abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.