a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.