àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 17. 2. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.