abdominálno díhanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonêntka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonêntski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonêntsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonmá in ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonmájska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonmájski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abonmá premiêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absúrdna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absúrdni premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absúrdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbšmínkanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbšmínkati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

actio continua

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adresánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adresát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adresírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ad spectatóres

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afektírana ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afektírani gôvor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afektíranost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áfriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áfroamêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afterpiece

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agítka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agítprópovsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agógika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agóra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àiluzionízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akademíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcentíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcentuácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcentuíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Ákcija!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcíjska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcíjska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcíjska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcíjski prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrobát

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrobátka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ákt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktántski modél

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áktovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktualizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akústična laméla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akústična lúknja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akústična oblóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akústična plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akústične gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akústični efékt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akústični refléktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alegórična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alegórična oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alegórični prizòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alegoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aleksandrínec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àlógični akcènt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àlógični poudárek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àlógični premík

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alónža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska ganljívka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternacíjska zasédba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternatívno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrska gledalíška skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrska lútkovna skupína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrski igrálec

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrski teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amatêrsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ambientálna režíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ambientálni teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ambientálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amêriško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amojbêjon

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amoroso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anagnorisis

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anagnorízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analítična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza drámskega líka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

angažírana dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

angažírana dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

angažírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

angažmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

angléški komedijánti

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

angry young men

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

angúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

animácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

animátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

animátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

animírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ansámbelska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagonístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antagonízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antíčna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antíčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antíčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antíčna tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antíčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antíčno gŕško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antíčno rímsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántidráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántigledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiiluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántijunák

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántijunákinja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antikrístovska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántiteáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antonomazíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropolóško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aparté

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aplávz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aplávz na odpŕti scéni

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apolínično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aposénto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arábsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aranžíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aranžírka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aranžírna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aranžmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aréna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

argumêntum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arháično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhitektónika dráme

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhitektónski portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhitektúrni portál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhivár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhivárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhív eféktov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhónt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aristófanska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aristótelska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aristótelsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artikulácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artízem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àsimétrično koríto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asistêntka režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asistêntka režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asistènt režíje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asistènt režisêrja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atakáta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atelána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

átiška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

átiška tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atmosfêra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atmosfêrska meglà

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atmosfêrska mègla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atráktor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

auto sacramental

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avantgardístični teáter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avantgardístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avantgárdna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avantgárdno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avdícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avditívne gôvorne prvíne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avditórij

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Avgúst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avléum

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtobiográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtobiográfsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátska gasílna napráva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtonómno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtor glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorica glásbe

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorica kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorica máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorica scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorjevi napótki

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtor kostúmov

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtor máske

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtor scéne

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azbéstna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ázijsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ázijsko lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baháč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baládna ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balagán

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balerína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétna dvorána

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétna mójstrica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétni ansámbel

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétni mójster

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balétno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balkón

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balkón I. réda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balkónska lóža

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balkónska scéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balkónski sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ballet blanc

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ballet comique de la Reine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ballet d´action

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ballet d´entrée

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ballet de cour

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ballet du Roi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ballet héroïque-pantomime

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baróčna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baróčni óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baróčno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárva glasú

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárvni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárvno koló

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bastonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bébica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béli balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

benefíčna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bengálični ôgenj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

beráška ópera

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

béseda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

besedílna fonétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

besedílne okóliščine

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

besédna kómika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

besédno izrážanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

besédno sporazumévanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíblična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bídermájerska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

biljetêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

biljetêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

biográfska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bíomehánika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bís!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blánkvêrz

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blískovka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blískovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blískovnik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blískovni prášek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

blokáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóben za dèž

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bóben za véter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

body art

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bonviván

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bonvivant

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Bórštnikov pŕstan

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

božíčna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bráda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brálna dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brálna izvédba gledalíškega déla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brálna uprizorítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brálna vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Brávo!

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

brechtovska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Brigéla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Brighella

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búffo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búffokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búffo komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búfokomédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bufonáda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bufoneríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bulvár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bulvárka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bulvárna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bulvárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bulvárska komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bulvársko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bunráku

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

burkáška komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búrkež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búrla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

burléska

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

burléskna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

búto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

butoh

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cankarjánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cantic

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Capitano

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

castelet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cazuela

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

célostna umetnína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

celovíto gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centrálna línija ódra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centrálno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

centrírati fókus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cénzor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cenzúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cercle

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ceremoniál

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

chambre à quatre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cíkel drám

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cikloráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

církus

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cirkusánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cirkusántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

církuška artístka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

církuški artíst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Colombina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

comedia de santos

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

comédie-ballet

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

commedia all'improvviso

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

commedia a soggetto

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

commedia dell’arte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

commedia erudita

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

corral

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

cúg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čarôbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čàs dogájanja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čehovljánska dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čehovljánska dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čêlni položáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

četŕta sténa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čevljár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čevljárna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čevljárska delávnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čitálnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čitálniška dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕna komédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

čŕtanje besedíla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dadaístična dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dadaístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dálang

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

daljínska komándna plôšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dáti iztóčnico

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

day light

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

debí

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

debitánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

debitántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

debitírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

debut

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dejánje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekadénčna dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deklamácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deklamátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deklamátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deklamíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deklamírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekoracíjska vája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekoratêr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dekoratêrka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

delávnica za makéte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

delávnica za rekvizíte

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délavski óder

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délavsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

delítev položája

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délna lasúlja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délno ízven

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovna galeríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovna lúč

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

délovni móst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

demaskíranje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

demaskírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deskriptívna dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

désno sprédaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

désno zádaj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deus ex machina

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

devteragoníst

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deziluzionístično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

deziluzionístično lútkovno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dežêlno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dežúrna knjíga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dežúrna predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dežúrni predstáve

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dežúrni sédež

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diagonálno razmíčna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dialóg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

didáktična dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

didáktična ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

didáktično gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

didaskálije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

difúzni fílter

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dihálne váje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

díhanje s prepóno

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

díhanje s pŕsnim kôšem

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dijáška predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dijáški abonmá

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dijáško gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dijáško stojíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

díkcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diletánt

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diletántka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diletántsko gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dím mašína

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dímna lopúta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dímna zavésa

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dinámična mizanscéna

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dionízična tragédija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dionízično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dionízije

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktor gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktorica gledalíšča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

diréktorska vlóga

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ditirámb

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ditirámbski zbòr

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

doajén

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dobrodélna predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dôbro narejêna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dojílja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dokumentárno gledalíšče

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

domáči repertoár

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

domoljúbna ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dopoldánska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Dottóre

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

doyen

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dožívljanje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma absúrda

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma kríka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma plášča in mêča

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma s kolektívnim junákom

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma s tézo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátičarka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátična ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátična pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátična šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátična téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátična učílnica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátična umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátična zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátični balét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátični króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátični tečáj

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátično

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátično drúštvo

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátičnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátik

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátika eksistencialízma

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátika fin de siècla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátika jéznih mladéničev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátika spêrme in krví

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatis personae

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatizácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatizátor

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatizátorka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatizírati

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramátski króžek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrg

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramaturgíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrginja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrška analíza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrška čŕta

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrška línija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrška pávza

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrška razčlémba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrška zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrški lók

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrški oddélek

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramatúrško bránje

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma v drámi

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma v vêrzih

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dráma vzdúšja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drame bourgeois

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

dramolét

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska ákcija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska ávtorica

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska fábula

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska ígra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska igrálka

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska kompozícija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska oséba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska pesnítev

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska poétika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska predstáva

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska situácija

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska struktúra

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska šóla

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska téhnika

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska teoríja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska terapíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska trilogíja

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska umétnost

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska zgódba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

drámska zgrádba

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.