àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 26. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.