(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

(B)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

(B)rz-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

(B)v-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 6. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.