àbiosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àbióta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àbiótični člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àbiótični fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àbiótski člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àbiótski fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abisál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abisálna cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abisálna ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abisálni járek -ega -rka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjska moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjska oblíka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjska površína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjski tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjski volúmen -ega -mna m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjsko léto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjsko obdóbje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ablacíjsko obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aborídžin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aborigin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrazíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrazíjska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrazíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrazíjska políca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrazíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrazíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrazíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abrí -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna erozíjska báza -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna višína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna vlážnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútni módul -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absórpcija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

abundánca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

acidifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aciditéta vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

acidofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

acidotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àconálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àconálna tálna vôda -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adaptácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adiabáta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adiabátna spremémba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adiabátni gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adiabátno ohlájanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adiabátno segrévanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

administratívno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adsórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

adsorpcíjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

advékcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

advekcíjska meglà -e -è ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aerácija prstí -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aerácija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aeracíjska plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aeracíjski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aeróbna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aêrofotogrametríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aêrofotoposnétek -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aerologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aeropónika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aerosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aêrotriangulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

afélij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àfótična cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aglomerácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aglomerát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agóna -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agradácija reliéfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna depopulácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna gostôta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna kolonizácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna kríza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna nosílnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna polítika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna prenaséljenost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna refórma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna régija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna revolúcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna skúpnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna struktúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárna téhnika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárne škárje -ih -rij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárni sistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárni ustròj -ega -ôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárno obméstje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárno obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárno obremenjevánje okólja -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrárno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agresívna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ágroindustríjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ágrokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ágroklimatologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ágrokombinát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ágromeliorácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ágrotéhnika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

agrúmi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Ah-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Á-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

(A)-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Aitoffova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akcíjski rádij -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akcíjsko sredíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aklimatizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aklína -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akomodácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akrátopéga -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akrátotêrma -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akrisól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akrópolsko mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívna kíslost prstí -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívna mêjnica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívna planína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívna temperatúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívni ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívni ognjeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívni slòj bárja -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívni slòj tál -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívni slòj vôde -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívni vršáj -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívni vulkán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívno bláto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktívno prebiválstvo -ega -tva s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktualízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktuálna evápotranspirácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aktuálna vegetácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akulturácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjska hídroelektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjski horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjsko jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akumulacíjsko pobóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ákvakultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akvátično okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akvatórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

akvifêr -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

albédo -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Álbersova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alelopatíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aleútska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álfa índeks -- -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

algónkij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aljáška poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aljáški ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alkalitrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alkalizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alkálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alkálna reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alkálna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alleröd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alogéna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alogéni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alohtóna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aloním -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alotíl -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alpídi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alpídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alpídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alpinídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alpinídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alpínski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpska črníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpska híša -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpska klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpska poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpska slemenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski gláciokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski ledeníški krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski páleokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpski visokogôrski krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

álpsko podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alternatívna energíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alternatívni turízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alternatívno zemljepísno imé -ega -ega -na s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

altiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

altiplanácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

altipláno -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

altokúmul -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

altokúmulus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

altostrát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

altostrátus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aluminóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aluviálna korozíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aluviálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aluviálna ravníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aluviálna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

alúvij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amenzalízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amfibolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amfidrómna tóčka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amfiglêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amíktično jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Amo-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amonifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amplitúda -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

amplitúda vôdnega kolébanja -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anaeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anaeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anaeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anaglaciál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anaklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

analfabetízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

analíza SWOT -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

analíza vlóžkov in izlóžkov -e -- -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

analógni podátki -ih -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anastomóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anatéksa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

andezít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

andezítna čŕta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

andosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anekuména -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anemohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anemométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aneroíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anketíranje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anorgánsko gnojílo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anotêrmična vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anotêrmični vôdni slòj -ega -ega slôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

anotermíja vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktična bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktična konvergénca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktična poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktična zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktični cirkumpolárni tók -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktični léd -ega ledú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktični oceán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antárktis -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antecedénca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antecedéntna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antecedéntna mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ánticiklón -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ánticiklónska búrja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antiklinála -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antiklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antiklinórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antipód -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéna meromíktičnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéna nesréča -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéni dejávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéni fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéni horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogenizírana pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéno okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropogéno rastlínstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ántropogeografíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ántropogeográfska kárta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ántropogeográfska mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antropohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

antroposfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Aoh-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apárthajd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apartheid -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apioíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aplikatívna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apnénec -nca m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apnéniški dolomít -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apnéniški krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apnênje prstí -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apogêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ápsida -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apsídnica -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

apvéling -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aragonít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aragonítna jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aragonítni jéžek -ega -žka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árborikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

areál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aréično obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arenosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arêt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

argílični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

argilogenéza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

argilotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

argilúvični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arháik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arheolóški spomeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arhipelág -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arídna gózdna mêja -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arídna klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arídni krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arídno poljedélstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arídnost -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktična frónta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktična klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktični pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktično mórje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktično podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktogêa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

árktogêja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

armorikánska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

armorikánsko gorôvje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

armorikánsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

arondácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

artéška vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

artéški bazén -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

artéški vodnják -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asanácija mésta -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asfaltírana césta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àsimétrična dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àsimétrična gúba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

àsimétričnost poréčja -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asimilácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asimilácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asimilacíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asimilacíjska sposóbnost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asimilacíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

asociácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astenosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómska jesén -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómska pomlád -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómska zíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómski ázimut -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómski koordinátni sistém -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómski létni čàs -ega -ega čása m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómski mrák -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

astronómsko polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ateízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atlánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atlántik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atlántska dôba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

átlas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atmosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atmosferílije -lij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atmosfêrska refrákcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atmosfêrska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

atómska elektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Aum-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aveníja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

aviónski posnétek -ega -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avróra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avróra avstrális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avróra boreális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avstralázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avstrális -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avstrálska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avstrálska zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtárkična kmetíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtárkično kméčko gospodárstvo -ega -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtárkično kmetíjstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtekologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ávtobusna postája -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ávtobusno postajalíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ávtocésta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtohtóna manjšína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ávtokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtomobílska industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtomórfna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtonomíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ávtorski originál zemljevída -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtotrófni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

avtotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

azbestóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

azilánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ázimut -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ázimutna pošévna projékcija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

ázimutna projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

azóik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

azonálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

azórski ánticiklón -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

azotofiksácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

azotofiksátor -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bába -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bábje polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bábje pšêno -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

badlands -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bagui -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bajada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bájer -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bájta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bájtar -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

baldahín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

balkanizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

balneologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

balván -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

balvánasta moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

balvánski nasíp -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

banánska držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bánka podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bantustán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bár -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barákarsko nasélje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barhán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barjánska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barjánska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barjánski trávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bárje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barométrska kóta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barométrska višínska fórmula -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barométrski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barranco -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

barriada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bárska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bárvanje kráške vôde -a -- -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bárvna metalurgíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

básti -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batiálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batibentál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batilímnij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batimetríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batipelagiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batisfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batiskáf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batitermográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

batométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

báza hidrográfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazálne lastnósti ledeníka -ih -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazálni tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazált -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazáltna plást -e plastí m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazáltni pokròv -ega -ôva m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

báza obláka -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

báza podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazár -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazén -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bázična industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bázična pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bázična reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bázična vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bázičnost prstí -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bázičnost vôde -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bazofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

BDP BDP-ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

beaufort -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Beaufortova léstvica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

bèč bečà m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

beduín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 29. 5. 2023.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.