àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 5. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.