afída -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

afidologíja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

afrikanizírana čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

áfriška čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

áfriška gôrska čebéla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ájda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ájdova čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ájdovec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ájdov méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akácija -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akácijeva čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akácijevec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akácijev méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akaricíd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akarína -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akarióza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akaróza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

akútna čebélja paralíza -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

alármni feromón -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Albêrtijev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Albêrti-Žníderšičev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Albêrti-Žníderšičev sátnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

albinízem -zma m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

albíno čebéla -- -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

aldehíd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

alél -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

álfa glukozidáza -- -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

alkálna strúpnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

álpska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

álpska kránjska čebéla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

álpski típ čebelnjáka -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Ambróžičev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amébna bolézen čebél -e -zni -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amebóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amerikánec -nca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amerikánski pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amerikánsko kolésce -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amêriška begálnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amêriška gnilôba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amêriška gnilôba čebélje zalége -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amêriški nakládni LR-pánj -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amêriški nakládni pánj -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amêriško dléto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amêriško žrêlo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amiláza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amilóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amínokislína -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

amórfa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

anatólska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

anatómska trótovka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

anemofílna rastlína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

anténa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

apidológ -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

apidologíja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

apiguárd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápikómora -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápikultúra -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

apimóndija -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápipreventíva -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

apistán -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápitéhnični ukrèp -ega -épa m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápitéhnika -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápiterapévt -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápiterapévtski čebelnják -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápiterapíja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ápitoksín -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

arábska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

areométer -tra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

arménska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Árnhartova žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

árt própolis -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

askorbínska kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

askosferóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

aspergilóza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

átrij -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

atrofíja jájčnikov -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

avtomátska cepílna ígla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

avtomátska dozírna brízga -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

ázijska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-devétsátar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-dvójček -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽK-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-méra -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-sát -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-sátnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-tríetážni pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-zakláda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-7 -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-10 -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

AŽ-11 -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bábica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bábji mlín -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

banátska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bárvanje mátic -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bárvna oznáka mátice -e -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bárvna plôščica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bárvni índeks -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bastárd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bayvarol -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

begálnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béla čmeríka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béla dételja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béla jélka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béla omêla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béla vŕba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Bélčičeva metóda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

belíčnost -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béli jávor -ega -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béliti sátje bélim -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béli žêpek -ega -pka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

beljakovínska čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

beljakovínska hrána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

beljakovínsko kŕmljenje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

beloóka mática -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

beloóki trót -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Bentónova mátičnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

béra -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bíč -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bíček -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bíčkar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bílaterálno dvóspôlna čebéla -- -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

biologíja čebél -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

biolóška lastnóst čebél -e -i -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

biolóško zatíranje varóze -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bíotéhnika -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bíti čebélen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bíti živálen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

blága gnilôba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

blátiti -im nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

blátnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

blazínica stopála -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Boardmanov pitálnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Boczonadijev pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bodálce -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bodéča néža -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bodoglávec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bóks -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bolézenska trótavost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bòr bôra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bóreč -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bôrova mána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

borovníca -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

borovníčev méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bráda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brázda -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brenčáti -ím nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bréskev -kve ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brést -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bréstovolístni oslàd -ega -áda m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezmátičar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezmátična čebélja družína -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezmátičnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezmátični ometênec -ega -nca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezmátični pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezmátični redník -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezmátičnost -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brézovo-topôlov própolis -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brézov própolis -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezpášje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezpášna dôba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezpášno obdóbje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brezpelódna čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brìn brína m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brínjeva mána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brizgálka za rôje -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bŕstna hójeva ušíca -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bršlján -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

bršljánov méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

brúsnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

BRŽ-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

búba -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

búba čebéle délavke -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

búba mátice -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

búba tróta -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Buckfast čebéla -- -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

buckfaška čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

búkev -kve ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

búkova mána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

carnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

CCD -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cedílna posóda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cedílo za méd -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

célica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

célični pokrôvec -ega -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

celínski típ čebelnjáka -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

céloprostornínsko prezimovánje čebéljih družín -ega -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cemêntni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cepílna ígla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cepíti ličínke cépim -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cépljeni mátičnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cíprje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cíprska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

citrónova kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

citrónska kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvetlíčna čebélja páša -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvetlíčni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvetlíčno-gózdni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvétnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvétni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvétni medôvnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvétni práh -ega prahú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

cvétni práh izkopánec -ega prahú -nca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

časôvno nèpredvidljíva čebélja páša -- -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

časôvno predvidljíva čebélja páša -- -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla čistílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla čistílna plesálka -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla délavka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla dojílja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla gonjáč -e -a ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla gradílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla gradíteljica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla iskálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla iznašálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla izvídnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelák -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla krmílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla letálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla medaríca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla nabirálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla obirálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla plesálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla prezračeválka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelár -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla rekrútka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebeláriti -im nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje brez uporábe mátične rešêtke -a -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje na cvétni práh -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje na méd -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje na rôje -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje na stálnem méstu -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje s prevážanjem -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje v košárah -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje v kôših -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje v krógu -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje z dvéma máticama -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje z êno mático -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje z uporábo mátične rešêtke -a -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárjenje z vèč máticami v ístem pánju -a -- -- -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárna -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla róparica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelár prevaževálec -ja -lca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska botánika -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska centrifúga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska grébljica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska kápa -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska máska -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska opréma -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska pípa -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska podrúžnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska pót -e potí ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska rokavíca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska sezóna -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska šóla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska tehnologíja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska téhtnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárska žlíca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárske hláče -ih hláč ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárske kléšče -ih kléšč ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski jópič -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski klobúk -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski kódeks -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski kombinezón -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski laboratórij -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski mójster -ega -tra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski nòž -ega nôža m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski pajčolán -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski pášni réd -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski prápor -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski preglédnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski pribòr -ega -ôra m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárski učítelj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelársko dléto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelársko léto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelársko oródje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelársko pokriválo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelársko síto -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelárstvo -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla samotárka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla sledílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla snažílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla spremljeválka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla stražárka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla trótovka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla ubijálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla velikánka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla vóskarica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla zajedávka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla zidaríca -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéla zidárka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebéle na sátju čebél -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja búba -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja célica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja čeljúst -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja družína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja družína na sátju -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja gláva -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja grúča -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja hrána -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja krí -e krví ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja krógla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja kúga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja ličínka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja marljívost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja mática -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja nôga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja paralíza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja pásma -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja páša -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja páša na ájdi -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja páša na akáciji -e -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja páša na právem kostánju -e -e -- -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja páša na sádnem drévju -e -e -- -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja počrnélost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja pòdvŕsta -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja pogáča -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja prídnost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja rása -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja úš -e uší ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja vŕsta -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja zaléga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja žêrka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélja žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélje čêlo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélje drevó -ega -ésa s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélje gnézdo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélje jájčece -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélje krílo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélje srcé -ega -á s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélje žêlo -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji gròzd -ega grôzda m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji krúhek -ega -hka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji pík -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji pleménski materiál -ega -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji plés -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji pridélek -ega -lka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji proizvòd -ega -óda m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji razmík -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji rílček -ega -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji ród -ega rodú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji róp -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji sát -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji slúh -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji strúp -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji škodljívec -ega -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji víd -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji vírus X -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji vírus Y -ega -a -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji vóh -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji vôlk -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji vôlkec -ega -kca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélji vósek -ega -ska m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélna célica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélna družína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebélna páša -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelník -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelnják -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelojédec -dca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebelorêja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebeloslôvje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čebúlica spôlne tróbe -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čeljústna žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čeljústni feromón -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čêlnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čêpek -pka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čéšnja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

četŕti opŕsni obróček -ega -ega -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čísti čebélji vósek -ega -ega -ska m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílna jámica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílna plesálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílni glavníček -ega -čka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílni izlèt -ega -éta m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílni kávelj -ega -vlja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílni nagòn -ega -ôna m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílni tŕn -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistílno vedênje čebél -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čístiti célico -im -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čístiti čebélji vósek -im -- -- nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čístiti se -im se nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čistopásemska pleménska mática -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

číšljak -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

členonóžec -žca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čmeríka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čmŕlj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čmrlják -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čmrljár -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

črémsa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕna bolézen -e -zni ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕna čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕna dételja -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕna jélša -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕna pritlíkava čebéla -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

črnílec -lca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕni mátičnik -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕni sát -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕni têloh -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕni tôpol -ega -ôla m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕni tŕn -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕnobleščéča hrástova lahnída -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕnobleščéča hrástova ušíca -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čŕno sátje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

črpálka za méd -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čutílna dláčica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čutílo za okús -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čutílo za típ -a -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čútna dláčica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čútna péga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čútna plôščica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

čútnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Dádant-Bláttov pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Dádantova nakláda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dádantovec -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Dádantov pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dalmatínska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dámska čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dámski méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

DB-pánj -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dêblo -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dedljívost -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

deformácija čebéljih kríl -e -- -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dekristalizácija medú -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dekstrín -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dekstróza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

délavka -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

délavka krmílka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

délavka nabirálka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

délavska sátna célica -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

délavska zaléga -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

délno prestávljanje sátov -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

demaríranje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

denaturácija medú -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

denaturírani sládkor -ega -órja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

depresíja čebél -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

desétsátar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

desétsátna nakláda -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

desétsátni AŽ-pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

desétsátni pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dételja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dételjni méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devétsátar -ja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devétsátni AŽ-pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devétsátni pánj -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíčnik -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíška mática -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíška prepóna -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíška ródnost -e -i ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíški čebélji vósek -ega -ega -ska m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíški méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíški sát -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devíško porájanje trótov -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

devtonímfa -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dezóksiribonukleínska kislína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

déžen -žna m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

diagnóstično dímljenje -ega -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

diastáza -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dihálna odprtína -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dihálnica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dìm díma m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dímiti -im nedov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dímljenje -a s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dímni lístič -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dínarsko-kráška čebéla -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

diploídna délavka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

diploídni trót -ega -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

diréktno testíranje mátic -ega -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dísaharíd -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

distánčni vlóžek -ega -žka m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dišávna žléza -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dívja čebélja družína -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dívje čebéle -ih čebél ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dívji kôstanj -ega -ánja m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dívji méd -ega medú m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dizenteríja čebél -e -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dláčica -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dlákavi óctovec -ega -vca m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dnévni donòs medú -ega -ôsa -- m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

DNK -- ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dnò pánja -à -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dób -a m

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dôbra čebelárska práksa -e -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dôbra mísel -e -sli ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodajálna klétka -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodajálna mátičnica -e -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje mátic -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje mátic na sát -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje mátic na sátih iz plemenílnika -a -- -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje mátic po Kírarju -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje mátic skozi žrêlo -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje mátic s pomočjó alkohóla -a -- -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje mátic v mátičnici -a -- -- -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodájanje sátnic -a -- s

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dodáti zréli mátičnik -dám -- -- dov.

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

dojílja -e ž

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 2. 12. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3073 zadetkov.