a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.