a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 27. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.