àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 28. 10. 2021.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.