àbiosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbióta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótični člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótični fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótski člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótski fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abisál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abisálna cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abisálna ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abisálni járek -ega -rka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjska moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjska oblíka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjska površína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjski tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjski volúmen -ega -mna m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjsko léto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjsko obdóbje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ablacíjsko obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aborídžin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aborigin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazíjska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazíjska políca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrazíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abrí -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna erozíjska báza -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna višína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna vlážnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni módul -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absórpcija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

abundánca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acidifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aciditéta vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acidofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

acidotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àconálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àconálna tálna vôda -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adaptácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adiabáta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adiabátna spremémba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adiabátni gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adiabátno ohlájanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adiabátno segrévanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

administratívno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

adsorpcíjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

advékcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

advekcíjska meglà -e -è ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerácija prstí -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerácija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeracíjska plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeracíjski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeróbna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêrofotogrametríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêrofotoposnétek -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aeropónika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aerosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aêrotriangulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

afélij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àfótična cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglomerácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aglomerát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agóna -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agradácija reliéfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna depopulácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna gostôta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna kolonizácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna kríza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna nosílnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna polítika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna prenaséljenost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna refórma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna régija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna revolúcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna skúpnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna struktúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárna téhnika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárne škárje -ih -rij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárni sistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárni ustròj -ega -ôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárno obméstje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárno obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárno obremenjevánje okólja -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrárno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agresívna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágroindustríjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágrokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágroklimatologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágrokombinát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágromeliorácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ágrotéhnika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

agrúmi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Ah-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Á-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

(A)-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Aitoffova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcíjski rádij -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akcíjsko sredíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aklimatizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aklína -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akomodácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrátopéga -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrátotêrma -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrisól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akrópolsko mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna kíslost prstí -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna mêjnica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna planína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívna temperatúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni ognjeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni slòj bárja -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni slòj tál -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni slòj vôde -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni vršáj -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívni vulkán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno bláto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktívno prebiválstvo -ega -tva s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktualízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktuálna evápotranspirácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aktuálna vegetácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akulturácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjska hídroelektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjski horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjsko jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akumulacíjsko pobóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ákvakultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akvátično okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akvatórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

akvifêr -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

albédo -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Álbersova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alelopatíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aleútska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfa índeks -- -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

algónkij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aljáška poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aljáški ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkalitrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkalizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkálna reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alkálna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alleröd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alogéna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alogéni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alohtóna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aloním -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alotíl -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpídi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpinídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpinídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alpínski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpska črníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpska híša -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpska klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpska poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpska slemenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski gláciokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski ledeníški krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski páleokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpski visokogôrski krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

álpsko podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívna energíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívni turízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alternatívno zemljepísno imé -ega -ega -na s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altiplanácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altipláno -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altokúmul -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altokúmulus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altostrát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

altostrátus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aluminóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aluviálna korozíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aluviálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aluviálna ravníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aluviálna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

alúvij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amenzalízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfibolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfidrómna tóčka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amfiglêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amíktično jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Amo-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amonifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amplitúda -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

amplitúda vôdnega kolébanja -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anaeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anaeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anaeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anaglaciál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anaklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analfabetízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza SWOT -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analíza vlóžkov in izlóžkov -e -- -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

analógni podátki -ih -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anastomóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anatéksa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

andezít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

andezítna čŕta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

andosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anekuména -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anemométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aneroíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anketíranje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anorgánsko gnojílo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anotêrmična vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anotêrmični vôdni slòj -ega -ega slôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

anotermíja vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktična bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktična konvergénca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktična poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktična zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktični cirkumpolárni tók -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktični léd -ega ledú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktični oceán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antárktis -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antecedénca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antecedéntna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antecedéntna mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ánticiklón -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ánticiklónska búrja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiklinála -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antiklinórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antipód -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéna meromíktičnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéna nesréča -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéni dejávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéni fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéni horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogenizírana pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéno okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropogéno rastlínstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántropogeografíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántropogeográfska kárta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ántropogeográfska mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antropohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

antroposfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Aoh-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apárthajd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apartheid -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apioíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aplikatívna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apnénec -nca m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apnéniški dolomít -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apnéniški krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apnênje prstí -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apogêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ápsida -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apsídnica -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

apvéling -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aragonít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aragonítna jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aragonítni jéžek -ega -žka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árborikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

areál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aréično obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arenosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arêt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argílični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argilogenéza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argilotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

argilúvični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arháik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arheolóški spomeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arhipelág -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídna gózdna mêja -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídna klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídni krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídno poljedélstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arídnost -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktična frónta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktična klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktični pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktično mórje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktično podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktogêa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

árktogêja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

armorikánska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

armorikánsko gorôvje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

armorikánsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

arondácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artéška vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artéški bazén -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

artéški vodnják -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asanácija mésta -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asfaltírana césta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrična dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétrična gúba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

àsimétričnost poréčja -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilacíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilacíjska sposóbnost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asimilacíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

asociácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astenosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómska jesén -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómska pomlád -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómska zíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómski ázimut -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómski koordinátni sistém -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómski létni čàs -ega -ega čása m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómski mrák -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

astronómsko polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ateízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlántik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atlántska dôba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

átlas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atmosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atmosferílije -lij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atmosfêrska refrákcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atmosfêrska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

atómska elektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Aum-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aveníja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

aviónski posnétek -ega -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avróra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avróra avstrális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avróra boreális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstralázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstrális -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstrálska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstrálska zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtárkična kmetíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtárkično kméčko gospodárstvo -ega -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtárkično kmetíjstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtekologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtobusna postája -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtobusno postajalíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtocésta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohtóna manjšína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtomobílska industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtomórfna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtonomíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ávtorski originál zemljevída -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtotrófni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

avtotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azbestóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azilánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ázimut -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ázimutna pošévna projékcija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

ázimutna projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azóik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azonálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azórski ánticiklón -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azotofiksácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

azotofiksátor -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bába -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bábje polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bábje pšêno -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

badlands -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bagui -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bajada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bájer -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bájta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bájtar -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

baldahín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balkanizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balneologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balván -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balvánasta moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

balvánski nasíp -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

banánska držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bánka podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bantustán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bár -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barákarsko nasélje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barhán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barjánska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barjánska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barjánski trávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bárje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barométrska kóta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barométrska višínska fórmula -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barométrski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barranco -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

barriada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bárska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bárvanje kráške vôde -a -- -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bárvna metalurgíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

básti -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batiálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batibentál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batilímnij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batimetríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batipelagiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batisfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batiskáf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batitermográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

batométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

báza hidrográfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálne lastnósti ledeníka -ih -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazálni tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazált -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazáltna plást -e plastí m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazáltni pokròv -ega -ôva m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

báza obláka -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

báza podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazár -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazén -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bázična industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bázična pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bázična reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bázična vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bázičnost prstí -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bázičnost vôde -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bazofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

BDP BDP-ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beaufort -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Beaufortova léstvica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

bèč bečà m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

beduín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 3. 12. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.