a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 22. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.