abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 23. 6. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.