abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.