àbiosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àbióta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àbiótični člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àbiótični fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àbiótski člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àbiótski fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abisál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abisálna cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abisálna ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abisálni járek -ega -rka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjska moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjska oblíka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjska površína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjski tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjski volúmen -ega -mna m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjsko léto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjsko obdóbje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ablacíjsko obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aborídžin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aborigin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrazíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrazíjska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrazíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrazíjska políca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrazíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrazíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrazíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abrí -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna erozíjska báza -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna višína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna vlážnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútni módul -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absórpcija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

abundánca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

acidifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aciditéta vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

acidofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

acidotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àconálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àconálna tálna vôda -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adaptácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adiabáta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adiabátna spremémba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adiabátni gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adiabátno ohlájanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adiabátno segrévanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

administratívno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adsórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

adsorpcíjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

advékcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

advekcíjska meglà -e -è ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aerácija prstí -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aerácija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aeracíjska plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aeracíjski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aeróbna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aêrofotogrametríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aêrofotoposnétek -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aerologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aeropónika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aerosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aêrotriangulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

afélij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àfótična cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aglomerácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aglomerát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agóna -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agradácija reliéfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna depopulácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna gostôta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna kolonizácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna kríza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna nosílnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna polítika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna prenaséljenost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna refórma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna régija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna revolúcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna skúpnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna struktúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárna téhnika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárne škárje -ih -rij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárni sistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárni ustròj -ega -ôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárno obméstje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárno obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárno obremenjevánje okólja -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrárno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agresívna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ágroindustríjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ágrokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ágroklimatologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ágrokombinát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ágromeliorácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ágrotéhnika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

agrúmi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Ah-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Á-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

(A)-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Aitoffova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akcíjski rádij -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akcíjsko sredíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aklimatizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aklína -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akomodácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akrátopéga -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akrátotêrma -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akrisól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akrópolsko mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívna kíslost prstí -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívna mêjnica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívna planína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívna temperatúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívni ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívni ognjeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívni slòj bárja -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívni slòj tál -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívni slòj vôde -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívni vršáj -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívni vulkán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívno bláto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktívno prebiválstvo -ega -tva s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktualízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktuálna evápotranspirácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aktuálna vegetácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akulturácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjska hídroelektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjski horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjsko jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akumulacíjsko pobóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ákvakultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akvátično okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akvatórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

akvifêr -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

albédo -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Álbersova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alelopatíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aleútska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álfa índeks -- -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

algónkij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aljáška poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aljáški ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alkalitrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alkalizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alkálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alkálna reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alkálna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alleröd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alogéna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alogéni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alohtóna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aloním -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alotíl -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alpídi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alpídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alpídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alpinídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alpinídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alpínski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpska črníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpska híša -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpska klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpska poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpska slemenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski gláciokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski ledeníški krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski páleokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpski visokogôrski krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

álpsko podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alternatívna energíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alternatívni turízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alternatívno zemljepísno imé -ega -ega -na s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

altiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

altiplanácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

altipláno -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

altokúmul -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

altokúmulus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

altostrát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

altostrátus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aluminóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aluviálna korozíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aluviálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aluviálna ravníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aluviálna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

alúvij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amenzalízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amfibolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amfidrómna tóčka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amfiglêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amíktično jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Amo-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amonifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amplitúda -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

amplitúda vôdnega kolébanja -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anaeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anaeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anaeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anaglaciál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anaklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

analfabetízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

analíza SWOT -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

analíza vlóžkov in izlóžkov -e -- -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

analógni podátki -ih -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anastomóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anatéksa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

andezít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

andezítna čŕta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

andosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anekuména -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anemohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anemométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aneroíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anketíranje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anorgánsko gnojílo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anotêrmična vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anotêrmični vôdni slòj -ega -ega slôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

anotermíja vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktična bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktična konvergénca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktična poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktična zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktični cirkumpolárni tók -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktični léd -ega ledú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktični oceán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antárktis -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antecedénca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antecedéntna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antecedéntna mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ánticiklón -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ánticiklónska búrja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antiklinála -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antiklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antiklinórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antipód -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéna meromíktičnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéna nesréča -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéni dejávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéni fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéni horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogenizírana pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéno okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropogéno rastlínstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ántropogeografíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ántropogeográfska kárta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ántropogeográfska mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antropohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

antroposfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Aoh-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apárthajd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apartheid -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apioíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aplikatívna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apnénec -nca m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apnéniški dolomít -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apnéniški krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apnênje prstí -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apogêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ápsida -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apsídnica -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

apvéling -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aragonít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aragonítna jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aragonítni jéžek -ega -žka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árborikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

areál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aréično obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arenosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arêt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

argílični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

argilogenéza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

argilotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

argilúvični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arháik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arheolóški spomeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arhipelág -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arídna gózdna mêja -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arídna klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arídni krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arídno poljedélstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arídnost -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktična frónta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktična klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktični pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktično mórje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktično podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktogêa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

árktogêja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

armorikánska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

armorikánsko gorôvje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

armorikánsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

arondácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

artéška vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

artéški bazén -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

artéški vodnják -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asanácija mésta -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asfaltírana césta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àsimétrična dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àsimétrična gúba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

àsimétričnost poréčja -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asimilácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asimilácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asimilacíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asimilacíjska sposóbnost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asimilacíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

asociácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astenosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómska jesén -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómska pomlád -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómska zíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómski ázimut -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómski koordinátni sistém -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómski létni čàs -ega -ega čása m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómski mrák -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

astronómsko polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ateízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atlánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atlántik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atlántska dôba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

átlas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atmosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atmosferílije -lij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atmosfêrska refrákcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atmosfêrska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

atómska elektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Aum-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aveníja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

aviónski posnétek -ega -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avróra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avróra avstrális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avróra boreális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avstralázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avstrális -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avstrálska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avstrálska zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtárkična kmetíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtárkično kméčko gospodárstvo -ega -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtárkično kmetíjstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtekologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ávtobusna postája -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ávtobusno postajalíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ávtocésta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtohtóna manjšína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ávtokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtomobílska industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtomórfna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtonomíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ávtorski originál zemljevída -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtotrófni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

avtotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

azbestóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

azilánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ázimut -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ázimutna pošévna projékcija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

ázimutna projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

azóik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

azonálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

azórski ánticiklón -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

azotofiksácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

azotofiksátor -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bába -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bábje polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bábje pšêno -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

badlands -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bagui -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bajada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bájer -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bájta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bájtar -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

baldahín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

balkanizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

balneologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

balván -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

balvánasta moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

balvánski nasíp -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

banánska držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bánka podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bantustán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bár -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barákarsko nasélje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barhán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barjánska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barjánska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barjánski trávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bárje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barométrska kóta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barométrska višínska fórmula -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barométrski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barranco -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

barriada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bárska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bárvanje kráške vôde -a -- -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bárvna metalurgíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

básti -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batiálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batibentál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batilímnij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batimetríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batipelagiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batisfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batiskáf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batitermográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

batométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

báza hidrográfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazálne lastnósti ledeníka -ih -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazálni tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazált -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazáltna plást -e plastí m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazáltni pokròv -ega -ôva m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

báza obláka -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

báza podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazár -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazén -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bázična industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bázična pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bázična reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bázična vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bázičnost prstí -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bázičnost vôde -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bazofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

BDP BDP-ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

beaufort -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Beaufortova léstvica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

bèč bečà m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

beduín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.