àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 20. 1. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.