afída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

afidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

afrikanizírana čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

áfriška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

áfriška gôrska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ájda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ájdova čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ájdovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ájdov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akácija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akácijeva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akácijevec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akácijev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akaricíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akarína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akarióza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akaróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

akútna čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

alármni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Albêrtijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Albêrti-Žníderšičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Albêrti-Žníderšičev sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

albinízem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

albíno čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

aldehíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

alél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

álfa glukozidáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

alkálna strúpnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

álpska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

álpska kránjska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

álpski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Ambróžičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amébna bolézen čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amebóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amerikánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amerikánski pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amerikánsko kolésce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amêriška begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amêriška gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amêriška gnilôba čebélje zalége

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amêriški nakládni LR-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amêriški nakládni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amêriško dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amêriško žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amiláza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amínokislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

amórfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

anatólska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

anatómska trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

anemofílna rastlína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

anténa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

apidológ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

apidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

apiguárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápikómora

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápikultúra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

apimóndija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápipreventíva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

apistán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápitéhnični ukrèp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápitéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápiterapévt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápiterapévtski čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápiterapíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ápitoksín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

arábska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

areométer

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

arménska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Árnhartova žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

árt própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

askorbínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

askosferóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

aspergilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

átrij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

atrofíja jájčnikov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

avtomátska cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

avtomátska dozírna brízga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

ázijska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-dvójček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽK-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-méra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-tríetážni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-zakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-7

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-10

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

AŽ-11

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bábica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bábji mlín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

banátska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bárvanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bárvna oznáka mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bárvna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bárvni índeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bastárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bayvarol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béla čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béla dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béla jélka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béla omêla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béla vŕba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Bélčičeva metóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

belíčnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béli jávor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béliti sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béli žêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

beljakovínska čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

beljakovínska hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

beljakovínsko kŕmljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

beloóka mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

beloóki trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Bentónova mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

béra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bíč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bíček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bíčkar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bílaterálno dvóspôlna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

biologíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

biolóška lastnóst čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

biolóško zatíranje varóze

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bíotéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bíti čebélen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bíti živálen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

blága gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

blátiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

blátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

blazínica stopála

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Boardmanov pitálnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Boczonadijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bodálce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bodéča néža

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bodoglávec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bóks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bolézenska trótavost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bóreč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bôrova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

borovníca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

borovníčev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bráda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brázda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brenčáti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bréskev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brést

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bréstovolístni oslàd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezmátičar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezmátična čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezmátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezmátični ometênec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezmátični pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezmátični redník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezmátičnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brézovo-topôlov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brézov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezpášje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezpášna dôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezpášno obdóbje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brezpelódna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brìn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brínjeva mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brizgálka za rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bŕstna hójeva ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bršlján

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

bršljánov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

brúsnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

BRŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

búba čebéle délavke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

búba mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

búba tróta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Buckfast čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

buckfaška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

búkev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

búkova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

carnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

CCD

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cedílna posóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cedílo za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

célični pokrôvec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

celínski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

céloprostornínsko prezimovánje čebéljih družín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cemêntni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cepíti ličínke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cépljeni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cíprje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cíprska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

citrónova kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

citrónska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvetlíčna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvetlíčni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvetlíčno-gózdni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvétnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvétni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvétni medôvnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

cvétni práh izkopánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

časôvno nèpredvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

časôvno predvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla gonjáč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla gradílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla gradíteljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla iskálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla iznašálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla izvídnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelák

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla letálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla medaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla obirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla prezračeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla rekrútka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebeláriti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje brez uporábe mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje na cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje na méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje na rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje na stálnem méstu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje s prevážanjem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje v košárah

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje v kôših

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje v krógu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje z dvéma máticama

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje z êno mático

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje z uporábo mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárjenje z vèč máticami v ístem pánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla róparica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelár prevaževálec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska botánika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska centrifúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska grébljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska kápa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska máska

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska opréma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska pípa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska podrúžnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska pót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska rokavíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska sezóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska šóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska tehnologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska téhtnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárska žlíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárske hláče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárske kléšče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski jópič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski klobúk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski kódeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski kombinezón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski laboratórij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski mójster

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski nòž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski pajčolán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski pášni réd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski prápor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski preglédnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski pribòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárski učítelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelársko dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelársko léto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelársko oródje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelársko pokriválo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelársko síto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelárstvo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla samotárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla sledílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla snažílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla spremljeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla stražárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla ubijálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla velikánka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla vóskarica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla zajedávka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla zidaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéla zidárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebéle na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja čeljúst

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja družína na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja gláva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja grúča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja krí

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja krógla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja kúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja ličínka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja marljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja nôga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja pásma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja páša na ájdi

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja páša na akáciji

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja páša na právem kostánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja páša na sádnem drévju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja počrnélost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja pòdvŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja pogáča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja prídnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja rása

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja úš

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja vŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja žêrka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélja žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélje čêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélje drevó

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélje gnézdo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélje jájčece

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélje krílo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélje srcé

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélje žêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji gròzd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji krúhek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji pík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji pleménski materiál

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji plés

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji pridélek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji proizvòd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji razmík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji rílček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji ród

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji róp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji slúh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji strúp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji škodljívec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji víd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji vírus X

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji vírus Y

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji vóh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji vôlk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji vôlkec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélna družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebélna páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelojédec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebelorêja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebeloslôvje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čebúlica spôlne tróbe

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čeljústna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čeljústni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čêlnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čéšnja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

četŕti opŕsni obróček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čísti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílna jámica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílni glavníček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílni izlèt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílni kávelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílni nagòn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistílno vedênje čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čístiti célico

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čístiti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čístiti se

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čistopásemska pleménska mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

číšljak

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

členonóžec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čmŕlj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čmrlják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čmrljár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

črémsa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕna bolézen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕna dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕna jélša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕna pritlíkava čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

črnílec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕni sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕni têloh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕni tôpol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕnobleščéča hrástova lahnída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕnobleščéča hrástova ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čŕno sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

črpálka za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čutílna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čutílo za okús

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čutílo za típ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čútna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čútna péga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čútna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

čútnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Dádant-Bláttov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Dádantova nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dádantovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Dádantov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dalmatínska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dámska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dámski méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

DB-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dêblo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dedljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

deformácija čebéljih kríl

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dekristalizácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dekstrín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dekstróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délavka krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délavka nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délavska sátna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délavska zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

délno prestávljanje sátov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

demaríranje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

denaturácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

denaturírani sládkor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

depresíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

desétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

desétsátna nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

desétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

desétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dételjni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíčnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíška mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíška prepóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíška ródnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíški čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíški méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíški sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devíško porájanje trótov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

devtonímfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dezóksiribonukleínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

déžen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diagnóstično dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diastáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dihálna odprtína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dihálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dìm

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dímiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dímni lístič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dínarsko-kráška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diploídna délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diploídni trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

diréktno testíranje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dísaharíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

distánčni vlóžek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dišávna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dívja čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dívje čebéle

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dívji kôstanj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dívji méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dizenteríja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dlákavi óctovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dnévni donòs medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

DNK

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dnò pánja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dób

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dôbra čebelárska práksa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dôbra mísel

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodajálna klétka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodajálna mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje mátic na sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje mátic na sátih iz plemenílnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje mátic po Kírarju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje mátic skozi žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje mátic s pomočjó alkohóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje mátic v mátičnici

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodájanje sátnic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dodáti zréli mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 4. 3. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3073 zadetkov.