abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 15. 8. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.