àbiosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbióta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbiótični člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbiótični fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbiótski člén okólja -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbiótski fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abisál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abisálna cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abisálna ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abisálni járek -ega -rka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjska moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjska oblíka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjska površína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjski tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjski volúmen -ega -mna m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjsko léto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjsko obdóbje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ablacíjsko obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aborídžin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aborigin -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrazíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrazíjska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrazíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrazíjska políca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrazíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrazíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrazíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abrí -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna erozíjska báza -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna višína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna vlážnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútna zráčna vlága -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútni módul -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absórpcija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

abundánca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

acidifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aciditéta vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

acidofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

acidotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àconálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àconálna tálna vôda -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adaptácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adhezíjska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adiabáta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adiabátna spremémba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adiabátni gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adiabátno ohlájanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adiabátno segrévanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

administratívno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adsorbírana vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adsórpcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

adsorpcíjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

advékcija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

advekcíjska meglà -e -è ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aerácija prstí -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aerácija vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aeracíjska plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aeracíjski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aeróbna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aêrofotogrametríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aêrofotoposnétek -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aerologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aeropónika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aerosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aêrotriangulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

afélij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àfótična cóna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aglomerácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aglomerát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agóna -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agradácija reliéfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna depopulácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna gostôta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna kolonizácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna kríza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna nosílnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna polítika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna prenaséljenost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna refórma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna régija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna revolúcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna skúpnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna struktúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárna téhnika -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárne škárje -ih -rij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárni sistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárni ustròj -ega -ôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárno mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárno obméstje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárno obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárno obremenjevánje okólja -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrárno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agresívna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ágroindustríjski kompléks -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ágrokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ágroklimatologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ágrokombinát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ágromeliorácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ágrotéhnika -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

agrúmi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Ah-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Á-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

(A)-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Aitoffova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcíjski rádij -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akcíjsko sredíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aklimatizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aklína -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akomodácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akrátopéga -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akrátotêrma -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akrisól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akrópolsko mésto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívna kíslost prstí -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívna mêjnica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívna planína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívna plást -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívna temperatúra -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívni ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívni ognjeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívni slòj bárja -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívni slòj tál -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívni slòj vôde -ega slôja -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívni vršáj -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívni vulkán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívno bláto -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktívno prebiválstvo -ega -tva s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktualízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktuálna evápotranspirácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aktuálna vegetácija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akulturácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjska hídroelektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjska obála -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjska ravnína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjska terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjski horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjsko jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjsko obmóčje ledeníka -ega -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akumulacíjsko pobóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ákvakultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akvátično okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akvatórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

akvifêr -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

albédo -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Álbersova projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alelopatíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aleútska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álfa índeks -- -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álfamézosapróbna onesnáženost vodá -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde -e -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

algónkij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aljáška poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aljáški ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alkalitrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alkalizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alkálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alkálna reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alkálna vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alleröd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alogéna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alogéni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alohtóna réka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aloním -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alotíl -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alpídi -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alpídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alpídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alpinídska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alpinídsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alpínski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska črníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska híša -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska slemenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski gláciokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski ledeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski ledeníški krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski páleokrás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski reliéf -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpski visokogôrski krás -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

álpsko podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alternatívna energíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alternatívni turízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alternatívno zemljepísno imé -ega -ega -na s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

altiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

altiplanácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

altipláno -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

altokúmul -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

altokúmulus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

altostrát -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

altostrátus -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aluminóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aluviálna korozíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aluviálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aluviálna ravníca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aluviálna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

alúvij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amenzalízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amfibolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amfidrómna tóčka -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amfiglêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amíktično jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Amo-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amonifikácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amplitúda -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

amplitúda vôdnega kolébanja -e -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anaeróbna vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anaeróbni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anaeróbni procés -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anaglaciál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anaklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

analfabetízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

analíza SWOT -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

analíza vlóžkov in izlóžkov -e -- -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

analógni podátki -ih -ov m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anastomóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anatéksa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

andezít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

andezítna čŕta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

andosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anekuména -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anemohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anemométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aneroíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anketíranje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anorgánsko gnojílo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anotêrmična vôdna plást -e -e plastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anotêrmični vôdni slòj -ega -ega slôja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

anotermíja vôde -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktična bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktična konvergénca -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktična poledenítev -e -tve ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktična zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktični cirkumpolárni tók -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktični léd -ega ledú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktični oceán -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antárktis -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antecedénca -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antecedéntna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antecedéntna mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ánticiklón -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ánticiklónska búrja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antiklinála -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antiklinálna dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antiklinórij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antipód -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéna meromíktičnost -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéna nesréča -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéna pokrájina -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéna terása -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéni dejávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéni ékosistém -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéni fáktor -ega -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéni horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogenizírana pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéno okólje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropogéno rastlínstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántropogeografíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántropogeográfska kárta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ántropogeográfska mêja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antropohoríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

antroposfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Aoh-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apárthajd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apartheid -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apioíd -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aplikatívna geografíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apnénec -nca m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apnéniški dolomít -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apnéniški krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apnênje prstí -a -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apogêj -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ápsida -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apsídnica -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

apvéling -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aragonít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aragonítna jáma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aragonítni jéžek -ega -žka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árborikultúra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

areál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aréično obmóčje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arenosól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arêt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

argílični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

argilogenéza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

argilotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

argilúvični horizónt -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arháik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arheolóški spomeník -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arhipelág -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arídna gózdna mêja -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arídna klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arídni krás -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arídno poljedélstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arídnost -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktična frónta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktična klíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktični króg -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktični pás -ega pasú m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktično mórje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktično podnébje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktogêa -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

árktogêja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

armorikánska orogenéza -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

armorikánsko gorôvje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

armorikánsko gúbanje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

arondácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

artéška vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

artéški bazén -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

artéški vodnják -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asanácija mésta -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asfaltírana césta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àsimétrična dolína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àsimétrična gúba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

àsimétričnost poréčja -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asimilácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asimilácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asimilacíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asimilacíjska sposóbnost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asimilacíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

asociácija rastlín -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astenosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómska jesén -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómska pomlád -e -i ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómska zíma -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómski ázimut -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómski koordinátni sistém -ega -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómski létni čàs -ega -ega čása m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómski mrák -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

astronómsko polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ateízem -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atlánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atlántik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atlántska dôba -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

átlas -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atmosfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atmosferílije -lij ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atmosfêrska refrákcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atmosfêrska vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atól -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

atómska elektrárna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Aum-horizónt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aveníja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

aviónski posnétek -ega -tka m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avróra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avróra avstrális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avróra boreális -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avstralázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avstrális -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avstrálska depresíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avstrálska zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtárkična kmetíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtárkično kméčko gospodárstvo -ega -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtárkično kmetíjstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtekologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtobusna postája -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtobusno postajalíšče -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtocésta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtohtóna manjšína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtohtóna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtohtóni sedimènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtohtóno prebiválstvo -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtokárta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtomobílska industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtomórfna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtonomíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ávtorski originál zemljevída -ega -a -- m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtotrófni organízem -ega -zma m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

avtotrófno jézero -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azbestóza -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azilánt -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ázimut -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ázimutna pošévna projékcija -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

ázimutna projékcija -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azóik -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azonálna pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azórski ánticiklón -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azotofiksácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

azotofiksátor -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bába -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bábje polétje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bábje pšêno -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

badlands -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bagui -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bajada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bájer -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bájta -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bájtar -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

baldahín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balkanizácija -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balneologíja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balván -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balvánasta moréna -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

balvánski nasíp -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

banánska držáva -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bánka podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bantustán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bár -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barákarsko nasélje -ega -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barhán -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barjánska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barjánska vás -e vasí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barjánski trávnik -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bárje -a s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barométrska kóta -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barométrska višínska fórmula -e -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barométrski gradiènt -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barranco -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

barriada -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bárska pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bárvanje kráške vôde -a -- -- s

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bárvna metalurgíja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

básti -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batiálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batibentál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batilímnij -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batiméter -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batimetríja -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batipelagiál -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batisfêra -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batiskáf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batitermográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batográf -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batolít -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

batométer -tra m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

báza hidrográfa -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazálne lastnósti ledeníka -ih -- -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazálni tíl -ega -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazált -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazáltna plást -e plastí m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazáltni pokròv -ega -ôva m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

báza obláka -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

báza podátkov -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazár -ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazén -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bázična industríja -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bázična pŕst -e prstí ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bázična reákcija prstí -e -e -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bázična vôda -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bázičnost prstí -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bázičnost vôde -i -- ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bazofílna rastlína -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

BDP BDP-ja m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

beaufort -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Beaufortova léstvica -e -e ž

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

bèč bečà m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

beduín -a m

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 22. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.