a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

A -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ablácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ABS-nahŕbtnik -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

absolútna dolžína smúčke -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

aeróbna telésna aktívnost -e -e -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

aêrodinámična kŕpljica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

aêrodinámični položáj -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

aêrodinámika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

akcelerácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

áki -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

akreditácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

akrobátska smúčarka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

akrobátski skôki -ih -ov m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

akrobátski smúčar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

akrobátsko smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

aktuálna drsálna máža -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

aktuálna máža -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

aktuálna oprijemálna máža -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alármni znák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpínec -nca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpiníst -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístična smúčarka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístična smúka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístična šóla -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístična téhnika smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístična túra -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístične smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístični smúčar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístični smúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístični spúst -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístično dèskanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístično smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinístika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpinízem -zma m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpínka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpínsko-nórdijska téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alpínsko smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska dèskarska opréma -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska disciplína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska kombinácija -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska kombinacíjska tékma -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska reprezentánca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska smúčarka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska smúčarska opréma -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska snéžna dèska -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska šóla smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska téhnika smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpska tekmoválna dèska -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpske smúčarske vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpske smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpske smúške vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpske várnostne smúčarske vezí -ih -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpske várnostne vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpske vezí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpski dèskar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpski pokál -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpski slóg dèskanja -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpski smúčar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpski smúčarski čévelj -ega -ega -vlja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpski smúčarski sklàd -ega -ega skláda m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpsko dèskanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpsko smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

álpsko tekmovánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alternatívno smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

alumínijaste lépljene smučí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

amatêrska licénca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

amatêrski učítelj smúčanja -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ambilaterálni dèskar -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv -e -e -- -- -- -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

amortizácija grbín -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

amortizírati súnke -am -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

amplitúda -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

analítična metóda vádbe -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

analítični načín spoznávanja -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

analítično-sintétična metóda vádbe -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

analíza -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

analíza snéžnega profíla -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

anatómsko oblikováno oblačílo -- -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

anemométer -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

animacíjsko obdóbje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ánorak -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

anticipácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

après-ski -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

A-rail -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

àrítmična postavítev smúčarske próge -e -tve -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

árlberška šóla smúčanja -e -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

árlberška téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

Á-tráčnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

avalávnčer -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ávalung -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

avtomátska deréza -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

avtomátske smúčarske vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

avtomátsko obúvanje smučí -ega -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

avtomátsko sezúvanje smučí -ega -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

avtomátsko zasneževánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

B -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bábje pšêno -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

baby vléčnica -- -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

back country smúčanje -- -- -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

backside obràt -- -áta m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

backside straníca -- -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bájta -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bájtar -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bájtarstvo -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

balakláva -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

balétna pálica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

balét na smučéh -a -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

balétne smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

balét v dvojícah -a -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

balístični smúčarski skòk -ega -ega skôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bánda -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

barométer -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bárvna čŕta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

betón -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíatlon -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíatlonec -nca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíatlonka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíatlonska próga -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíatlonska púška -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíatlonski lók -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíatlonski stádion -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

big air -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

big foot -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bigfootke bigfootk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bílaterálni motórični transfêr -ega -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíokibernétika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíomehánika -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíomehánika smúčanja -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bíti v líniji sem -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bivák -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bivakíranje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bivakírati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bivák vréča -- -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bK -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blági smúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blági smúk pošévno -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blažílnik vibrácij -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blažíti súnke -ím -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blóške pogrébne smučí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blóške smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blóški smúčarski kôlec -ega -ega -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blóški smúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

blóško smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

BMI BMI-ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

board slide -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bòb bôba m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bòb stezà -- -è ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóčna opŕt -e -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóčna ós -e osí ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóčna stremeníca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóčni véter -ega -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóčno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóčno vzpénjanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

body scanner -- -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bója -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóki naprêj -ov -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóki nazáj -ov -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bók plazú -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bóks -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bolíd -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

boot -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bórd -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bórdanje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bórdar -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bórdarka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bórdati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

box -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brakáž -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brazdíčje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brezmembránsko oblačílo -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brézov lés -ega lesá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brezvétrje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brízganje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brónasta kolájna -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brúsiti dŕsno plôskev smučí -im -- -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brúsiti smučí -im -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

brúsni papír -ega -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

bU -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

búčka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

búkov lés -ega lesá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

búnda -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

b1 -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

b2 -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cápa -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

célec -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

celínski pokál -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

céli snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

celodnévna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

celolétna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cénter za obvéščanje -tra -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

centrifugálna síla -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cepín -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cêra -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

certifikát FÍS -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíciban -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cícibanka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cikloída -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cílj -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljna aréna -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljna čŕta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljna merílna napráva -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljna ravnína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljna vrátca -ih vrátc s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljni čàs -ega čása m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljni dróg -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljni prôstor -ega -óra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cíljni skòk -ega skôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

C-klína -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

COC COC-ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

cókla -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

C-rail -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

C-tráčnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čakálna vŕsta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

časomerílec -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

časôvna razlíka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

časôvni pribítek -ega -tka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

časôvni razmík -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čebélji vósek -ega -ska m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čeljústne várnostne vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čêlka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čêlna ravnína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čêlna svetílka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čêlo napóke -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čêlo pláznega stôžca -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čêlo plazú -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čèp1 čêpa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čèp2 čêpa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

četŕtfinále -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

četvêrna kombinácija -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh -vlja -- -- -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čísti zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čitálnik vozôvnice -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

člán -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

článica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

člénkasti robník -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čŕna smúčarska próga -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čŕni snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čŕno-bélo -ega s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čŕta nós–koléno–pŕsti -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čŕta nós–koléno–pŕsti stopála -e -- -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čŕta nós–koléno–stopálo -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

čŕtasto odsékana napóka -- -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

d -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

daljáva smúčarskega skôka -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dáljši dvójni drsálni korák -ega -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

debelína smúčke -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

debelína snéžne odêje -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

déček -čka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

deformácija smučí -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

deklarírani rádij smúčke -ega -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

déklica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

délati tír -am -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

delílna mréža -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

deljíva snéžna dèska -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

délna zapomnítev -e -tve ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

délovna zavóra -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

délovni podést -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

demonstrácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

demonstrátor -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

demonstrátorska vŕsta -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

demonstrírati lík -am -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

démovŕsta -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

denivelácija smúčarske próge -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

denivelácija žíčniške napráve -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

deréza -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

deréznik -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

desetérica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèska freeride -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèska freestyle -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje álpskega slóga -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje freeride -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje freestyle -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje na snégu -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje prôstega slóga -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje zúnaj urejênih próg -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskanje zúnaj urejênih smučíšč -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskar -ja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskar álpskega slóga -ja -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarka na snégu -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarka prôstega slóga -e -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskar na snégu -ja -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskar prôstega slóga -ja -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarska opréma -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarska rokavíca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarska skakálnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarska zastávica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarske vezí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarski čévelj -ega -vlja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarski kolíček -ega -čka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarski krós -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskarski párk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèskati na snégu -am -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèske dèsk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

désna plúžna opóra -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

désna smučína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

désni zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

désno pravílo -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dèščice dèščic ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

devíški snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonála -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálec -lca m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálna okončína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálna postavítev smúčarske próge -e -tve -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálna téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálne smúčarske vezí -ih -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálni drsálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálni kámgarn -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálni korák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálni prestòp -ega -ópa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálni vlék -ega vléka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálni zasúk -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálni zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagonálno odpírati várnostne vezí -- -am -- -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diagrám višín -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

díhanje oblačíla -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

díla -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dílca -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dílcati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dílce dílc ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

díle díl ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dinámična raztézna vája -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dinámični vzgòn -ega vzgôna m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dinámično ravnotéžje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dinámično vijúganje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dinámično vijúganje vzvrátno -ega -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dinámično vijúganje z zarezovánjem -ega -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diópter -tra m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diréktor tekmovánja -ja -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dirkálne smučí -ih -í ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

disciplína -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

disciplína grbíne -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

disciplína skôki -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

disciplína slope style -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diskvalificírati -am dov. in nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

diskvalifikácija -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dívje smučíšče -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dnévnik obratovánja -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dnévni začétek obratovánja smučíšča -ega -tka -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dodátna obremenítev snéžne odêje -e -tve -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dodátno zasneževánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dolénja smúčka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dôlge kŕplje -ih kŕpelj ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dôlgi jêrmen -ega -éna m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dól grbíne dóla -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dólnja smúčka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dolžína lóka HS -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dolžína smúčarskega skôka -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dolžína smúčarske próge -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dolžína smúčke -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dolžína žíčniške napráve -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dolžnóst legitimíranja -i -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dominántna nôga -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dominántna rôka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dóping -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dopoldánska smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

doskočíšče -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

doskòk -ôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

doskòk v počèp -ôka -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

doskòk v télemark -ôka -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dostávna žíčnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dostòp -ópa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dostópna smúčarska pót -e -e potí ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

double kink rail -- -- -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dovoljênje za obratovánje -a -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

down rail -- -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕča -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drénovci -ev m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dréta -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dríčati se -am se nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drobljênje snegá -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drobnozŕnati snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsáče drsáč ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsálna máža -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsálna téhnika téka na smučéh -e -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsálni korák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsálni korák z diagonálnim délom rók -ega -a -- -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsálni objékt -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsati -am nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsati se -am se nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drséči pláz -ega plazú m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drséči snég -ega snegá m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsênje -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsênje po préčni ôsi -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsênje po vzdôlžni ôsi -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsênje s hŕbtom naprêj -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsênje s pŕsmi naprêj -a -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsênje s snéžno dèsko vzvrátno -a -- -- -- -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drsênje vstrán -a -- s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drséti -ím nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsna cóna tekáških smučí -e -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsna dolžína robníka snéžne dèske -e -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsna oblóga -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsna plôskev -e -kve ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsna plôskev plazú -e -kve -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsna površína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsna smúčka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsni koeficiènt -ega -ênta m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsni korák -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsni objékt -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕsni vósek -ega -ska m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drúga sêrija -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drúga vôžnja -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drúgi ték -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

drugôtni pláz -ega plazú m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

družínska smúčarska próga -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕža skakálca -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dŕža smučí -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

držávna smúčarska reprezentánca -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

držávni sodník -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dúatlon -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

duck stance -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dušílnik vibrácij -a -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dušíti vibrácijo -ím -- nedov.

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvákrat lómljena tráčnica. -- -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvanajstêrka -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvanájstzóba deréza -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvígnjeni ovínek -ega -nka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvígnjeni zavòj -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna álpska kombinácija -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna ênovŕvna žíčnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna koníca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna obláčnost -e -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna smúčarska vrátca -ih -ih vrátc s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna smučína -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna špíca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna vertikála -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna véz -e vezí ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójna zánka -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójni drsálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójni plástični čévelj -ega -ega -vlja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvôjni rèp -ega rêpa m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójni sédež -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvójno zasledovánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvókanálna plazôvna žôlna -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvókorák s hkrátnim odrívom -a -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvókorák s sòrôčnim odrívom -a -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvóopórni položáj -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvóopórno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvorána za smúčanje -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvóséd -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvósédežni bòb -ega bôba m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvósédežnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvótáktni diagonálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

dvóvŕvna žíčnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

e -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

efektívna dolžína robníka snéžne dèske -e -e -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípa Á -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípa B -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípa C -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípa centrálne régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípa nótranjsko-primórske régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípa vzhódne régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípa zahódne régije -e -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípni paralélni slálom -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípni sprínt -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekípno tekmovánje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekologíja -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

eksperimentálni smúčarski skôki -ih -ih skôkov m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekstrémni kárving -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekstrémni kárving zavòj -ega -- -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekstrémni zarézni zavòj -ega -ega -ôja m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekstrémno dèskanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekstrémno kárving smúčanje -ega -- -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekstrémno smúčanje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ekstrémno zarézno smúčanje -ega -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elánke elánk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elástičnost -i ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje -ega -a -- -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elektrónska štóparica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elektrónska tárča -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elektrónska žíčniška vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elementárna ígra -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elementárna smúčarska disciplína -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

elementárna smúčarska téhnika -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênodnévna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

enójni drsálni korák -ega -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênonôžna téhnika -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênonôžni odrív -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênonôžni poskòk -ega -ôka m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênonôžni zdŕs -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênoopórni položáj -ega -a m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênoopórno drsênje -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênopálčna rokavíca -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênorôčni prijèm dèske -ega -éma -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênosédežnica -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

enôtno smučíšče -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ênovŕvna žíčnica -e -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ercêjke ercêjk ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ergonomíja -e ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ergonomíja ročája -e -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

ergonómsko oblikováno oblačílo -- -ega -a s

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

es -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

étični kódeks učíteljev smúčanja -ega -a -- -- m

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv -e -e -- -- -- -- -- -- ž

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 19. 4. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.