abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 4. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.