(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

(B)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

(B)rz-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

(B)v-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 11. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.