afída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

afidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

afrikanizírana čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

áfriška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

áfriška gôrska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ájda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ájdova čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ájdovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ájdov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akácija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akácijeva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akácijevec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akácijev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akaricíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akarína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akarióza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akaróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

akútna čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

alármni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Albêrtijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Albêrti-Žníderšičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Albêrti-Žníderšičev sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

albinízem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

albíno čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

aldehíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

alél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

álfa glukozidáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

alkálna strúpnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

álpska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

álpska kránjska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

álpski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Ambróžičev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amébna bolézen čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amebóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amerikánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amerikánski pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amerikánsko kolésce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amêriška begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amêriška gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amêriška gnilôba čebélje zalége

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amêriški nakládni LR-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amêriški nakládni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amêriško dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amêriško žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amiláza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amínokislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

amórfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

anatólska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

anatómska trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

anemofílna rastlína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

anténa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

apidológ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

apidologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

apiguárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápikómora

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápikultúra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

apimóndija

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápipreventíva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

apistán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápitéhnični ukrèp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápitéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápiterapévt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápiterapévtski čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápiterapíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ápitoksín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

arábska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

areométer

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

arménska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Árnhartova žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

árt própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

askorbínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

askosferóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

aspergilóza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

átrij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

atrofíja jájčnikov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

avtomátska cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

avtomátska dozírna brízga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

ázijska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-dvójček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽK-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-méra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-sátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-tríetážni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-zakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-7

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-10

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

AŽ-11

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bábica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bábji mlín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

banátska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bárvanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bárvna oznáka mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bárvna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bárvni índeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bastárd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bayvarol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

begálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béla čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béla dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béla jélka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béla omêla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béla vŕba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Bélčičeva metóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

belíčnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béli jávor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béliti sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béli žêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

beljakovínska čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

beljakovínska hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

beljakovínsko kŕmljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

beloóka mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

beloóki trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Bentónova mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

béra

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bíč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bíček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bíčkar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bílaterálno dvóspôlna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

biologíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

biolóška lastnóst čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

biolóško zatíranje varóze

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bíotéhnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bíti čebélen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bíti živálen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

blága gnilôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

blátiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

blátnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

blazínica stopála

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Boardmanov pitálnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Boczonadijev pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bodálce

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bodéča néža

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bodoglávec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bóks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bolézenska trótavost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bóreč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bôrova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

borovníca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

borovníčev méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bráda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brázda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brenčáti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bréskev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brést

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bréstovolístni oslàd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezmátičar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezmátična čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezmátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezmátični ometênec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezmátični pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezmátični redník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezmátičnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brézovo-topôlov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brézov própolis

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezpášje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezpášna dôba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezpášno obdóbje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brezpelódna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brìn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brínjeva mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brizgálka za rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bŕstna hójeva ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bršlján

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

bršljánov méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

brúsnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

BRŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

búba čebéle délavke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

búba mátice

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

búba tróta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Buckfast čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

buckfaška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

búkev

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

búkova mána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

carnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

CCD

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cedílna posóda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cedílo za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

célični pokrôvec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

celínski típ čebelnjáka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

céloprostornínsko prezimovánje čebéljih družín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cemêntni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cepílna ígla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cepíti ličínke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cépljeni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cíprje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cíprska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

citrónova kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

citrónska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvetlíčna čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvetlíčni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvetlíčno-gózdni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvétnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvétni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvétni medôvnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

cvétni práh izkopánec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

časôvno nèpredvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

časôvno predvidljíva čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla gonjáč

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla gradílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla gradíteljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla iskálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla iznašálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla izvídnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelák

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla letálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla medaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla obirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla prezračeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla rekrútka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebeláriti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje brez uporábe mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje na cvétni práh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje na méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje na rôje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje na stálnem méstu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje s prevážanjem

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje v košárah

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje v kôših

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje v krógu

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje z dvéma máticama

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje z êno mático

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje z uporábo mátične rešêtke

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárjenje z vèč máticami v ístem pánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla róparica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelár prevaževálec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska botánika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska centrifúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska grébljica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska kápa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska máska

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska opréma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska pípa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska podrúžnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska pót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska rokavíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska sezóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska šóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska tehnologíja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska téhtnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárska žlíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárske hláče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárske kléšče

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski jópič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski klobúk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski kódeks

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski kombinezón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski laboratórij

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski mójster

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski nòž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski pajčolán

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski pášni réd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski prápor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski preglédnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski pribòr

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárski učítelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelársko dléto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelársko léto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelársko oródje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelársko pokriválo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelársko síto

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelárstvo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla samotárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla sledílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla snažílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla spremljeválka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla stražárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla trótovka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla ubijálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla velikánka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla vóskarica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla zajedávka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla zidaríca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéla zidárka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebéle na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja búba

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja čeljúst

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja družína na sátju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja gláva

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja grúča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja hrána

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja krí

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja krógla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja kúga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja ličínka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja marljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja nôga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja paralíza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja pásma

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja páša na ájdi

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja páša na akáciji

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja páša na právem kostánju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja páša na sádnem drévju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja počrnélost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja pòdvŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja pogáča

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja prídnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja rása

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja úš

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja vŕsta

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja žêrka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélja žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélje čêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélje drevó

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélje gnézdo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélje jájčece

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélje krílo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélje srcé

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélje žêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji gròzd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji krúhek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji pík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji pleménski materiál

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji plés

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji pridélek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji proizvòd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji razmík

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji rílček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji ród

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji róp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji slúh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji strúp

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji škodljívec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji víd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji vírus X

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji vírus Y

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji vóh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji vôlk

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji vôlkec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélna družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebélna páša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelník

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelnják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelojédec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebelorêja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebeloslôvje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čebúlica spôlne tróbe

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čeljústna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čeljústni feromón

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čêlnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čêpek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čéšnja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

četŕti opŕsni obróček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čísti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílna jámica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílna plesálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílni glavníček

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílni izlèt

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílni kávelj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílni nagòn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistílno vedênje čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čístiti célico

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čístiti čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čístiti se

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čistopásemska pleménska mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

číšljak

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

členonóžec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čmeríka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čmŕlj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čmrlják

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čmrljár

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

črémsa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕna bolézen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕna čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕna dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕna jélša

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕna pritlíkava čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

črnílec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕni mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕni sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕni têloh

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕni tôpol

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕni tŕn

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕnobleščéča hrástova lahnída

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕnobleščéča hrástova ušíca

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čŕno sátje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

črpálka za méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čutílna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čutílo za okús

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čutílo za típ

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čútna dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čútna péga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čútna plôščica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

čútnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Dádant-Bláttov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Dádantova nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dádantovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Dádantov pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dalmatínska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dámska čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dámski méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

DB-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dêblo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dedljívost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

deformácija čebéljih kríl

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dekristalizácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dekstrín

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dekstróza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

délavka krmílka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

délavka nabirálka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

délavska sátna célica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

délavska zaléga

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

délno prestávljanje sátov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

demaríranje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

denaturácija medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

denaturírani sládkor

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

depresíja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

desétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

desétsátna nakláda

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

desétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

desétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dételja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dételjni méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devétsátar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devétsátni AŽ-pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devétsátni pánj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíčnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíška mática

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíška prepóna

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíška ródnost

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíški čebélji vósek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíški méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíški sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devíško porájanje trótov

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

devtonímfa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dezóksiribonukleínska kislína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

déžen

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

diagnóstično dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

diastáza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dihálna odprtína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dihálnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dìm

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dímiti

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dímljenje

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dímni lístič

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dínarsko-kráška čebéla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

diploídna délavka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

diploídni trót

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

diréktno testíranje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dísaharíd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

distánčni vlóžek

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dišávna žléza

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dívja čebélja družína

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dívje čebéle

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dívji kôstanj

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dívji méd

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dizenteríja čebél

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dláčica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dlákavi óctovec

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dnévni donòs medú

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

DNK

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dnò pánja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dób

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dôbra čebelárska práksa

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dôbra mísel

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodajálna klétka

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodajálna mátičnica

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje mátic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje mátic na sát

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje mátic na sátih iz plemenílnika

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje mátic po Kírarju

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje mátic skozi žrêlo

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje mátic s pomočjó alkohóla

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje mátic v mátičnici

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodájanje sátnic

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dodáti zréli mátičnik

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

dojílja

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 16. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3073 zadetkov.