aalenij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisálna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisálni ekvivalènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisálni pás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisálno mórje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abisík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abísni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abísopelagiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ablácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ablacíjska razpóka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aborálna površína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aborálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abradírani materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abrazíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abrazíjska gŕba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abrazíjska obála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abrazíjska políca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abrazíjska terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abrazíjski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

abrazívni materiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

absolútna stárost

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

absorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

absórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

absórpcija svetlôbe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

acetátna fólija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

acetátna metóda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

acmit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adamelít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adaptívna radiácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adhezíjska vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adinól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adnétski apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adsorbírana vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adsórpcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adúktor

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adulár

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adulariscénca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adúltni osébek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

adúltni zavòj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

advékcija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aegéanij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aerácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aeróbična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aeróbični

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aeróbični procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aeróbna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aeróbni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aeróbni procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aêrofotogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aêrogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aerolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aerónij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aêroposnétek

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aêrosiderolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

afanítska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

afanítska struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

afírska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

afluéntni tók

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

àfosílna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

afótična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

afótik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Áfriška plôšča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Áfriški kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agalmatolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Á-generácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ágenska molása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aglomerácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aglomerát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aglomerátna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aglutinácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aglutinát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aglutinírana foraminífera

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agmatít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agnát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agradácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agradácijski tók

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agregát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

agresívna vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ágrogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ahát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

àhermatípična korála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

àhondrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Airyjeva hipotéza o izostazíji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ajfélij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akantít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akantódi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akávstobiolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akcelerométer

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akcesórna kámrica

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akcesórna votlína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akcesórni kanál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akcesórni minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

åkermanit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akmít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akratopég

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akratopégni izvír

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akràtotêrma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akrécija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akrecíjska cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akrecíjska mêja plôšč

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akrecíjska teoríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akritárhi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ákrobatolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akrocóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akrodóntni zób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akromátski objektív

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akromórf

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálna ravnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálna vŕsta simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálni premík

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálni prerèz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálni presèk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálni rázred

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálni rázred simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksiálni sinklinórij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksinít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

áksis

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksometríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksonolíp

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aksopódij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktinolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktinopterígiji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktivacíjska energíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívna jáma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívna plást

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívna vôda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívni krás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívni ledeník

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívni ognjeník

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktívni vulkán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktualízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktuogeologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aktuopaleontologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akumulácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akumulacíjska fáza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akumulacíjska terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akústična karotáža

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akvamarín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akvifêr

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akviklúd

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akvitán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akvitánij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

akvitárd

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alabáster

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alanít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alár

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alárni sépt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alaskít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alaunij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álb

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álbij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albitizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albítov-epidótov amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albítov-epidótov rógovčev fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albítov filít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albítski dvójček

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albítski zákon

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

albítsko-epidótski rógovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Albonídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Alboránska depresíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ALCAPA

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Aldánski ščít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alé bazén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aleksandrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alénij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alevrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alevrolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álfa délci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álfa krêmen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álfa sévanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álfa tridimít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álfa žárki

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alginít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álgna prepróga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álgna tekstúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álgna tráta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álgni apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álgni grebén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álgni prêmog

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álgni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

algománska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

algónkij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alimentácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alivalít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski glinénci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski piroksén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski plagiokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijski sienít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálijsko-kálcijev kolíčnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni glinénci

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni piroksén

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni plagiokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálni sienít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálno-kálcijev kolíčnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alkálnost kamníne

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

allanít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

allemontít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

allerödski ínterstadiál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

almandín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

almandínov amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alnöit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alofán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alohtón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alohtóni jámski sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alohtóno nahajalíšče

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alohtóno ozémlje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alokém

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alokémična metamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aloklástična bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alokromátski minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álometamorfízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álometamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alometríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alomórfni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alopaládij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alopátrična vŕsta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álostratigrafíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alotigéni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alotigénski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álotriomórfni kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alotrófni organízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alotropíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alotrópni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Álpe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Alpídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alpídska enôta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alpídsko-dinarídska mêja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Alpinídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alpinídska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alpinídsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alpinotípna orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alpórtij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpska orogenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpska poledenítev

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpska smér

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpski

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpski fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpski krás

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpski muschelkalk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpski svízec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpsko-dínarska mêja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

álpsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alsbachit

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alstonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alternácija generácij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alternácija kamnín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

altitermál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alumínijev magnetít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alúmosilikát

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alunít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alunítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alunitizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aluviálna naplavína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aluviálna pahljáča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aluviálna ravnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aluviálna terása

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aluviálni nanòs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aluviálni vršáj

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alúvij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alveóla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alveolárni rób

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alveolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alveolínski apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

alveolínsko-numulítni apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amalgám

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amazonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amazónski kámen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ámbitus

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ambligonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ambulakrálna brázda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ambulakrálna cév

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ambulakrálna nožíca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ambulakrálna plôščica

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ambulakrálni sistém

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ambulakrálno pólje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ameboídna gúba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amenzalízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amesít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ametíst

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfíbiji

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfiból

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítni diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítni fácies

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítni skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítov diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítov gnájs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítov kristalínski skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítov kristálni skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibolítski skrílavec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibólov azbést

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibólov diorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibólovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibólov gnájs

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfibólov peridotít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amficélni ligamènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfidrómično obmóčje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfiklína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfiklínske plastí

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfistegína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amfistegínski láporovec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Amici-Bertrandova léča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amigdaloídna struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amínokislínska úra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ammonitico rósso

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amónacetátna metóda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amoníti

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amonítna lóbna čŕta

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amonítna sutúrna línija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amonoídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amórfni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amórfni krêmen

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amozít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amplitúda gúbe

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amplitúda premíka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

amplitúda vála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ampúla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Anabárski masív

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Anabárski ščít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbična baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbična cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbični

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbna baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbna cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaerobni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbni procés

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaeróbni sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anagenéza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ànaksiálna vŕsta simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ànaksiálni rázred

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ànaksiálni rázred simetríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

analcim

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

analcimov bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

analizátor

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

analkím

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

análna plavút

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

análni sifonálni stebríček

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

analógni orgán

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

analógni pól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anamezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anapsídna lobánja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anáptih

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anaséizma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anastomózno réčno koríto

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anatáz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anatéksa

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anatéksis

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anateksít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anatólij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ancílopegmátski típ

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ancístropegmátski típ

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andaluzít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andaluzítov filít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andezín

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andezítbazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andezít-bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andezítna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andezítni bazált

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andezítni túf

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

andradít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ándski típ orogenéze

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ándsko gúbanje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anelídi

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anemogéna sedimentácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anemogéna usedlína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anemogéni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anemogéni sedimènt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anemohoríja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anemométer

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Angára

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Angárski kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anglezít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ángolo apnénec

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

angulárna diskordánca

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anhídrična dôba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anhidrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ánhimetamorfízem

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ánhimetamórfna kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ánhimetamorfóza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anhitêrij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anízični dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anízij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anízijski dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizodézmična snôv

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizodézmični kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizométrični kristál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizomiárija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizotropíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizotrópni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizotrópni minerál

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizotrópni presèk

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizotrópni profíl

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizotrópnost

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anizovaléntna kristálna raztopína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ankaramít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ankaratrít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ankerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

annabergít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anomalíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anorogéna intrúzija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anortít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anortitít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anortítova kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anortokláz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anortozít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Antárktična plôšča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Antárktični kratón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antebráhij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antecedéntna dolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antecedéntna réka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anténa

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anterídij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antibióza

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ánticénter

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ántiepicénter

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ántifórma

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antigorít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antigorítenje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antigoritizácija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antikardinálni sépt

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinála

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálna dolína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálna ós

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálna pást

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Antiklinálna struktúra Čičaríje

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálna zgrádba

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálni gôrski níz

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálno jêdro

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálno krílo

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálno slême

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinálno tême

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antiklinórij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Antiklinórij Tržáško-Kómenske planôte

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antilógni pól

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antimón

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antimonít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antimónova ókra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antimónova rúda

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antimónov sijájnik

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ántipertít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antitétični prelòm

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antlerít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antofilít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antracít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

antrakotêrij

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

anulárna mamíla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Á-oblíka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aón cóna

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apatít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ápeks

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Apeníni

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apertúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apikálni dél

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apikálni kót

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aplanátna léča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aplikatívna geologíja

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aplít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aplítna žíla

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aplítska kamnína

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aplítska struktúra

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

aplítski granít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

ápnasti peščenják

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnéna álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnéna bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnéna káša

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnéna móka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnéna síga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénasti

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčev

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčeva álga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčeva baktêrija

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčeva bréča

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčeva káša

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčeva lábora

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčeva móka

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčeva síga

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

apnénčev dolomít

Geološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 19. 10. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 10805 zadetkov.