A

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

a

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ablácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ABS-nahŕbtnik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

absolútna dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aeróbna telésna aktívnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aêrodinámična kŕpljica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aêrodinámični položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aêrodinámika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

akcelerácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

áki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

akreditácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

akrobátska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

akrobátski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

akrobátski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

akrobátsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aktuálna drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aktuálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

aktuálna oprijemálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alármni znák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpínec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpiníst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístična smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístična smúka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístična šóla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístična téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístična túra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístične smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístični smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístični smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístični spúst

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístično dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístično smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinístika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpinízem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpínka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpínsko-nórdijska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alpínsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska kombinacíjska tékma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska smúčarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska smúčarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska téhnika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpska tekmoválna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpske smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpske smúške vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpske várnostne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpske várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpski dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpski slóg dèskanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpski smúčar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpski smúčarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpski smúčarski sklàd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpsko dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpsko smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

álpsko tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alternatívno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

alumínijaste lépljene smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amatêrska licénca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amatêrski učítelj smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ambilaterálni dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amortizácija grbín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amortizírati súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amplitúda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

analítična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

analítični načín spoznávanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

analítično-sintétična metóda vádbe

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

analíza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

analíza snéžnega profíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

anatómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

anemométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

animacíjsko obdóbje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ánorak

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

anticipácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

après-ski

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

A-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

àrítmična postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

árlberška šóla smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

árlberška téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Á-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

avalávnčer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ávalung

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

avtomátska deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

avtomátske smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

avtomátsko obúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

avtomátsko sezúvanje smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

avtomátsko zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bábje pšêno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

baby vléčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

back country smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

backside obràt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

backside straníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bájta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bájtar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bájtarstvo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

balakláva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

balétna pálica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

balét na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

balétne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

balét v dvojícah

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

balístični smúčarski skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bánda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

barométer

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bárvna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

betón

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíatlonec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíatlonka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíatlonska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíatlonska púška

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíatlonski lók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíatlonski stádion

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

big air

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

big foot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bigfootke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bílaterálni motórični transfêr

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíokibernétika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíomehánika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíomehánika smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bíti v líniji

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bivák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bivakíranje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bivakírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bivák vréča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bK

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blági smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blági smúk pošévno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blažílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blažíti súnke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóške pogrébne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóške smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóški smúčarski kôlec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóški smúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

blóško smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

BMI

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

board slide

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bòb stezà

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóčna opŕt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóčna ós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóčna stremeníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóčni véter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóčno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóčno vzpénjanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

body scanner

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bója

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóki naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóki nazáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bók plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bóks

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bolíd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

boot

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bórd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bórdanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bórdar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bórdarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bórdati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

box

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brakáž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brazdíčje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brezmembránsko oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brézov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brezvétrje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brízganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brónasta kolájna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brúsiti dŕsno plôskev smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brúsiti smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

brúsni papír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

bU

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

búčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

búkov lés

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

búnda

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

b1

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

b2

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cápa

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

célec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

celínski pokál

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

céli snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

celodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

celolétna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cénter za obvéščanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

centrifugálna síla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cepín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cêra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

certifikát FÍS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíciban

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cícibanka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cikloída

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cílj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljna aréna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljna čŕta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljna merílna napráva

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljna vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljni čàs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljni dróg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljni prôstor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cíljni skòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

C-klína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

COC

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

cókla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

C-rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

C-tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čakálna vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

časomerílec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

časôvna razlíka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

časôvni pribítek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

časôvni razmík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čebélji vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čeljústne várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čêlka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čêlna ravnína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čêlna svetílka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čêlo napóke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čêlo pláznega stôžca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čêlo plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

četŕtfinále

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

četvêrna kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čísti zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čitálnik vozôvnice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

člán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

článica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

člénkasti robník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čŕna smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čŕni snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čŕno-bélo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čŕta nós–koléno–pŕsti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čŕta nós–koléno–stopálo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

čŕtasto odsékana napóka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

d

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

daljáva smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dáljši dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

debelína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

debelína snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

déček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

deformácija smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

deklarírani rádij smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

déklica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

délati tír

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

delílna mréža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

deljíva snéžna dèska

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

délna zapomnítev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

délovna zavóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

délovni podést

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

demonstrácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

demonstrátor

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

demonstrátorska vŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

demonstrírati lík

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

démovŕsta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

denivelácija smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

denivelácija žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

deréznik

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

desetérica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèska freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèska freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje freeride

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje freestyle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje zúnaj urejênih próg

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskar álpskega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarka na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarka prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskar na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskar prôstega slóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarska opréma

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarska rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarska skakálnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarska zastávica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarski čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarski kolíček

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarski krós

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskarski párk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèskati na snégu

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

désna plúžna opóra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

désna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

désni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

désno pravílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dèščice

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

devíški snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálec

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálna okončína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálna postavítev smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálne smúčarske vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálni kámgarn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálni prestòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálni vlék

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálni zasúk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagonálno odpírati várnostne vezí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diagrám višín

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

díhanje oblačíla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

díla

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dílca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dílcati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dílce

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

díle

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dinámična raztézna vája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dinámični vzgòn

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dinámično ravnotéžje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dinámično vijúganje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dinámično vijúganje vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dinámično vijúganje z zarezovánjem

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diópter

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diréktor tekmovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dirkálne smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

disciplína grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

disciplína skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

disciplína slope style

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diskvalificírati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

diskvalifikácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dívje smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dnévnik obratovánja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dnévni začétek obratovánja smučíšča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dodátna obremenítev snéžne odêje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dodátno zasneževánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dolénja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dôlge kŕplje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dôlgi jêrmen

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dól grbíne

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dólnja smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dolžína lóka HS

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dolžína smúčarskega skôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dolžína smúčarske próge

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dolžína smúčke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dolžína žíčniške napráve

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dolžnóst legitimíranja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dominántna nôga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dominántna rôka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dóping

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dopoldánska smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

doskočíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

doskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

doskòk v počèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

doskòk v télemark

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dostávna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dostòp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dostópna smúčarska pót

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

double kink rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dovoljênje za obratovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

down rail

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drénovci

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dréta

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dríčati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drobljênje snegá

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drobnozŕnati snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsáče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsálna máža

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsálna téhnika téka na smučéh

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsálni korák z diagonálnim délom rók

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsálni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsati

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsati se

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drséči pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drséči snég

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsênje po préčni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsênje po vzdôlžni ôsi

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsênje s hŕbtom naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsênje s pŕsmi naprêj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drsênje vstrán

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drséti

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsna cóna tekáških smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsna oblóga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsna plôskev

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsna plôskev plazú

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsna površína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsna smúčka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsni koeficiènt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsni objékt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕsni vósek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drúga sêrija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drúga vôžnja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drúgi ték

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

drugôtni pláz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

družínska smúčarska próga

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕža skakálca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dŕža smučí

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

držávna smúčarska reprezentánca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

držávni sodník

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dúatlon

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

duck stance

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dušílnik vibrácij

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dušíti vibrácijo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvákrat lómljena tráčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvanajstêrka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvanájstzóba deréza

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvígnjeni ovínek

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvígnjeni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna álpska kombinácija

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna koníca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna obláčnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna smúčarska vrátca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna smučína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna špíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna vertikála

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna véz

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójna zánka

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójni plástični čévelj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvôjni rèp

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójni sédež

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvójno zasledovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvókanálna plazôvna žôlna

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvókorák s hkrátnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvókorák s sòrôčnim odrívom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvóopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvóopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvorána za smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvóséd

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvósédežni bòb

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvósédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvótáktni diagonálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

dvóvŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

e

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípa Á

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípa B

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípa C

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípa centrálne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípa nótranjsko-primórske régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípa vzhódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípa zahódne régije

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípni paralélni slálom

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípni sprínt

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekípno tekmovánje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekologíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

eksperimentálni smúčarski skôki

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekstrémni kárving

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekstrémni kárving zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekstrémni zarézni zavòj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekstrémno dèskanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekstrémno kárving smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekstrémno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ekstrémno zarézno smúčanje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elánke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elástičnost

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elektrónska štóparica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elektrónska tárča

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elektrónska žíčniška vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elementárna ígra

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elementárna smúčarska disciplína

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

elementárna smúčarska téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênodnévna smúčarska vozôvnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

enójni drsálni korák

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênonôžna téhnika

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênonôžni odrív

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênonôžni poskòk

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênonôžni zdŕs

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênoopórni položáj

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênoopórno drsênje

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênopálčna rokavíca

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênorôčni prijèm dèske

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênosédežnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

enôtno smučíšče

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ênovŕvna žíčnica

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ercêjke

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ergonomíja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ergonomíja ročája

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

ergonómsko oblikováno oblačílo

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

es

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

étični kódeks učíteljev smúčanja

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 30. 11. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.