àbiosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbióta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótični člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótični dejávnik okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótični fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótski člén okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótski fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àbiótski okóljski dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abisál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abisálna cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abisálna ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abisálni járek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abisálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjska moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjska oblíka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjska površína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjski tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjski volúmen

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjsko léto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjsko obdóbje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ablacíjsko obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aborídžin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aborigin

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíjska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíjska políca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrazíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abrí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna erozíjska báza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna gózdna tlà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna maksimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna minimálna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna stárost reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna višína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna višína snéžne odêje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna vlážnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútna zráčna vlága

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútni máksimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútni mínimum vôdnega stánja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútni módul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútni prirástek prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absolútni transpórt suspénzije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absórpcija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorpcíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

absorpcíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abstráktna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

abundánca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acidifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aciditéta vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acidofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

acidotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àconálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àconálna tálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adaptácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adhezíjska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adiabáta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adiabátna spremémba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adiabátni gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adiabátno ohlájanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adiabátno segrévanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

administratívno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adsorbírana vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adsórpcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

adsorpcíjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

advekcíjska meglà

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerácija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerácija vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeracíjska plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeracíjski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeróbna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrofotogrametríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrofotoposnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aeropónika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aerosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aêrotriangulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

afélij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àfótična cóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

áfriško-malgáška bíorégija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglomerácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aglomerát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agóna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agradácija reliéfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna depopulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna gostôta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna kolonizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna kríza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna nosílnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna polítika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna prenaséljenost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna refórma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna revolúcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna skúpnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna struktúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárna téhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárne škárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárni ustròj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárno mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárno obméstje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárno obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárno obremenjevánje okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrárno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agresívna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágroindustríjski kompléks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágrokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágroklimatologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágrokombinát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágromeliorácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ágrotéhnika

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

agrúmi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Ah-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Á-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

(A)-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aitoffova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akcíjski rádij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akcíjsko sredíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aklimatizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aklína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akomodácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akrátopéga

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akrátotêrma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akrisól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akrópolsko mésto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívna kíslost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívna mêjnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívna planína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívna temperatúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívni ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívni ognjeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívni slòj bárja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívni slòj tál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívni slòj vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívni vršáj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívni vulkán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívno bláto

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktívno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktualízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktuálna evápotranspirácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aktuálna vegetácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akulturácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjska hídroelektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjska obála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjska ravnína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjska terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjski horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjsko jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akumulacíjsko pobóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ákvakultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akvátično okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akvatórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

akvifêr

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

albédo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Álbersova projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alelopatíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aleútska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álfa índeks

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

algónkij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aljáška poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aljáški ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alkalitrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alkalizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alkálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alkálna reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alkálna vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alleröd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alogéna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alogéni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alohtóna réka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aloním

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alotíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alpídi

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alpídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alpídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alpinídska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alpinídsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alpínski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpska črníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpska híša

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpska jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpska klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpska poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpska slemenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski gláciokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski ledeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski ledeníški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski páleokrás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski reliéf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpski visokogôrski krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

álpsko podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alternatívna energíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alternatívni turízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alternatívno zemljepísno imé

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

altiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

altiplanácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

altipláno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

altokúmul

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

altokúmulus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

altostrát

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

altostrátus

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aluminóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aluviálna korozíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aluviálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aluviálna ravníca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aluviálna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

alúvij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amenzalízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amfibolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amfidrómna tóčka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amfiglêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amíktično jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Amo-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amonifikácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amplitúda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

amplitúda vôdnega kolébanja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anaeróbna vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anaeróbni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anaeróbni procés

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anaglaciál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anaklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

analfabetízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

analíza SWOT

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

analíza vlóžkov in izlóžkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

analógni podátki

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anastomóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anatéksa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

andezít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

andezítna čŕta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

andosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anekuména

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anemohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anemométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aneroíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anketíranje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anorgánsko gnojílo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anotêrmična vôdna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anotêrmični vôdni slòj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

anotermíja vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktična bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktična flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktična konvergénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktična poledenítev

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktična zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktični cirkumpolárni tók

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktični léd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktični oceán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antárktis

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antecedénca

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antecedéntna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antecedéntna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ánticiklónska búrja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antiklinála

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antiklinálna dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antiklinórij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antipód

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéna meromíktičnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéna nesréča

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéna pokrájina

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéna terása

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéna zgórnja gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéni dejávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéni ékosistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéni fáktor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéni horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogenizírana pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéno okólje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropogéno rastlínstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ántropogeografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ántropogeográfska kárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ántropogeográfska mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antropohoríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

antroposfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aoh-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apárthajd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apartheid

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apioíd

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aplikatívna geografíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apnénec

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apnéniški dolomít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apnéniški krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apnênje prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apogêj

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ápsida

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apsídnica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

apvéling

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aragonít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aragonítna jáma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aragonítni jéžek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árborikultúra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

areál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aréično obmóčje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arenosól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arêt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

argílični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

argilogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

argilotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

argilúvični horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arháik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arheolóški spomeník

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arhipelág

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arídna gózdna mêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arídna klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arídni krás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arídno poljedélstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arídnost

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aritmétična gostôta prebiválstva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktična frónta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktična klíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktični króg

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktični pás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktično mórje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktično podnébje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktogêa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

árktogêja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

armorikánska orogenéza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

armorikánsko gorôvje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

armorikánsko gúbanje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

arondácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

artéška vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

artéški bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

artéški vodnják

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asanácija mésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asfaltírana césta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àsimétrična dolína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àsimétrična gúba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

àsimétričnost poréčja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asimilácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asimilácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asimilacíjska kapacitéta okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asimilacíjska sposóbnost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asimilacíjska zmogljívost okólja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

asociácija rastlín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astenosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómska jesén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómska pomlád

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómska zíma

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómski ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómski koordinátni sistém

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómski létni čàs

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómski mrák

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

astronómsko polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ateízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atlánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atlántik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atlántska dôba

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

átlas

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atmosfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atmosferílije

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atmosfêrska refrákcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atmosfêrska vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atól

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

atómska elektrárna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Aum-horizónt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aveníja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

aviónski posnétek

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avróra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avróra avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avróra boreális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avstralázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avstrális

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avstrálska depresíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avstrálska flórna oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avstrálska zóogeográfska oblást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtárkična kmetíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtárkično kméčko gospodárstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtárkično kmetíjstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtekologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ávtobusna postája

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ávtobusno postajalíšče

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ávtocésta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtohtóna manjšína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtohtóna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtohtóni jámski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtohtóni sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtohtóno prebiválstvo

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ávtokárta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtomobílska industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtomórfna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtonomíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ávtorski originál zemljevída

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtotrófni organízem

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

avtotrófno jézero

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

azbestóza

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

azilánt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ázimut

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ázimutna pošévna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

ázimutna projékcija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

azóik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

azonálna pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

azórski ánticiklón

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

azotofiksácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

azotofiksátor

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bába

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bábje polétje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bábje pšêno

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

badlands

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bagui

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bajada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bájer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bájta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bájtar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

baldahín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

balkanizácija

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

balneologíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

balván

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

balvánasta moréna

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

balvánski nasíp

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

banánska držáva

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bánka podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bantustán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barákarsko nasélje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barhán

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barjánska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barjánska vás

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barjánski trávnik

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bárje

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barométrska kóta

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barométrska višínska fórmula

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barométrski gradiènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barranco

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

barriada

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bárska pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bárvanje kráške vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bárvna metalurgíja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

básti

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batiálni môrski sedimènt

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batibentál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batilímnij

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batiméter

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batimetríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batipelagiál

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batisfêra

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batiskáf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batitermográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batográf

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batolít

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

batométer

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

báza hidrográfa

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazálne lastnósti ledeníka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazálni tíl

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazált

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazáltna plást

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazáltni pokròv

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

báza obláka

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

báza podátkov

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazár

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazén

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bázična industríja

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bázična pŕst

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bázična reákcija prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bázična vôda

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bázičnost prstí

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bázičnost vôde

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bazofílna rastlína

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

BDP

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

beaufort

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Beaufortova léstvica

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

bèč

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

beduín

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 12. 7. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.