abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 1. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.