àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 21. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.