a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 28. 11. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.