a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.