a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 3. 3. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.