abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 27. 1. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.