afída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

afidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

afrikanizírana čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

áfriška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

áfriška gôrska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ájda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ájdova čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ájdovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ájdov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akácija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akácijeva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akácijevec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akácijev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akaricíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akarína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akarióza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akaróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

akútna čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

alármni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Albêrtijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Albêrti-Žníderšičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Albêrti-Žníderšičev sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

albinízem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

albíno čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

aldehíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

alél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

álfa glukozidáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

alkálna strúpnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

álpska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

álpska kránjska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

álpski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Ambróžičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amébna bolézen čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amebóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amerikánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amerikánski pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amerikánsko kolésce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amêriška begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amêriška gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amêriška gnilôba čebélje zalége

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amêriški nakládni LR-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amêriški nakládni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amêriško dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amêriško žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amiláza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amínokislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

amórfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

anatólska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

anatómska trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

anemofílna rastlína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

anténa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

apidológ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

apidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

apiguárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápikómora

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápikultúra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

apimóndija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápipreventíva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

apistán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápitéhnični ukrèp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápitéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápiterapévt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápiterapévtski čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápiterapíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ápitoksín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

arábska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

areométer

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

arménska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Árnhartova žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

árt própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

askorbínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

askosferóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

aspergilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

átrij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

atrofíja jájčnikov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

avtomátska cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

avtomátska dozírna brízga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

ázijska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-10

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-11

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-7

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-dvójček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽK-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-méra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-tríetážni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

AŽ-zakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bábica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bábji mlín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

banátska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bárvanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bárvna oznáka mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bárvna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bárvni índeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bastárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bayvarol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béla čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béla dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béla jélka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béla omêla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béla vŕba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Bélčičeva metóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

belíčnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béli jávor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béliti sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béli žêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

beljakovínska čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

beljakovínska hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

beljakovínsko kŕmljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

beloóka mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

beloóki trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Bentónova mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

béra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bíč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bíček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bíčkar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bílaterálno dvóspôlna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

biologíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

biolóška lastnóst čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

biolóško zatíranje varóze

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bíotéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bíti čebélen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bíti živálen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

blága gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

blátiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

blátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

blazínica stopála

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Boardmanov pitálnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Boczonadijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bodálce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bodéča néža

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bodoglávec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bóks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bolézenska trótavost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bóreč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bôrova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

borovníca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

borovníčev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bráda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brázda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brenčáti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bréskev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brést

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bréstovolístni oslàd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezmátičar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezmátična čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezmátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezmátični ometênec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezmátični pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezmátični redník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezmátičnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brézovo-topôlov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brézov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezpášje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezpášna dôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezpášno obdóbje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brezpelódna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brìn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brínjeva mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brizgálka za rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bŕstna hójeva ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bršlján

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

bršljánov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

brúsnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

BRŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

búba čebéle délavke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

búba mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

búba tróta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Buckfast čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

buckfaška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

búkev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

búkova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

carnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

CCD

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cedílna posóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cedílo za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

célični pokrôvec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

celínski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

céloprostornínsko prezimovánje čebéljih družín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cemêntni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cepíti ličínke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cépljeni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cíprje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cíprska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

citrónova kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

citrónska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvetlíčna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvetlíčni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvetlíčno-gózdni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvétnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvétni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvétni medôvnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

cvétni práh izkopánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

časôvno nèpredvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

časôvno predvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla gonjáč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla gradílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla gradíteljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla iskálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla iznašálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla izvídnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelák

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla letálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla medaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla obirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla prezračeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla rekrútka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebeláriti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje brez uporábe mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje na cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje na méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje na rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje na stálnem méstu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje s prevážanjem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje v košárah

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje v kôših

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje v krógu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje z dvéma máticama

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje z êno mático

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje z uporábo mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárjenje z vèč máticami v ístem pánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla róparica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelár prevaževálec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska botánika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska centrifúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska grébljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska kápa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska máska

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska opréma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska pípa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska podrúžnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska pót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska rokavíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska sezóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska šóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska tehnologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska téhtnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárska žlíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárske hláče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárske kléšče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski jópič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski klobúk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski kódeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski kombinezón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski laboratórij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski mójster

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski nòž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski pajčolán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski pášni réd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski prápor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski preglédnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski pribòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárski učítelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelársko dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelársko léto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelársko oródje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelársko pokriválo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelársko síto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelárstvo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla samotárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla sledílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla snažílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla spremljeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla stražárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla ubijálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla velikánka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla vóskarica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla zajedávka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla zidaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéla zidárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebéle na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja čeljúst

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja družína na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja gláva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja grúča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja krí

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja krógla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja kúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja ličínka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja marljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja nôga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja pásma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja páša na ájdi

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja páša na akáciji

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja páša na právem kostánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja páša na sádnem drévju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja počrnélost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja pòdvŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja pogáča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja prídnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja rása

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja úš

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja vŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja žêrka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélja žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélje čêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélje drevó

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélje gnézdo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélje jájčece

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélje krílo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélje srcé

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélje žêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji gròzd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji krúhek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji pík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji pleménski materiál

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji plés

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji pridélek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji proizvòd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji razmík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji rílček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji ród

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji róp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji slúh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji strúp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji škodljívec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji víd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji vírus X

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji vírus Y

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji vóh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji vôlk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji vôlkec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélna družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebélna páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelojédec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebelorêja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebeloslôvje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čebúlica spôlne tróbe

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čeljústna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čeljústni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čêlnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čéšnja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

četŕti opŕsni obróček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čísti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílna jámica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílni glavníček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílni izlèt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílni kávelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílni nagòn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistílno vedênje čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čístiti célico

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čístiti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čístiti se

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čistopásemska pleménska mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

číšljak

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

členonóžec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čmŕlj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čmrlják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čmrljár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

črémsa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕna bolézen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕna dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕna jélša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕna pritlíkava čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

črnílec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕni sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕni têloh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕni tôpol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕnobleščéča hrástova lahnída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕnobleščéča hrástova ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čŕno sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

črpálka za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čutílna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čutílo za okús

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čutílo za típ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čútna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čútna péga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čútna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

čútnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Dádant-Bláttov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Dádantova nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dádantovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Dádantov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dalmatínska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dámska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dámski méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

DB-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dêblo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dedljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

deformácija čebéljih kríl

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dekristalizácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dekstrín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dekstróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

délavka krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

délavka nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

délavska sátna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

délavska zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

délno prestávljanje sátov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

demaríranje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

denaturácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

denaturírani sládkor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

depresíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

desétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

desétsátna nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

desétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

desétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dételjni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíčnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíška mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíška prepóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíška ródnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíški čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíški méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíški sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devíško porájanje trótov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

devtonímfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dezóksiribonukleínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

déžen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

diagnóstično dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

diastáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dihálna odprtína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dihálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dìm

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dímiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dímni lístič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dínarsko-kráška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

diploídna délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

diploídni trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

diréktno testíranje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dísaharíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

distánčni vlóžek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dišávna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dívja čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dívje čebéle

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dívji kôstanj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dívji méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dizenteríja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dlákavi óctovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dnévni donòs medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

DNK

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dnò pánja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dób

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dôbra čebelárska práksa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dôbra mísel

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodajálna klétka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodajálna mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje mátic na sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje mátic na sátih iz plemenílnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje mátic po Kírarju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje mátic skozi žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje mátic s pomočjó alkohóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje mátic v mátičnici

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodájanje sátnic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dodáti zréli mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 11. 12. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3073 zadetkov.