(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

(B)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

(B)rz-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

(B)v-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 18. 9. 2018.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.