aalenij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálni ekvivalènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálni pás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálno mórje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abísni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abísopelagiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjska razpóka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aborálna površína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aborálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abradírani materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska gŕba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska obála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska políca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazívni materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna stárost

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absórpcija svetlôbe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetátna fólija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acetátna metóda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acmit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adamelít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptívna radiácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíjska vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adinól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adnétski apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adúktor

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adulár

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adulariscénca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adúltni osébek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adúltni zavòj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advékcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aegéanij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbični

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbični procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbni procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêrofotogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêrogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerónij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêroposnétek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêrosiderolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afanítska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afanítska struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afírska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afluéntni tók

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àfosílna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afótična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afótik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Áfriška plôšča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Áfriški kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agalmatolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Á-generácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágenska molása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerátna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglutinírana foraminífera

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agmatít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agnát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agradácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agradácijski tók

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agregát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívna vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ahát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àhermatípična korála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àhondrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Airyjeva hipotéza o izostazíji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ajfélij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akantít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akantódi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akávstobiolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcelerométer

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórna kámrica

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórna votlína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórni kanál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcesórni minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

åkermanit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akmít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akratopég

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akratopégni izvír

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akràtotêrma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrécija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrecíjska cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrecíjska mêja plôšč

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrecíjska teoríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akritárhi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákrobatolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrocóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrodóntni zób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akromátski objektív

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akromórf

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálna ravnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálna vŕsta simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálni premík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálni prerèz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálni presèk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálni rázred

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálni rázred simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksiálni sinklinórij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksinít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áksis

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksometríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksonolíp

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aksopódij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktinolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktinopterígiji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktivacíjska energíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna jáma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna plást

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni krás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni ledeník

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni ognjeník

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni vulkán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktualízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktuogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktuopaleontologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjska fáza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjska terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akústična karotáža

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvamarín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvifêr

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akviklúd

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvitán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvitánij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvitárd

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alabáster

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alanít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alár

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alárni sépt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alaskít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alaunij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álb

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álbij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albitizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albítov-epidótov amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albítov-epidótov rógovčev fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albítov filít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albítski dvójček

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albítski zákon

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albítsko-epidótski rógovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Albonídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Alboránska depresíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ALCAPA

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Aldánski ščít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alé bazén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aleksandrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alénij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alevrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alevrolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfa délci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfa krêmen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfa sévanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfa tridimít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfa žárki

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alginít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álgna prepróga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álgna tekstúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álgna tráta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álgni apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álgni grebén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álgni prêmog

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álgni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

algománska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

algónkij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alimentácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alivalít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski glinénci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski piroksén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski plagiokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijski sienít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálijsko-kálcijev kolíčnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni glinénci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni piroksén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni plagiokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálni sienít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálno-kálcijev kolíčnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálnost kamníne

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

allanít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

allemontít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

allerödski ínterstadiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

almandín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

almandínov amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alnöit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alofán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóni jámski sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóno nahajalíšče

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóno ozémlje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alokém

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alokémična metamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aloklástična bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alokromátski minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álometamorfízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álometamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alometríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alomórfni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alopaládij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alopátrična vŕsta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álostratigrafíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotigéni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotigénski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álotriomórfni kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotrófni organízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotropíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotrópni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Álpe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Alpídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpídska enôta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpídsko-dinarídska mêja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Alpinídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpinídska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpinídsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpinotípna orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpórtij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska poledenítev

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska smér

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski krás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski muschelkalk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski svízec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpsko-dínarska mêja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alsbachit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alstonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternácija generácij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternácija kamnín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altitermál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alumínijev magnetít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alúmosilikát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alunít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alunítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alunitizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna naplavína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna ravnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálni nanòs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alúvij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alveóla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alveolárni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alveolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alveolínski apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alveolínsko-numulítni apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amalgám

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amazonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amazónski kámen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ámbitus

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambligonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambulakrálna brázda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambulakrálna cév

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambulakrálna nožíca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambulakrálna plôščica

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambulakrálni sistém

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ambulakrálno pólje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ameboídna gúba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amenzalízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amesít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ametíst

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfíbiji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítni diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítni skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítov diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítov gnájs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítov kristalínski skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítov kristálni skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolítski skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibólov azbést

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibólov diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibólovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibólov gnájs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibólov peridotít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amficélni ligamènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfidrómično obmóčje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfiklína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfiklínske plastí

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfistegína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfistegínski láporovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Amici-Bertrandova léča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amigdaloídna struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amínokislínska úra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ammonitico rósso

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amónacetátna metóda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amoníti

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amonítna lóbna čŕta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amonítna sutúrna línija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amonoídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amórfni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amórfni krêmen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amozít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amplitúda gúbe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amplitúda premíka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amplitúda vála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ampúla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Anabárski masív

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Anabárski ščít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbična baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbični

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbna baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaerobni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbni procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbni sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anagenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ànaksiálna vŕsta simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ànaksiálni rázred

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ànaksiálni rázred simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analcim

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analcimov bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analizátor

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analkím

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

análna plavút

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

análni sifonálni stebríček

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analógni orgán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analógni pól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anamezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anapsídna lobánja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anáptih

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaséizma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anastomózno réčno koríto

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anatáz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anatéksa

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anatéksis

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anateksít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anatólij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ancílopegmátski típ

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ancístropegmátski típ

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andaluzít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andaluzítov filít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezítbazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezít-bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezítna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezítni bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezítni túf

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andradít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ándski típ orogenéze

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ándsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anelídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemogéna sedimentácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemogéna usedlína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemogéni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemogéni sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemohoríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemométer

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Angára

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Angárski kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anglezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ángolo apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

angulárna diskordánca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anhídrična dôba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anhidrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánhimetamorfízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánhimetamórfna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánhimetamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anhitêrij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anízični dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anízij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anízijski dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizodézmična snôv

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizodézmični kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizométrični kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizomiárija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizotropíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizotrópni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizotrópni minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizotrópni presèk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizotrópni profíl

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizotrópnost

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anizovaléntna kristálna raztopína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ankaramít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ankaratrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ankerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

annabergít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anomalíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anorogéna intrúzija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anortít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anortitít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anortítova kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anortokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anortozít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Antárktična plôšča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Antárktični kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antebráhij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antecedéntna dolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antecedéntna réka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anténa

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anterídij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antibióza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánticénter

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántiepicénter

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántifórma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antigorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antigorítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antigoritizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antikardinálni sépt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálna dolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálna ós

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálna pást

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Antiklinálna struktúra Čičaríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálna zgrádba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálni gôrski níz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálno jêdro

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálno krílo

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálno slême

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálno tême

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinórij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Antiklinórij Tržáško-Kómenske planôte

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antilógni pól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antimón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antimonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antimónova ókra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antimónova rúda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antimónov sijájnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántipertít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antitétični prelòm

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antlerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antofilít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antracít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antrakotêrij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anulárna mamíla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Á-oblíka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aón cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apatít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ápeks

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Apeníni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apertúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apikálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apikálni kót

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplanátna léča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplikatívna geologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplítna žíla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplítska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplítska struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplítski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ápnasti peščenják

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnéna álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnéna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnéna káša

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnéna móka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnéna síga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénasti

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčev

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčeva álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčeva baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčeva bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčeva káša

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčeva lábora

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčeva móka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčeva síga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénčev dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10805 zadetkov.