abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.