àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 10. 6. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.