a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 9. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.