a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

A -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ABS-nahŕbtnik -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna dolžína smúčke -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeróbna telésna aktívnost -e -e -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrodinámična kŕpljica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrodinámični položáj -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrodinámika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akcelerácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

áki -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akreditácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátska smúčarka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátski skôki -ih -ov m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátski smúčar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrobátsko smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna drsálna máža -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna máža -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna oprijemálna máža -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alármni znák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínec -nca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpiníst -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična smúčarka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična smúka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična šóla -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična téhnika smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístična túra -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístične smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístični smúčar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístični smúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístični spúst -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístično dèskanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístično smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinístika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinízem -zma m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínsko-nórdijska téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínsko smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska dèskarska opréma -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska disciplína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska kombinácija -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska kombinacíjska tékma -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska reprezentánca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska smúčarka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska smúčarska opréma -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska snéžna dèska -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska šóla smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska téhnika smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska tekmoválna dèska -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske smúčarske vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske smúške vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske várnostne smúčarske vezí -ih -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske várnostne vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpske vezí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski dèskar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski pokál -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski slóg dèskanja -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski smúčar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski smúčarski čévelj -ega -ega -vlja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski smúčarski sklàd -ega -ega skláda m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpsko dèskanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpsko smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpsko tekmovánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alternatívno smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alumínijaste lépljene smučí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amatêrska licénca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amatêrski učítelj smúčanja -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ambilaterálni dèskar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv -e -e -- -- -- -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amortizácija grbín -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amortizírati súnke -am -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amplitúda -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analítična metóda vádbe -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analítični načín spoznávanja -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analítično-sintétična metóda vádbe -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analíza -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analíza snéžnega profíla -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anatómsko oblikováno oblačílo -- -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anemométer -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

animacíjsko obdóbje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ánorak -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anticipácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

après-ski -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

A-rail -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àrítmična postavítev smúčarske próge -e -tve -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árlberška šóla smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árlberška téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Á-tráčnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avalávnčer -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ávalung -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátska deréza -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátske smúčarske vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátsko obúvanje smučí -ega -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátsko sezúvanje smučí -ega -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomátsko zasneževánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

B -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bábje pšêno -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

baby vléčnica -- -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

back country smúčanje -- -- -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

backside obràt -- -áta m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

backside straníca -- -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájta -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájtar -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájtarstvo -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balakláva -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balétna pálica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balét na smučéh -a -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balétne smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balét v dvojícah -a -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balístični smúčarski skòk -ega -ega skôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bánda -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barométer -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bárvna čŕta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

betón -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlon -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonec -nca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonska próga -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonska púška -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonski lók -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíatlonski stádion -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

big air -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

big foot -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bigfootke bigfootk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bílaterálni motórični transfêr -ega -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíokibernétika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíomehánika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíomehánika smúčanja -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bíti v líniji sem -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivák -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivakíranje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivakírati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bivák vréča -- -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bK -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blági smúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blági smúk pošévno -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blažílnik vibrácij -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blažíti súnke -ím -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóške pogrébne smučí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóške smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóški smúčarski kôlec -ega -ega -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóški smúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

blóško smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

BMI BMI-ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

board slide -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bòb bôba m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bòb stezà -- -è ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčna opŕt -e -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčna ós -e osí ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčna stremeníca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčni véter -ega -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóčno vzpénjanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

body scanner -- -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bója -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóki naprêj -ov -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóki nazáj -ov -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bók plazú -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bóks -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bolíd -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

boot -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórd -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdanje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdar -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdarka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bórdati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

box -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brakáž -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brazdíčje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brezmembránsko oblačílo -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brézov lés -ega lesá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brezvétrje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brízganje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brónasta kolájna -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brúsiti dŕsno plôskev smučí -im -- -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brúsiti smučí -im -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

brúsni papír -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bU -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

búčka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

búkov lés -ega lesá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

búnda -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

b1 -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

b2 -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cápa -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

célec -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

celínski pokál -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

céli snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

celodnévna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

celolétna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cénter za obvéščanje -tra -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

centrifugálna síla -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cepín -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cêra -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

certifikát FÍS -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíciban -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cícibanka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cikloída -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cílj -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna aréna -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna čŕta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna merílna napráva -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna ravnína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljna vrátca -ih vrátc s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni čàs -ega čása m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni dróg -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni prôstor -ega -óra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cíljni skòk -ega skôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

C-klína -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

COC COC-ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

cókla -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

C-rail -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

C-tráčnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čakálna vŕsta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časomerílec -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časôvna razlíka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časôvni pribítek -ega -tka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

časôvni razmík -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čebélji vósek -ega -ska m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čeljústne várnostne vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlna ravnína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlna svetílka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlo napóke -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlo pláznega stôžca -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čêlo plazú -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čèp1 čêpa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čèp2 čêpa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

četŕtfinále -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

četvêrna kombinácija -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh -vlja -- -- -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čísti zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čitálnik vozôvnice -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

člán -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

článica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

člénkasti robník -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕna smúčarska próga -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕni snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕno-bélo -ega s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕta nós–koléno–pŕsti -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála -e -- -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕta nós–koléno–stopálo -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

čŕtasto odsékana napóka -- -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

d -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

daljáva smúčarskega skôka -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dáljši dvójni drsálni korák -ega -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

debelína smúčke -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

debelína snéžne odêje -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

déček -čka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deformácija smučí -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deklarírani rádij smúčke -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

déklica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délati tír -am -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

delílna mréža -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deljíva snéžna dèska -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délna zapomnítev -e -tve ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délovna zavóra -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

délovni podést -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrátor -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrátorska vŕsta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

demonstrírati lík -am -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

démovŕsta -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

denivelácija smúčarske próge -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

denivelácija žíčniške napráve -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deréza -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

deréznik -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

desetérica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèska freeride -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèska freestyle -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje álpskega slóga -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje freeride -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje freestyle -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje na snégu -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje prôstega slóga -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje zúnaj urejênih próg -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar álpskega slóga -ja -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarka na snégu -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarka prôstega slóga -e -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar na snégu -ja -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskar prôstega slóga -ja -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska opréma -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska rokavíca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska skakálnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarska zastávica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarske vezí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski čévelj -ega -vlja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski kolíček -ega -čka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski krós -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskarski párk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèskati na snégu -am -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèske dèsk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désna plúžna opóra -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désna smučína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désni zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

désno pravílo -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dèščice dèščic ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

devíški snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonála -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálec -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálna okončína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálna postavítev smúčarske próge -e -tve -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálna téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálne smúčarske vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni drsálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni kámgarn -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni korák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni prestòp -ega -ópa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni vlék -ega vléka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni zasúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálni zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagonálno odpírati várnostne vezí -- -am -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diagrám višín -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

díhanje oblačíla -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

díla -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dílca -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dílcati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dílce dílc ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

díle díl ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámična raztézna vája -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámični vzgòn -ega vzgôna m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično ravnotéžje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično vijúganje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično vijúganje vzvrátno -ega -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dinámično vijúganje z zarezovánjem -ega -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diópter -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diréktor tekmovánja -ja -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dirkálne smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína grbíne -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína skôki -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

disciplína slope style -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diskvalificírati -am dov. in nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

diskvalifikácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dívje smučíšče -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dnévnik obratovánja -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dnévni začétek obratovánja smučíšča -ega -tka -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dodátna obremenítev snéžne odêje -e -tve -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dodátno zasneževánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolénja smúčka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dôlge kŕplje -ih kŕpelj ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dôlgi jêrmen -ega -éna m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dól grbíne dóla -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dólnja smúčka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína lóka HS -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína smúčarskega skôka -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína smúčarske próge -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína smúčke -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžína žíčniške napráve -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dolžnóst legitimíranja -i -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dominántna nôga -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dominántna rôka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dóping -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dopoldánska smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskočíšče -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskòk -ôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskòk v počèp -ôka -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

doskòk v télemark -ôka -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dostávna žíčnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dostòp -ópa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dostópna smúčarska pót -e -e potí ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

double kink rail -- -- -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dovoljênje za obratovánje -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

down rail -- -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕča -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drénovci -ev m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dréta -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dríčati se -am se nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drobljênje snegá -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drobnozŕnati snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsáče drsáč ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálna máža -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálna téhnika téka na smučéh -e -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálni korák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálni korák z diagonálnim délom rók -ega -a -- -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsálni objékt -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsati se -am se nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drséči pláz -ega plazú m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drséči snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje po préčni ôsi -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje po vzdôlžni ôsi -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje s hŕbtom naprêj -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje s pŕsmi naprêj -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno -a -- -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drsênje vstrán -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drséti -ím nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna cóna tekáških smučí -e -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske -e -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna oblóga -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna plôskev -e -kve ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna plôskev plazú -e -kve -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna površína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsna smúčka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni koeficiènt -ega -ênta m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni korák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni objékt -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕsni vósek -ega -ska m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drúga sêrija -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drúga vôžnja -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drúgi ték -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

drugôtni pláz -ega plazú m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

družínska smúčarska próga -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕža skakálca -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dŕža smučí -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

držávna smúčarska reprezentánca -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

držávni sodník -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dúatlon -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

duck stance -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dušílnik vibrácij -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dušíti vibrácijo -ím -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvákrat lómljena tráčnica. -- -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvanajstêrka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvanájstzóba deréza -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvígnjeni ovínek -ega -nka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvígnjeni zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna álpska kombinácija -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna ênovŕvna žíčnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna koníca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna obláčnost -e -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna smúčarska vrátca -ih -ih vrátc s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna smučína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna špíca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna vertikála -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna véz -e vezí ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójna zánka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójni drsálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójni plástični čévelj -ega -ega -vlja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvôjni rèp -ega rêpa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójni sédež -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvójno zasledovánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvókanálna plazôvna žôlna -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvókorák s hkrátnim odrívom -a -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvókorák s sòrôčnim odrívom -a -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóopórni položáj -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóopórno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvorána za smúčanje -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóséd -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvósédežni bòb -ega bôba m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvósédežnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvótáktni diagonálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

dvóvŕvna žíčnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

e -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske -e -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa Á -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa B -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa C -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa centrálne régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa nótranjsko-primórske régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa vzhódne régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípa zahódne régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípni paralélni slálom -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípni sprínt -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekípno tekmovánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekologíja -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

eksperimentálni smúčarski skôki -ih -ih skôkov m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémni kárving -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémni kárving zavòj -ega -- -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémni zarézni zavòj -ega -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno dèskanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno kárving smúčanje -ega -- -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ekstrémno zarézno smúčanje -ega -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elánke elánk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elástičnost -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje -ega -a -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elektrónska štóparica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elektrónska tárča -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elektrónska žíčniška vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elementárna ígra -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elementárna smúčarska disciplína -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

elementárna smúčarska téhnika -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênodnévna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

enójni drsálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžna téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžni odrív -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžni poskòk -ega -ôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênonôžni zdŕs -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênoopórni položáj -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênoopórno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênopálčna rokavíca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênorôčni prijèm dèske -ega -éma -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênosédežnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

enôtno smučíšče -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ênovŕvna žíčnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ercêjke ercêjk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ergonomíja -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ergonomíja ročája -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ergonómsko oblikováno oblačílo -- -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

es -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

étični kódeks učíteljev smúčanja -ega -a -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv -e -e -- -- -- -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.