abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.