD AIMD-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ajurvéda -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akaricíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akcéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akridínski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akridónski alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktinomicíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktinomórfni cvét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktivácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktivátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktivírana belílna zêmlja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktivírani parciálni tromboplastínski čàs -ega -ega -ega čása m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívna farmacévtska sestavína -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívna imunizácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívna konformácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni medicínski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni medicínski pripomóček za diagnózo -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni medicínski pripomóček za vsadítev -ega -ega -čka -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni terapévtski pripomóček -ega -ega -čka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni transpórt -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívni zunánji defibrilátor -ega -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívno mésto -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívno óglje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívnost rádionuklída -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aktívnost vôde -i -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akupresúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akupunktúra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akútna tóksičnost -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akútno tóksični pogóji -- -ih -ev m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

akútno vnétje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

a. l. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alanín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alanín amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alanínska amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álbaréllo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álbar éllo -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

albédo -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

albumín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aldehídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aldosterónski antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aldóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alél -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alelopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alergén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alevrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alevrónsko zŕno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álfaadrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álfa adrenêrgični recéptor -- -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álfaamiláza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álfa amiláza -- -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álfa1-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álfa2-adrenêrgični recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

álga -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

algicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

algínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkálna fosfatáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkaloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkaloíd družíne narcísovk -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkaloíd kálabarskega bôba -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkaloíd rauvólfije -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkaloíd razhúdnikovk -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkaloíd róžnatega zímzelena -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkaloíd ržénih rožíčkov -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkeníldífenól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkilirajóči citostátik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkílsulfonát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alkimíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

áloantigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alóe vêra gél -- -- -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alogénsko tkívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alój -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alopát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alopatíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alostêrični antagoníst -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alostêrični encím -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alostêrični modulátor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alostêrično vezávno mésto -ega -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alotropíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ALT ALT-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alteránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alternatívna medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alternatívne analízne metóde -ih -ih -ód ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alt. hor. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alumínijev antacíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

alumínijeve prótimikróbne učinkovíne -ih -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

áluplast -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

áluplast za opeklíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amar. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amárum -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ámbra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AMD AMD-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amebicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amfenikóli -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amfetamíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amfifílna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amfifílna snôv -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amfiiónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ámfora -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amfotêrna molékula -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amídni lokálni anestétik -ega -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amiloíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amiloplást -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amínoglikozídni antibiótik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amínokinolíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amínokislína -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amínokislínski ostánek -ega -nka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amínokislínsko sekvencíranje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amínosládkor -sladkórja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amóniak gúmi -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amónijev linimènt -ega -ênta m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amórfnost -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AMP AMP-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amp. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AMPA-recéptor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amperométrična titrácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

amplikón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ampúla -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anabólik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anabolízem -zma m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anabólni steroíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anafiláksa -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anafilaksíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ànafrodíziak -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analéptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analgétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analítska téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analítski márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza amínokislín -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza gledé na dejánsko zdrávljenje -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza gledé na izvédbo zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza gledé na naméro zdrávljenja -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza glikánov v glíkoproteínih -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza ITT -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza po protokólu -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stróškov bolézni -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stróškov in korísti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stróškov in korístnosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stróškov in učinkovítosti -e -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stroškôvne korísti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stroškôvne korístnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stroškôvne učinkovítosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza stroškôvne uporábnosti -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza urína z reagénčnim trákom -e -- -- -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza velikósti délcev -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza zdravíl -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analíza zmanjševánja stróškov -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízna fáza laboratórijske preiskáve -e -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízna metóda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízna téhtnica -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízni márker -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízni označeválec -ega -lca m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízni postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízni sét -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízni vplívi -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analízno preskúšanje zdravíla -ega -a -- s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analóg -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analóg fólne kislíne -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analóg pirimidínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analóg prehódnega stánja -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

analóg purínskih báz -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anatoksín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ÁNDA ANDE ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

andrécej -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

androgén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

androgéni hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

androgéni recéptor -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anergíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anestétični étri -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anestétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anestezíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ángiotenzínski II recéptor -ega -- -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

angléški oblíž -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anhydr. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anilídi -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aniónska površínsko aktívna snôv -e -- -e snoví ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aniónska vrzél -e -i ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anksiolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anoréktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antacíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst ángiotenzína II -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst dejávnika túmorske nekróze -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst glutamátnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst vazopresínskih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst vitamína K -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anterídij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev -a -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

anthelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiadhezív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiadrenêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántialêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiandrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántianémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiarítmik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiastmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antibiótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antibióza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántidekubítusna blazína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántidekubítusno ležíšče -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántidepresív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántidiabétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántidiaróik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántidiurétični hormón -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántidizentêrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antidót -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antidotárij -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiemétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiepiléptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiestrogén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántifibrinolítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiflogístik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antigén -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antigéne predstavljajóče célice -- -ih -ic ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antigénska determinánta -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiglúkokortikoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántigonádotropín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihelmíntik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihemorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihemoroídik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihidrótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihiperlipémik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihipertenzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihipertónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihistamínik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiholinêrgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiholinesteráza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántihumáni globulín -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiidiotípska prótitelésa -ih -és s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántikaliurétični diurétik -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántikoaguláns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántikoagulánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántikonvulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántileprótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimalárik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimenorágik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimetabolít -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimigrénik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimikótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimikótik za lokálno zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimikótik za sistémsko zdrávljenje -a -- -- -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiminerálokortikoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántimitótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antimónove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antimónovo víno -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántineoplástik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántinevrálgik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántioksidánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiparazítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiparkinsónik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiperistáltik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiperspiráns -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiperspiránt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántipirétik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antipórt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántipropulzív -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiprurítik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántipsihótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántipsoriátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántirevmátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antiséptik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántiskabicíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántistátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántitrombótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántituberkulótik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antitúsik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antiúrik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ántivarikózno zdrávljenje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antocián -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antocianidín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antocianín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antracénski deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antraciklíni -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antrakinón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antrakinónski glikozíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antranoíd -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antranól -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antrón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

antropozófska medicína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

APC APC-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ÁPI -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ápiterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aplikácija zdravíla -e -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aplikátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

apnéna vôda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

apníca -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ápno -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

Ápo Apa m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

Ápo B Apa B m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ápoencím -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ápolipoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ápolipoproteín B -a -- m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ápoproteín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

apoptóza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aporfinoídni alkaloíd -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

apotécij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

apotéka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

apotékar -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aptamêr -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. bull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. cal. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. comm. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. dest. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. ebull. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. ferv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. font. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. infund. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. iniect. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. pluv. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. purif. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aq. tepid. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aqua demineralisata -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aquos. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arábska gúma -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arábski gúmi -ega -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arábsko kadílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arašídovo ólje -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arcníja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arginín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arhegónij -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arílalkanón -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

árilus -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aróma -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromat. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromatarius -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arómaterapíja -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromátična vôda -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromátični elektuárij -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromátični kís -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromátični špírit -ega -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromátično mazílo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromátik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aromátski akridínijevi éstri -ih -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

Arrheniusova enáčba -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

artemisinínovi deriváti -ih -ov m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

artific. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

arzénove spojíne -ih -ín ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

a. s. -- --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

asánt -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aséptični postópek -ega -pka m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

àsimétrična sintéza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

àsimetríja kromatográfskega vŕha -e -- -- ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

asimilácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ásk -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

askorbínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

askospóra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ASMF ASMF-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

asparagín -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

asparagínska kislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aspartát -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aspartát amínotransferáza -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

aspartátna amínotransferáza -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

AST AST-ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ataráktik -a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ATC-klasifikácija -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ATC-oznáka -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

ATC-šífra -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

atenuírano cepívo -ega -a s

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

àtípična amínokislína -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

atomizátor -ja m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

atómska absorpcíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

atómska emisíjska spektrometríja -e -e -e ž

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 6. 6. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.